مسابقه طراحی الگوهای پیشنهادی خانه های مسکونی درمناطق جلگه ای وساحلی روستایی گیلان

اختصاصی، معمارنیوز- فراخوان مسابقه طراحی معماری الگوهای پیشنهادی خانه های مسکونی در مناطق جلگه ای و ساحلی روستایی گیلان

مجری:
کمیسیون تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان

مقدمه:
معماری روستایی گیلان که حاصل تفاهم و ارتباط مسالمت آمیز انسان با محیط و طبیعت منحصر بفرد گیلان بوده،در عین برآوردن نیازهای فیزیکی و مادی ،موجب تجلی شاعرانه ذوق و خلاقیت آفرینندگانش در مهار نیروهای سرکش طبیعت نیز شده است.به گونه ای که تجربه زندگی در این بناها ، انسان را به تحسین وامی دارد.
با مروری بر ساخت و سازهای چند دهه اخیر در مناطق روستایی گیلان به روشنی می توان دریافت به جز اندک موارد ، اکثر ساختمانهای جدید به دور از هرگونه ارتباط با معماری بومی بوده و با شناخت ناکافی و نادرست و بی تفاوتی به اقلیم و فرهنگ غنی این خطه بنا شده اند .

امروز تلاش در جهت حفظ و احیاء طبیعت و محیط زیست و به دنبال آن بافت های ارزشمند روستایی و جلوگیری از تخریب آنها،صرفه جویی درمصرف انرژی به وظیفه ای همگانی بدل شده است. استفاده از مصالح بومی و همساز با اقلیم نظیر چوب و … ،توجه به جهات اقلیمی و استفاده بهینه از انرژیهای طبیعی و غیرفعال با کاربرد روشهای نوین در عین احترام به زیست بوم منطقه با نگاه به میراث معماری بومی می بایست در طراحی معماری ساختمانهای روستایی که پاسخگوی نیازهای امروز جامعه ما باشد مورد توجه قرار گیرد و این وظیفه ایست که بر دوش جامعه معماران گیلان سنگینی می نماید.سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان به منظور تاکید بر ایجاد پیوند خلاقانه با ریشه های معماری بومی و نه تکرار آن و ایجاد انگیزه در جامعه معماری گیلان،همزمان با تدوین« ضوابط طراحی معماری خانه های مسکونی در مناطق جلگه ای و ساحلی روستایی گیلان » (پیوست شماره ۱) به منظور تلاش جامعه معماران گرانقدر در جهت دستیابی به پاسخ هایی مناسب در طراحی فضاهای مسکونی روستایی اقدام به برگزاری مسابقه نموده است.بدیهیست جهت آگاهی از ضوابط و جزییات مورد نیاز برای طراحی آیتمهای مسابقه،مطالعه و بررسی این ضوابط ضروری می باشد.

محورهای مسابقه:
با توجه به تقسیم بندی انواع کلی زمین و محل استقرار بنا در ضوابط طراحی معماری خانه های مسکونی در مناطق جلگه ای و ساحلی روستایی گیلان (پیوست شماره۱) به دو بخش «بافت مسکونی روستایی» و «خانه باغ»، سه سایت پلان زیر برای مسابقه در نظر گرفته شده است:

سایت شماره (۱) با ابعاد ۱۵×۲۰ متر با فرض دسترسی از چهارجهت جنوبی-شمالی-شرقی-غربی
• سایت پلان شماره ۱ براساس ضوابط استقرار در بافت مسکونی روستایی برای طراحی خانه روستایی یک طبقه( دوخوابه) در نظر گرفته شده است.

 

سایت شماره (۲) با ابعاد ۱۲×۲۵ متر با فرض دسترسی از چهارجهت جنوبی-شمالی-شرقی-غربی
• سایت پلان شماره ۲ براساس ضوابط استقرار در بافت مسکونی روستایی برای طراحی خانه روستایی دو طبقه (دو خوابه)درنظر گرفته شده است.

 

سایت شماره (۳) با ابعاد ۲۰×۲۵ متر با فرض دسترسی از چهارجهت جنوبی-شمالی-شرقی-غربی
• سایت پلان شماره ۳ بر اساس ضوابط طراحی خانه-باغ برای طراحی خانه روستایی دو طبقه (۳ خوابه)درنظر گرفته شده است.

طراحی با فرض قرارگیری ورودی و مسیردسترسی به سایتها از چهار جهت شمالی-جنوبی-شرقی و غربی، می بایست صورت گیرد. بعبارتی بعد از انتخاب هر کدام از سایتها، با درنظر گرفتن دسترسی به سایت از چهار جهت جغرافیایی و بررسی تاثیر آن در طرح معماری ، حداقل چهار آلترناتیو برای هر سایت پلان باید طراحی گرددکه شرکت کنندگان می بایست به موارد ذیل هنگام طراحی توجه نمایند:

• شرکت کنندگان بعد از انتخاب سایت پلان، می بایست نسبت به طراحی با توجه به ضـوابط هر سایت پلان با مراجعه به پیوست ۱ اقدام نمایند.
• حداکثر سطح اشغال و مساحت بنا با توجه به ضوابط پیوستی، درصدی از مساحت زمین می باشد،لذا با مشخص بودن ابعاد و مساحت سایت پلان و مراجعه به ضوابط پیوستی ،حداکثر سطح اشغال و مساحت بنا برای طراحی قابل محاسبه می باشد.پیش بینی ومحاسبه ابعاد فضاهای مورد نیاز (پذیرایی، آشپزخانه، اتاق خوابها، تراس، سرویس و حمام و …) بر اساس مساحت کل بدست آمده ب رعهده شرکت کنندگان می باشد.
• هر شرکت کننده میتواند یک سایت یا دو سایت یا هر سه سایت را برای طراحی انتخاب نمایند و در این خصوص محدودیتی وجود ندارد.
• بعد از انتخاب هر کدام از سایت پلانها، هر شرکت کننده ملزم است چهارگزینه (آلترناتیو) بر اساس چهار دسترسی شمالی-جنوبی-شرقی و غربی به سایت پلان طراحی نماید. بعبارتی تأثیرات تغییر دسترسی ها از جبهه های شمالی-جنوبی-شرقی و غربی، در طراحی آلترناتیو مربوطه را لحاظ نماید.

معیارهای ارزشیابی و داوری:
• انطباق با ضوابط طراحی معماری خانه های مسکونی در مناطق جلگه ای و ساحلی روستایی گیلان (پیوست شماره۱)
• توجه به فرهنگ و ریشه های معماری بومی منطقه برای پاسخگویی به نیازهای زندگی امروز در روستاهای گیلان
• توجه به اقلیم و انرژیهای غیرفعال (passive energy) و جهات وزش بادهای مطلوب و بادهای مزاحم فصلی در سازماندهی فضاها بخصوص در طراحی فضاهای نیمه باز
• روابط فضایی مناسب، استفاده مطلوب از حداکثر مساحت بنا و به حداقل رساندن سطوح غیرضرور (پرت فضایی)
• رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان

نحوه داوری:
• آثار رسیده در مورد هر یک از سایت پلانها بصورت جداگانه داوری خواهند گردید.
• آلترناتیوهای هرسایت پلان با توجه به دسترسی ها، مجزا داوری و رده بندی خواهند شد. و برای چهار آلترناتیو هر سایت پلان، رتبه های برتر مشخص می گردند.
• برای هر سایت پلان شرکت کنندگانی که حائز بالاترین نمره از مجموع امتیازات چهار آلترناتیو ارائه شده در مورد آن سایت پلان باشند، به عنوان رتبه های اول، دوم و سوم معرفی خواهد شد.

شرایط شرکت در مسابقه:
شرکت در مسابقه برای تمامی مهندسان معمار و دانشجویان رشته معماری آزاد است.

شرایط و نحوه ارائه آثار:
• کلیه آثار در ابعاد ۷۰×۵۰، برروی فوم بورد، برای هر آلترناتیو یک شیت و در مجموع برای هر سایت پلان چهار شیت ارائه گردد.
• نقشه های مورد نیاز شامل: طراحی و ارائه سایت پلان مجموعه با مقیاس (۲۰۰/۱)، ارائه پلانها (شامل پلان اندازه گذاری با مبلمان و پلان شیب بندی) در مقیاس (۱۰۰/۱)، نما ها و برش ها در مقیاس (۱۰۰/۱) ، پرسپکتیوهای داخلی و خارجی (شامل دیدهای پرنده و انسانی )، مشخص نمودن کلیت سیستم پیشنهادی سازه (آکس بندی و تیر و ستون) در نقشه ها و درصورت لزوم جزئیات و بزرگنمایی به منظور معرفی کامل طرح
• علاوه بر شیت ها،ارسال فایل پروژه ها با فرمت TIFFیا PDF با رزولوشن ۳۰۰ dpi بر روی لوح فشرده الزامی است.
• مبانی نظری طرح و ایده طراحی حداکثر در ۱۰ خط و یا بصورت گرافیکی(ترجیحا) در شیتها ارائه گردد.
• سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان حق برگزاری نمایشگاه و چاپ آثار رسیده را (با ذکر نام صاحب اثر) در فرصت مناسب برای خود محفوظ می دارد.
• هیچ یک از آثار رسیده مرجوع نخواهد شد.
تذکر: وجود مشخصات طراح و سایر نشانه ها از قبیل لوگو ، امضاء ،نشانه خاص طراح یا شرکت یا گروه طراحی در طرح های ارسالی موجب حذف طرح از مراحل داوری خواهد گردید.مشخصات صرفا در فایل مربوطه و پاکت ارسالی درج گردد.

هیأت داوران:
(به ترتیب حروف الفبا)
– دکتر محمد مهدی رئیس سمیعی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
– دکتر اصغر ساعد سمیعی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
– دکتر نیکروز مبرهن شفیعی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده میراث فرهنگی کشور
– دکتر غلامحسین معماریان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

جوایز مسابقه:
برندگان رتبه های اول: مجموعاً مبلغ نود میلیون (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، لوح تقدیر و چاپ اثر در ویژه نامه سازمان
برندگان رتبه های دوم: مجموعاً مبلغ شست میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، لوح تقدیر و چاپ اثر در ویژه نامه سازمان
برندگان رتبه های سوم: مجموعاً مبلغ سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، لوح تقدیر و چاپ اثر در ویژه نامه سازمان
رتبه های اول تا سوم هر آلترناتیو: لوح تقدیر و چاپ اثر در ویژه نامه سازمان

برنامه زمانبندی مسابقه:
زمان تحویل حضوری آثار به دبیرخانه مسابقه: از روز سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴ تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه ۹۶/۱۱/۲۶     تمدید: تا ۱۴ اسفند ۹۶
(درصورت ارسال پستی آثار، ملاک زمان تحویل آثار به دبیرخانه می باشد. لذا شرکت کنندگان محترم زمان لازم جهت ارسال پستی را مد نظر قرار دهند. بدیهی است بعد از زمان فوق هیچ طرحی پذیرفته نخواهد شد.)
زمان اعلام نتایج: روز شنبه ۹۶/۱۲/۵ (مصادف با روز مهندس)
(زمان های اعلام شده قابل تمدید نمی باشد.)

• دریافت مدارک موردنیاز:
پیوست یک ضوابط طراحی مسکونی
دانلود فایل فراخوان مسابقه

 

بروزرسانی مورخ ۲۷ اسفند ۹۶:
بیانیه هیات داوران مسابقه:

* بر اساس توافق انجام یافته توسط هیئت داوران و سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان مقرر شد، اعلام نتایج و اهداء تقدیرنامه ها و جوایز همزمان با مراسم بزرگداشت روز معمار (بزرگداشت شیخ بهایی – اردیبهشت سال ۹۷) با دعوت از کلیه شرکت کنندگان در مسابقه انجام پذیرد.
…………………………………………………

 

بروزرسانی در اردیبهشت ۹۷:
بنا بر اعلام دبیرخانه مسابقه، مراسم اعلام نتایج در روز معمار برگزار نخواهد شد و به زمان دیگری موکول می گردد. از  اینرو پس از پیگیری های مجدد معمارنیوز، و بنا بر اعلام غیر رسمی دبیرخانه مسابقه، نتایج داوری تا پایان ماه جاری طی مراسمی اعلام خواهد شد.

 

دبیرخانه:
رشت، بلوار شهید انصاری، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان، دبیرخانه مسابقه معماری
تلفن: ۳-۳۳۷۵۹۷۰۱-۰۱۳    فکس: ۳۳۷۲۰۲۷۱-۰۱۳
سایت مرتبط: www.guilan-nezam.ir
پوستر مسابقه
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

هرگونه استفاده از مطالب اختصاصی این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :۳ نظر on “مسابقه طراحی الگوهای پیشنهادی خانه های مسکونی درمناطق جلگه ای وساحلی روستایی گیلان”

 • مهندس عیسی پور wrote on ۱۱ دی, ۱۳۹۶, ۲۱:۳۱

  اینکه نوشته برای دریافت مدارک فقط تا ۱۳ام یعنی چی؟ یعنی باید ثبت نام کنیم؟

 • دبیر سرویس خبر wrote on ۱۶ دی, ۱۳۹۶, ۱۶:۳۰

  با سلام
  بنابر “برنامه زمانبندی مسابقه” فراخوان مذبور:

  زمان تحویل حضوری آثار به دبیرخانه مسابقه: از روز سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴ تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه ۹۶/۱۱/۲۶
  (درصورت ارسال پستی آثار، ملاک زمان تحویل آثار به دبیرخانه می باشد. لذا شرکت کنندگان محترم زمان لازم جهت ارسال پستی را مد نظر قرار دهند. بدیهی است بعد از زمان فوق هیچ طرحی پذیرفته نخواهد شد.)
  خواهشمند است سوال خود را درخصوص هر بخش از فراخوان بصورت واضح بیان نمایید.

  با احترام
  تحریریه معمارنیوز

 • سامان wrote on ۱۲ دی, ۱۳۹۶, ۹:۱۸

  سلام،مسابقه، موضوع فوق العاده خوبی داره.اما اگر سایت در مقیاس وسیعتر و نوع ساختمان از ویلایی و تک واحد به یک مجموعه چند واحدی تبدیل میشد،امکان این وجود داشت که بشه یک طراحی فوق العاده خوب رو طراحی کرد.همانند ماسوله و دیگر روستاهای ایران.

نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook