کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست

برگزارکننده: با حمایت و مشارکت «وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران (دفتر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی) و موسسه آموزش عالی شهریار

محورهای کنفرانس:

• معماری:
– مهندسی معماری و شهرسازی:
اندیشه ها و فناوریهای نو در معماری و شهرسازی – مفهوم شناسی معماری و شهرسازی – شهرسازی و توسعه نوین شهری – معماری داخلی – بوم شناسی – زیبایی شناسی در معماری و شهرسازی – برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری – طراحی شهری و خلق فضاهای دفاع‌پذیر – طراحی شهری بر پایه مفهوم توسعه پایدار – طراحی فضاهای اجتماعی شهری – طراحی شهری و کیفیت فضاهای شهری – نقش معماری و طراحی شهری در امنیت روانی شهروندان – تاثیر سبکهای معماری در سیما و منظر موجود شهرها – طرحهای توسعه شهری و چالشهای موجود – معماری و هویت شهری – مرمت و احیای بناها – بهسازی آثار تاریخی – بازسازی بافت تاریخی – معماری و سازه – تاثیر معماری بومی بر شهرسازی معاصر – تعامل معماری و شهرسازی در دوران معاصر – معماری در خدمت شهر – تحلیل زمینه های ارتباطی شهرسازی گذشته با شهرسازی معاصر ایران – سوانح طبیعی و غیرطبیعی در بافت های شهری قدیم و جدید – المان های شهری – معماری و شهرسازی پایدار با تکیه بر عوامل اقلیمی – طراحی اقلیمی از منظر معماران و شهرسازان کهن ایران – بررسی مبانی نظری معماری منظر ایرانی – تحلیل معماری منظر در باغ سازی ایرانی – مبانی و شیوه های طراحی پارکها – معماری محله ای: ویژگیها و ارزشها – ساختمانهای هوشمند و تکنولوژی کامپیوتر در معماری – فناوریها، مصالح جدید و سازه های نوین – تکنولوژی در معماری – سایر مباحث مرتبط.

– مهندسی معماری و توسعه پایدار:
معماری و هویت شهری – معماری پایدار – روشها و فناوریهای نو در در معماری – انرژی های نو در معماری – سبک شناسی معماری – معماری خیابانی – تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری – کاربرد فناوری های نوین در رسیدن به معماری پایدار – نیازهای انسانی و معماری پایدار – گرافیک شهری – معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند – ضرورت توجه به معماری پایدار و ارائه مبانی نظری و شاخصهای آن – معماری، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی – الگوهای معماری بومی – معماری منظر – زیبایی شناسی در معماری – مصالح و فرآورده های ساختمانی و جایگاه آن در معماری پایدار – برنامه ریزی انرژی در طرح های معماری با نگاه به معماری پایدار صرفه جویی انرژی در ساختمان – روش های بهره وری در صنعت ساختمان با رویکرد معماری پایدار – نقش معماری در دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پایدار – ارتقای کیفی ساخت و سازهای شهری با رویکرد توسعه پایدار – معماری پایدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبیعی – فناوری ساخت و مدیریت بهینه سازی اقتصادی در راستای معماری پایدار – ساختمان، عنصر هماهنگ در بستر محیط زیست و عضو همخوان با اکولوژی – جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در پدید آمدن معماری پایدار – راهکارهای رسیدن به پایداری اجتماعی به واسطه معماری – جلوه های مصادیق معماری پایدار در معماری سنتی ایران – معماری، توسعه و منابع طبیعی – معماری، توسعه و تکنولوژی – معماری، توسعه و ضوابط شهری و روستایی – معماری، توسعه و سازگاری – معماری، توسعه و تجارب جهانی – سایر مباحث مرتبط.

– معماری: فرهنگ و مدیریت شهری:
معماری، آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی و مدیریت شهری – پایداری فرهنگی، معماری و مدیریت شهری – اخلاق حرفه‌ای و آموزش در معماری و شهرسازی – نقش محیط زیست و اقلیم در توسعه شهری – مدیریت شهری، اقتصاد و توسعه معماری – مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی – گردشگری و مدیریت شهری – جامعه شناسی شهری و روانشناسی محیطی- آسیب شناسی فرهنگ ایرانی در رابطه با محیط کالبدی – تاثیر عناصر کالبدی محیط بر فرهنگ – راهکارهای ارتقای فرهنگ به وسیله معماری و شهرسازی – بازتعریف روشهای طراحی معماری بر اساس سبک زندگی – سایر مباحث مرتبط.

– معماری و محیط زیست:
معماری و محیط زیست – محیط زیست پایدار – المانهای شهری: نقش آن در تقویت گردشگری – برنامه ریزی و ارتقای کیفیت خدمات و محیط زیست شهری با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان – قوانین، خدمات و محیط زیست شهری – چشم انداز و چالش های محیط زیست شهری – اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی در شهرها – طراحی شهری، بهسازی منظر، نماهای شهری و محیط زیست – مهندسی محیط زیست و راهکارهای رسیدن به توسعه پایدار – ارتباط محیط طبیعی با معماری و فضای شهری – چگونگی حل مسائل محیط زیستی ترافیک، حمل و نقل در شهرها – سایر مباحث مرتبط.

– آینده معماری و طراحی شهری در ایران:
معماری و طراحی شهری: ایده و عمل – پارادایم های رایج طراحی شهری و معماری – طرح های شهری و ساختمان های عملکردی – نگاه به آینده: معماری و طراحی شهری در فرآیند جهانی شدن – معماری محدود – مرزهای معماری – معماری دیجیتال – معماری و ضد معماری – کاربردهای پیشرفته رایانه – سایر مباحث مرتبط.

– معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی:
مبانی نظری اسلام در معماری – چالش های پیش روی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی در دوران کنونی – ساختمان ها و المان های شهری و هویت ایرانی اسلامی – ارزش های انسانی اسلام در شهرسازی و معماری ایران – الگوهای ایرانی اسلامی نوین – بازتاب مضامین قرآنی در هنر و معماری اسلامی – معماری و توسعه از منظر اسلام – شناخت ارزش ها و مفاهیم معماری و شهرسازی اسلامی – راهبردها و راهکارهای تحقق نظریه های معماری و شهرسازی اسلامی – تاثیر فرهنگ و بازپروری هویت فرهنگی در معماری بومی – نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی ایران – جایگاه معماری و شهرسازی اسلامی در جهان معاصر – واقع گرایی و آرمان گرایی معماری و شهرسازی اسلامی – روش های نظریه آفرینی در معماری و شهرسازی اسلامی ‌- ابعاد پنهان معماری در اسلام – آرمان‌شهر اسلامی ‌- حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام – جایگاه و تأثیر تفکر اسلامی در معماری و شهرسازی – نقش اسلام و آموزه‌هایی دینی در طراحی فضاهای شهری ‌- تجلی کالبدی مفاهیم معنوی اسلامی در شهر و فضاهای شهری – سایر مباحث مرتبط.

– معماری و ساختمان آینده:
تکنولوژی های نوین و معماری – معماری، انرژی و محیط زیست – معماری تعامل گرا – معماری آینده و توجه به وجوه غیر فیزیکی انسان – معماری آینده و هویت – سایر مباحث مرتبط.

– معماری و سازه:
آموزش سازه در معماری – تأثیر متقابل سازه، فرم، عملکرد – تکنولوژی معماری و هویت فرهنگی – معماری دیجیتال و تاثیر آن بر روند طراحی سازه – سازه، تعیین کننده فرم در معماری – سازه و روح زمان – سازه‎ و معماری پایدار – سازه های نو و مصالح آینده – سیر تحول سیستم های ساختمانی – فناوری های نوین ساختمانی – معماری ایران در آستانه هزاره سوم: بایدها و نبایدها – مقاوم سازی سازه های تاریخی – هنر مهندسی سازه – سازه های زیرزمینی – دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه ای – مهندسی منابع آب، سازه های هیدرولیکی و دریایی – توسعه شهری و بکارگیری مصالح بومی و نوین در سازه ها – هماهنگی شکلی سازه و معماری – عیب یابی لرزه ای سازه ها و روش های بهسازی و مقاوم‎سازی سازه‎ها – اثر زلزله بر سازه های فضاکار، سازه های بنایی و سازه های ویژه – سازه های غیر ساختمانی و صنعتی – کاربرد فناوری های نوین در بهسازی لرزه ای سازه ها – مقاوم سازی و بهسازی ساختارهای شهری – تحلیل و نو آوری در طراحی سازه های بتنی و فولادی – ایمنی سازه در معادن زیرزمینی – بهسازی سیستم شریان های حیاتی، بناها و پل ها – مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش و بیان رویکردهای معماری – سایر مباحث مرتبط.

– بافت فرسوده و آثار تاریخی:
بهسازی و مقاوم سازی بافت های تاریخی – بافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها) – تاثیر تکنولوژی های جدید در حفظ بافت تاریخی شهر – حفظ هویت شهری در بهسازی بافت های فرسوده – بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری – بررسی تجارب بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده در کشور و جهان – بررسی شیوه های تامین منابع برای بهسازی و نوسازی بافت¬های فرسوده – بررسی ضرورت تشکیل و تبیین نقش نهادهای غیردولتی محلی، منطقه ای و ملی – بررسی و تبیین نقش دستگاه های مرتبط در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده – سایر مباحث مرتبط.

– معماری داخلی و دکوراسیون:
کنش های رفتاری متقابل انسان و محیط زندگی و تاثیر آن در معماری داخلی – مبانی هنرهای تجسمی در معماری داخلی – فرهنگ رفتاری جوامع مختلف و ارتباط آن با معماری داخلی – معماری داخلی در جهان اسلام – الگوهای اصیل هنر ایران و جایگاه آن در معماری داخلی – نگرش های نوین در حرفه معماری داخلی و دکوراسیون – طراحی معماری داخلی در گذر زمان – فرآیند پروژه های بازسازی در حرفه معماری داخلی – تقاضای اجتماعی معاصر در پردازش محیط زندگی – معماری داخلی در ارتباط با دیگر هنرها – نقش طراحی جزئیات و شیوه های نوین اجرایی در حرفه معماری داخلی – آموزش های آکادمیک و مهارتی در معماری داخلی – سایر مباحث مرتبط.

– معماری منظر و هنرهای محیطی:
جلوه های نو در معماری منظر – چشم انداز شهر – منظر فرهنگی و بافت های تاریخی – میراث فرهنگی و بافت‌های فرسوده ‌- منظر و چشم‌انداز پایدار – اکوتوریسم ‌- آموزش و منظر شهری – شهر و زیباسازی شهر – سایر مباحث مرتبط.

– هوش مصنوعی و روش های نوین طراحی:
داده پردازی در معماری – معماری تعاملی – رایانه ابزاری برای ساخت ‌- معماری هوشمند ‌- معماری دیجیتال ‌- معماری پارامتریک – رایانه ابزاری برای طراحی – سایر مباحث مرتبط.

– حکمت اسلامی در هنر و معماری:
پیوند حکمت اسلامی و هنر ایرانی – بازتاب حکمت اسلامی در شهر ایرانی اسلامی – بازتاب حکمت اسلامی در معماری ایران – بازتاب حکمت اسلامی در هنرهای کاربردی ایران – سایر مباحث مرتبط.

 

• مدیریت شهری:
مباحث نوین در مدیریت شهری:
نقش و جایگاه مدیریت شهری در توسعه ملی و تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله ایران – چالش ها، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی تحقق سندچشم انداز در حوزه مدیریت شهری – بررسی چارچوب های نهادی مدیریت شهری و راهکارهای ارتقا – آسیب شناسی توسعه شهری در کشور و میزان انحراف آن از سند چشم انداز شناسایی نقش و جایگاه ذینفعان توسعه پایدار شهری در سند چشم انداز – مدیریت یکپارچه شهری: الزامات و راهبردها – آینده پژوهی در مدیریت شهری – طراحی و پیاده سازی الگوی اسلامی ایرانی در برنامه ریزی توسعه شهری – بررسی روابط شهرداری ها با دولت مرکزی در سند چشم انداز – بررسی دستاوردها و جایگاه شوراها و مدیریت محلی در نظام مدیریت کلان کشور – عدالت اجتماعی و رفاه شهروندان در پرتو اجرای سند چشم انداز – سایر مباحث مرتبط.

– مهندسی شهرسازی و توسعه شهری پایدار:
شهرسازی نوین و توسعه پایدار – بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالشها و راهکارها) – الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار – بلایای طبیعی و اثرات آن بر توسعه پایدار شهرها – شهرسازی نوین و توسعه پایدار – تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران – سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار – مدیریت شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار – جغرافیا و توسعه پایدار شهری و روستایی – شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار – ناپایداری شهرو عوامل موثر – کاربرد فناوری‌های نوین در توسعه شهری – شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر – توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری – استانداردسازی، شهرسازی توسعه پایدار – استانداردسازی و برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز – استانداردسازی، الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار – سکونت گاه های بومی و توسعه شهری پایدار – محیط زیست و رابطه آن با توسعه پایدار شهری – مهندس ترافیک و حمل و نقل شهری – مهندسی تونل برای نواحی شهری – کنترل آلودگی در مناطق شهری – ناپایداری شهری و عوامل مؤثر بر آن – سیاست‌ های ملی و منطقه ‌ای و توسعه شهری پایدار – شهرهای جدید و توسعه شهری پایدار – تجارب توسعه شهری پایدار در ایران و جهان – فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کلانشهرها و توسعه پایدار – سایر مباحث مرتبط.

– مدیریت شهرسازی:
مدیریت مناسب شهرسازی در راستای کاهش بار ترافیکی – بررسی تغییر و تحولات جدید در حوزه شهری – نوسازی شهری و تهیه نقشه حومه شهر – بازسازی تاریخی شهر – احداث خیابان‌های امن یا اصلاح ترافیکی خیابان‌ها – استفاده از فضای سبز در طراحی محله‌ها و خانه‌ها تحت مقوله شهرسازی مدرن – بررسی اصلاحات در طراحی و ساخت فضای شهری – بالابردن سطح زندگی شهروندان و بهبود استاندارد‌های زندگی – بررسی روابط‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ شهری‌ در ارتباط‌ با نظام‌ عمومی‌ برنامه‌ریزی‌ – بررسی برنامه‌های‌ جامع‌ فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی‌ و مالی‌ لازم‌ برای‌ توسعه‌ کارآمد شهر – تبیین‌ نقش‌ اداری‌ و اجرایی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری – تبیین‌ نقش‌ اجرایی‌ مدیریت‌ شهری‌ در قالب‌ نظام‌های‌ شهرداری – افت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها) – شهرسازی نوین و توسعه پایدار – سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار – ناپایداری شهر و عوامل موثر – شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار – سایر مباحث مرتبط.

– شهر خلاق و توسعه پایدار:
شهر خلاق، بحران های شهری و بلاهای طبیعی – شهر خلاق و آینده پژوهی – شهر خلاق و محیط زیست – شهر خلاق و آلودگی هوا – شهر خلاق و انرژِی های پاک – شهر خلاق و مدیریت یکپارچه شهری – شهر خلاق و گسترش های شهری – شهر خلاق و ترافیک – شهر خلاق و عملکرد شهرداری ها – شهر خلاق و مسکن اجتماعی – شهر خلاق و قوانین شهری – شهر خلاق و اشتغال شهری – شهر خلاق و مشکلات اجتماعی – شهر خلاق و سلامت جسمی و روانی – شهر خلاق و توسعه گردشگری – سایر مباحث مرتبط.

– برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری:
برنامه ریزی منطقه ای و شهری – حقوق شهری – کاربرد فناوری‌های نوین در توسعه شهری – طراحی شهری – مدیریت شهری – برنامه ریزی کالبدی شهری – مشارکت در امور شهری – مدیریت پروژه های شهری – مدیریت بحران – نماهای شهری – بهسازی و نوسازی شهری – بهسازی و نوسازی شهری – گردشگری شهری – تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری – اقتصاد و مدیریت شهری – شهر هوشمند و مدیریت شهری – آینده پژوهی در مدیریت شهری – شوراها، مدیریت محلی و مدیریت شهری – پژوهش، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری – جغرافیا ومدیریت جامع شهری – سایر مباحث مرتبط.

– گردشگری شهری و توسعه پایدار شهرها:
گردشگری و گرافیک شهری – بررسی تاثیرگذاری صنعت گردشگری در کشورهای در حال توسعه – اکوتوریسم و محیط زیست – راهکارهای شکوفایی صنعت گردشگری – بررسی زیرساخت های صنعت گردشگری ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته – نقش آموزش در توسعه صنعت گردشگری – نقش اقلیم، فرهنگ و هویت اقوام در توسعه گردشگری – تاثیر هنرهای هفتگانه در صنعت گردشگری – توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه شهری پایدار – گردشگری: محرومیت زدایی و توسعه – گردشگری و توسعه مناطق مرزی و محروم – گردشگری: شهر و معماری – گردشگری شهری و روستایی و ابعاد آن – دیپلماسی شهری و گردشگری شهری – استفاده از ظرفیت خواهرخوانده های شهری در گردشگری – ضرورت ورود شهرداری ها به حوزه گردشگری – گردشگری خلاق و شهرهای خلاق – معماری مدرن و سنتی و گردشگری شهری – گرافیک محیطی و طراحی شهری در گردشگری – المان های شهری در گردشگری – سایر مباحث مرتبط.

– فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی:
شهر در تمدن اسلامی – فرهنگ و طراحی شهری در گذر زمان – شهر، محیط و کالبد – تجربیات موفق طراحی شهری – معماری در تمدن اسلامی – محیط ، فرهنگ و معماری – سبک زندگی اسلامی و معماری فضاهای مسکونی – سایر مباحث مرتبط.

– منظر شهری پایدار و توسعه:
پایداری و منظر شهری – تجارب داخلی و خارجی در زمینه منظر شهری – برنامه ریزی و مدیریت منظر شهری – تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری منظر شهری – آسیب‌شناسی منظرشهری – منظر شهرهای اسلامی و شهرهای ایران – عناصر سازنده سیما و منظر شهری – ضوابط و دستورالعمل های منظر و نماهای شهری – منظر طبیعی شهر و شهرهای سنتی و جدید – نمادها، نشانه ها، هنرهای تجسمی و منظر شهری – منظر شهری بافت های فرسوده و تاریخی – منظر شهری ، مسائل اجتماعی و خاطرات جمعی – منظر شهری بافت های نوساز – بافت فرسوده، حاشیه‌نشینی و مدیریت شهری – جامعه، فرهنگ و مدیریت شهری – سایر مباحث مرتبط.

– مبلمان و زیباسازی شهری:
فضاهای سبز شهری – طراحی میادین، ساخت و نصب نمادهای ملی و مذهبی، پارک‌های بازی، نورپردازی، گلکاری و آرایش شهری – حفاظت از منابع طبیعی از جمله تفرج‌گاه‌ها، جنگل‌ها، کوه‌ها و غیره – ‌ استانداردسازی‌ نماهای‌ ساختمان‌ها ‌و ‌سازه‌های‌ شهری – توسعه فیزیکی هنرمندانه و معمارپسند – حفظ آرامش مناطق مسکونی، روانشناسی شهر سالم، طراوت و روانشادی نمادها و مصنوعات شهری – سایر مباحث مرتبط.

– مدیریت شهری و شهر اسلامی:
شهر ایرانی اسلامی – برنامه ریزی و مدیریت شهری- گردشگری مذهبی و زیارت – حمل و نقل شهری – شهر و محیط طبیعی – مدیریت بحران و امنیت شهری – جامعه و فرهنگ شهری – اقتصاد شهری – معماری و شهرسازی – بافت های فرسوده و حاشیه نشینی – شهر هوشمند – مسائل ویژه کلانشهرها – سایر مباحث مرتبط.

– زیرساخت های شهری
– اقتصاد شهری
– خدمات شهری
– مهندسی ترافیک، حمل و نقل و زیرساخت های شهری
– مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
– فرهنگ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری
– مدیریت شهرالکترونیک
– مدیریت بحران
– تبلیغات محیطی
– توسعه فرهنگی شهر: علوم کتابداری
– شهرداری ها: مشکلات و راهکارها در خصوص رویکرد تامین مالی
– شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی
– چالش های موجود در قوانین شهرداری


• هنر:
– ازتاب حکمت اسلامی در هنر و معماری:

پیوند حکمت اسلامی و هنر ایرانی – بازتاب حکمت اسلامی در شهر ایرانی اسلامی – بازتاب حکمت اسلامی در معماری و هنرهای کاربردی ایران – بازتاب مضامین قرآنی در هنر و معماری اسلامی – سایر مباحث مرتبط.

– نقش و جایگاه هنر در توسعه کشور
هنر: فرهنگ و تاریخ
هنرهای صناعی
هنرهای نمایشی
هنرهای تجسمی
نمادشناسی در هنر ایران
اقتصاد در هنر
دین در آیینه هنر
هنر اسلامی: فرش و فرهنگ ایرانی
جایگاه و منزلت قرآن در هنر اسلامی
هنر و باستان شناسی

• عمران
• محیط زیست
• منابع طبیعی
• گردشگری
• جغرافیا
• علوم زمین

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱ دی ۱۳۹۶   ۵ دی ۱۳۹۶
اعلام نتایج داوری: ۵ روز پس از ارسال مقاله
زمان برگزاری کنفرانس: ۱۶ دی ۱۳۹۶
محل برگزاری: کرج

دبیرخانه:
تلفن: ۰۹۱۹۵۴۸۹۳۸۷
ایمیل: info@engineering2018.com
سایت مرتبط: www.engineering2018.com
پوستر کنفرانس
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2018 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook