برچسب های نوشته ها : نشریات معماری

صفحه 22 از 61« بعدی...10...2021222324...304050...قبلی »

دریافت مقالات نشریه علمی-پژوهشی باغ نظر، شماره ۶۹، اسفند ۱۳۹۷

دریافت مقالات نشریه علمی-پژوهشی باغ نظر، شماره ۶۹، اسفند ۱۳۹۷
نشریه علمی-پژوهشی باغ نظر دوره ۱۵، شماره ۶۹ اسفند ۱۳۹۷ زمینه انتشار: پژوهش‌های نظری هنر، معماری و شهرسازی صاحب امتیاز: پژوهشکده نظر مدیر مسئول: دکتر سید امیر منصوری سردبیر: دکتر احمد پوراحمد * مجله علمی _ پژوهشی باغ نظر به تازگی در پایگاه استنادی Web of Science ثبت گردیده است. • فهرست آنچه در این شماره می خوانید به شرح زیر است: ۱. تحلیل مسئلۀ حقیقت و زمان در حفاظت و مرمّت میراث فرهنگی سودابه یوسف نژاد، محمد منصور فلامکی ۲. خوانش وجه استعلا و چاپلوسی در بازتاب تصویری دو اثر منسوب به مدیحه‌سرایی آیین بار فرهنگ ایران نسرین ستاری نجف آبادی، مرضیه - پیراوی ونک، زهره طباطبایی، جلیل جوکار ۳. تحلیل پادگفتمان قرآنی دو نگارۀ حضرت یوسف در زندان و حضرت یونس و ماهی از فالنامه شاه‌تهماسبی آرزو پایدارفرد، مهدی محمدزاده، حسن بلخاری ۴. ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره ۳۳، پاییز ۱۳۹۷-

دریافت مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره ۳۳، پاییز ۱۳۹۷-
فصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات شهر ایرانی اسلامی» دوره نهم، شماره ۳۳ پاییز ۱۳۹۷ صاحب امتیاز: پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری مدیر مسئول: دکتر ایرج فیضی سردبیر: دکتر احمد پوراحمد • مقالات موجود در این شماره: - آجر و هنر آجرکاری از دوران باستان تا امروز نویسندگان: حسین زمرشیدی (نویسنده مسئول)، علی صادقی حبیب آباد - بررسی مؤلّفه‌‌های جغرافیایی و محیط‌زیستی در شکل‌گیری شهر میبد از پیش از تاریخ تا دوران اسلامی نویسندگان: رضا رضالو (نویسنده مسئول)، محسن میرجانی ارجنان، کریم حاجی زاده باستانی، علیرضا سرداری زارچی - اثرات دگرگونی ساختار بر ادراک منظر در بافت تاریخی منطقه ۱۲ شهر تهران نویسندگان: ایرج قاسمی (نویسنده مسئول)، هادی سلطانی فر - نقش مؤلّفۀ «ایمنی و امنیّت» فضاهای شهری در حضورپذیری کودکان؛ مطالعه موردی: محلّه فاطمی در منطقه ۶ تهران نویسندگان: علی اصغر ملک افضلی (نویسنده مسئول)، عطیه بهرام پور - تبیین مؤلّفه‌های زیبایی‌شناسی حکمت متعالیّه ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی – ترویجی منظر، شماره ۴۵، زمستان ۱۳۹۷-

دریافت مقالات فصلنامه علمی – ترویجی منظر، شماره ۴۵، زمستان ۱۳۹۷-
فصلنامه علمی – ترویجی منظر دوره ۱۰، شماره ۴۵ زمستان ۱۳۹۷ صاحب امتیاز: پژوهشکده نظر مدیر مسئول: دکتر سید امیر منصوری سردبیر: دکتر سید امیر منصوری زمینه انتشار: زمینه مشترک منظر با حوزه‌های هنر، محیط، شهر، معماری و میراث فرهنگی و گردشگری • آنچه در این شماره می خوانید: ۱. نقش‌های آسمانه سید امیر منصوری ۲. نقش زیباشناسی باغ ایرانی در پایداری اجتماعی پارک‌های معاصر تهران محمدرضا مثنوی، مریم محسنی‌مقدم، سید امیر منصوری ۳. مدل کارکرد سطح حرارتی آپارتمان‌های مدرن در مالزی احمد سانوسی حسن، یاسر عرب ۴. منظر آیینی برج ایرانی و اثر آن در مدیریت گردشگری مهدیه بُد ۵. نگاه منظرین به حمام‌های عمومی، بررسی عناصر و کارکردهای آن مهدی باصولی ۶. منظر مرکز محلۀ غیررسمی؛ نمونۀ مطالعه: محلۀ غیررسمی شمیران نو سعید شفیعا ۷. منظر معنوی رویداد پیاده‌روی اربعین حسینی محمدجواد درودیان دریافت مقالات شماره ۴۵ نشریه...
ادامه مطلب

دریافت فصلنامه معماری سبز، شماره ۱۲، پاییز ۱۳۹۷-

دریافت فصلنامه معماری سبز، شماره ۱۲، پاییز ۱۳۹۷-
فصلنامه علمی-تخصصی معماری سبز سال چهارم، شماره ۱۲ پاییز ۱۳۹۷ صاحب امتیاز و مدیرمسئول: امیرحسین یوسفی سردبیر: میلاد فتحی • فهرست مقالات این شماره: - کاربرد تئوری مبتنی بر عامل در طراحـی پوسـته‌های هوشمند زهره سادات قاسمی، محمود گلابچی - مقایسه تطبیقی فضای معماری کاروانسراهای عصر صفوی با رویکرد کالبدی علیرضا مشبکی اصفهانی - کاربرد سطوح بازتولید انرژی و مصالح پیزوالکتریک در استادیوم‌های فوتبال به منظور خودکفایی در تولید انرژی شهناز پورناصری، زهره حسینی - گزارشی بر وضع موجود بازار ارومیه و بخش‌های منفک شده از آن در سده اخیر نادره شجاع دل - بررسی معماری پایدار با رویکرد به طراحی ساختمان های نوین پریسا رضائی افراپلی - بررسی چگونگی تاثیر معماری پایدار و بومی بر منطقه اورامانات؛ نمونه موردی: روستای اورامان تخت پارسا انصاری، عطااله عرفانی دریافت شماره ۱۲ نشریه دریافت تصویر جلد منبع ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی – پژوهشی هویت شهر، پاییز ۱۳۹۷

دریافت مقالات فصلنامه علمی – پژوهشی هویت شهر، پاییز ۱۳۹۷
فصلنامه علمی – پژوهشی هویت شهر دوره ۱۲، شماره ۳ پاییز ۱۳۹۷ صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مدیر مسئول: دکتر حمید ماجدی | سردبیر: دکتر فرح حبیب • آنچه در این شماره می خوانید به شرح زیر است:  - کیفیت ادراک معنای فضا با دریافت نور روز سمیه صدری کیا، محمدرضا بمانیان، مجتبی انصاری - تاثیر فضای سبز و طراحی منظر بر ارتقاء احساس تعلق به مکان در مجتمع‌های مسکونی ساسان خطیبی، لیلا زارع، محمد هادی کابلی - نقش ساختار شهر در تاب آوری آن در برابر زلزله هاله سادات نبوی رضوی، سید محسن حبیبی، منوچهر طبیبیان - تحلیل مطلوبیت مسیر برای عابر پیاده بر مبنای توزیع فعالیت‌ها با استفاده از ابزار تحلیل شبکه شهری (مطالعه موردی: محدوده مرکزی شهر تهران) راما قلمبر دزفولی، نگار فرزادی مقدم فرزادی مقدم - ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی – پژوهشی هویت شهر، تابستان ۱۳۹۷

دریافت مقالات فصلنامه علمی – پژوهشی هویت شهر، تابستان ۱۳۹۷
فصلنامه علمی – پژوهشی هویت شهر دوره ۱۲، شماره ۲ تابستان ۱۳۹۷ صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مدیر مسئول: دکتر حمید ماجدی | سردبیر: دکتر فرح حبیب • آنچه در این شماره می خوانید به شرح زیر است:  - تبیین چهارچوب مفهومی خلاقیت اجتماعی و کاربست آن در نظریه شهر خلاق راضیه رضابیگی ثانی، بهناز امین زاده - بازخوانی اندیشه تشبیهی و تنزیهی در کالبد معماری مساجد مکتب اصفهان (مطالعه موردی، مسجد امام اصفهان) حسین مرادی نسب، محمدرضا بمانیان، ایرج اعتصام - ارزیابی ظرفیت استفاده دوباره از نیروگاه حرارتی بعثت تهران بر اساس مدل قابلیت استفاده مجدد انطباقی(ARP) محمد پورابراهیمی، سید رحمان اقبالی، حسن غفوری فرد - رهیافتی در منظرسازی پایدار سواحل حاشیه بنادر (مطالعه موردی: سواحل حاشیه بندر بوشهر) غزاله رفیعی، محسن کافی، سارا نهیبی - تبیین معیارهای رضایتمندی ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی”پژوهش و برنامه ریزی شهری”، شماره ۳۵، زمستان ۹۷

دریافت مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی
فصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهش و برنامه ریزی شهری» دوره ۹ (سال نهم)، شماره ۳۵ زمستان ۱۳۹۷ ۱۵۰ صفحه صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رضایی | سردبیر: دکتر علی شکور • فهرست مقالات این شماره:  - بررسی و نقش نشانه های شهری با تأکید بر شناسایی هویت فضا (مطالعه موردی: بلوار شهید چمران شیراز) | سیده ساغر موسوی؛ علی شکور - اولویت‌بندی شاخص‌ها در فرایند هوشمندسازی شهرها (مطالعه‌ی موردی: شهر کرمان) | مرضیه افضلی؛ مهدی مدیری؛ رحمت الله فرهودی - تحلیل وضعیت و تعیین استراتژی های مبتنی بر سناریو در تاب آوری کلانشهرهای ایران(موردپژوهی؛ کلانشهر اهواز) | محمد رضا امیری فهلیانی؛ سعید امانپور؛ سعید ملکی؛ مسعود صفایی پور - عوامل موثر بر تعاملات اجتماعی شهروندان آپارتمان نشین (مطالعه موردی: شهر شیراز) | فرزانه محمدی - ارزیابی و سنجش مؤلفه‌های ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی – پژوهشی “پژوهش و برنامه ریزی شهری”، شماره ۳۴، پاییز ۹۷

دریافت مقالات فصلنامه علمی – پژوهشی
فصلنامه «پژوهش و برنامه ریزی شهری» دوره ۹ (سال نهم)، شماره ۳۴ پاییز ۱۳۹۷ ۲۳۸ صفحه صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رضایی | سردبیر: دکتر علی شکور • فهرست مقالات این شماره:  - سنجش و ارزیابی اثرات حکمروایی خوب شهری بر زیست‌پذیری شهرها (مطالعه موردی: شهر بوشهر) | علی باستین؛ کرامت الله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد - تحلیل کالبدی– فضایی نواحی شهری بر اساس شاخص‌های رشد هوشمند شهری (مطالعه موردی: شهر بابل) | رحیم بردی آنامرادنژاد؛ عامر نیک پور؛ زهره حسنی - ارائه الگوی بهینه توسعه کالبدی شهرهای بیابانی با تأکید بر عوامل ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی: شهر دامغان) | علیرضا عرب عامری؛ خلیل رضایی؛ مجتبی یمانی - تبیین نقش عوامل مؤثر بر تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز) | ناصر رضایی؛ حمید ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات دو فصلنامه علمی-پژوهشی آرمانشهر، شماره ۲۴، پاییز ۱۳۹۷ – انگلیسی

دریافت مقالات دو فصلنامه علمی-پژوهشی آرمانشهر، شماره ۲۴، پاییز ۱۳۹۷ - انگلیسی
دو فصلنامه آرمانشهر نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی دوره ۱۱، شماره ۲۴ پاییز ۱۳۹۷ صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر مصطفی بهزادفر • مقالات موجود در این شماره، به زبان انگلیسی می باشد و فهرست عناوین آن به شرح زیر است: Climatic Compatibility of Courtyard Houses, Based on Shading- sunlit Index; Case Studies: Traditional Houses in Kashan & Ardabil Cities Hassan Akbari؛ Saeid Teshnehdel Integrity Evaluation in Conservation of Amir-chakhmagh Square in Yazd, Iran Somayeh Fadaei Nezhad Bahramjerdi؛ Pirouz Hanachi Analysis of the Relation between Perception of the Time Concepts and the Critical Approach of Architectural Students to History; Case Study: Architecture Students of Islamic Azad University of Qazvin Masoud Habibi؛ Maryam Armaghan؛ Iman Raeisi Impact of Airflow on Moderating Thermal Conditions in ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات دو فصلنامه علمی-پژوهشی آرمانشهر، شماره ۲۳، تابستان ۱۳۹۷

دریافت مقالات دو فصلنامه علمی-پژوهشی آرمانشهر، شماره ۲۳، تابستان ۱۳۹۷
دو فصلنامه آرمانشهر نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی شماره ۲۳، تابستان ۱۳۹۷ صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: دکتر مصطفی بهزادفر • فهرست مقالات موجود در این شماره به شرح زیر است: مقاله پژوهشی: - تحلیل چگونگی شخصی‌سازی در آپارتمان‌های مسکن مهر، مورد مطالعاتی: سایت کارگران شماره دو مسکن مهر پاکدشت | هانیه اخوت، فرید قاسمی گرمی، سحر بهشت آیین - مقایسه تطبیقی خانه‌های تک‌واحدی و آپارتمانی در ایجاد احساس رضایت ساکنان، مورد مطالعاتی: در شهر زنجان | محمد باقری، مینو قره بگلو، مینا دشتی - تحول معنای‌ اجتماعی- فضایی در خانه‌های اراک (بررسی تطبیقی الگوی فعالیت‌ها و روابط اجتماعی در خانه‌های سنتی درون‌گرا و خانه‌های تک واحدی معاصر اراک) | علی حسینی، منوچهر فروتن، سعید صالحی - بررسی کیفیت خدمات موزه‌ها از نگاه گردشگران و تأثیر آن ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت شهری، شماره ۵۲، پاییز ۱۳۹۷

دریافت مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت شهری، شماره ۵۲، پاییز ۱۳۹۷
فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت شهری نشریه مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی دوره ۱۷، شماره ۵۲ پاییز ۱۳۹۷ صاحب امتیاز: سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور مدیرمسئول: مهندس هوشنگ خندان دل | سردبیر: محمدرضا بمانیان • فهرست مقالات این شماره به شرح زیر می باشد: - تحلیل نقش فرهنگ‌ سازمانی، فرهنگ ملی و فرهنگ شهروندی در خط‌مشی‌گذاری فرهنگی شهرداری‌ها کلان‌شهرهای جمهوری اسلامی ایران | آلما فرامرزی، سنجر سلاجقه، سعید صیادی - ارزیابی انرژی کارایی بام سبز در ایران؛ نمونه موردی: شهرهای تهران، تبریز، رامسر، بندرعباس | دکتر محمد مهدی مولایی، پیمان پیله‌چی‌ها، آذر افشار - طیف‌بندی ایمنی شهری از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از مدل Antropy-COPRAS، مطالعه موردی کلانشهر | دکتر کورش مومنی - تبیین نقش طرحواره‌های ذهنی مکانی- اجتماعی در احساس آرامش ساکنین حاشیه سبز بزرگراه‌های درون‌شهری (نمونه ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت شهری، شماره ۵۱، تابستان ۱۳۹۷

دریافت مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت شهری، شماره ۵۱، تابستان ۱۳۹۷
فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت شهری نشریه مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی دوره ۱۷، شماره ۵۱ تابستان ۱۳۹۷ صاحب امتیاز: سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور مدیرمسئول: مهندس هوشنگ خندان دل | سردبیر: محمدرضا بمانیان • فهرست مقالات این شماره به شرح زیر می باشد: - ظرفیت‌های گردشگری استان همدان و راهبردها | شراره السادات میرصفدری، دکتر یعقوب محمدی‌فر - ارائه چارچوب تحلیلی فرآیند تولید محصول در معماری و عینیت‌بخشی به ایده‌های ذهنی | سیده آذین نیک‌نام اصل، دکتر کاوه بذرافکن، دکتر پریسا علی محمدی - ارزیابی سطح کیفی تجربه ساکنین نسبت به فضاهای مشترک ساختمان های مسکونی با رویکرد زیست محیطی در تهران | مهدی داداشی، دکتر منصور سپهری‌مقدم، حسین ذبیحی - رابطه سنت و مدرنیسم در شکل گیری بافت شهرها با تاکید بر ابعاد فرهنگی | دکتر ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی-ترویجی اثر، شماره ۷۹، زمستان ۱۳۹۶

دریافت مقالات فصلنامه علمی-ترویجی اثر، شماره ۷۹، زمستان ۱۳۹۶
فصلنامه علمی-ترویجی اثر (فصلنامه علمی فنی هنری) شماره ۷۹، زمستان ۱۳۹۶ صاحب امتیاز: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مدیرمسئول: جلیل گلشن | سردبیر: مهناز اشرفی • فهرست مقالات این شماره: - پژوهشی دربارۀ ساختار معماری بنای آرامگاهی خِرقه در فیروزآباد فارس | حسام الدین احمدی، فخرالدین محمدیان، خدیجه شریف کاظمی - بررسی فلزگری کهن در بخش میمۀ اصفهان، با تکیه بر پتروگرافی سرباره های فلزی | علی اعراب، سیدایرج بهشتی - بازنمایی قنات وقف آباد یزد در منظر شهری سده های هشتم و چهاردهم هجری شمسی | علی اصغر سمسار یزدی، آمنه کریمیان - روش شناسی تعیین حریم جی باستان اصفهان | لیلا ذاکر عاملی - کرانه های جنوبی رود ارس در گذر زمان با نگاهی بر پراکنش فضایی و زمانی استقرارها | سپیده مازیار، علی زلقی - ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی-ترویجی اثر، شماره ۷۸، پاییز ۱۳۹۶

دریافت مقالات فصلنامه علمی-ترویجی اثر، شماره ۷۸، پاییز ۱۳۹۶
فصلنامه علمی-ترویجی اثر (فصلنامه علمی فنی هنری) شماره ۷۸، پاییز ۱۳۹۶ صاحب امتیاز: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مدیرمسئول: جلیل گلشن | سردبیر: مهناز اشرفی • فهرست مقالات این شماره: - ارگ گلین گورتان | بهنام پدرام، مجید حقانی - پل دختر میانه؛ شرحِ تاریخ، اسناد و مرمت های انجام شده | مهدی رازانی، رامین محمدی سفیدخانی - آرامگاه های شهر جالق سراوان | سحر رستگار ژاله، مجید کلانوری - نظام تقسیم آب و شبکۀ آبرسانی قنات محمدیۀ نایین | مهدی سلطانی محمدی، یوسف یوسفی، محمد بلوری بناب - کوخی کورتک، بنایی ناشناخته در مهاباد سردشت، شمال غرب ایران | صلاح سلیمی، صلاح الدین ابراهیمی پور - پژوهشی در تاریخ و قدمت سنگاب تاریخی مسجد جامع عتیق شیراز | محمدعلی مخلصی - جست وجویی در چیستی بنای مدرسۀ ضیائیه ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی «هنرهای زیبا ؛ معماری و شهرسازی»، تابستان ۱۳۹۷

دریافت مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی «هنرهای زیبا ؛ معماری و شهرسازی»، تابستان ۱۳۹۷
فصلنامه علمی پژوهشی هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۳، شماره ۲ تابستان ۱۳۹۷ صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران مدیر مسئول: شاهین حیدری سردبیر: اسفندیار زبردست • فهرست مقالات موجود در این شماره: - پیری در خانه، روح نهفته در معماری ایران مطالعه موردی: فضاهای مناسب سالمند در معماری بومی کرمان | سحر رخ، عیسی حجت، مجید صالحی نیا - واکاوی ارتباط بین مدلسازی رایانه ای نرم افزار نحو فضا و نقشه های شناختی درشناخت محیط های اجتماع پذیر (نمونه موردی:دانشکده هنر و معماری بوعلی و دانشکده معماری و شهرسازی بهشتی) | احمد حیدری، مریم فرهادی - تفاوت فصلی حدود آسایش حرارتی در محلات قدیم و جدید شهر اصفهان (مطالعه موردی: محلات جلفا و مرداویج) | فاطمه السادات مجیدی، شاهین حیدری، محمود قلعه نویی، مریم قاسمی ...
ادامه مطلب

دریافت نشریه اینترنتی نوسازی، شماره ۴۹، دی ماه ۱۳۹۷

دریافت نشریه اینترنتی نوسازی، شماره ۴۹، دی ماه ۱۳۹۷
نشریه اینترنتی نوسازی سال نهم، شماره ۴۹ دی ماه ۱۳۹۷ صاحب امتیاز: نشریه سازمان نوسازی شهر تهران مدیر مسئول: کاوه حاجی علی اکبری؛ مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران سردبیر: علی خانی؛ معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران آنچه در این شماره میخوانید، به شرح زیر می باشد: مقاله: - بازآفرینی شهری: گذار از تولید فضا به توانمندسازی اجتماع محلی؛ موردپژوهی پارک اجتماعی دانش و فناوری شانگهای نویسندگان: هواهوا زو، های یو | مترجم: حسین قانونی - تکامل خودسازماندهی اجتماع و تقابل آن با موسسات دولتی: گذری بر تجربه سه کشور نویسندگان: جوریان ادلنبوس، اینگمار ون میرکرک، تود شنگ | مترجم: راحله بحرانی - سرمایه اجتماعی به عنوان حلقه مفقودی در روند برنامه ریزی توسعه محلی در آفریقا: درس هایی از غنا نویسندگان: رونتاد آدامتی، جوزفین فریمپونگ | مترجم: مارال عاطفی - از مفهوم ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه هنر و تمدن شرق، شماره ۲۱، پاییز ۱۳۹۷

دریافت مقالات فصلنامه هنر و تمدن شرق، شماره ۲۱، پاییز ۱۳۹۷
فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره ۶، شماره ۲۱ پاییز ۱۳۹۷ زمینه انتشار: علوم و تاریخ هنر صاحب امتیاز: پژوهشکده نظر مدیر مسئول: دکتر سید امیر منصوری سردبیر: دکتر شهره جوادی • فهرست مقالات این شماره: ۱. زیبایی‌شناسی بازار در مدینه‌های کشور مراکش | ساره جورمند ۲. تمایز گفتگو در نمایشنامه آقای هالو نوشته علی نصیریان و فیلمنامه آقای هالو نوشته داریوش مهرجویی | حامد سلیمان زاده، محمدرضا فرجی ۳. بازنمایی هویت معاصر ایرانی- اسلامی درهنر معاصر ایران | کاظم خراسانی، اصغر کفشچیان مقدم ۴. بررسی و معرفی نقش نویافته ساسانی در شهر باستانی بیشابور | فریدون آورزمانی ۵. مؤلفه‌های معماری ایرانی-اسلامی و نقش هویت بخش تزئینات | حمید ممانی، فهیمه یاری، سعید حقیر ۶. واکاوی بعد تاریخی مکان در ضرب آهنگ اجتماعی فضای جمعی | لیلا سلطانی دریافت مقالات شماره ...
ادامه مطلب

نشریه حوالی ما و فضای اطرافمان، شماره ۱ (حوالی ترمینال)، اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸

نشریه حوالی ما و فضای اطرافمان، شماره ۱ (حوالی ترمینال)، اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸
اختصاصی، معمارنیوز- دوماهنامه حوالی ما و فضای اطرافمان شماره ۱ اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸ ۱۳۴ صفحه ۲۰/۰۰۰ تومان صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سمیرا هاشمی نعمت‌آبادی حوالی دوماه‌نامه‌ای مستقل و مستند است دربارهٔ ما و فضای اطرافمان. دربارۀ مکان‌هایی که به نوعی با آن‌ها درگیر بوده‌ایم و هستیم. در هر شماره‌، یک فضا را انتخاب می‌کند و دربارۀ تجربه‌های ما از آن فضا و چند و چونش صحبت می‌کند. (این شماره: حوالی ترمینال) پیشانی نوشت نشریه: حوالی، از فضای زندگی آدم‌ها می‌گوید. فضایی که زنده است، و با آدم‌ها ساخته می‌شود. بر ما تاثیر می‌گذارد و از ما تاثیر می‌پذیرد. فضایی که حاصلِ دیدن، شنیدن و تجربه‌کردن است. ما می‌خواهیم این تجربه‌ها را به اشتراک بگذاریم و به حوالی زندگی خود نزدیک‌تر شویم. ما می‌خواهیم حوالی هر کسی جای بهتری برای زندگی ...
ادامه مطلب

فصلنامه تخصصی معماری ما، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۷

فصلنامه تخصصی معماری ما، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۷
فصلنامه تخصصی معماری ما شماره ۲ زمستان ۱۳۹۷ قیمت: ۱۲/۰۰۰ تومان صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد جواد عباس زاده سردبیر: اشکان صبور آنچه در این شماره می خوانید به شرح زیر است: آموزش و پژوهش در معماری بررسی سیستم آموزش معماری در کشور / روژین بهرمان احوال امروز آموزش معماری ما / مهدیه نیرومند سکانس اول آموزش معماری در ایران / فربد ارباب زاده گفت و گو با هومن طالبی / حامد علی عسگری گفت و گو با ایمان انصاری / صبا فخری گفت و گو با مهران قارلقی / صبا اکبرپوران جایزه آقاخان / مهرداد بغدادی جزییات اجرایی / دفتر معماری ماند ژولیان دو اسمت / فاطمه دشتی تحول معماری ژاپن / پریسا چیوایی شبیه سازی معماری در گذر زمان / یونس بنا، محمدرضا محسنی زندگی در سوئد / سحر شعبانی فراتر از معماری پوستر، رسانه و رسالت اجتماعی ...
ادامه مطلب

دوفصلنامه جستارهای شهرسازی، شماره ۵۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۷-

دوفصلنامه جستارهای شهرسازی، شماره ۵۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۷-
اختصاصی، معمارنیوز- نشریه جستارهای شهرسازی دوفصلنامه تحلیلی، پژوهشی، معماری و شهرسازی دوره دوم، شماره ششم، شماره پیاپی ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد حسین جهانشاهی سردبیر: الهام رحمت آبادی • فهرست مقالات این شماره: سخن سردبیر؛ الهام رحمت آبادی سخن روز؛ محمد حسین جهانشاهی • باغ در شهر – پرونده باغ در شهر / گلنار محبعلی – باغات قصردشت و مدیریت شهری / گفت و گو با مرجان کریم پور شیرازی – طرح بازنگری ساماندهی باغات قصردشت شیراز / گفت و گو با مجید نمینی – شهر در بر باغ / گفت و گو با پویا احمدی – باغ تاریخی، منظر فرهنگی و منظر کشاورزی / گفت و گوبا مرسم رضایی پور و آزیتا علیزاده – باغ های قصردشت از زاویه ی نگاه سیستمی به منابع آب/ بهرام سامی کشکولی – پیرمرد و رود دیوانه / بهرام سام ...
ادامه مطلب
صفحه 22 از 61« بعدی...10...2021222324...304050...قبلی »
تمام حقوق این سایت برای © 2023 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook