برچسب های نوشته ها : نشریات معماری

دریافت مقالات فصلنامه علمی «منظر»، شماره ۶۵، زمستان ۱۴۰۲

دریافت مقالات فصلنامه علمی «منظر»، شماره ۶۵، زمستان ۱۴۰۲
فصلنامه علمی منظر دوره ۱۵، شماره ۶۵ زمستان ۱۴۰۲ صاحب امتیاز: پژوهشکده نظر مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سید امیر منصوری • آنچه در این شماره می خوانید: ۱. عشایر مکان‌ مند؛ سید امیر منصوری ۲. نقش عناصر معماری در باغ ایرانی؛ نرگس آقابزرگ ۳. دسته‌ بندی رنگ ‌نمای ساختمان‌ های مسکونی مبتنی بر مقیاس‌ های احساسی رنگ؛ مریم مهدی پور، احمد اخلاصی، سید عباس یزدانفر ۴. تبیین ویژگی‌ های کاربردی منظر در بازآفرینی بافت‌ های تاریخی (مطالعۀ موردی: محلۀ تخت گنبد اصفهان)؛ علی موذنی خوراسگانی، مهدى حقیقت‌بین ۵. چارچوب مفهومی طراحی منظر محوطه بیمارستان از سطح نظری تا قلمروی اجرایی (با تلفیق مرور سیستماتیک و تحلیل محتوا)؛ نعیمه اسدیان زرگر، کیانوش سوزنچی، محمد مهدی سپهری ۶. برنامه‌ ریزی منظر جهت احیای رودخانه‌ های شهری؛ کاربست رویکرد اکولوژی ...
ادامه مطلب

دریافت فصلنامه علمی- تخصصی «طراحی و برنامه ریزی در معماری و شهرسازی»، شماره ۲، زمستان ۱۴۰۲

دریافت فصلنامه علمی- تخصصی «طراحی و برنامه ریزی در معماری و شهرسازی»، شماره ۲، زمستان ۱۴۰۲
فصلنامه علمی- تخصصی طراحی و برنامه ریزی در معماری و شهرسازی فصلنامۀ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب سال اول، شماره‌ دوم زمستان ۱۴۰۲ صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب مدیر مسئول: دکتر سید هادی قدوسی فر سردبیر: دکتر منوچهر طبیبیان • فهرست مطالب شماره دوم: - ارزیابی اثر تیپ شخصیتی معماران و غیر معماران بر انتخاب سبک نمای ساختمان‌ های مسکونی؛ مهسا موذنی، ندا ضیابخش - شبیه سازی روشنایی روز در کلاس آموزشی، با بهره گیری از پوسته انطباق پذیر (نمونه موردی: کلاس آموزشی در شهر یزد)؛ نرمین خیری، مصطفی خیری - اصول و معیارهای تأثیر گذار بر هویت کالبدی معماری معاصر ایران (مطالعه موردی: دوره ی پهلوی دوم)؛ حمید ماجدی، سیده سارا ابن الرضا، فرح حبیب - تحلیل نقش شاخص‌ های کارکرد ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی پژوهش‌ های مرمت و معماری ایرانی و اسلامی، شماره ۱۵، بهار و تابستان ۱۴۰۲

دریافت مقالات فصلنامه علمی پژوهش‌ های مرمت و معماری ایرانی و اسلامی، شماره ۱۵، بهار و تابستان ۱۴۰۲
فصلنامه علمی پژوهش‌ های مرمت و مطالعات معماری ایرانی اسلامی سال ششم، شماره پانزده بهار و تابستان ۱۴۰۲ صاحب امتیاز و مدیر مسئول: نوید جهدی سردبیر: فاطمه علیمیرزایی • فهرست مقالات شماره پانزدهم نشریه: • مقایسه تطبیقی برخی از آثار معماری کریم طاهرزاده بهزاد و حسین شیخ زین الدین در بر‌خورد با سنت؛ مریم امان پور • استفاده از فنـاوری‌ های نوین در شناخت و حفاظت میراث معماری؛ صفیه نامی، فرهاد آخوندی • پژوهش در طراحی و مرمت کفپوش منبت‌ کاری شده کتابخانه لئورنتزیانا اثر میکل‌ آنجلو بونارتی با رویکرد چزاره برندی؛ حسن بلخاری قهی، شادی لیائی • امکان‌ سنجی شیوه ساخت مسکن اجتماعی بر مبنای برآیند مؤلفه‌ های کیفی خانه سنتی ایرانی و سیستم پایدار مدولارسازی؛ مهسا سروش، سونیا امجدیان، شکوفه میرزایی • بررسی جایگاه روانشناختی ...
ادامه مطلب

نشریه «کوچه»، شماره ۱۸، با موضوع “رویکرد شهر و معماری“

نشریه «کوچه»، شماره ۱۸، با موضوع “رویکرد شهر و معماری“
مجله کوچه باغ هنر و اندیشه مجله فرهنگی هنری با رویکرد شهر و‌ معماری شماره هفدهم، مهر ۱۴۰۲ قیمت: ۱۵۰/۰۰۰ تومان صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: مرتضی خیاط پور نجیب موضوع این شماره: “رویکرد شهر و معماری“ آنچه در کوچۀ هجدهم می‌خوانیم: جوایز معماری فرصتی برای خوانش مجدد معماری، شکل‌ گیری خط فکری معمار و بهانه‌ ای برای ایجاد انگیزه و دادن اعتبار به او و کاری است که انجام می‌ دهد که از دورۀ مشخصی به بعد جای معمار مؤلف را به‌ عنوان متولی جریان معماری گرفت و امروز در کنار بعد فرهنگی در این تعدد و تکثر توأم با تکرار به کسب‌ و کار مدرنی بدل شده است که هم می‌ تواند فرصتی برای صعود باشد، هم ...
ادامه مطلب

انتشار دو ماهنامه “معمار”، شماره ۱۴۲، آذر و دی ۱۴۰۲

انتشار دو ماهنامه “معمار”، شماره ۱۴۲، آذر و دی ۱۴۰۲
دو ماهنامه معمار شماره ۱۴۲ آذر و دی ۱۴۰۲ قیمت: ۱۵۰/۰۰۰ تومان صاحب امتیاز: مؤسسه معمار نشر مدیر مسئول: رضا امیر رحیمی موضوع این شماره: «ویژه بیست و سومین دوره جایزه معمار» آنچه در این شماره می خوانید به شرح زیر است:  • گزارش داوری - بیست‌ و سومین ‌دوره‌ جایزه‌ معمار - مباحث داوری (داوران: هان تومرتکین، نسرین سراجی، فرامرز شریفی، حسین شیخ‌ زین‌الدین، شامیل محمدزاده)   • برندگان - گروه مسکونی تک واحدی رتبه اول: خونه خاکی، اصفهان رتبه دوم: خانه شماره ۱۰ جلفا، اصفهان رتبه سوم: خانه حنا، تهران - گروه مسکونی آپارتمانی رتبه اول: ساختمان مسکونی صحرا، کرمان رتبه دوم: ساختمان مسکونی سایه، تهران رتبه سوم مشترک: ساختمان مسکونی پرسیکا، تهران رتبه سوم مشترک: ساختمان چندخانواری سمن، ...
ادامه مطلب

نگاهی به نخستین شماره نشریه «نشان»، پاییز ۱۴۰۲

نگاهی به نخستین شماره نشریه «نشان»، پاییز ۱۴۰۲
نشریه «نشان»؛ نشریه دیزاین ایران  دوره جدید، شماره‌ نخست پاییز ۱۴۰۲ قیمت: ۲۸۵/۰۰۰ تومان • دربارۀ نشان: این شمارۀ نشان نخستین شماره از دورۀ جدید است. رویکرد دورۀ جدید نشان دیزاین است و شامل همۀ خانوادۀ بزرگ دیزاین می‌ شود. نشان، نشریۀ تخصصی دیزاین، تلاش می‌ کند پاسخگوی نیازهای امروز و محل ارائۀ دیدگاه‌ های گوناگون باشد، به دیزاین و به همۀ رشته‌ های متنوع آن توجه کند، به مباحث روز دامن بزند و از انتشار همۀ نظرها استقبال می‌ کند. • متن سردبیر: در سه دهۀ اخیر مباحث بنیادی دیزاین در غرب جدی‌ تر شده و پای فلاسفه، جامعه‌ شناسان، روان‌ شناسان و اندیشمندان بسیاری از رشته‌ های دیگر به دیزاین کشیده شده است. این را ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات دو فصلنامه علمی «اندیش نامه ی معماری داخلی»، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۱- (دانشگاه هنر)

دریافت مقالات دو فصلنامه علمی «اندیش نامه ی معماری داخلی»، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۱- (دانشگاه هنر)
دو فصلنامه‌ علمی «اندیش نامه ی معماری داخلی» فصلنامۀ دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر سال دوم، شماره‌ دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ صاحب امتیاز: دانشگاه هنر مدیر مسئول: دکتر علیرضا مستغنی سردبیر: دکتر نادیه ایمانی • فهرست مطالب شماره دوم: ۱. «معماری داخلی» یا «طراحی داخلی»؛ تفاوتی اسمی یا ماهوی؟ مریم دربندی، نادیه ایمانی، محمدرضا رحیم زاده ۲. تبارشناسی مفهوم سلیقه در هنر و معماری؛ نادیه ایمانی، فاطمه میرزایی ۳. معناپردازی در «یادمان»‏‎؛ آذین سعیدی ۴. چهار بعد معماری داخلی؛ نویسنده: الن کلیگنبرگ/ مترجم:‌ زهرا گله دار فریمان ۵. پیامدهای دگرگونی شیوه زندگی در معماری داخلی؛ مورد کاوی: خانه‌‌ های قاجار و پهلوی اول شهر تبریز‎؛ لیلا صفری اصل ۶. بازتعریف یک فضای داخلی: مسجد مطلب‌ خان خوی؛ امین رحیمی ۷. مطالعه تطبیقی معماری داخلی کلیساهای وانک و ...
ادامه مطلب

فراخوان ارسال مطلب فصلنامه میان رشته ای «معماری، هنر طراحی»

فراخوان ارسال مطلب فصلنامه میان رشته ای «معماری، هنر طراحی»
فصلنامه تخصصی آنلاین «معماری، هنر طراحی» فرصتی برای نگریستن به معماری، هنر و طراحی از دریچه‌ ای بینارشته‌ ای با هدف ترویج گفت‌ و گو، کنکاش و بهبود کیفیت آموزش و وسعت بخشیدن به جهان‌ بینی معماران، هنرمندان و طراحان با کمک دست‌ آویزی از سایر حوزه‌ های مرتبط با معماری، هنر و طراحی. این امکان نیز فراهم شده است تا با ارسال مطالب، آگاهی خود را با سایر خوانندگان ما به اشتراک بگذارید. فصلنامه میان رشته ای «معماری، هنر طراحی» در راستای برداشتن گامی علمی برای ارتقای سطح آموزشی در حوزه معماری، هنر و طراحی،‌ برای شماره دوم خویش از شما دعوت به عمل می آورد تا در کنار یکدیگر، محصول تلاش فکری و تیمی خویش ...
ادامه مطلب

دریافت فصلنامه تخصصی «مطالعات فضا و مکان»- تابستان ۱۴۰۲

دریافت فصلنامه تخصصی «مطالعات فضا و مکان»- تابستان ۱۴۰۲
فصلنامه تخصصی «مطالعات فضا و مکان» فصلنامۀ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی سال اول، شماره‌ چهار تابستان ۱۴۰۲ صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی مدیر مسئول: دکتر غزال کرامتی سردبیر: دکتر حسین سلطان زاده درباره نشریه: فصلنامه "مطالعات فضا و مکان" دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ است. این فصلنامه بر اساس مصوبه "چهارمین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۷" از سوی دانشکده معماری و شهرسازی واحد تهران مرکزی از پائیز ۱۴۰۱ منتشر می گردد. در ارزیابی شهریور ماه ۱۴۰۲ نشریات دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه "مطالعات فضا و مکان" رتبه " ب" را کسب کرده است. اهداف و ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات نشریه علمی «معماری و شهرسازی ایران»، شماره ۲۵، بهار و تابستان ۱۴۰۲

دریافت مقالات نشریه علمی «معماری و شهرسازی ایران»، شماره ۲۵، بهار و تابستان ۱۴۰۲
نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران دوره ۱۴، شماره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ صاحب امتیاز: انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران مدیر مسئول: دکتر محسن فیضی سردبیر: دکتر مصطفی بهزاد فر • فهرست آنچه در این شماره می خوانید: ۱. شبیه‌ سازی و ارزیابی تأثیر سایه‌ بان غشایی بر آسایش حرارتی فضای بیرونی در شهر سمنان؛ سپیده جعفریان، الهام سرکرده‌ئی، دانیال منصفی پراپری، محمدرضا مجاهدی ۲. تاثیر بسترهای فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی بر شکل‌ گیری نخستین مکان‌ های دینی اسلام و یهود؛ سیده مهسا باقری، سید بهشید حسینی، محمود ارژمند ۳. سنجش و تحلیل میزان استفاده از ظرفیت‌ های رسانه و تأثیر آن بر برندسازی شهری؛ (مطالعه موردی: شهر خلاق خوراک رشت)؛ علی اکبر سالاری پور، میترا روشن، عالیه فریدی فشتمی، حمیدرضا یوسفی ماتک ۴. ...
ادامه مطلب

انتشار دو ماهنامه “معمار”، شماره ۱۴۱، مهر و آبان ۱۴۰۲

انتشار دو ماهنامه “معمار”، شماره ۱۴۱، مهر و آبان ۱۴۰۲
دو ماهنامه معمار شماره ۱۴۱ مهر و آبان ۱۴۰۲ قیمت: ۱۲۰/۰۰۰ تومان صاحب امتیاز: مؤسسه معمار نشر مدیر مسئول: رضا امیر رحیمی موضوع این شماره: «خاطره» آنچه در این شماره می خوانید به شرح زیر است:  • یادداشت - خاطره به قلم ریلکه‏، مونه و سزان • نقد و نظر - خاطره/ رابرت مَکارتر، یوهانی پلاسما/ ترجمه رضا امیررحیمی - کاخ در نوساس، کرت، یونان، ۱۶۰۰ پیش از میلاد/ ترجمه آزیتا ایزدی - نیایشگاه کفن مقدس، تورین، ایتالیا، ۹۰ - ۱۶۶۷، گوارینو گوارینی - الحمرا، گرانادا، اسپانیا، ۱۳۹۱ - ۱۲۳۸ - نیایشگاه رستاخیز، گورستان شهرداری، تورکو، فنلاند ۴۱- ۱۹۳۸، اریک بروگمن - موزه هنر بومی آمریکا، نیویورک، ایالات متحده امریکا، ۲۰۰۱- ۱۹۹۸، تاد ویلیامز و بیلی چن - گورستان بریون، سان ویتو دالتیووله، ایتالیا، ۷۵- ...
ادامه مطلب

دریافت نخستین شماره فصلنامه علمی- تخصصی «طراحی و برنامه ریزی در معماری و شهرسازی»- پاییز ۱۴۰۲

دریافت نخستین شماره فصلنامه علمی- تخصصی «طراحی و برنامه ریزی در معماری و شهرسازی»- پاییز ۱۴۰۲
فصلنامه علمی- تخصصی طراحی و برنامه ریزی در معماری و شهرسازی فصلنامۀ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب سال اول، شماره‌ نخست پاییز ۱۴۰۲ صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب مدیر مسئول: دکتر سید هادی قدوسی فر سردبیر: دکتر منوچهر طبیبیان درباره نشریه: فصلنامه «طراحی و برنامه ریزی در معماری و شهرسازی» نشریه‌ ای علمی تخصصی است و به زبان فارسی منتشر می‌شود. این نشریه در حوزه‌ های تخصصی هنر، معماری، شهرسازی، منظر شهری، برنامه ریزی در معماری و شهرسازی، فناوری معماری، طراحی محیط، گردشگری و حوزه‌ های میان رشته ای در رابطه با فلسفه، جامعه‌ شناسی، روان‌ شناسی و تاریخ اقدام به انتشار مقاله می‌ کند. هدف از انتشار این نشریه آشنایی با دستاورد های جدید هنر و معماری، ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی «منظر»، شماره ۶۴، پاییز ۱۴۰۲

دریافت مقالات فصلنامه علمی «منظر»، شماره ۶۴، پاییز ۱۴۰۲
فصلنامه علمی منظر دوره ۱۵، شماره ۶۴ پاییز ۱۴۰۲ صاحب امتیاز: پژوهشکده نظر مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سید امیر منصوری • آنچه در این شماره می خوانید: ۱. نسبت توسعه با مفهوم سرزمینی؛ سید امیر منصوری ۲. قرائت منظر خیابان در باغ ایرانی؛ پدرام صدفی کهنه شهری، محمد آتشین بار ۳. بررسی تطبیقی رویکرد‌‌‌ بیوفیلیک و مناظر شفابخش د‌‌‌ر اثربخشی بر حواس کود‌‌‌کان اتیسم؛ سمر دمی، مریم اسماعیل دخت ۴. بازشناسی نظام حاکم بر گذرها د‌‌ر شهر تاریخی قزوین؛ احسان دیزانی، عیسی اسفنجاری کناری ۵. تبیین مدل پیشنهادی سنجش کیفی منظر صوتی با رویکرد زمینه‎ گرایی در بافت شهری با استفاده از ماتریس‌ های چهارگانه؛ میترا ملکی اشلقی، مریم قلمبردزفولی ۶. مقایسۀ تطبیقی سیما، منظر، چشم‌‌ انداز به‌عنوان برابر نهاده‌‌ های فارسی «Landscape» انگلیسی؛ رضا کسروی، سید ...
ادامه مطلب

نشریه «کوچه»، شماره ۱۷، با موضوع “مسابقه ی طراحی آپارتمان کار و زندگی |محله ی وصال شیرازی|“

نشریه «کوچه»، شماره ۱۷، با موضوع “مسابقه ی طراحی آپارتمان کار و زندگی |محله ی وصال شیرازی|“
مجله کوچه باغ هنر و اندیشه مجله فرهنگی هنری با رویکرد شهر و‌ معماری شماره هفدهم، مهر ۱۴۰۲ قیمت: ۲۵۰/۰۰۰ تومان صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: مرتضی خیاط پور نجیب موضوع این شماره: “ویژه‌ نامه ی مسابقۀ طراحی آپارتمان کار و زندگی کوچک اندازه در محله ی وصال شیرازی تهران“ آنچه در کوچۀ هفدهم می‌خوانیم: مکان تهران است، حوالی دانشگاه تهران، نزدیک به خیابان کارگر شمالی یا امیرآباد، در گوشه‌ ای از محلۀ وصال شیرازی، یک فضای تهی که محصول تحولات دو دهۀ اخیر برای طرح توسعۀ دانشگاه تهران است. به نظر می‌ رسد در تمامی جریانات مداخله‌ گرایانه در این بافت، موضوع سکونت و متن اجتماعی موجود مورد غفلت قرار گرفته و امر سکونت و مسائل آن به ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی «نقش جهان»، تابستان ۱۴۰۲؛ (دانشگاه تربیت مدرس)

دریافت مقالات فصلنامه علمی «نقش جهان»، تابستان ۱۴۰۲؛ (دانشگاه تربیت مدرس)
فصلنامه علمی نقش جهان دوره ۱۳، شماره ۲ تابستان ۱۴۰۲ صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس مدیر مسئول: مجتبی انصاری؛ دانشیار معماری منظر دانشگاه تربیت مدرس سردبیر: محمدرضا پورجعفر؛ استاد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس عناوین مقالات این شماره به شرح زیر است: • طراحی الگوریتمیک نمای هوشمند ساختمان در جهت کنترل نور روز با الهام از الگوی حرکتی گل زنبق؛ زهرا یارمحمودی، طاهره نصر، حامد مضطرزاده • تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی تأثیر آن بر توسعه پایدار در حوزه نفوذ شهرستان شهریار؛ مهدی ایزانلو، سیدمحسن اسدی ساروی، محمد مشاری • نقش تحولات جمعیتی بر تغییرات دمای سطوح ابنیه و فضاهای باز شهری؛ نمونه موردی: کلانشهر تهران؛ محمد مهدی مولائی، هادی رضایی راد، طرلان صادقی پور • بررسی تطبیقی میزان اثرگذاری مصالح خنکِ حاوی نانوذرات فوتوکاتالیستی TiO2، ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی «نقش جهان»، بهار ۱۴۰۲؛ (دانشگاه تربیت مدرس)

دریافت مقالات فصلنامه علمی «نقش جهان»، بهار ۱۴۰۲؛ (دانشگاه تربیت مدرس)
فصلنامه علمی نقش جهان دوره ۱۳، شماره ۱ بهار ۱۴۰۲ صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس مدیر مسئول: مجتبی انصاری؛ دانشیار معماری منظر دانشگاه تربیت مدرس سردبیر: محمدرضا پورجعفر؛ استاد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس عناوین مقالات این شماره به شرح زیر است: • بازشناسی الگوی معماری کارخانه های چای در شمال ایران، مورد پژوهی: کارخانه های چای دوران پهلوی؛ پریسا اسماعیل زاده، اسکندر مختاری طالقانی، علی اصغرزاده • واکاوی نقش فناوری‌ های نوین بر ساختار کالبدی ساختمان‌ های منتخب معماری معاصر ایران؛ بابک بهنوا، محمدرضا پورزرگر •  تدوین چارچوب اقدام و معاصرسازی مجموعه ذوب آهن کرج بر اساس سامانه رتبه بندی پایداری؛ شیرین ستوده، وحید قبادیان • حیاتِ حیاط: بررسی سیر تحول حیاط خانه‌ های تهران در دوره معاصر و عوامل مؤثر بر آن؛ مریم عالی‌ قدر ...
ادامه مطلب

فصلنامه «معماری و انرژی»، شماره ۱۱، بهار و تابستان ۱۴۰۲

فصلنامه «معماری و انرژی»، شماره ۱۱، بهار و تابستان ۱۴۰۲
فصلنامه‌ معماری و انرژی فصلنامه تحلیلی پژوهشی معماری و شهرسازی پایدار شماره‌ ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ قیمت: ۴۸۰/۰۰۰ تومان صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: پرهون پرگاری سخن سردبیر: شناخت تجربه‌ های پیشین و بازشناسی رُموز زیست پایدار در این سرزمین، نه به معنی بازگشت به گذشته است و نه پسرفت؛ پیشینیان ما نیز دستاورد های پدران خود را سینه‌ به‌ سینه انتقال داده و با اتصال به ریشه‌ های خود، همواره شرایط زیست را با خلاقیت و به شیوه‌ های نوین فراهم کرده‌ اند، فرجام اتصال به ریشه، همواره طراوت و شادابی است، هیچگاه از تنه‌ ی درختی که اتصال خود را با ریشه‌ ها از دست داده است، انتظار رشد و شکوفایی نمی‌ رود، همان‌ طور که انتظار استواری ...
ادامه مطلب

نشریه «کوچه»، شماره ۱۶، با موضوع “دوچرخه“

نشریه «کوچه»، شماره ۱۶، با موضوع “دوچرخه“
مجله کوچه باغ هنر و اندیشه مجله فرهنگی هنری با رویکرد شهر و‌ معماری شماره شانزدهم، شهریور ۱۴۰۲ قیمت: ۱۵۰/۰۰۰ تومان صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: مرتضی خیاط پور نجیب موضوع این شماره: “دوچرخه“ آنچه در کوچۀ شانزدهم می‌خوانیم: دوچرخه، وسیله‌ ای که در میان مقصد های متعدد امروزی، «مسیر» را یادآور می‌ شود؛ لذت تجربۀ حس رهایی و استقلال، همراه با کمی چاشنی ترس از برهم خوردن تعادل. دوچرخی که به جای کنترل، همراهی‌ ات می‌ کند. وسیله‌ ای که می‌ تواند شهرهای خودرو محور امروز را به شهرهای انسانی‌ تر بدل کند. شرط حفظ تعادل، داشتن اراده، رکاب زدن و ادامه دادن است. • فهرست مقالات شماره شانزدهم نشریه: سخن دبیر پرونده • دوچرخه؛ پیرامون بازنگری در شیوه‌ های ...
ادامه مطلب

انتشار دو ماهنامه “معمار”، شماره ۱۴۰، مرداد و شهریور ۱۴۰۲

انتشار دو ماهنامه “معمار”، شماره ۱۴۰، مرداد و شهریور ۱۴۰۲
دو ماهنامه معمار شماره ۱۴۰ مرداد و شهریور ۱۴۰۲ قیمت: ۱۲۰/۰۰۰ تومان صاحب امتیاز: مؤسسه معمار نشر مدیر مسئول: رضا امیر رحیمی موضوع این شماره: ویژه بیست و دومین دوره جایزه معمار (۲) آنچه در این شماره می خوانید به شرح زیر است:  • گزارش داوری - بیست‌ و‌ دومین ‌دوره‌ جایزه‌ معمار • برندگان - گروه مسکونی تک واحدی - گروه مسکونی آپارتمانی - گروه بازسازی - گروه عمومی • نامزد ها - گروه مسکونی تک‌ واحدی - گروه مسکونی آپارتمانی - گروه بازسازی - گروه عمومی لینک مرتبط: انتشار دو ماهنامه “معمار”، شماره ۱۳۹، خرداد و تیر ۱۴۰۲ سایت مرتبط: www.memarmagazine.com تلفن دفتر نشریه: ۲- ۲۶۴۰۰۹۸۰ -۰۲۱ شماره واتساپ و تلگرام: ۰۹۹۰۲۷۴۴۷۷۳...
ادامه مطلب

نگاهی به مجله‏ ویلا، شماره ۱۴، سالنامه ۱۴۰۲ (ویژه‌ نامه‌ ی کرسی نقد و نظریه‌ پردازی “ویلا مزرعه”)

نگاهی به مجله‏ ویلا، شماره ۱۴، سالنامه ۱۴۰۲ (ویژه‌ نامه‌ ی کرسی نقد و نظریه‌ پردازی
در شماره‌ی ۱۴ مجله‌ی ویلا، متن کامل گفتمان‌ هایی میان‌ رشته‌ ای پیرامون مسائل سلامت و محیط زیست با معماران، معماران منظر، برنامه‌ ریزان شهری، جامعه‌ شناسان، روانشناسان، مردم‌ شناسان، فیلسوفان و کارشناسان حوزه‌ی رسانه منتشر شده است. گزارش مختصری نیز از "کرسی ترویجی نقد و نظریه‌ پردازی با‌عنوان "ویلا مزرعه" را با نگاهی به‌ مفهوم ویلا، تخریب سرزمین و روش‌ های منع هدررفت منابع مرور می‌ کنیم و در ادامه پنل نقد و ارزیابی علمی آن را می‌خوانیم. مقاله‌ ی انتقادی "مافیای ویلا" نیز به‌ قلم معمار و سردبیر مجله‌ ی ویلا نگاشته شده است. در این شماره، سه پروتوتایپ در قالب سه پروژه‌ ی معماری آینده‌ نگر و آزمایشی معرفی می‌ شوند که رویکرد های نوآورانه‌ ...
ادامه مطلب
تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook