برچسب های نوشته ها : مناقصه

فراخوان مناقصه عمومی با موضوع “انتخاب پیمانکار پروژه های کوچک مقیاس و عمومی”

فراخوان مناقصه عمومی با موضوع “انتخاب پیمانکار پروژه های کوچک مقیاس و عمومی”
فراخوان مناقصه عمومی: مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار پروژه های کوچک مقیاس و عمومی - برآورد انجام کار: مبلغ ۶۶/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (شصت و شش میلیارد و سیصد میلیون) ریال - مدت اجرای کار: از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت ۱۲ ماه - شرایط متقاضیان (متقاضیان می‌ بایست دارای شرایط ذیل باشند): دارای حداقل رتبه ۵ معتبر در رشته ابنیه یا مرمت از سازمان برنامه و بودجه کشور و داشتن سوابق کاری مشابه - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۳/۳۱۵/۰۰۰/۰۰۰ (سه میلیارد و سیصد و پانزده میلیون)ریال که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد. - هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ (دو میلیون) ریال می باشد که باید توسط ...
ادامه مطلب

فراخوان مناقصه عمومی با موضوع “ارتقای کیفی محور شهرداری- پیاده روی شمالی حد فاصل میادین قدس و تجریش”

فراخوان مناقصه عمومی با موضوع “ارتقای کیفی محور شهرداری- پیاده روی شمالی حد فاصل میادین قدس و تجریش”
فراخوان مناقصه عمومی: مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران موضوع مناقصه: ارتقای کیفی محور شهرداری- پیاده روی شمالی حد فاصل میادین قدس و تجریش - برآورد انجام کار: مبلغ ۹۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (نود و یک میلیارد و پانصد میلیون) ریال - مدت اجرای کار: از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت ۸ ماه - شرایط متقاضیان (متقاضیان می‌ بایست دارای شرایط ذیل باشند): دارای حداقل رتبه ۴ معتبر ابنیه وسوابق کاری پروژه های ابنیه - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۴/۵۷۵/۰۰۰/۰۰۰ (چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون) ریال که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد. - هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ (دو میلیون) ریال می باشد که باید توسط متقاضی ...
ادامه مطلب

فراخوان مناقصه عمومی با موضوع “تهیه، ساخت و تحویل مجموعه‌ های مبلمان شهری (شامل: ۳۰۰ عدد نیمکت بدون پشتی دار چوب ترمو و فلز به همراه ۴۰۰ سطل زباله فلزی)”

فراخوان مناقصه عمومی با موضوع “تهیه، ساخت و تحویل مجموعه‌ های مبلمان شهری (شامل: ۳۰۰ عدد نیمکت بدون پشتی دار چوب ترمو و فلز به همراه ۴۰۰ سطل زباله فلزی)”
فراخوان مناقصه عمومی: مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران موضوع مناقصه: تهیه، ساخت و تحویل مجموعه‌ های مبلمان شهری (شامل: ۳۰۰ عدد نیمکت بدون پشتی دار چوب ترمو و فلز به همراه ۴۰۰ سطل زباله فلزی) برای ارتقاء معابر و فضاهای عمومی شهری سطح شهرتهران (فاز۲) - برآورد انجام کار: مبلغ ۲۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (بیست و چهار میلیارد و نهصد میلیون) ریال - مدت اجرای کار: از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت ۱۴۰ روز - شرایط متقاضیان (متقاضیان می‌ بایست دارای شرایط ذیل باشند): شرکت‌ های دارای سابقه کار مشابه (لزوم ارائه مستندات قرارداد های مربوطه و مرتبط پیشین) و داشتن اساسنامه مرتبط - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۱.۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ (یک میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون) ...
ادامه مطلب

فراخوان انتخاب مجری پروژه پژوهشی با موضوع «تدوین چارچوب و ساز و کارهای ارتقاء دسترسی پیاده به خدمات محله‌ای در شهر تهران»

فراخوان انتخاب مجری پروژه پژوهشی با موضوع «تدوین چارچوب و ساز و کارهای ارتقاء دسترسی پیاده به خدمات محله‌ای در شهر تهران»
مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی مذکور را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌ بایست حداکثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین‌ شده، پیشنهاد‌های خود را با توجه به RFP پروژه و در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) به آدرس این مرکز ارسال نمایند. موضوع: «تدوین چارچوب و ساز و کارهای ارتقاء دسترسی پیاده به خدمات محله‌ ای در شهر تهران» پیشنهاد دهنده و بهره بردار: پیشنهاد دهنده: معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا بهره بردار: مدیریت سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی بیان و تشریح مسئله: محله های شهری در بسیاری از نظام های برنامه ریزی در قالب محله های برنامه ریزی، به عنوان واحد ...
ادامه مطلب

دو فراخوان مناقصه عمومی؛ با موضوع “بهسازی ضلع شمال غربی میدان حسن آباد” و “پیرایش نمای ساختمان قدیمی خیابان فردوسی”

دو فراخوان مناقصه عمومی؛ با موضوع
دو فراخوان مناقصه عمومی؛ با موضوع "انتخاب مدیر پیمان پروژه بهسازی و مرمت ضلع شمال غربی میدان حسن آباد" و "انتخاب پیمانکار پروژه پیرایش نمای ساختمان قدیمی خیابان فردوسی" • فراخوان مناقصه عمومی با موضوع "انتخاب مدیر پیمان پروژه بهسازی و مرمت ضلع شمال غربی میدان حسن آباد"  ۱- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران ۲- موضوع مناقصه: انتخاب مدیر پیمان پروژه بهسازی و مرمت ضلع شمال غربی میدان حسن آباد ۳- مبلغ برآورد اولیه: ۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (بیست و یک میلیارد) ریال ۴- مدت اجرای کار: ۸ ماه ۵- شرایط متقاضیان: دارا بودن حداقل رتبه ۵ معتبر مرمت آثار باستانی یا سوابق کاری مرتبط ۶- تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت ۱۰ روز (از ساعت ۸ لغایت ۱۴) توزیع میشود. ۷- محل ...
ادامه مطلب

فراخوان مناقصه عمومی با موضوع “انتخاب مدیرپیمان پروژه مرمت و بازسازی پل تاریخی (آجری) کن”

فراخوان مناقصه عمومی با موضوع
بروزرسانی مورخ ۹۹/۳/۱۷: اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی ۱۴-۳-۹۹ پیرو آگهی شماره (۱۱-۳-۹۹) مورخ ۹۹/۳/۷ مندرج در صفحه ۱۲ روزنامه همشهری، با موضوع مناقصه عمومی انتخاب مدیرپیمان پروژه مرمت و بازسازی پل تاریخی (آجری) کن؛ بدینوسیله شرایط متقاضیان به شرح ذیل اصلاح و اعلام می گردد: شرایط متقاضیان: "دارای رتبه معتبر در گروه میراث فرهنگی از سازمان برنامه و بودجه کشور" یا "دارای مجوز یا تأییدیه از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی" با سابقه کاری مشابه. سایر شرایط مندرج در آگهی به قوت خود باقی است . ضمناً تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشار اصلاحیه آگهی در روزنامه، به مدت ۱۰ روز از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰ می باشد. آگهی مناقصه عمومی: ۱- مناقصه ...
ادامه مطلب

مناقصه عمومی؛ انتخاب مجری پروژه پژوهشی «امکانسنجی بکارگیری معماری شمایل‌وار (آیکونیک) در نوسازی شهری»

مناقصه عمومی؛ انتخاب مجری پروژه پژوهشی «امکانسنجی بکارگیری معماری شمایل‌وار (آیکونیک) در نوسازی شهری»
مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی مذکور را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌بایست حداکثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین‌شده، پیشنهاد‌های خود را با توجه به RFP پروژه و در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) به آدرس این مرکز ارسال نمایند. تذکر: قبل از تهیه پیشنهاد پژوهشی، بخش اسناد مناقصه (فراخوان) و نکات مربوطه به‌دقت مطالعه شود. لازم به ذکر است در صورت عدم انطباق پاکت‌های مناقصه با مشخصات مندرج در این بخش، پیشنهاد‌های ارسالی بررسی نخواهد شد و مسئولیتی در این خصوص متوجه مرکز نخواهد بود. واحد متولی: مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی معماری و شهرسازی موضوع: «امکانسنجی بکارگیری معماری شمایل‌وار (آیکونیک) در نوسازی شهری و ارائه الگوها و دستورالعمل‌ها» مهلت فراخوان: ۳ ...
ادامه مطلب

فراخوان مناقصه دومرحله ای باموضوع “پروژه احداث پیاده راه غربی محور استاد شهریار – منطقه ۱۱ شهرداری تهران”

فراخوان مناقصه دومرحله ای باموضوع
بروزرسانی مورخ ۹۹/۵/۵: اصلاحیه مبالغ مطابق بندهای نارنجی رنگ در متن خبر بروزرسانی گردید. بروزرسانی مورخ ۹۹/۴/۳۰: تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای: پیرو تجدید آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث پیاده راه غربی محور استاد شهریار - منطقه ۱۱ شهرداری تهران (حدفاصل خیابان خارک تا رازی)، آخرین زمانبندی مطابق بندهای رنگ بنفش بروزرسانی گردیده و تاریخ توزیع اسناد مناقصه از آخرین تمدید آگهی (۳۰ تیر ۹۹) به مدت ۱۰ روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰ میباشد.  بروزرسانی مورخ ۹۹/۴/۴: تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای: پیرو تجدید آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث پیاده راه غربی محور استاد شهریار - منطقه ۱۱ شهرداری تهران (حدفاصل خیابان خارک تا رازی)، هزینه ها و ...
ادامه مطلب

فراخوان مشارکت در ساخت پروژه‌های شرکت بازآفرینی شهری در استانهای البرز و سمنان، خوزستان و سیستان بلوچستان

فراخوان مشارکت در ساخت پروژه‌های شرکت بازآفرینی شهری در استانهای البرز و سمنان، خوزستان و سیستان بلوچستان
۱۵فراخوان مشارکت در ساخت پروژه‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران • فراخوان مشارکت پروژه های شرکت بازآفرینی در استانهای البرز و سمنان: شرکت بازآفرینی شهری در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای پروژه‌های ذیل را با اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و صلاحیت (به شرح اسناد فراخوان) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهادات مناقصه گران و گشایش پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) صورت خواهد پذیرفت، لازم است کلیه مناقصه گران واجد صلاحیت درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ...
ادامه مطلب

مناقصه عمومی؛ انتخاب مجری پروژه”مطالعه و بررسی زیست پذیری محلات ناحیه ۳ منطقه ۸ شهر تهران و ارائه برنامه عملیاتی”

مناقصه عمومی؛ انتخاب مجری پروژه
مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی مذکور را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌بایست حداکثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین‌شده، پیشنهاد‌های خود را با توجه به RFP پروژه و در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) به آدرس این مرکز ارسال نمایند. تذکر: قبل از تهیه پیشنهاد پژوهشی، بخش اسناد مناقصه (فراخوان) و نکات مربوطه به‌دقت مطالعه شود. لازم به ذکر است در صورت عدم انطباق پاکت‌های مناقصه با مشخصات مندرج در این بخش، پیشنهاد‌های ارسالی بررسی نخواهد شد و مسئولیتی در این خصوص متوجه مرکز نخواهد بود. واحد متولی: مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی امور مناطق موضوع: «مطالعه و بررسی زیست پذیری محلات ناحیه ۳ منطقه ۸ شهر تهران و ارائه برنامه عملیاتی» مهلت فراخوان: ۲۰ ...
ادامه مطلب

فراخوان مناقصه دومرحله ای باموضوع “اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری”

فراخوان مناقصه دومرحله ای باموضوع
بروزرسانی مورخ ۹۸/۱۱/۲۶: تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای: پیرو تجدید آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران به تفکیک چهار پهنه، زمانبندی مطابق بندهای سبز رنگ بروزرسانی گردیده و تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی (۲۶ بهمن ۹۸) به مدت ۱۰ روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰ میباشد.  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای: ۱- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران ۲- موضوع مناقصه: اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران به تفکیک چهار پهنه ۳. مبلغ برآورد انجام کار: ۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (دوازده میلیارد و پانصد میلیون) ریال برای هر پهنه ۴. مدت اجرای کار: ۱۲ ماه ۵- متقاضیان می بایست دارای یکی از شرایط ذیل باشند: الف) دارای گواهی صلاحیت ...
ادامه مطلب

فراخوان مناقصه عمومی “مشارکت در ساخت ۴ پروژه مسکونی و تجاری”

فراخوان مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی: مناقصه گزار: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران موضوع مناقصه: مشارکت در ساخت ۴ پروژه مسکونی و تجاری ۴ پروژه شامل: - پروژه تجاری مسکونی قطعه ۶۳ تفکیکی تهرانسر - پروژه مسکونی واوان - پروژه مسکونی وردآورد - پروژه تجاری مسکونی وردآورد اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در نظر دارد نسبت به طراحی و اجرای کامل پروژه های فوق از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه سرمایه گذاران حقیقی واجد شرایط و حقوقی که دارای رتبه ۱ انبوه سازی وزارت راه و شهرسازی با صلاحیت مضاعف و با رتبه ۱ و ۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته ساختمان و یا دارای سرمایه گذاری در امور مشارکت در پروژه های ساختمانی می باشند دعوت به مشارکت می نماید. کلیه مراحل برگزاری ...
ادامه مطلب

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع “پروژه ساماندهی پیاده راه محور شهریار در پهنه شرق (حدفاصل خیابان حافظ تا تقاطع خارک)”

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع
بروزرسانی مورخ ۹۸/۴/۱۳: تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای: پیرو تجدید آگهی مناقصه عمومی ساماندهی پیاده راه محور شهریار (حدفاصل خیابان حافظ تا تقاطع خارک)، مبالغ و زمانبندی مطابق بندهای سبز رنگ بروزرسانی گردیده و تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی (۱۳ تیر ۹۸) به مدت ۱۰ روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰ میباشد.  بروزرسانی مورخ ۹۸/۴/۱: تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پیرو آگهی شماره ۹-۳-۹۸ مورخ ۹۸/۳/۹ در روزنامه همشهری با موضوع پروژه ساماندهی پیاده راه محور استاد شهریار (منطقه ۱۱ شهرداری تهران – حدفاصل خیابان حافظ تا تقاطع خارک) به اطلاع می رساند تاریخ خرید اسناد و همچنین تحویل پاکات تا روز سه شنبه مورخ ۹۸/۴/۴ تمدید گردید. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ...
ادامه مطلب

فراخوان مناقصه عمومی با موضوع “مشارکت در ساخت مسکن تهرانسر (واحدهای مسکونی و تجاری)”

فراخوان مناقصه عمومی با موضوع
آگهی مناقصه عمومی: مناقصه گزار: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران موضوع مناقصه: مشارکت در ساخت مسکن تهرانسر (واحدهای مسکونی و تجاری) یاسر لک؛ مسئول پروژه های مشارکتی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از آغاز مرحله دوم مناقصه عمومی مشارکت در ساخت واحدهای مسکونی و تجاری این اداره کل خبر داد. پس از مناقصه موفق اسفند ماه سال گذشته و تعیین تکلیف چهار بلوک از هشت بلوک پیش بینی شده، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در نظر دارد نسبت به طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای کامل پروژه های بلند مرتبه تهرانسر در بلوک های A، B۱، H۱، H۲ واقع در تهران، تهرانسر، ضلع جنوبی بلوار یاس، اراضی مسکن ویژه تهرانسر اقدام کند. وی در ادامه گفت: از تمامی سرمایه گذاران حقوقی ...
ادامه مطلب
برچسب : ,

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع “مرمت و پیرایش شهری محدوده پهنه رودکی (فرهنگ و هنر)”

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای: ۱- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران ۲- موضوع مناقصه: مرمت و پیرایش شهری محدوده پهنه رودکی (فرهنگ و هنر) از شمال: خیابان انقلاب اسلامی- از جنوب: خیابان نوفل لوشاتو- از غرب: خیابان ولیعصر(عج)- از شرق: خیابان حافظ ۳- برآورد انجام کار: ۲۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (بیست و نه میلیارد و پانصد میلیون) ریال براساس فهرست بهای نیمه دوم سال ۱۳۹۷ حذف زوائد و جداره محورهای شاخص شهری (سازمان زیباسازی شهر تهران) ۴- مدت اجرای کار: از تاریخ صورتجلسه تحویل پروژه به مدت ۱۲ ماه ۵- شرایط متقاضیان: دارای حداقل رتبه ۵ معتبر مرمت آثار باستانی یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور و سوابق کاری مشابه ۶- تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت ۱۰ روز (از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰) ...
ادامه مطلب

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع “انتخاب پیمانکار پیرایش، مرمت و بهسازی نمای ساختمان و حذف زوائد شهری محور انقلاب اسلامی (حدفاصل چهارراه ولیعصر(عج)- میدان فردوسی)”

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای: ۱- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران ۲- موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار پیرایش، مرمت و بهسازی نمای ساختمان و حذف زوائد شهری محور انقلاب اسلامی (حدفاصل چهارراه ولیعصر(عج)- میدان فردوسی) ۳- برآورد انجام کار: ۲۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (بیست و یک میلیارد و چهارصد میلیون) ریال براساس فهرست بهای نیمه دوم سال ۱۳۹۷ حذف زوائد و جداره محورهای شاخص شهری (سازمان زیباسازی شهر تهران) ۴- مدت اجرای کار: از تاریخ صورتجلسه تحویل پروژه به مدت ۱۲ ماه ۵- شرایط متقاضیان: دارای حداقل رتبه ۵ معتبر مرمت آثار باستانی یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور و سوابق کاری مشابه تبصره مهم: شرکتهایی که دارای دو قرارداد فعال (تحویل موقت نشده) با سازمان زیباسازی شهر تهران می¬باشند، در مناقصه پذیرفته نخواهند شد. ۶- تاریخ توزیع ...
ادامه مطلب

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع “ارتقای کیفی فلکه دوم نیروی هوایی”

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای: ۱- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران ۲- موضوع مناقصه: ارتقای کیفی فلکه دوم نیروی هوایی ۳- برآورد انجام کار: ۴۰.۹۰۳.۳۹۲.۵۸۵ ریال بر مبنای فهرست بهای سال ۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور ۴- شرایط متقاضیان: دارای حداقل رتبه ۴ معتبر ابنیه از سازمان برنامه و بودجه و سوابق کاری مشابه ۵- تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت ۱۰ روز (از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰) توزیع می شود. ۶- محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک ۲، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران ۷- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۸۰۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است که باید براساس شرایط مندرج در ...
ادامه مطلب

فراخوان مناقصه “پروژه مرمت و پیرایش شهری جداره محور حافظ”

فراخوان مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای: ۱- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران ۲- موضوع مناقصه: پروژه مرمت و پیرایش شهری جداره محور حافظ (حد فاصل چهار راه کالج تا خیابان بعثت) ۳- برآورد انجام کار: ۱۰.۰۵۹.۰۸۸.۰۰۰ ریال براساس فهرست بهای نیمه دوم سال ۱۳۹۷ حذف زوائد و جداره محورهای شاخص شهری (سازمان زیباسازی شهر تهران) ۴- شرایط متقاضیان: دارای حداقل رتبه ۵ مرمت آثار باستانی یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور و سوابق کاری مشابه ۵- تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت ۱۰ روز (از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰) توزیع می شود. ۶- محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک ۲، طبقه اول امور قراردادهای سازمان ...
ادامه مطلب
برچسب : ,

فراخوان عمومی انتخاب مشاور پروژه “مطالعات و طراحی فاز ۱ و ۲ خیابان ۴۶ متری شهید ثانی”

فراخوان عمومی انتخاب مشاور پروژه
آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای شناسایی مشاور به روش کیفیت (QBS) • موضوع فراخوان: انتخاب مشاور پروژه "مطالعات و طراحی فاز ۱ و ۲ خیابان ۴۶ متری شهید ثانی" واقع در منطقه ۸ شهرداری تهران "براساس قانون مناقصات و نظام فنی اجرایی شهرداری تهران" با روش کیفیت (QBS) • کارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران • تجربه و تخصص مورد نیاز: طراحی شهری یا شهرسازی - دارای حداقل پایه ۲ از سازمان برنامه و بودجه با سابقه کاری مشابه. • تاریخ توزیع اسناد: از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه تا روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۵:۰۰ • محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک ۲، طبقه اول امور قراردادها. • دریافت ...
ادامه مطلب
برچسب : ,
تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook