برچسب های نوشته ها : مسابقه معماری

اعلام نتایج مسابقه «طراحی مدرسه‌های روستایی»

اعلام نتایج مسابقه «طراحی مدرسه‌های روستایی»
اختصاصی-تحریریه معمارنیوز: بیانیه‌ی داوری مسابقه‌ی اولین دوره‌ی مسئولیت اجتماعی معماری، مدرسه‌ی دخترانه‌ی روستای ملوران سیستان و بلوچستان یکی از مناطق محروم به شرایط ویژه از لحاظ عدم برخورداری از فضاهای آموزشی و فراوانی زیاد علاقمندان به تحصیل و آموزش و تعداد مناسب معلم در آن، روستای ملوران از توابع نیک‌شهر استان سیستان و بلوچستان است که دو مجموعه‌ی مرکز مطالعاتی پژوهشی آرمان شهر کودک و موسسه‌ی مردم نهاد گیتی مهر با نظارت دهیاری نیک شهر و اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان با همت عالی برآمده از حس نوع دوستی و مسئولیت اجتماعی، تفاهم‌نامه‌ای برای احداث یک باب دبیرستان دخترانه‌ی ۶ کلاسه با پیش‌بینی فضاهای کمک آموزشی و پشتیبانی امضا نموده‌اند و مقرر شده بود که طرح ...
ادامه مطلب

بخش مسابقه معماری در پنجمین فســتیوال معمار شــیراز

بخش مسابقه معماری در پنجمین فســتیوال معمار شــیراز
معماری در فضای پسماند ▪️مقدمه فضاهای پسماند شهری قطعاتی از بافت پیشین شهر هستند که بدون برنامه میان محیط ساخته باقی می‌مانند، تکه‌های جامانده از آنچه "نوسازی شهری" می‌نامیم؛ محصولات جانبی توسعه زیرساخت‌های ترافیکی، حمل و نقل و سایت‌های صنعتی. آنچه جین جیکوبز "خلاء مرزی"، و راجر ترانسیک "ضدفضای شهری" یا "فضای گمشده" می‌نامند؛ پسماند بی‌شکلی از فضا در محل برخورد بزرگراه ها، باریکه‌ای از فضا در مرز یک مجتمع بزرگ، سایت‌های رها شده‌ی ریل‌های راه آهن، محوطه‌ای متروک باقی مانده از ساختمانی سوخته و ... کانسپت فضای پسماند متضمن این نکته است که هر مدلی از "نوسازی شهری معاصر" دربرگیرنده عنصری از تخریب است. تولید انبوه هرگونه زیرساخت یا فضا در شهر معاصر حاصل مسابقه‌ی تخریب فضاهای پیشین است. ...
ادامه مطلب

آثار برنده معماران ایرانی در ۴۶اُمین جایزه جهانی معماری

آثار برنده معماران ایرانی در ۴۶اُمین جایزه جهانی معماری
برای ۴۶اُمین دوره، جامعه جهانی معماری (World Architecture Community) رویداد WA Awards را سازماندهی کرده است. با توجه به ماهیت بین‌المللی این رویداد، شرکت کنندگان از سراسر جهان، به ویژه از مناطقی که کمتر توسط رسانه‌های عمومی یا تخصصی پوشش داده شده‌اند، فرصتی برای به اشتراک گذاشتن پروژه های خود دارند که در غیر این صورت مورد توجه قرار نمی‌گیرد. WA Awards 10+5+X معمولاً برای ۳-۴ دوره در سال اجرا می‌شود. • شرکت کنندگان: فقط معماران، دفاتر معماری، طراحان داخلی، دفاتر طراحی داخلی و دانشجویان طراحی داخلی و معماری واجد شرایط درخواست برای جوایز WA 10+5+X هستند. • دسته بندی‌ها: این مسابقه دارای ۳ دسته مجزا برای بخش معماری و ۲ دسته مجزا برای طراحی داخلی به شرح زیر است که هر ...
ادامه مطلب

نگاهی به پروژه ویلا آشیان؛ تقدیر ویژه IDA Design 2024 | طرحی از گروه معماری آتلانت |

نگاهی به پروژه ویلا آشیان؛ تقدیر ویژه IDA Design 2024 | طرحی از گروه معماری آتلانت |
کانسپت و توضیحات به بیان معمار طرح – خانه خانه است، اندیشیدن درباره‌ی خانه در خاطرات ذهنی اکثریت افراد ساکن در این کره خاکی در غالب فرم آشنایی متبادل می‌گردد و معمار این پروژه با تاکید بر این موضوع تلاش نموده است تا رگه‌هایی از خاطرات دوران کودکی را به آینده منتقل کند. بنابراین خانه هویت یکتای خود را نه از افراد مشخص که از همه مردم دریافت می‌کند و فرم خانه به آن یک امر نمادین می‌بخشد. این ناخود آگاه جمعی از فرم خانه، انسان‌ها را در موقعیتی برابر از فعل زیستن قرار می‌دهد. آنچه در پروژه آشیان رخ داده است یک بده بستان است میان احضار خاطرات گذشته، در میان یک فضای معماری سیال، که صمیمیت کانون خانواده را ...
ادامه مطلب

فراخوان مسابقه طراحی نمای بیمارستان اسپادانا

فراخوان مسابقه طراحی نمای بیمارستان اسپادانا
تحریریه معمارنیوز - از نقصان های مسابقه حاضر عدم مشخص بودن داور جانشین و مدیر مسابقه و نیز زمان اعلام نتایج می باشد. امید است این نکته نیز مشخص و اعلام شود. در ادامه عینا فراخوان مسابقه مذکور آورده می شود: در راﺳــﺘﺎی اراﺋــﮥ ﺧﺪﻣــﺎت ﭘﯿﺸــﺮو در ﺣــﻮزه ﺳﻼﻣــﺖ، ﭘــﺮوژه ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن اﺳــﭙﺎداﻧﺎ در ﺳــﭙﺎﻫﺎن ﺷــﻬﺮ اﺻﻔﻬــﺎن ﻃـﺮاﺣﯽ و در دﺳـﺖ اﺟـﺮا ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻـﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑـﺎ زﯾﺮﺑﻨـﺎی ﺣـﺪود ۴۰۰۰۰ ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ دارای ۸ ﻃﺒﻘـﻪ و ﺣـﺪود ۳۲ ﻣﺘـﺮ ارﺗﻔـﺎع )ﺑـﺎ اﺣﺘﺴـﺎب ارﺗﻔـﺎع روی ﻫـﻠﯽ ﭘـﺪ( ﺷـﺎﻣﻞ ۴ ﻃﺒﻘـﻪ زﯾﺮزﻣﯿـﻦ، ۵ ﻃﺒﻘــﻪ روی ﭘﯿﻠــﻮت و ۱ ﻧﯿــﻢ ﻃﺒﻘــﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ. در ﮐﻨــﺎر اﺣــﺪاث اﯾــﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن، ﭘﺎرﮐﯿﻨــﮓ ﻃﺒﻘــﺎﺗﯽ در ﻫﻔــﺖ ﻃﺒﻘـﻪ و ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺑﺎﻟـﻎ ﺑـﺮ ۵۰۰ ﺧـﻮدرو ﺑـﺮای رﻓـﺎه ﺣـﺎل ...
ادامه مطلب

نگاهی به پروژه خانه تاریخی‌ میرزا محمدِ پدر | طرحی از احسان حاجی رسولی‌ها و فرهنگ خواجه‌نصیری |

نگاهی به پروژه خانه تاریخی‌ میرزا محمدِ پدر | طرحی از احسان حاجی رسولی‌ها و فرهنگ خواجه‌نصیری |
کانسپت و توضیحات به بیان معماران – خانه‌ با وقار و متانت، خاموشی دلنشین و فضایی گشوده داشت؛ با طاق‌هایی برافراشته و پی و پایه‌هایی همچنان استوار. گرچه آثار ترک بر طاق‌ها و نم‌زدگی بر دیوارها  و دیگر خرابی‌ها بر ظاهر او پیدا بود؛ ولی سرشت خانه به روشنی سالم می‌نمود. شاکله‌ی معماری و روابط کارکردی آن از زبان الگویی پخته‌ای بهره‌مند و در سادگی از غنای هندسی و تناسباتی وزین در مقیاس خود برخوردار بود؛ با جریانِ آرام حرکتْ سلسله‌ی پیوسته و پرده‌های متنوع فضایی به تجربه می‌آمد؛ همچنانکه دارای اعتدال و وحدت بصری بود. موقعیت مکانی خانه در محله‌ی چهارمنار و چند قدمی باغ دولت‌آباد از منظر اقتصاد گردشگری برای تبدیل شدن به اقامتگاه چشم‌اندازی مناسب داشت. با این ...
ادامه مطلب

نگاهی به کانسپت Timeless Revival | طرحی از دفتر طراحی عبور |

نگاهی به کانسپت Timeless Revival | طرحی از دفتر طراحی عبور |
کانسپت و توضیحات به بیان معمار طرح – این پروژه پیوندیست بین تاریخ و آینده‌ای ممکن. در پروسه‌ی طراحی، فرم حیاط‌-مرکزی، با دیگر فضاهای خانه تلفیق شده تا ارتباطی پویا بین درون و بیرون ایجاد کند. پروژه "Timeless Revival" به دنبال پیشبینی و امکان‌زایی برای هبیتوس‌های (عادت‌واره‌های) در حال رشد، تغییر و تکامل ساکنان آینده آن است و در این راستا انعطاف‌پذیری فضایی را با مرکزیت مفهوم خانواده و نیز پایداری زیست‌محیطی ارائه می‌کند. از اصلی‌ترین ایده‌های طراحی، تلفیق ریشه‌های تاریخی با رویکردهای آینده‌گرا و در ‌عین حال پایدار و دستیابی به تعادلی هم‌آهنگ بین احترام به گذشته و فناوریِ پیشرفته‌ی آینده است. این ایده در شیوه‌های ساخت‌و‌ساز نیز بازتولید شده و امکان تلفیق تکنیک‌های ساخت از ‌پیش موجود، همانند ...
ادامه مطلب

نگاهی به طرح تقدیر شده مسابقه محدود احداث مجموعه مسکونی و تفریحی مهرگان – رامسر | طرحی از آزاده عزیزی |

نگاهی به طرح تقدیر شده مسابقه محدود احداث مجموعه مسکونی و تفریحی مهرگان – رامسر | طرحی از آزاده عزیزی |
کانسپت و توضیحات به بیان معمار طرح – در ابتدا با این سوال شروع کردیم که با توجه به محل پروژه و همچنین ویژگی‌های فیزکی از جمله درصد شیب‌های بالایی که وجود دارد، چه گزینه‌هایی می‌تواند مطرح شود، بنابراین حالت‌های مختلف را متصور شدیم. از حالت‌های مختلف گسترده سازی تا متمرکز شدن و پس از بررسی‌های بیشتر بر روی پیامدهای هر استراتژی، چه به لحاظ محیطی زیستی و چه به لحاظ هزینه‌ای، به این نتیجه رسیدیم گسترده سازی و پخش کردن ویلا‌ها در سرتا سر سایت در عین هزینه بر بودن، منجر به تخریب سطح وسیعی از منطقه برای ایجاد مسیرهای سواره به ویلا‌ها خواهد شد. از آنجا که شیب‌های تندی وجود دارد که برای پیمودن‌شان با شیب منطقی طول ...
ادامه مطلب

نگاهی به طرح تقدیر شده مسابقه محدود احداث مجموعه مسکونی و تفریحی مهرگان – رامسر | طرحی از ساناز قائم مقامی و مجتبی ظاهری |

نگاهی به طرح تقدیر شده مسابقه محدود احداث مجموعه مسکونی و تفریحی مهرگان – رامسر | طرحی از ساناز قائم مقامی و مجتبی ظاهری |
کانسپت و توضیحات به بیان معمار طرح – راهنمای عملی «نساختن» در سه گام گام اول: مسئله‌ی این پروژه بیش از هر پروژه‌ی دیگری زمینه است. اینکه در زمان هیاهوی بحران‌های زیست‌محیطی، فقر منابع آبی و خاک و نابودی طبیعت، شما با صورت مسئله‌ی ساخت یک مجتمع مسکونی در تاریخی‌ترین میراث طبیعی بشر مواجه شوید، چه می‌تواند باشد جز یک بدشانسی معمارانه؟! بیایید فرض کنیم مجبورید که به هر دلیلی، یک راهکار تک‌جمله‌ای برای این مسئله ارائه دهید. آنچه از ذهن می‌گذرد، پاک‌کردن صورت‌مسئله و نفس راحت کشیدن است؛ اما، شاید بتوانید به اندازه‌ی نجات چند هکتار جنگل، مفید باشید. می‌پرسید چگونه؟ با روی زمین نساختن. با فاصله‌گرفتن از بستر، تا آنجا که تکنولوژی و اقتصاد پروژه اجازه می‌دهد. با رجوع به ...
ادامه مطلب

آثار فینالیست معماران ایرانی در جایزه ساختمان سال ۲۰۲۴ آرک دیلی

آثار فینالیست معماران ایرانی در جایزه ساختمان سال ۲۰۲۴ آرک دیلی
زمان بندی پانزدهمین دوره جایزه ساختمان سال ArchDaily 2024: 🔸ثبت رای فینالیست‌ها از ۱۴ فوریه شروع می‌شود و در ۲۲ فوریه ۲۰۲۴ در ساعت ۱۲:۰۱ صبح به وقت شرقی به پایان می‌رسد. 🔸برندگان در ۲۲ فوریه ۲۰۲۴ اعلام خواهند شد. ▪️Educational Architecture • مرکز فنون به درد بخور / طراحان و بناکنندگان زاو دفتر معماری: طراحان و بناکنندگان زاو معماران مسئول: محمدرضا قدوسی، فاطمه رضایی فخر، گلناز بهرامی، هانیه علیزاده تیم طراحی: نوگل زربافیان، شیلا احصایی، آذین روایی سال: ۲۰۲۱ تصاویر: پرهام تقی اف، پیمان برخورداری، سروش مجیدی شهر: جزیره هرمز 🔺ثبت رای ▪️Interior Architecture • کلینیک پوست و مو بافتار / استودیو معماری ازنو دفتر معماری: استودیو معماری ازنو معماران مسئول: احسان توسلی، سولماز تاتاری تیم طراحی: نیلا شاه محمدی، ...
ادامه مطلب

نگاهی به پروژه La Carboneria. The rehabilitation of a historic Barcelona residential building | طرحی از Office for Strategic Spaces (OSS)-Madrid |

نگاهی به پروژه La Carboneria. The rehabilitation of a historic Barcelona residential building | طرحی از Office for Strategic Spaces (OSS)-Madrid |
کانسپت و توضیحات به بیان معمار طرح – La Carboneria. بازسازی ساختمان مسکونی تاریخی بارسلونا؛ ساختمانی که بحث‌های مدرن بارسلون را روشن می‌کند. این بلوک آپارتمانی ساده متعلق به سال ۱۸۶۴ در سال ۲۰۰۸ پس از اینکه چمباتمه زده شد و دو گرافیتی بزرگ روی نمای آن کشیده شد، شهرت پیدا کرد. تخلیه اجباری آن در سال ۲۰۱۴ خبرساز شد و این ساختمان به نماد گرافیکی و سیاسی بارسلونا تبدیل شد. در سال ۲۰۱۵، شورای شهر آن را از میراث معماری محافظت شده اعلام کرد زیرا قدیمی‌ترین ساختمان ایستاده در Eixample است، طرحی نوآورانه که توسط Ildefons Cerdà برای گسترش بارسلونا فراتر از دیوارهای قرون وسطایی آن طراحی شده است. تاریخ به عنوان منبعی برای پایداری مکان آینده La Carboneria تحت ...
ادامه مطلب

نگاهی به پروژه ویلای سامون | طرحی از فربد یمنی، نغمه کثیری، آرمان مشهدی |

نگاهی به پروژه ویلای سامون | طرحی از فربد یمنی، نغمه کثیری، آرمان مشهدی |
کانسپت و توضیحات به بیان معماران – ایران کشوری با تنوع جغرافیایی است؛ این تنوع، در ساختارهای شهری و کالبد معماری این مناطق نیز اثر داشته است. شمال ایران به عنوان منطقه‌ایی سرسبز با زمین‌های وسیع و حاصل‌خیز شناخته می‌شود. در گذشته، ساختار این منطقه به گونه‌ای بود که زمین‌ها دارای تقسیم‌بندی بزرگ با عملکردی زراعی بوده و خانه‌ها در ابعاد کوچکتر از فضای بیرونی در این زمین‌ها واقع می‌شدند، به طوری که اکثر فعالیت‌های روزانه ساکنین در فضای بیرونی جریان داشت. اما در سال‌های اخیر با توجه به افزایش قیمت زمین، تقسیم‌بندی زمین‌ها دچار تغییرات شده و در طی سالیان کوچک و کوچکتر شده‌ است. امروزه ابعاد زمین‌ها به میزانی رسیده که عملاً بعد از احداث بنا، فضای مفید ...
ادامه مطلب

نگاهی به پروژه خانه ناتمام | طرحی از بابک آبنار |

نگاهی به پروژه خانه ناتمام | طرحی از بابک آبنار |
کانسپت و توضیحات به بیان معمار طرح – ناتمام، نامی که پس از تکمیل شدن این پروژه به آن داده شده است، بر مبنای تصمیم به توقف کار روی نما و تکمیل ساختمان است. این انتخاب واکنشی به بدتر شدن شرایط اقتصادی-اجتماعی در زمان اجرا بود. زیباسازی نما در چنین شرایط چالش برانگیزی جذابیت خود را از دست داد. در نتیجه، بیشتر دیوارها با پرداخت‌های خشن، کلاژی از زمان، لایه‌هایی از بازسازی‌های انجام‌شده توسط نسل‌های مختلف در چهار نقطه متمایز، تاریخ ساختمان را آشکار می‌کنند. پایدارترین ساختار، ساختاری است که از قبل وجود داشته است. در این مورد، ساختار موجود در اصل توسط پدر مرحوم کارفرما سال‌ها قبل ساخته شده است. این ساختمان از سه سطح تشکیل شده بود که ...
ادامه مطلب

نگاهی به پروژه سکونتگاه بومی باتچای | طرحی از دفتر معماری ردِّ خاک |

نگاهی به پروژه سکونتگاه بومی باتچای | طرحی از دفتر معماری ردِّ خاک |
کانسپت و توضیحات به بیان معمار طرح – باتچای سکونتگاهیست بومی که از بازسازی خانه باغی ۱۵ مترمربعی در منطقه‌ی ییلاقی- روستایی به همین نام (باتچای)، واقع در ۲۵ کیلومتری تبریز، ساخته شد. هدف پروژه فراهم آوردن سرپناهیست برای ساکنینی که گهگاهی زندگیشان در مزرعه و در میان درختان و محصولاتشان می‌گذرد. بنا در وسط یک زمین زراعی تقریبا ۱۰۰۰ مترمربعی احداث شده بود که از سه وجه نیز تحت مجاورت همسایگی‌هایی از جنس و کاربری همسان، قرار داشت. ابتدا و انتهای سایت اختلاف ترازی حدوداً ۳ متری داشت که سعی گردید ترازبندی سایت نیز بر اساس این اختلاف ارتفاع و زاویه‌ی شیب تنظیم گردد. کلیت پروژه بازسازی بنای موجود و کرت‌بندی سایت را شامل می‌گردید. با در نظر گرفتن تمامی ...
ادامه مطلب

نگاهی به رتبه سوم مسابقه معماری ساختمان نظام مهندسی استان مرکزی | طرحی از مصطفی اکبری نژاد، فرید اکبری، حامد اسدی |

نگاهی به رتبه سوم مسابقه معماری ساختمان نظام مهندسی استان مرکزی | طرحی از مصطفی اکبری نژاد، فرید اکبری، حامد اسدی |
رویکرد کلی در طراحی: رویکرد ما در طراحی این پروژه استفاده از حیاط نیمه مرکزی که در گذشته در کالبد خانه‌هایی با معماری ایرانی برای تعامل و حس سرزندگی بهتر بود می‌باشد که ما در این پروژه از این مهم به صورت مدرنیته استفاده کردیم. با توجه به فضاهای نیمه باز و باز از گذشته تا به حال این نتیجه حاصل می‌شود که نقش آن‌ها در سازماندهی انواع فضاها و ارتباط بین آن‌ها کم و کمتر شده و نتیجه‌ی آن این است که بسیاری از فعالیت‌هایی که در این فضاها اتفاق می‌افتاده یا از بین رفته یا بستری مناسب برای فعالیت‌های مورد نظر فراهم نمی‌شده است. این در حالی است که در گذشته این فضاها نقش مؤثری در تعاملات اجتماعی ...
ادامه مطلب

نگاهی به پروژه ایوانی (EVANİ – Tiled Concrete Bowl) | طرحی از Merve KÖSEOĞLU و Furkan ŞiMŞEK |

نگاهی به پروژه ایوانی (EVANİ - Tiled Concrete Bowl) | طرحی از Merve KÖSEOĞLU و Furkan ŞiMŞEK |
کانسپت و توضیحات به بیان معماران – ایوانی، یک نام خاص از ریشه ترکی عثمانی به معنای "فنجان" یا "کاسه" است. این نام به این کاسه خاص اشاره دارد که روح هنر کاشی‌کاری سنتی ترکیه را با زیبایی‌شناسی طراحی مدرن ترکیب می‌کند. اگرچه کاسه‌های کاشی‌کاری سنتی اغلب در مغازه‌های توریستی دیده می‌شوند، اما در زندگی مدرن امروزی جایی در خانه‌ها، ادارات و طراحی‌های داخلی پیدا نمی‌کنند. ایوانی قصد دارد راهی برای استفاده از این کاسه‌های سنتی کاشی کاری شده نه تنها به عنوان سوغات، بلکه به عنوان بخشی زیبا از فضای داخلی مدرن ایجاد کند. در حالی که متریال بتنی در نمای بیرونی، زیبایی شناسی و ساختار صنعتی دنیای مدرن را منعکس می‌کند، نقوش کاشی سنتی ترکی در داخل، آثار ...
ادامه مطلب

نگاهی به پروژه طراحی داخلی ساختمان دفتر مرکزی دنون | طرحی از دفتر معماری هشت و دفتر معماری تداوم پویا |

نگاهی به پروژه طراحی داخلی ساختمان دفتر مرکزی دنون | طرحی از دفتر معماری هشت و دفتر معماری تداوم پویا |
کانسپت و توضیحات به بیان معماران – پروژه طراحی داخلی ساختمان دفتر مرکزی شرکت دنون در زمستان ۱۴۰۱ به ما سپرده شد. پروژه در دو طبقه روی هم قرار داشت که تقریبا یک طبقه فضای عمومی و طبقه دیگر فضای کار بود و مجموعه حدود ۳۵ کارمند داشت که قرار بود در سال‌های آتی به ۶۰ نفر برسند. فرآیند طراحی را با طرح یک پرسشنامه از کارکنان آغاز کردیم. سوالات در مورد جزئیات و کیفیت زیست کارکنان مجموعه و تجربیات روزمره آن‌ها از حضور در فضا بود. برآیند پاسخنامه‌ها این بود که بیشتر کارکنان از دو موضوع بیشتر گلایه داشتند؛ موضوع اول این بود که اغلب کارکنان عدم کیفیت‌های محیطی استاندارد و تاثیر منفی آن روی عملکردشان را خاطرنشان می‌کردند. موضوع ...
ادامه مطلب

نگاهی به پروژه گالری نیمانی | طرحی از مهندسین مشاور نهصد |

نگاهی به پروژه گالری نیمانی | طرحی از مهندسین مشاور نهصد |
کانسپت و توضیحات به بیان معمار طرح – تاریخ زیبایی شناسی به زمان خلقت بشر برمی‌گردد، زیرا آنها ذاتاً به دنبال زیبایی هستند. ایرانیان در طول تاریخ همواره سبک خاصی در پوشش داشته‌اند که ریشه در سنت‌های متمدن آنها دارد. امروزه طراحی لباس و اکسسوری یکی از مشاغل پرطرفدار در ایران است. در این راستا اگر افراد خلاق و آشنا به هنر رنگ و کار با پارچه باشند از این شغل برای کسب درآمد استفاده می‌کنند. طراحی مد را می‌توان به صورت جداگانه انجام داد. در این صورت افراد با طراحی مجموعه‌های شخصی و نمایش آنها در فشن شوها و رویدادهای مرتبط سعی در معرفی آثار خود دارند. اصالت و زیبایی هنر ایرانی بسیاری از هنرمندان ایرانی را تشویق می‌کند تا ...
ادامه مطلب

نگاهی به کانسپت کافه الحاقی | طرحی از سپهر سیدکلال |

نگاهی به کانسپت کافه الحاقی | طرحی از سپهر سیدکلال |
کانسپت و توضیحات به بیان معمار طرح – این پروژه به عنوان بنایی الحاقی برای ساماندهی بخش خدماتی موجود در محوطه شمال شرقی مجموعه پردیس سینما گالری ملت و نیز افزایش ظرفیت های رفاهی مجموعه تعریف شده است. کافه الحاقی درعین توجه به تمامیت و یکپارچگی پردیس سینمایی ملت، به لحاظ معماری دارای شخصیتی مستقل است. فضای کافه تماما از منظر پارک مجاور خود (پارک ملت) بهره می‌برد. ساختمان کافه بر روی سکویی بتنی (پلتفرم زیرین پردیس) واقع شده و از طریق رمپ‌ها و پله‌های مختلف قابل دسترسی است که از سکو و رمپ موجود امتداد یافته و به یک پل ارتباطی با ساختمان پردیس سینمایی ملت می‌رسد. شیب راه‌ها و پله‌ها مسیرهایی برای اتصال، قدم زدن، استراحت و تماشای ...
ادامه مطلب

نگاهی به پروژه کارخانه بتن کندوان شمال | طرحی از شرکت طراحی و معماری شایگان گستر |

نگاهی به پروژه کارخانه بتن کندوان شمال | طرحی از شرکت طراحی و معماری شایگان گستر |
کانسپت و توضیحات به بیان معمار طرح – محوریت اصلی طراحی مشخص بودن سازه کار بود، چون نمادی از محصول کارخانه بتن است. • برای بهبود بخشیدن در عملکرد اصلی پروژه سعی شد تا با توجه به کارکرد فضاها، جانمایی درست از دسترسی عملکردها را داشته باشیم. • ازاین رو باسکول و بخش کارگری را در ابتدای سایت، بخش اداری و مدیریت دورتر نسبت به باسکول قرار گرفته شد. دستگاه‌های بتن و دپوی مصالح پارکینگ و تعمییرگاه ماشین آلات به علت آلودگی صوتی در قسمت دیگر سایت پلان، دورتر از بخش‌های دیگر جانمایی شده است. • ساختمان باسکول با توجه به عملکردی که دارد در بخش ورودی و ابتدای سایت جانمایی شده است. • ساختمان کارگری در نزدیکی ساختمان باسکول ...
ادامه مطلب
تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook