برچسب های نوشته ها : مجله معماری

دریافت مقالات فصلنامه مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌ های شهری، شماره ۱۸، بهار ۱۴۰۱ (دو جلدی)

دریافت مقالات فصلنامه مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌ های شهری، شماره ۱۸، بهار ۱۴۰۱ (دو جلدی)
فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌ های شهری سال پنجم، شماره یک (پیاپی ۱۸) بهار ۱۴۰۱ صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر میلاد فتحی • فهرست مقالات کامل “جلد اول” شماره هجدهم:  - تحلیل اقتصادی ضوابط پارکینگ در مسکن شهری و ناسازگاری با مقررات طراحی معابر شهری؛ سعید رضوانی کاخکی - بررسی نقش رویکرد شهر نرم در جهت ارتقای تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری پس ازکرونا؛ نمونه موردی: محله هاشمیه مشهد؛ محمد تقی پیربابایی، مانا وحید بافنده، ملیکا فدوی، فرنوش بهالو - ارائه فرایند طراحی شهری راهبردی به‌ منظور بازآفرینی گذر های تاریخی؛ کیمیا حق‌ نگهدار، علیرضا صادقی - ارزیابی خطر آتش سوزی در بناهای تاریخی، نمونه موردی: خانه سیستانی ارگ بم سمیه امینی، محسن قاسمی - واکاوی و بررسی طراحی مجموعه‌ های تفریحی و ...
ادامه مطلب

دریافت فصلنامه انجمن طراحان شهری ایران، شماره ۹، زمستان ۱۴۰۰؛ با موضوع “عوامل تأثیرگذار بر کیفیت طراحی و اجرای مسکن”

دریافت فصلنامه انجمن طراحان شهری ایران، شماره ۹، زمستان ۱۴۰۰؛ با موضوع “عوامل تأثیرگذار بر کیفیت طراحی و اجرای مسکن”
فصلنامه علمی- تخصصی انجمن طراحان شهری ایران سال سوم، شماره نهم، زمستان ۱۴۰۰ صاحب امتیاز: انجمن طراحان شهری ایران مدیر مسئول: سهیلا صادق زاده سردبیر: سید علی صفوی • فهرست مطالب این شماره از نشریه: - سخن مدیر مسئول؛ سهیلا صادق زاده - یادداشت سردبیر، طراحی شهری در عمل؛ سید علی صفوی - مرامنامه - نهضت ملی مسکن، واقعیت و خیال؛ جهانشاه پاکزاد - گفت و گوی کاوه علی اکبری، مروارید قاسمی؛ شکوفه بابائی - گفتگو با علی خانی؛ شکوفه بابائی - اهمیت طراحی منظر بر توسعه مسکن در مناطق شهری؛ کیومرث حبیبی، محمدرضا نامداری - تشکیل صندوق های محلی سرمایه گذاری و ساخت، گامی در راستای تحقق رویای مسکن؛ حسین فهیم یزاده - بررسی اجمالی طرح مسکن ملی؛ مریم علیپور اصفهانی - شهر فشرده و پایدار، رویکردی برای رفع مشکل ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی «منظر»، شماره ۵۹، تابستان ۱۴۰۱

دریافت مقالات فصلنامه علمی «منظر»، شماره ۵۹، تابستان ۱۴۰۱
فصلنامه علمی منظر دوره ۱۴، شماره ۵۹ تابستان ۱۴۰۱ صاحب امتیاز: پژوهشکده نظر مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سید امیر منصوری • آنچه در این شماره می خوانید: ۱. آب، محله، رشد؛ سید امیر منصوری ۲. خوانش باغ ایرانی در مینیاتور، با تأکید بر مینیاتور های شاهنامۀ بایسنقری؛ حسین پروین، حشمت الله متدین ۳. نقش نحو فضا در تحلیل منظرین؛ صبا سلطان قرائی، سید امیر منصوری، مریم سینگری ۴. اولویت راهکار های بهسازی نما به منظور بهره‌ وری انرژی در ساختمان‌ های اداری موجود شهر تهران؛ سعاد صریحی، محسن فیضی، فاطمه مهدیزاه سراج ۵. تجزیه‌ و تحلیل نقش انرژی غیرفعال در ارزیابی خانه‌ ها‌ی کاشان؛ علی یاران، پرستو جعفری ۶. مقیاس‌ های تعاملِ منظر شهری با اکولوژی شهری در برنامه‌ های توسعۀ شهری؛ ساناز حائری، مریم اسماعیل دخت ۷. ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات نشریه علمی «نامه معماری و شهرسازی»، شماره ۳۵، تابستان ۱۴۰۱- دانشگاه هنر

دریافت مقالات نشریه علمی «نامه معماری و شهرسازی»، شماره ۳۵، تابستان ۱۴۰۱- دانشگاه هنر
نشریه «نامه معماری و شهرسازی» فصلنامه علمی (هنر و معماری) دوره ۱۴، شماره ۳۵ تابستان ۱۴۰۱ ۱۲۰ صفحه صاحب امتیاز: دانشگاه هنر سردبیر: ناصر برک پور • آنچه در این نشریه می خوانید به شرح زیر است: ۱. شناسایی و ظرفیت‌ سنجی کنشگران مدیریت نوسازی و بازآفرینی شهری در سطح ملی و محلی (کلانشهر تهران) و تحلیل شبکه ارتباطی آن ها؛ غلامرضا حقیقت نائینی، هانیه هودسنی، مهناز اشرفی، نعیمه گلزاری ۲. تحلیل فضامندی قانون در مدیریت زمین‌ های ساحلی: کنشگری آب و تعارض منافع بررسی موردی: ساحل جنوبی دریای کاسپین؛ مائده هدایتی فرد ۳. نهاد های مردمی ایرانی چگونه می‌ توانند شهرسازی را اصلاح کنند؟ بررسی موردی در محلۀ شوش؛ فرشید سامانپور ۴. حق ساکن بر مسکن در مجموعه‌ های مسکونی شهری معاصر؛ زهرا صدریان، علیرضا مستغنی ۵. تبیین ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات نشریه علمی «نامه معماری و شهرسازی»، شماره ۳۴، بهار ۱۴۰۱- دانشگاه هنر

دریافت مقالات نشریه علمی «نامه معماری و شهرسازی»، شماره ۳۴، بهار ۱۴۰۱- دانشگاه هنر
نشریه «نامه معماری و شهرسازی» فصلنامه علمی (هنر و معماری) دوره ۱۴، شماره ۳۴ بهار ۱۴۰۱ ۱۵۰ صفحه صاحب امتیاز: دانشگاه هنر سردبیر: ناصر برک پور • آنچه در این نشریه می خوانید به شرح زیر است: ۱. ارزیابی آموزش از دیدگاه اساتید و دانشجویان در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر؛ پیونیک سیمونی، مریم عباسی ۲. «بِینا معماری»؛ تبیین روابط میان یک اثر معماری با آثار دیگر بر پایه‌ رویکرد «بینامتنیت»؛ مازیار قاسمی‌ نیا، حسین سلطان زاده، ایمان رئیسی ۳. پیشنهاد اطلس زیست‎ اقلیمی در ایران جهت دست‎یابی به راهبرد های معماری همساز با اقلیم؛ محمد فرخ‌ زاد، غلامرضا روشن ۴. قدرت و منفعت عمومی: تحلیلی انتقادی از صورت‌ بندی منفعت عمومی در طرح ساماندهی خیابان قیام یزد؛ میترا حبیبی، محمدرضا توانگر ۵. کاربست رویکرد طب سوزنی شهری ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی «نقش جهان»، تابستان ۱۴۰۱؛ (دانشگاه تربیت مدرس)

دریافت مقالات فصلنامه علمی «نقش جهان»، تابستان ۱۴۰۱؛ (دانشگاه تربیت مدرس)
فصلنامه علمی نقش جهان دوره ۱۲، شماره ۲ تابستان ۱۴۰۱ صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس مدیر مسئول: مجتبی انصاری؛ دانشیار معماری منظر دانشگاه تربیت مدرس سردبیر: محمدرضا پورجعفر؛ استاد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس عناوین مقالات این شماره به شرح زیر است: • دستور زبان شکل خانه‌ های سنتی کاشان: بررسی ساختار شکلی و روابط فضایی ۱۹ خانه تاریخی کاشان؛ سید امیر حسینی، محمدرضا بمانیان • تجلی تعادل در صورت متکثر نور واحد در پنجره های ارسی شبستان مسجد نصیرالملک؛ سها پورمحمد، سید مصطفی مختاباد امرءی، فرح حبیب • تلفیق مدل‌ سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به منظور توسعه شهر هوشمند؛ فاطمه خالقی، شبیر علیزاده، مجتبی عزیزی • تدوین راهبرد های توسعه پایدار گردشگری در مناطق کویری شمال شرق استان کرمان؛ سید محسن ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی «مطالعات شهر ایرانی اسلامی»، شماره ۴۰، تابستان ۱۳۹۹

دریافت مقالات فصلنامه علمی «مطالعات شهر ایرانی اسلامی»، شماره ۴۰، تابستان ۱۳۹۹
فصلنامه علمی «مطالعات شهر ایرانی اسلامی» دوره (سال) دهم، شماره ۴۰ تابستان ۱۳۹۹ صاحب امتیاز: پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی مدیر مسئول: دکتر ایرج فیضی سردبیر: دکتر احمد پوراحمد • مقالات موجود در این شماره: - بازنمایی گستره و عناصر شاخص محلۀ لنبان اصفهان در دورۀ قاجاریه؛ مهسا پایه‌ دار، محسن افشاری - تحلیل روابط فرهنگی در پیکره‌ بندی فضایی مسکن سنتی کرد ها؛ مطالعه موردی: خانه‌ های سنتی شهری منطقه موکریان (شهر سردشت)؛ الهام رشید زاده، فؤاد حبیبی - بازخوانی سازمان فضایی محله در شهر ایرانی از منظر فرهنگ وقف؛ مطالعه موردی: محله علی‌قلی‌ آقا، شهر اصفهان؛ مینا کشانی همدانی، حسن سجاد زاده - ارزیابی و رتبه‌ بندی عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در فضای داخلی مساجد؛ مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک- شیراز؛ محمدرضا ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی «مطالعات شهر ایرانی اسلامی»، شماره ۳۹، بهار ۱۳۹۹

دریافت مقالات فصلنامه علمی «مطالعات شهر ایرانی اسلامی»، شماره ۳۹، بهار ۱۳۹۹
فصلنامه علمی «مطالعات شهر ایرانی اسلامی» دوره (سال) دهم، شماره ۳۹ بهار ۱۳۹۹ صاحب امتیاز: پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی مدیر مسئول: دکتر ایرج فیضی سردبیر: دکتر احمد پوراحمد • مقالات موجود در این شماره: - بازخوانی سیر تحول معماری در ساختار بازار تبریز با تأکید بر زمینه‌ گرایی؛ پروشا بحریه، سحر طوفان، شبنم اکبری نامدار - تحلیل ابعاد به مثابه روشی برای پژوهش در «شهر اسلامی»؛ بهادر زمانی، احسان بابائی سالانقوچ - تحلیلی بر نقش حسینیّه‌ ی اعظم در شکل‌ گیری ساختار ثانویّه‌ ی شهر زنجان در عصر قاجار و علل پایایی آن؛ احد نژاد ابراهیمی، محمد جواد حیدری - خوانش فضا بر مبنای نظریات فضا - قدرت فوکو؛ مطالعه موردی: میدان نقش جهان در عصر صفوی؛ سمر حقیقی بروجنی، سید عباس‌ آقا یزدانفر، ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی «مطالعات شهر ایرانی اسلامی»، شماره ۳۸، زمستان ۱۳۹۸

دریافت مقالات فصلنامه علمی «مطالعات شهر ایرانی اسلامی»، شماره ۳۸، زمستان ۱۳۹۸
فصلنامه علمی «مطالعات شهر ایرانی اسلامی» دوره (سال) دهم، شماره ۳۸ زمستان ۱۳۹۸ صاحب امتیاز: پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی مدیر مسئول: دکتر ایرج فیضی سردبیر: دکتر احمد پوراحمد • مقالات موجود در این شماره: - تبیین الگوی کالبدی مسکن معاصر مبتنی بر معماری زمینه  گرا در شهر کاشان؛ مطالعه موردی: خانه  های تاریخی منتخب دوره قاجار؛ حسین کلانتری خلیل آباد، سید امیررضا نظام دوست، علی یاران - خوانش ساختارِ معنایی و کالبدی حریم اماکن مقدس؛ با استناد بر سفرنامه‌ های قرن پنجم تا چهاردهم هجری قمری؛ محمد سعید ایزدی، نسیم عسگری، شهریار ناسخیان - بررسی تاثیر کیفیت مکان  های سوم شهری بر حس تعلق شهروندان؛ مطالعه موردی: پیاده‌ راه فرهنگی- تاریخی رشت؛ علی اکبر سالاری پور، حمید رمضانی، مهرداد مهرجو، نگین قربان زاده - ...
ادامه مطلب

نشریه «کوچه»، شماره ۱۰، با موضوع “آپارتمان شماره ۲: پیرامون آپارتمان و آپارتمان نشینی“

نشریه «کوچه»، شماره ۱۰، با موضوع “آپارتمان شماره ۲: پیرامون آپارتمان و آپارتمان نشینی“
مجله کوچه باغ هنر و اندیشه مجله فرهنگی هنری با رویکرد شهر و‌ معماری شماره دهم، تیر ۱۴۰۱ تعداد صفحات: ۱۶۴ صفحه قیمت: ۷۵/۰۰۰ تومان صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: مرتضی خیاط پور نجیب موضوع این شماره: آپارتمان شماره ۲: پیرامون آپارتمان و آپارتمان نشینی آنچه در کوچۀ دهم می‌خوانیم: آپارتمان، محصول عصر مدرن و جزو جدایی‌ ناپذیر زندگی شهرنشینانی است که کمتر پیش می‌ آید برای زندگی در آن حق انتخاب داشته باشند. در میان خیل عظیم ساخت‌ و ساز ها، در این تقلید کورکورانه یا تجمل‌ گرایی محض، در این عرضه و تقاضای بدون برنامه‌، معمار، شهرساز، کارفرما یا مسئول شهری کجای میدان ایستاده‌اند؟ چه سؤالی را برای خود طرح کردند که اغلب پاسخش به‌ جای تجربۀ زندگی بهتر، ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات نشریه علمی «نامه معماری و شهرسازی»، شماره ۳۳، زمستان ۱۴۰۰- دانشگاه هنر

دریافت مقالات نشریه علمی «نامه معماری و شهرسازی»، شماره ۳۳، زمستان ۱۴۰۰- دانشگاه هنر
نشریه «نامه معماری و شهرسازی» فصلنامه علمی (هنر و معماری) دوره ۱۴، شماره ۳۳ زمستان ۱۴۰۰ ۱۵۲ صفحه صاحب امتیاز: دانشگاه هنر سردبیر: ناصر برک پور • آنچه در این نشریه می خوانید به شرح زیر است: ۱. غیر رسمی بودگی شهری و ابعاد تبیین کننده آن؛ محمدجواد نوری، اسفندیار زبردست ۲. تأثیر ساختار کالبدی و پیکربندی فضایی بر کیفیت تجربه منظر صوتی عابران پیاده در فضاهای عمومی با استفاده از واقعیت مجازی بررسی موردی: حد فاصل میدان ولیعصر تا میدان جهاد، تهران؛ امیر شکیبامنش، نسترن اجیدان پور ۳. چارچوبی روش‌‌ شناختی در شناسایی مسائل واجد ارزش پژوهش پیرامون «خاطره جمعی» در شهر ایرانی با اتخاذ رویکرد مسئله- محور؛ سید عبدالهادی دانشپور، مهران علی‌ الحسابی، مصطفی حسینی کومله ۴. نگرش‌ذهای دسترس‌ پذیر در حفاظت از مسجد جامع عتیق ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات نشریه علمی «نامه معماری و شهرسازی»، شماره ۳۲، پاییز ۱۴۰۰- دانشگاه هنر

دریافت مقالات نشریه علمی «نامه معماری و شهرسازی»، شماره ۳۲، پاییز ۱۴۰۰- دانشگاه هنر
نشریه «نامه معماری و شهرسازی» فصلنامه علمی (هنر و معماری) دوره ۱۴، شماره ۳۲ پاییز ۱۴۰۰ ۱۴۶ صفحه صاحب امتیاز: دانشگاه هنر سردبیر: ناصر برک پور • آنچه در این نشریه می خوانید به شرح زیر است: ۱. طراحی معماری در محوطه میراث روستایی بررسی موردی: طراحی‌ های انجام شده در روستای تاریخی میمند؛ مهناز اشرفی ۲. تأثیر ویژگی مصالح مختلف مورد استفاده در سطوح شهری بر ایجاد جزیره حرارتی در اقلیم گرم و خشک؛ الهه مرئی، ریما فیاض، سینا معماریان، بهروز محمد کاری ۳. شاخصه سبک‌ های متداول نماهای آپارتمان‌ های مسکونی در تهران معاصر؛ محبوبه سادات مرتضوی، فاطمه مهدیزاده سراج، محسن فیضی ۴. آسیب‌ شناسی برنامه‌‌ آموزشی کارگاه‌ نهایی طراحی شهری با تکیه بر مقایسه‌ مهارت‌ های مورد نیاز در حرفه و آموخته‌ شده در دانشگاه؛...
ادامه مطلب

نگاهی به مجله‏ ویلا، شماره ۱۳، سالنامه ۱۴۰۱ (گفت‌ و‌ گو با معماران معاصر ایرانی – دفتر اول)

نگاهی به مجله‏ ویلا، شماره ۱۳، سالنامه ۱۴۰۱ (گفت‌ و‌ گو با معماران معاصر ایرانی – دفتر اول)
مجله‏ معماری ویلا شماره ۱۳، سالنامه ۱۴۰۱ گفت‌ و‌ گو با معماران معاصر ایرانی- دفتر اول صاحب امتیاز و مدیر مسئول و سردبیر: امیرعباس ابوطالبی شماره ­ی سیزدهم مجله­ ی ویلا با عنوان "گفت‌ و‌ گو با معماران معاصر ایرانی – دفتر اول" در ۲۹ خرداد ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی در محل ­ویلا کافه­ ی الهیه (فرهنگان) رونمایی شد. سفارش نسخه­ ی چاپی و دیجیتالی این ویژه‌ نامه هم ­اکنون و از طریق وب­سایت مجله‌ی ویلا امکان ­پذیر است. در این شماره، چهارده گفت­ وگوی اختصاصی درباره­ ی ایدئولوژی ویلا را با چهارده تن از معماران معاصر ایرانی می خوانید. در انتها، شرح اخبار مربوط به رونمایی ویژه ­نامه­ ی ویلا ها در کشور آلمان منتشر شده است. • فهرست مطالب این ...
ادامه مطلب

دو ماهنامه “معمار”، شماره ۱۳۳، خرداد و تیر ۱۴۰۱

دو ماهنامه “معمار”، شماره ۱۳۳، خرداد و تیر ۱۴۰۱
دو ماهنامه معمار شماره ۱۳۳ خرداد و تیر ۱۴۰۱ قیمت: ۸۰/۰۰۰ تومان صاحب امتیاز: مؤسسه معمار نشر مدیر مسئول: رضا امیر رحیمی موضوع این شماره: «اتاق- فشرده ترین و پرشورترین تجربه معمارانه است.» آنچه در این شماره می خوانید به شرح زیر است:  • یادداشت - آینه، به یاد سهیلا بسکی • نقد و نظر - اتاق/ مک‌ کارتر، پالاسما - حس اتاق‌ - کتابخانه لورنتین، فلورانس، ایتالیا، ۵۹-۱۵۱۹، میکل آنژ/ مک‌ کارتر، پالاسما - کتابخانه ‌ملی ‌پاریس،‌ فرانسه، ۶۸-۱۸۵۸، هنری لابروست/ مک‌ کارتر، پالاسما - رامپلان/ مهران خوشرو - شهرسوخته، ‌شهر‌ اتاق‌ های ‌به‌ هم‌ پیوسته/ کامبیز مشتاق گوهری - داستان اتاق/ محمد محمد زاده - لوگ‌ و ‌بان‌، اتاق در ‌بلوچستان/ کامبیز مشتاق گوهری - حضور و نقش ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات دو فصلنامه علمی «مطالعات معماری ایران»، شماره ۲۰، پاییز و زمستان ۱۴۰۰

دریافت مقالات دو فصلنامه علمی «مطالعات معماری ایران»، شماره ۲۰، پاییز و زمستان ۱۴۰۰
دو فصلنامه علمی مطالعات معماری ایران سال دهم، شماره پیاپی: ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان مدیر مسئول: دکتر علی عمرانی پور سردبیر: دکتر غلامحسین معماریان • آنچه در این شماره می خوانید: - کاشی‌ های‌ هفت‌ رنگ مزار در زیارتگاه‌ های سلطان عطابخش و سلطان امیراحمد کاشان (سده دهم تا سیزدهم هـ.ق)؛ محمدرضا غیاثیان، محمد مشهدی نوش آبادی - بررسی آرایه‌ های آجری خانه‌ های تاریخی بهبهان در دورۀ پهلوی؛ زینب مشهور - مساجد جامع شهر کرمان؛ شناسایی و تبیین جایگاه شهری و تاریخی؛ ذات الله نیک زاد - مقایسۀ عملکرد حرارتی شگرد های اقلیمی دُرچَه، کُلَک و خارخُنَه در دورۀ گرم سال در مسکن بومی منطقۀ سیستان؛ محمدعلی سرگزی، منصوره طاهباز، اکبر حاج ابراهیم زرگر - سنجش عملکرد عناصر اقلیمی خانه‌ های ...
ادامه مطلب

دریافت فصلنامه معماری سبز، شماره ۲۸، بهار ۱۴۰۱ (دو جلدی)

دریافت فصلنامه معماری سبز، شماره ۲۸، بهار ۱۴۰۱ (دو جلدی)
فصلنامه علمی- تخصصی معماری سبز سال هشتم، شماره یک (پیاپی: ۲۸) بهار ۱۴۰۱ صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر امیرحسین یوسفی سردبیر: دکتر میلاد فتحی • فهرست مقالات جلد اول این شماره: - بررسی و تحلیل نقش تکنولوژی در پیشرفت ساختمان سازی در معماری دوره پهلوی دوم؛ سید محمد صادق حایری زاده، امیر صناعی - بررسی جایگاه هندسه در معماری مساجد صفویه با رویکرد هنر قدسی؛ نمونه موردی: اصفهان؛ مریم امان پور - بررسی نقش سیستم‌ های سایه‌ اندازی تطبیق‌ پذیر در مصرف انرژی و مکانیزم حرکتی آن‌ ها؛ سمیرا جعفری تبریزی، فرزین حق‌ پرست، آیدا ملکی - مطالعه تطبیقی اصول معماری در خانـه‌ های سنتی ایران از دیدگاه دکتر پیرنیا و دکتر فلامکی؛ مورد پژوهی: خانه داروغه مشهد؛ محجوبه نوحی بزنجانی، ملیحه نوروزی - بررﺳﯽ عوامل ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی «صفّه»، شماره ۹۱، زمستان ۱۳۹۹

دریافت مقالات فصلنامه علمی «صفّه»، شماره ۹۱، زمستان ۱۳۹۹
فصلنامه علمی معماری و شهرسازی “صُفّه” دوره ۳۰، شماره ۴ شماره ۹۱، زمستان ۱۳۹۹ صاحب امتیاز: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی مدیر مسئول: محمدرضا حافظی سردبیر: حمید ندیمی آنچه در این شماره می خوانید: ۱. تدوین زبان الگو برای خانه های امام حسینی در یزد؛ سید محمد آسایش ۲. سیر تحول قلمرو های ثانویه در مسکن (مورد پژوهی مسکن معاصر دزفول)؛ علیرضا عینی فر، آزاده آقا لطیفی، زینب حیاتی ۳. بررسی تأثیر همزمان درصد سطوح شفاف نما و جهت گیری بنا بر میزان مصرف انرژی مدارس در اقلیم معتدل و مرطوب ایران؛ رضا امیری فرد، محمود رضا ثقفی، منصوره طاهباز ۴. فضای عمومی یادمانی، تجسم کدام خاطره‌ی جمعی؟ مطالعه‌ی میدان امام علی (ع) اصفهان در تجربه‌ ی کسبه‌ ی محلی؛ شمین گلرخ، مهسا باقری ۵. رویکردی ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی «صفّه»، شماره ۹۰، پاییز ۱۳۹۹

دریافت مقالات فصلنامه علمی «صفّه»، شماره ۹۰، پاییز ۱۳۹۹
فصلنامه علمی معماری و شهرسازی “صُفّه” دوره ۳۰، شماره ۳ شماره ۹۰، پاییز ۱۳۹۹ صاحب امتیاز: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی مدیر مسئول: محمدرضا حافظی سردبیر: حمید ندیمی آنچه در این شماره می خوانید: ۱. مدل‌ یابی نظری ارتباط مؤلفه‌ های مسکن با خانواده در بستر پژوهش‌ های پیشین؛ عبدالمجید نورتقانی، پرژک محمد پور، عبدالله ابراهیمی ۲. شناسایی و سنجش فنون رایج در «مطالعۀ موردی برای طراحی معماری»؛ علی اصغر ملک افضلی ۳. معرفی و ارزیابی مهمان‌ سرای سبز دانشگاه یزد با استاندارد «LEED v4»؛ میلاد آقا نژاد، سعید صفریان، سید محمد حسین آیت‌ اللهی ۴. ارزیابی اثرات سرمایه‌ گذاری‌ های بخش خصوصی در بافت تاریخی کاشان، از دیدگاه اجتماع محلی؛ نعیمه رضائی، گلاره البرزی، لیلا علیلو ۵. پدافند غیرعامل در شهر تهران: ارزیابی چارچوب قانونی؛...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی «صفّه»، شماره ۸۹، تابستان ۱۳۹۹

دریافت مقالات فصلنامه علمی «صفّه»، شماره ۸۹، تابستان ۱۳۹۹
فصلنامه علمی معماری و شهرسازی “صُفّه” دوره ۳۰، شماره ۲ شماره ۸۹، تابستان ۱۳۹۹ صاحب امتیاز: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی مدیر مسئول: محمدرضا حافظی سردبیر: حمید ندیمی آنچه در این شماره می خوانید: ۱. بررسی دو مقوله از آرای غزالی دربارۀ معماری در آینۀ کتاب احیاء علوم الدین تزیین و تجمل؛ مواد و مصالح؛ احسان کاخانی ۲. بررسی مقولات کلیدی در ادبیات معماری معاصر ایران: ۱۳۲۵-۱۳۹۴ش۱؛ حمیدرضا پیشوائی، زهرا میرزائی، سینا زارعی حاجی‌ آبادی ۳. اولویت‌ بندی عوامل رضایت سالمند از فضای باز مجموعۀ مسکونی؛ مجید صالحی نیا، رامین مدنی، فائزه آل صاحب فصول ۴. مقایسۀ برچسب‌ گذاری انرژی ساختمان‌ های مسکونی بر اساس دو روش متفاوت در ارزیابی عملکرد حرارتی؛ ماریا کرد جمشیدی ۵. پالیمپسـست «لایه‌ نگاری»؛ ابزاری برای تبیین کیستی شهر تاریخی؛ سید ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات نشریه علمی «نامه معماری و شهرسازی»، شماره ۳۱، تابستان ۱۴۰۰- دانشگاه هنر

دریافت مقالات نشریه علمی «نامه معماری و شهرسازی»، شماره ۳۱، تابستان ۱۴۰۰- دانشگاه هنر
نشریه «نامه معماری و شهرسازی» فصلنامه علمی (هنر و معماری) دوره ۱۳، شماره ۳۱ تابستان ۱۴۰۰ ۱۲۶ صفحه صاحب امتیاز: دانشگاه هنر سردبیر: ناصر برک پور • آنچه در این نشریه می خوانید به شرح زیر است: ۱. تحلیل ظرفیت نهادی توسعه شهری دانش‌ بنیان اصفهان؛ مصطفی دهقانی، غلامرضا حقیقت نایینی، اسفندیار زبردست ۲. تبیین چارچوب نظری برآینده از رویکرد پیچیدگی با تأکید بر نظریه بازیگر- شبکه و کاربست آن در برنامه‌ ریزی شهری بررسی موردی: شهر جدید پردیس؛ سید عبد الهادی دانشپور، عاطفه سلیمانی رودی ۳. معماریِ‌ بیزار از معماری: تأملی معمارانه در مفهومِ بی‌صورتِ ژرژ باتای؛ نگار صبوری، امیر نصری ۴. بازنمایی تأثیر معماری وارداتی روسیه بر معماری‌ ایران در دوره قاجار (بر پایه سفرنامه‌ های ایرانیان سفر کرده به روسیه)؛ بهناز منتظر، حسین سلطان زاده، ...
ادامه مطلب
تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook