برچسب های نوشته ها : مجله معماری

دریافت مقالات نشریه علمی «نامه معماری و شهرسازی»، شماره ۲۹، زمستان ۱۳۹۹- دانشگاه هنر

دریافت مقالات نشریه علمی «نامه معماری و شهرسازی»، شماره ۲۹، زمستان ۱۳۹۹- دانشگاه هنر
نشریه «نامه معماری و شهرسازی» فصلنامه علمی (هنر و معماری) دوره ۱۳، شماره ۲۹ زمستان ۱۳۹۹ ۱۲۷ صفحه صاحب امتیاز: دانشگاه هنر سردبیر: ناصر برک پور • آنچه در این نشریه می خوانید به شرح زیر است: ۱. پدیدار شناسی تجربه‌ زیسته ساکنان بافت تاریخی شهر یزد در مواجهه با گردشگری؛ شراره عظیمی، پروین پرتوی ۲. نقش‌ آفرینی مراکز آموزش عالی در ارتقاء فرهنگ‌ پذیری اجتماع شهری یاد گیرنده. بررسی موردی: محله‌ های سناباد و جنت، مشهد؛ مطفر صرافی، وحیده ابراهیم نیا، فائزه همدانچی ۳. ارزیابی شکل شهر و وابستگی به خودرو در شهر جدید مَرن-لَه-وَله، پاریس (فرانسه)؛ محمود قلعه نویی ۴. مطالعه تطبیقی برنامه‌ های‌ آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری؛ محمدرضا رحیم‌ زاده، افرا غریب پور، آناهیتا شهپری ۵. بررسی تأثیر شکل سقف آتریوم بر دریافت روشنایی ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات نشریه علمی «نامه معماری و شهرسازی»، شماره ۲۸، پاییز ۱۳۹۹- دانشگاه هنر

دریافت مقالات نشریه علمی «نامه معماری و شهرسازی»، شماره ۲۸، پاییز ۱۳۹۹- دانشگاه هنر
نشریه «نامه معماری و شهرسازی» فصلنامه علمی (هنر و معماری) دوره ۱۳، شماره ۲۸ پاییز ۱۳۹۹ ۱۳۳ صفحه صاحب امتیاز: دانشگاه هنر سردبیر: ناصر برک پور • آنچه در این نشریه می خوانید به شرح زیر است: ۱. تحلیل رابطه گونه‌ های فرم شهری و پایداری اجتماعی در محلات شهر تهران. بررسی موردی: محلات چیذر، شهرک غرب، نارمک و امامزاده یحیی؛ محمد مهدی عزیزی، نیما محمد زاده آذری ۲. پویا شناسی شدت تغییرات کالبدی با تأکید بر روایت ساکنان؛ راهنمای عمل طراحان در محله‌ های مسکونی. بررسی موردی: محله نیاوران، تهران؛ هادی پندار ۳. تبیین چالش‌ های پیش‌ روی شهرهای آینده با بهره‌ گیری از تجارب سینمای علمی‌ تخیلی؛ مهران علی الحسابی، ندا شیخ ۴. زمینه‌ های تاریخی و اجتماعی شکل‌ گیری پاویون‌ های عصر قاجار در نمایشگاه‌ ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات نشریه علمی «نامه معماری و شهرسازی»، شماره ۲۷، تابستان ۱۳۹۹- دانشگاه هنر

دریافت مقالات نشریه علمی «نامه معماری و شهرسازی»، شماره ۲۷، تابستان ۱۳۹۹- دانشگاه هنر
نشریه «نامه معماری و شهرسازی» فصلنامه علمی (هنر و معماری) دوره ۱۲، شماره ۲۷ تابستان ۱۳۹۹ ۱۲۵ صفحه صاحب امتیاز: دانشگاه هنر سردبیر: ناصر برک پور • آنچه در این نشریه می خوانید به شرح زیر است: ۱. معنای اجتماعی جلوه بیرونی برج مسکونی واکاوی. نشانه‌ شناسی گفتمانی ساختمان‌ های بلند مسکونی در تهران؛ یاسر امیرسرداری، منوچهر فروتن، منوچهر معظمی، مریم محمدی ۲. بررسی ساز و کارهای تأمین خلوت در فضای باز شهری و تبیین نسبت آن با ارتقای سطح کیفی حضور شهروندان بررسی موردی: میدان نقش جهان اصفهان؛ شیوا شریعتی‌ فر، رضا شکوری ۳. مؤلفه‌ های آموزش طراحی معنا محور مسکن با رویکرد نشانه‌ شناسی؛ مرضیه اعتمادی پور، جمال الدین مهدی نژاد، بهرام صالح صدق پور ۴. تغییرات اجتماعی خانوار و نقش معنی در تطبیق محیط مسکونی. ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی «نقش جهان»، بهار ۱۴۰۱؛ (دانشگاه تربیت مدرس)

دریافت مقالات فصلنامه علمی «نقش جهان»، بهار ۱۴۰۱؛ (دانشگاه تربیت مدرس)
فصلنامه علمی نقش جهان دوره ۱۲، شماره ۱ بهار ۱۴۰۱ صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس مدیر مسئول: مجتبی انصاری؛ دانشیار معماری منظر دانشگاه تربیت مدرس سردبیر: محمدرضا پورجعفر؛ استاد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس عناوین مقالات این شماره به شرح زیر است: • تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات با راهبردهای سبز برای معاصرسازی سایت سیلوی تهران؛ مهکامه مقصود زاده، طاهره نصر • آزمایشگاه زنده شهری به مثابه روشی برای گذار فرهنگی به معاصرسازی پایدار؛ نمونه موردی: محله جماران؛ مائده یزدانی، مجتبی انصاری، محمدرضا پور جعفر • معاصرسازی سبز مجتمع کارخانه سیمان ری با تاکید بر اقتصاد چرخشی؛ امیر بهرامی پناه • تبیین معاصرسازی و انطباق سیستمی میراث صنعتی البرز بر اساس معماری پایدار؛ شیرین ستوده، وحید قبادیان • بررسی گردشگری سبز و توسعه فرهنگی جوامع محلی با احیای ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات دوفصلنامه علمی «معماری اقلیم گرم و خشک»، شماره ۱۴، پاییز و زمستان ۱۴۰۰

دریافت مقالات دوفصلنامه علمی «معماری اقلیم گرم و خشک»، شماره ۱۴، پاییز و زمستان ۱۴۰۰
دوفصلنامه علمی معماری اقلیم گرم و خشک دوره ۹، شماره ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ صاحب امتیاز: دانشگاه یزد مدیر مسئول: دکتر کاظم مندگاری | سردبیر: دکتر علی غفاری • فهرست مقالات این شماره: ۱. فناوری ساخت و تحولات معماری دخمۀ زرتشتیانِ ترک آباد در اردکان یزد؛ ذات الله نیک زاد ۲. گونه‌ شناسی مزارع تاریخی در اقلیم گرم و خشک با تکیه بر ویژگی‌ های کالبدی و کارکردی آن؛ حسین راعی ۳. دیدگاه کل‌ گرا به رابطه انسان و فضای معماری با تاکید بر فرا روانشناسی؛ حسین سلطان رحمتی، سید محمد حسین آیت اللهی ۴. تاثیر تفکر اسلامی بر سیر تحول نقش مایه های گیاهی در معماری ایران تا دوره ایلخانی؛ اسداله شفیع‌ زاده ۵. بازشناسی الگوی معماری خانقاه‌ های دوره تیموری با نگاهی بر اسناد و ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی «منظر»، شماره ۵۸، بهار ۱۴۰۱

دریافت مقالات فصلنامه علمی «منظر»، شماره ۵۸، بهار ۱۴۰۱
فصلنامه علمی منظر دوره ۱۴، شماره ۵۸ بهار ۱۴۰۱ صاحب امتیاز: پژوهشکده نظر مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سید امیر منصوری • آنچه در این شماره می خوانید: ۱. مرکز، هستی‌ بخش ‌محله؛ سید امیر منصوری ۲. انعطاف پذیری، ویژگی بارز باغ ایرانی برای بهره گیری از آن در دورۀ معاصر؛ مهدی فاطمی ۳. قهوه خانه، جاذبۀ تاریخی د ر منظر گر دشگری شهری ایران؛ مهدی باصولی، سعیده درخش، میر محمد اسعدی ۴. مشکیجه، گلی فراموش شده‌ در خانه‌ و باغ‌ ایرانی؛ سارا شکوه، شهره جوادی، فرزانه السادات دهقان، ضیا حسین زاده، کیوان فرقانی ۵. شناسایی عوامل مؤثر بر شاد‌‌‌‌ی با تمرکز بر ویژگی‌ های مراکز چند‌‌‌‌ منظورۀ شهری؛ شارین شیرمحمدیان، شادی عزیزی، وحید شالی امینی ۶. کاربست بازی‌‌ وارسازی د‌‌‌ر فضاهای شهری جهت ارتقاء حضورپذیری کود‌‌‌کان اوتیستیک؛...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه تخصصی معماری، مرمت و شهرسازی «رف»؛ پاییز ۱۴۰۰

دریافت مقالات فصلنامه تخصصی معماری، مرمت و شهرسازی «رف»؛ پاییز ۱۴۰۰
فصلنامه علمی معماری، مرمت و شهرسازی «رف» سال اول، شماره‌ دوم پاییز ۱۴۰۰ صاحب امتیاز: الهام اسفندیاری فرد مدیر مسئول: الهام اسفندیاری فرد سردبیر: علیرضا رازقی فهرست مقالات این شماره: ۱. مکانیسم‌ های تولید فضا در فرآیند انباشت سرمایه در آراء هانری لوفور، دیوید هاروی و ادوارد سوجا؛ معصومه عبدی، میترا حبیبی ۲. توسعۀ پایدار گردشگری و حفاظت در پلان مدیریت منظر فرهنگی برج قابوس؛ فاطمه مهدی زاده سراج، کیمیا محمدی ۳. شناخت معماری کینتیک و فاکتور های موثر بر گونه‌ شناسی آن؛ ساجده پورخسروانی، سارا حمزه لو ۴. روش‌ های عددی برای توضیح الگوی کاربرد رنگ در پوستۀ گنبد های دورۀ صفوی؛ لیلا ناصری محمدپور، احسان حیدری زادی، الهام مختاری اوغانی ۵. تحلیل سبک معماری نما‌های آثار وارطان هوانسیان در تهران از سال ۱۳۰۰-۱۳۳۹؛ فتانه سنگتراش، ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی مرمت و معماری ایران، شماره ۲۶، تابستان ۱۴۰۰

دریافت مقالات فصلنامه علمی مرمت و معماری ایران، شماره ۲۶، تابستان ۱۴۰۰
فصلنامه علمی مرمت و معماری ایران دوره ۱۱، شماره ۲۶ تابستان ۱۴۰۰ صاحب امتیاز: دانشگاه هنر اصفهان مدیر مسئول: دکتر فرهنگ مظفر سردبیر: دکتر احمد صالحی کاخکی ♦ فهرست مقالات این شماره: • واکاوی وجوه فرهنگی با بنیان‌ های مراسم مذهبی در میراث مسکونی با تأکید بر خانه‌ های تاریخی مسلمانان اصفهان؛ آزاده حریری، بهنام پدرام، مریم قاسمی سیچانی •  تبیین خوانش الگو محور در آموزش تاریخ معماری و سنجش میزان اثربخشی آن بر ایده‌ پردازی و خلق اثر دانشجویان معماری؛ حمید غیاث، احمد امین پور، مهدی حمزه نژاد •  شناخت حریم در معماری با رویکردی پدیدار شناختی؛ نوید نحوی، محمدرضا رحیم‌ زاده، مهدی سعدوندی • تأثیر اعتقادات دینی ایلخانان بر تغییرات بناهای مذهبی قرون ۷ و ۸ هجری قمری؛ محمد علی شیخ الحکمایی، شروین میرشاهزاده، ...
ادامه مطلب

نگاهی به مجله‏ ویلا، شماره ۱۲، سالنامه ۱۴۰۰ (ویژه‌ نامه آلمان)

نگاهی به مجله‏ ویلا، شماره ۱۲، سالنامه ۱۴۰۰ (ویژه‌ نامه آلمان)
مجله‏ معماری ویلا شماره ۱۲، سالنامه ۱۴۰۰ ویژه‌ نامه آلمان صاحب امتیاز و مدیر مسئول و سردبیر: امیرعباس ابوطالبی سردبیر مهمان: منوچهر سید مرتضوی در این شماره شرح کاملی از شانزده ویلای نمادین، تجربی و جریان‌ ساز از هشت دفتر پیشرو در جریان معماری معاصر آلمان شامل مدارک کامل فنی، دیاگرام‌ ها، تصاویر و متن کامل توضیحات معماران پروژه را می‌ خوانید. سه مقاله درباره‌ ی معماری ویلا ها در آلمان، اثرگذاری باوهاوس در طراحی ویلا و تأثیرات باوهاوس بر معماری تهران و همچنین فراخوان ارسال مقاله باوهاوس- جایزه تحقیقاتی مجله ویلا از دیگر بخش‌ های به چاپ رسیده در شماره‌ی دوازدهم مجله ویلا هستند. در انتها، شرح اخبار مربوط به نخستین دوره‌ ی جایزه‌ی معماری ویلا ۱۴۰۰ و متن خبری ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی «هنرهای زیبا؛ معماری و شهرسازی»، تابستان ۱۴۰۰

دریافت مقالات فصلنامه علمی «هنرهای زیبا؛ معماری و شهرسازی»، تابستان ۱۴۰۰
فصلنامه علمی پژوهشی هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۶، شماره ۲ تابستان ۱۴۰۰ صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران مدیر مسئول: شاهین حیدری سردبیر: اسفندیار زبردست • فهرست مقالات موجود در این شماره: ۱. بازتاب خواست قانون در نقد معماری و شهرهای پیشا مدرن ایرانی در دوران مشروطه مورد پژوهی: خاطرات عین‌ السلطنه؛ از ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۹ ه.ق؛ کامیار صلواتی، حامد مظاهریان، سعید حقیر ۲. تأثیر داوری همراه با تأمل در ارتقاء کیفیت یادگیری دانشجویان معماری؛ مریم حسینی، سید باقر حسینی، فرهنگ مظفر ۳. قبض و بسط بتوارگی کالایی، مصرف گرایی و مصرف شهری در شهرهای میانی (نمونه مطالعه: رشت و قزوین)؛ حمیدرضا پارسی، الهه شعبانجولا ۴. بررسی و تبیین چگونگی تأثیر ساماندهی فضایی بر شکل گیری الگو های معماری مسجد مدرسه های ...
ادامه مطلب

فصلنامه معماری و ساختمان، شماره ۶۶، زمستان ۱۴۰۰

فصلنامه معماری و ساختمان، شماره ۶۶، زمستان ۱۴۰۰
فصلنامه معماری و ساختمان شماره ۶۶، زمستان ۱۴۰۰ قیمت: ۱۰۰/۰۰۰ تومان صاحب امتیاز، مدیر مسئول: احمد زهادی شواری سردبیری: حبیب اله طاهرخانی، امین مسعودی، محمد نظری، احمد زهادی موضوع این شماره: بخش اول: در ایران تجربه همکاری معماران ایرانی با معماران بین المللی در دهه اخیر بخش دوم: تجربه معماران در شهرهای کم جمعیت آنچه در این شماره می خوانید:  • سرمقاله: - سرمقاله/ شهاب میرزاییان • بخش اول: در ایران - مسابقه بین المللی دهکده شهری گاز/ کوپه هیمل بلاو، کوروش رفیعی - ساختمان مرکزی بورس اوراق بهادار تهران/ آراوانا، گروه معماری واو - شهر رویایی پدیده شاندیز/ اتکینز آتک • بخش دوم : از ایران - آپارتمان پودیوم/ استودیو طرح و ساخت آدمون - خانه ای برای یک زن/ دفتر معماری دالان ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی «هنرهای زیبا؛ معماری و شهرسازی»، بهار ۱۴۰۰

دریافت مقالات فصلنامه علمی «هنرهای زیبا؛ معماری و شهرسازی»، بهار ۱۴۰۰
فصلنامه علمی پژوهشی هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۶، شماره ۱ بهار ۱۴۰۰ صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران مدیر مسئول: شاهین حیدری سردبیر: اسفندیار زبردست • فهرست مقالات موجود در این شماره: ۱. حفاظت، انطباق پذیری و استفاده مجدد از میراث معماری، رویکردی بر اساس کارآیی انرژی «تعیین فرآیند و تبیین اقدامات»؛ غلامحسین غلامی، شاهین حیدری، پیروز حناچی ۲. واکاوی ماهیت دگرفضاهای شهر تهران (محدوده مرکزی) با تاکید بر زمینه فرهنگی؛ مریم فراش خیابانی، پروین پرتوی ۳. واکاوی تحولات «فهم تهران» در طرح های توسعه شهری آن؛ مهرداد رحمانی، محمد مهدی عزیزی ۴. ساماندهی مصرف فضای شهری با تکیه بر یافته‏ های ضرباهنگ کاوی زندگی روزانه؛ مورد پژوهی: محدودۀ میدان کمال‏ الملک کاشان؛ سپیده برزگر، میترا حبیبی ۵. واکاوی ریشه‌ های تحول و ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی «هنرهای زیبا؛ معماری و شهرسازی»، زمستان ۱۳۹۹

دریافت مقالات فصلنامه علمی «هنرهای زیبا؛ معماری و شهرسازی»، زمستان ۱۳۹۹
فصلنامه علمی پژوهشی هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۵، شماره ۴ زمستان ۱۳۹۹ صاحب امتیاز: پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران مدیر مسئول: شاهین حیدری سردبیر: اسفندیار زبردست • فهرست مقالات موجود در این شماره: ۱. تحلیل زمینه‌ گرای معماری کلیسا؛ مرکزگرایی، ویژگی بارز کلیسای شرقی؛ پیونیک سیمونی، عیسی حجت ۲. سازمان رهبر، مدل متناسب مدیریت شهری یکپارچه در ایران؛ ایرج اسدی، ناصر برک پور ۳. نقش ضوابط در تحولات مسکن تهران؛ آزاده مهاجر میلانی، علیرضا عینی فر ۴. آسیب‌ شناسی آموزش در کارگاه‌ های معماری با رویکردی سازنده‌ گرا به ماهیت دانش طراحی؛ رویا صادقی فرشته، امید دژدار، سارا جلالیان، حسین اردلانی ۵. تحلیلی بر قلمرو نظری شهر هوشمند تاب آور و تدوین چارچوب کاربست آن؛ غزاله سادات قریشی، حمید رضا پارسی، فرشاد نوریان ۶. تبیین ...
ادامه مطلب

دریافت فصلنامه معماری سبز، شماره ۲۷، زمستان ۱۴۰۰ (دو جلدی)

دریافت فصلنامه معماری سبز، شماره ۲۷، زمستان ۱۴۰۰ (دو جلدی)
فصلنامه علمی- تخصصی معماری سبز سال هفتم، شماره پنج (پیاپی: ۲۷) پاییز ۱۴۰۰ صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر امیرحسین یوسفی سردبیر: دکتر میلاد فتحی • فهرست مقالات جلد اول این شماره: - پدیدار شناسی معماری ادراکات چند حسی در اندیشه‌ های یوهانی پالاسما؛ مریم امان پور - بام‌ های سبز گامی مؤثر در کنترل هیدروکربن‌ های آروماتیک چندحلقه‌ ای اتمسفری؛ میترا چراغی - بررسی تأثیر طراحی داخلی بیمارستان‌ ها بر بهبود سلامت روان بیماران؛ فرناز صیامیان، راحله رستمی - نقش ربات در پیش‌ ساخته‌ سازی و موانع و محاسن آن در صنعت ساختمان؛ یاسر شهبازی، فائزه پاک روان - طراحی بیمارستان مبتنی بر رویکرد معماری زمینه‌ گرا؛ تعامل کالبد با محیط؛ حمیدرضا عرفانی، فاطمه احمدی - ترکیب آتریوم و حیاط مرکزی در هندسه‌ های مختلف و میزان ...
ادامه مطلب

نشریه «کوچه»، شماره ۸، با موضوع “ساحل خزر؛ پیرامون بحران سکونت در ساحل خزر“

نشریه «کوچه»، شماره ۸، با موضوع “ساحل خزر؛ پیرامون بحران سکونت در ساحل خزر“
مجله کوچه باغ هنر و اندیشه مجله فرهنگی هنری با رویکرد شهر و‌ معماری شماره هشتم، زمستان ۱۴۰۰ تعداد صفحات: ۱۶۴ صفحه قیمت: ۵۰/۰۰۰ تومان صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: مرتضی خیاط پور نجیب موضوع این شماره: ساحل خزر؛ پیرامون بحران سکونت در ساحل خزر آنچه در کوچۀ هشتم می‌خوانیم: در دوره‌ ای که به‌ واسطه ی سبک زندگی و ساخت‌ و ساز های بی‌ رویه، به دست خود جهنمی ساختیم و نام آن را «شمال» گذاشتیم و شمال بهشتی را تخریب و آن را به یک آرزو یا خاطره بدل کردیم بی‌ آنکه به اقلیم، زمینه و طبیعت آن توجه کنیم، کوچۀ هشتم بر آن است تا  فهم بهتری از ویژگی‌ ها و پتانسیل‌ های شهر های حاشیه ی ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات نشریه علمی «معماری و شهرسازی ایران»، شماره ۲۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰

دریافت مقالات نشریه علمی «معماری و شهرسازی ایران»، شماره ۲۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰
نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران دوره ۱۲، شماره ۲۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ صاحب امتیاز: انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران مدیر مسئول: دکتر محسن فیضی سردبیر: دکتر مصطفی بهزاد فر • فهرست آنچه در این شماره می خوانید: ۱. بررسی میزان تحقق یافتگی شاخص‌ های شهر بوم گرا و ارائه چارچوب مفهومی توسعه آن مبتنی بر میزان رضایتمندی ساکنین (مطالعه موردی: محله ازگل تهران)؛ مهدی سعیدی، مژگان انصاری، فائزه ترابی نژاد ۲. مطالعه‌ ی تطبیقی تعاریف، کارکرد ها و عناصر «رسانه»، به منظور بررسی نقش «معماری» به عنوان یک «رسانه»؛ پگاه پایه دار اردکانی، حسن ذوالفقار زاده ۳. مطالعه تطبیقی محراب‌ های مساجد جامع تبریز و مرند؛ سحر طوفان، امیر جدایی ۴. نظریه برگردان در تحلیل معماری مسکونی مدرن کشور های ترکیه و ایران ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌ های شهری، شماره ۱۷، زمستان ۱۴۰۰

دریافت مقالات فصلنامه مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌ های شهری، شماره ۱۷، زمستان ۱۴۰۰
فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌ های شهری سال چهارم، شماره چهار (پیاپی ۱۷) زمستان ۱۴۰۰ صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر میلاد فتحی • فهرست مقالات کامل شماره هفدهم: - بهره‌ گیری از متدولوژی گروه‌ های بحث در بررسی چالش‌ های کمیته‌ های نما شهر تهران؛ مائده پورفتح اله - تبیین و طرح‌ ریزی مسکن شهری با قابلیت انعطاف در بافت‌ های فرسوده؛ نمونه موردی: شهر سقز؛  فرخ عبودی، صابر زارعی - مطالعه تطبیقی بنیان‌ های فرمیک دوران پسامدرن؛ نمونه موردی: پیتر آیزنمن و زاها حدید؛ سینا جان‌ فروز زاده، منوچهر فروتن - بررسی جنسیت و تفاوت‌ های آن در ادراک فضای شهری؛ سمیرا الله قلی‌ پور ملایوسف، مریم حافظی‌ فر - تبیین متغیر های قوانین و مقررات، پاسخگویی، شفافیت و قانونمندی نهاد شهرداری ...
ادامه مطلب

دو ماهنامه “معمار”، شماره ۱۳۱، بهمن و اسفند ۱۴۰۰

دو ماهنامه “معمار”، شماره ۱۳۱، بهمن و اسفند ۱۴۰۰
دو ماهنامه معمار شماره ۱۳۱ بهمن و اسفند ۱۴۰۰ قیمت: ۵۰/۰۰۰ تومان صاحب امتیاز: مؤسسه معمار نشر مدیر مسئول: رضا امیر رحیمی موضوع این شماره: «معماری به روایت سیروس باور» آنچه در این شماره می خوانید به شرح زیر است:  • سرمقاله - چگونه‌ سیروسِ ‌باور ‌شد؟/ آرماند درور • نقد و نظر - باور‌ به‌ روایت‌ باور/ سیروس باور - روند ‌طراحی ‌در ‌آثار ‌سیروس‌ باور/ کیوان سلیمی - از ‌هیچ‌ آغازیدن، آموزش معماری در ایران پساگسست/ کامبیز مشتاق گوهری - دیداری ‌با‌ سیروس ‌باور‌ درباره ‌آموزش‌ معماری/ آمنه بختیار - برادران ‌باور‌‌ و ترسیم‌ هایشان - چرا ‌مدرنیست‌ ها ‌هم ‌نقاشی ‌می‌ کنند؟ مروری بر نقاشی و معماری لوکوربوزیه، سیروس باور و استیون هال/ کامبیز مشتاق گوهری - طرح ‌توسعه ‌حرم ‌امام‌ رضا‌‏‌، ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی مرمت و معماری ایران، شماره ۲۵، بهار ۱۴۰۰

دریافت مقالات فصلنامه علمی مرمت و معماری ایران، شماره ۲۵، بهار ۱۴۰۰
فصلنامه علمی مرمت و معماری ایران دوره ۱۱، شماره ۲۵ بهار ۱۴۰۰ صاحب امتیاز: دانشگاه هنر اصفهان مدیر مسئول: دکتر فرهنگ مظفر سردبیر: دکتر احمد صالحی کاخکی ♦ فهرست مقالات این شماره: • پایش محیطی ویترین‌ های نمایش آثار موجود در موزه‌ ها به منظور بررسی تاثیر ویژگی‌ های فنی ویترین‌ ها بر کیفیت هوای محیط داخل آن ها؛ منیژه هادیان دهکردی، رسول وطن دوست، کریستف هرم، استفان سایمون • کاربرد و بسط نظریه گراف در روش نحو فضا تدوین مدل کاربردی تحلیل در معماری؛  وجیهه ملایی شمس، علیرضا رضوانی، مجید میرزا وزیری • مطالعه ساختار شناسی ملات گچی ایوان بقعۀ سید شمس‌ الدین یزد (کتیبه کوفی، آرایه گچی قالبی، لایه بستر گچی)؛ یاسر حمزوی • گونه‌ شناسی معماری سیاه‌ چادر ایل قشقائی؛ محسن افشاری • عوامل ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات دو فصلنامه علمی «اندیش نامه معماری»، شماره ۲،‌ پاییز و زمستان ۱۴۰۰- (دانشگاه هنر)

دریافت مقالات دو فصلنامه علمی «اندیش نامه معماری»، شماره ۲،‌ پاییز و زمستان ۱۴۰۰- (دانشگاه هنر)
دو فصلنامه‌ علمی اندیش نامه معماری فصلنامۀ دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر سال اول، شماره‌ دو پاییز و زمستان ۱۴۰۰ صاحب امتیاز: دانشگاه هنر مدیر مسئول: دکتر علیرضا مستغنی سردبیر: دکتر ریما فیاض • فهرست مطالب این شماره: - ظهور معماری ایران به‌ منزلۀ موضوع پژوهش در تاریخ‌ نگاری‌ های مدرن دورۀ قاجار؛ هاله حاج‌ یاسینی، مصطفی کیانی - تأملی بر نسبت علم اعداد و حروف در معماری اسلامی؛ سید احسان میرهاشمی روته، حسین سلطان زاده - جایگاه «دستورزبان اشکال» در معماری؛ محمدرضا متینی، نیما عبید زاده - شرح یک تجربۀ آموزشی: بازنمایی ترسیمی دانشجویان معماری از خوانایی باغ ملی: بازشناسی عوامل مؤثر بر ثبت تصویر ذهنی از مکان، مبتنی بر نقشه‌ های شناختی؛ آرزو منشی زاده، سیده مهسا باقری - مدلی برای ارتقاء مفهوم ...
ادامه مطلب
تمام حقوق این سایت برای © 2023 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook