برچسب های نوشته ها : مجله معماری

صفحه 10 از 58« بعدی...89101112...203040...قبلی »

دریافت مقالات فصلنامه علمی دانش شهرسازی، شماره ۱۰، بهار ۹۹-

دریافت مقالات فصلنامه علمی دانش شهرسازی، شماره ۱۰، بهار ۹۹-
فصلنامه علمی دانش شهرسازی دوره ۴، شماره ۱ شماره پیاپی ۱۰، بهار ۱۳۹۹ صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان مدیر مسئول: امیررضا کریمی آذری سردبیر: نادر زالی ♦ فهرست مقالات این شماره: ۱. فهم مفهوم منفعت عمومی در نظام شهرسازی ایران مهران فروغی فر، فرشاد نوریان، مرتضی هادی جابری مقدم ۲. نقش شهرهای دانش بنیان و نوآور در توسعه شهری و منطقه ای سیدحمیدرضا طبیبی، مجتبی رفیعیان، حمید ماجدی، یوسفعلی زیاری ۳. تدوین مدل «محله کم‌کربن» به منظور کاربست در برنامه‌ریزی و طراحی شهری مریم روستا، مسعود جوادپور، مریم عبادی ۴. کاوش ضرباهنگ زندگی روزانه در ساماندهی مصرف فضای شهری (مورد پژوهی: پیاده راه شهر رشت) سپیده برزگر، میترا حبیبی ۵. گذری بر گذار ستیز محله ای و کاربست آن در محلات شهر ایرانی- اسلامی محمد تقی حیدری، علی طارمی ۶. تعامل نظری اصول و شاخص های طراحی شهری ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی دانش شهرسازی، شماره ۹، زمستان ۹۸

دریافت مقالات فصلنامه علمی دانش شهرسازی، شماره ۹، زمستان ۹۸
فصلنامه علمی دانش شهرسازی دوره ۳، شماره ۴ شماره پیاپی ۹، زمستان ۱۳۹۸ صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان مدیر مسئول: امیررضا کریمی آذری سردبیر: نادر زالی ♦ فهرست مقالات این شماره: ۱. بررسی عوامل موثر بر ساختار فضایی شهری و منطقه‌ای با استفاده از روش تحلیل محتوا ندا ملک زاده، هاشم داداش پور، مجتبی رفیعیان ۲. بازاندیشی در چالش مفهومی بین «برنامه» و «طرح» در گفتمـان توسـعه شهری ایران: از آموزش تا عمل ناصر براتی، مائده محقق منتظری، محمد نیک پیما ۳. بررسی تطبیقی شهرسازی سنتی با شهرسازی مدرن مورد مطالعه: شهر جدید مهاجران و شهر شازند حسن احمدی، مهرداد مهرجو ۴. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مفهوم خودسازماندهی شهری با استفاده از روش فراترکیب فاطمه صفار سبزوار، مریم دانشور، تکتم حنایی، سید مسلم سیدالحسینی ۵. ارزیابی و تحلیل تأثیر خیابان های معاصر ایجاد شده بر نظام ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی شهر ایمن، شماره ۸، زمستان ۹۸

دریافت مقالات فصلنامه علمی شهر ایمن، شماره ۸، زمستان ۹۸
فصلنامه علمی-پژوهشی شهر ایمن دوره ۲، شماره ۸ زمستان ۱۳۹۸ صاحب امتیاز: انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران مدیر مسئول: دکتر غلامرضا جلالی فراهانی سردبیر: دکتر سید باقر حسینی ♦ فهرست مقالات این شماره: ۱- ارزیابی آسیب­ پذیری شبکه حمل‌ونقل در شرایط زلزله جهت تعیین مراکز تأمین آب جایگزین (نمونه موردمطالعه: شهر همدان) راحله پرهیزگار، محمدعلی نکویی، محمد اسلامی ورنامخواستی ۲- ارزیابی آسیب‌پذیری شهر پردیس با رویکرد پدافند غیرعامل و استفاده از روش همپوشانی فازی کاوه رحیم‌زاد مدنی، خدر فرجی راد، سید خلیل سید علی‌پور ۳- بررسی و سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای شهری (مطالعه موردی : شهر اهر) امید مبارکی، رحیمه سلطان زاده ۴- بهره‌گیری از تحلیل‌های شبکه- فرم مبنا به منظور سنجش میزان تاب آوری کالبدی بافت محلات شهری (نمونه مورد پژوهی: محله سنگلج تهران) امیر شکیبامنش، فاطمه کریمی نیا ۵- ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی پژوهش و برنامه ریزی شهری، شماره ۴۰، بهار ۹۹

دریافت مقالات فصلنامه علمی پژوهش و برنامه ریزی شهری، شماره ۴۰، بهار ۹۹
فصلنامه علمی «پژوهش و برنامه ریزی شهری» دوره ۱۱ (سال یازدهم)، شماره ۴۰ بهار ۱۳۹۹ ۲۳۲ صفحه صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رضایی | سردبیر: دکتر علی شکور • فهرست مقالات این شماره:  مقاله پژوهشی: – تحلیل عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر شاخص‌های حکمروایی خوب از منظر شهروندان (مورد مطالعه: شهر ساری) کرامت الله زیاری، هاجر یداله نیا، حسین یداله نیا – مدلسازی رابطه بین سرزندگی شهری و حس تعلق مکانی در شهر قاین احمد اسدی، مهدی مودودی، سعید حسین آبادی مقاله برگرفته از پایان نامه: – تحقق مدیریت یکپارچه شهری با تأکید بر نقش و قدرت بازیگران سطوحِ مختلف مدیریت شهری در شهر تهران مجیدرضا آشتیانی عراقی، رحیم سرور، پروانه زیویار، نصرالله فلاح تبار – بررسی آسیب های مدیریت شهری و نقش آن در نظام برنامه ریزی توسعه شهری ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات دوفصلنامه علمی اندیشه معماری، بهار و تابستان ۹۹-

دریافت مقالات دوفصلنامه علمی اندیشه معماری، بهار و تابستان ۹۹-
دوفصلنامه علمی اندیشه معماری دوره ۴، شماره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ صاحب امتیاز: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) مدیر مسئول: دکتر حسن ذوالفقارزاده | سردبیر: دکتر غلامحسین معماریان   • فهرست مطالب این شماره از نشریه: مقاله علمی پژوهشی: ۱. معماری اسلامی از منظر علم دینی محمد مهوش، مصطفی ارغیانی ۲. بازشناسی هویتِ فرهنگ اسلامی در معماری نماهای ورودی (مطالعه موردی: خانه‌های بافت قدیم دزفول) کورش مومنی، کورش عطاریان، مصطفی محبیان ۳. تأثیر اندیشه‌های شیعی- صوفی بر معماری شهری کاشان (از دوره ایلخانی تا آغاز صفویه) مطهره حاجی زاده، عبدالرفیع رحیمی ۴. مقایسه میزان موفقیت دوره های آموزشی معماری پس از انقلاب فرهنگی عباس صداقتی، عیسی حجت ۵. آموزه های مشارکت کودکان در فرآیند طراحی معماری فضاهای دوستدار کودک (مطالعه موردی: فضاهای درمانی شهر بجنورد) بهنام به نیا، مهران خیراللهی، مهدی صحراگرد، ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری، شماره ۱۰، بهار ۹۹ (دو جلدی)

دریافت مقالات فصلنامه مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری، شماره ۱۰، بهار ۹۹ (دو جلدی)
فصلنامه علمی-تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری سال سوم، شماره یک (پیاپی ۱۰) بهار ۹۹ صاحب امتیاز و مدیرمسئول: میلاد فتحی   • فهرست مقالات جلد اول شماره دهم: – نگرشی عملی به روش تحقیق نظریه زمینه‌ای: مفهوم، پارادایم و ویژگی‌ها همراه با بررسی یک مورد پژوهشی سارا احمدی، میترا حبیبی – بررسی هندسه بلوک‌های شهری در میزان آسایش حرارتی فضای باز در دوره گرم سال؛ مطالعه موردی: شهر همدان یاسر خوشبخت، حسین مدی، مریم آزموده – تحول کارکرد پل در ساختار شهری اصفهان عصر صفوی؛ پل خواجو و پل الله‌وردی‌خان غزاله حنایی، حامد عابدینی – آمایش سرزمین و مدیریت شهری بر مبنای اصول پدافند غیرعامل و نقش آن در ژئوپلیتیک شهر مهرشاد الله ویردی – زمینه‌گرایی ابزاری برای ایجاد پیوند محیطی، انسانی و اجتماعی در بافت شهری؛ با ...
ادامه مطلب

فصلنامه معمار و مد امروز، شماره ۱۷، بهار ۹۹-

فصلنامه معمار و مد امروز، شماره ۱۷، بهار ۹۹-
فصلنامه فرهنگی هنری “معمار و مد امروز” شماره ۱۷، بهار ۱۳۹۹ قیمت: ۲۰/۰۰۰ تومان صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمدعلی حق شناس کاشانی سردبیر: امیرعلی حق شناس کاشانی موضوع این شماره: معماری و معماری داخلی مدرن تطبیق پذیری مد و معماری معماری دیجیتال   • فهرست مطالب این شماره: – انواع نماهای ساختمان – بررسی پروژه ساختمان امدادگران | محسن تاج الدین و احسان کریمی – آنالیز مسابقه طراحی مرکز فرهنگی و سالن موسیقی M.K. Ciurluonis | استودیو معماری حاجی زاده و همکاران – بررسی پروژه ساختمان مسکونی کوفی آجودانیه | مهندسین مشاور آکس، طراح: علی حق شناس – آشنایی با معماری و مد دیکانستراکشن | مرجان حسن زادگان – بررسی جواهرات دیجیتال | گفتگو با ارنو سالملا؛ مدیره پروژه لینک مرتبط: فصلنامه معمار و مد امروز، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۹۸ شماره دفتر نشریه: ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات نشریه علمی باغ نظر، شماره ۸۳، اردیبهشت ۱۳۹۹

دریافت مقالات نشریه علمی باغ نظر، شماره ۸۳، اردیبهشت ۱۳۹۹
ماهنامه علمی باغ نظر دوره ۱۷، شماره ۸۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ زمینه انتشار: پژوهش‌های نظری هنر، معماری و شهرسازی صاحب امتیاز: پژوهشکده نظر مدیر مسئول: دکتر سید امیر منصوری سردبیر: دکتر احمد پوراحمد • فهرست آنچه در این شماره می خوانید به شرح زیر است: مقالۀ پژوهشی: ۱. تمجیدهای ایرانیان از معماری فرنگ و رابطۀ آن با انتقادهای آنان از معماری ایران در اواخر دوران قاجار سعید حقیر، کامیار صلواتی ۲. ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کالبدی بر حس دلبستگی به مکان در فضاهای جمعی مجتمع‌های مسکونی منتخب تهران روح اله رحیمی، مجتبی انصاری، محمدرضا بمانیان، محمدجواد مهدوی نژاد ۳. مطالعۀ اثربخشی الگوهای ذهنی حاکمان تیموری بر باغ‌سازی تیموری با رویکرد تاریخ فرهنگی (نمونه موردی: باغ‌های نو، شمال و میدان در سمرقند) شمیم اخوان، نادیا معقولی ۴. بازخوانی اثر معماری به کمک مدل نقد بینامتنی؛ نمونه موردی: مسجد ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات نشریه آموزش مهندسی ایران، شماره ۸۴ زمستان ۹۸ – بهمراه فراخوان ارسال مقالات نشریه

دریافت مقالات نشریه آموزش مهندسی ایران، شماره ۸۴ زمستان ۹۸ - بهمراه فراخوان ارسال مقالات نشریه
فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره ۲۱، شماره ۸۴ زمستان ۱۳۹۸ صاحب امتیاز: فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران مدیر مسئول: محمود یعقوبی | سردبیر: پرویز دوامی • فهرست مقالات این شماره از نشریه: ۱. عوامل مؤثر بر فرسودگی تحصیلی: مقایسه‌ای بین دانشجویان فنی و مهندسی با سایر دانشجویان نظام آموزش عالی ایران سیده مریم حسینی لرگانی ۲. تبیین مدل ارتقای صلاحیت اخلاق حرفه‌ای مهندسان در رشته‌ مهندسی عمران بر اساس نظریه زمینه‌ای علی ایمان زاده، امین محب خواه، هدایت الله اعتماد زاده، مهلا فرهادی ۳. رویکرد فکری دانشجویان برونگرا و درونگرای معماری در فرآیند طراحی و راهبردهای آموزشی آن وحید صدرام، الهام کفائی ۴. بررسی دیدگاه آینده شغلی و نقش آن در آموزش دروس مهارتی ـ آزمایشگاهی در دانشکده‌های مهندسی (آزمایشگاه روسازی مهندسی عمران) محمدمهدی خبیری ۵. نقش بازتاب قبل از عمل، حین ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات نشریه علمی آرمانشهر، شماره ۲۹، زمستان ۱۳۹۸-

دریافت مقالات نشریه علمی آرمانشهر، شماره ۲۹، زمستان ۱۳۹۸-
فصلنامه آرمانشهر نشریه علمی معماری و شهرسازی دوره ۱۲، شماره ۲۹ زمستان ۱۳۹۸ صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر مصطفی بهزادفر • فهرست مقالات موجود در این شماره به شرح زیر است: مقاله پژوهشی: ۱. هم‌نشینی الگوها در معماری خانه‌های تاریخی، مورد مطالعاتی: خانه صادقی (لاهیجان) | مینو خاکپور، فاطمه کاتب ۲. بازنمایی اطلاعات در فضاهای خارجی بزرگ- مقیاس با استفاده از چارچوب‌های مرجع | نرگس دهقان ۳. تأثیر به‌کارگیری آموزش انتقادی در درس طراحی معماری بر انگیزش تحصیلی دانشجویان طرح معماری یک کارشناسی‌ارشد | سهراب سردشتی، فرهنگ مظفر، مینو شفایی ۴. تبیین نشانه‌شناختی رمزگان در روش‌های بازنمایی معماری | سید مجتبی شجاعی، مهرداد متین ۵. سامانه‌های نوری طبیعی ارگونومیک در موزه‌های هنری | مهسا شهپرنیا، نیلوفر نیکقدم ۶. مطالعه تطبیقی کارکردهای تمثیل با رویکرد بیان معنا در معماری ایرانی | سمیه ...
ادامه مطلب

دریافت ۳ ماهنامه از گروه حفاظت ایکوم ایران

دریافت ۳ ماهنامه از گروه حفاظت ایکوم ایران
دریافت ۳ ماهنامه از گروه حفاظت ایکوم ایران: - ماهنامه کارگروه حفاظت آرایه های معماری، شماره ۲، فروردین ۹۹ - ماهنامه کارگروه حفاظت آرایه های معماری، شماره ۱، اسفند ۹۸ - ماهنامه کارگروه مصالح و روش های سنتی معماری خاک، شماره ۱، فروردین ۹۹   ♦ ماهنامه خبری کارگروه حفاظت آرایه های معماری گروه حفاظت ایکوم ایران سال اول، شماره دوم فروردین ۱۳۹۹ سرپرست کارگروه: یاسر حمزوی مسئول ماهنامه: مرجان بهزادی فهرست مطالب شماره دوم ماهنامه: سخن آغازین • مقالات علمی: - نقش حفاظت و مرمت در معرفی پایدار مدرسه غیاثیه خرگرد خواف با تاکید بر آرایه های معماری | مژگان موسی زاده - بررسی آرایه های معماری به کار رفته در عمارت بادگیر کاخ گلستان | مرجان بهزادی • معرفی آرایه های معماری: - کتیبه سردر موزه پست و تلگراف ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه‌ شهرسازی و معماری هویت محیط، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۸-

دریافت مقالات فصلنامه‌ شهرسازی و معماری هویت محیط، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۸-
فصلنامه‌ شهرسازی و معماری هویت محیط (نشریه پژوهشی-تخصصی دو زبانه فارسی، انگلیسی) دوره ۱، شماره ۱ زمستان ۱۳۹۸ صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر پرویز اکبری سردبیر: دکتر محسن کلانتری فصلنامه‌ی پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط یک نشریه پژوهشی-تخصصی است که پژوهش‌ها و تحقیقات علمی را به صورت دو زبانه فارسی، انگلیسی پذیرش و انتشار می‌دهد. • فهرست مقالات اولین شماره از نشریه: علمی پژوهشی ۱. ارزیابی نقش مخاطرات ژئومورفولوژیکی در روند توسعه فیزیکی شهرها (مورد مطالعه: شهر قروه) حمید گنجائیان، مرتضی اکبریان، امیرعلی عباس زاده ۲. پایش تغییرات کاربری اراضی به سمت مناطق مخاطره آفرین (مطالعه موردی: محدوده شهری اسلام آباد غرب) کامران نوری، میلاد نوروزی ۳. تحلیل معیارهای حمل ونقل ﺟﻬﺖ کاهش آسیب پذیری ناشی از زلزله در معابرﺷﻬﺮی (ANP-SWOT) (مطالعه موردی: بافت مرکزی سنندج) کتایون بهزاد افشار، مهدی یوسفوند ۴. تبیین ...
ادامه مطلب

نشریه حوالی ما و فضای اطرافمان، شماره ۵ (حوالی خوابگاه)، زمستان ۹۸ بهمراه ویژه نامۀ ۱۳۹۸-

نشریه حوالی ما و فضای اطرافمان، شماره ۵ (حوالی خوابگاه)، زمستان ۹۸ بهمراه ویژه نامۀ ۱۳۹۸-
اختصاصی، معمارنیوز- دوماهنامه حوالی ما و فضای اطرافمان شماره ۵، زمستان ۹۸ ۲۱۶ صفحه ۳۰/۰۰۰ تومان صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سمیرا هاشمی نعمت‌آبادی فهرست مطالب این شمارۀ مجله (خوابگاه) : از من‌ها: • هرآنچه سخت و استوار است، پول می‌شود و به هوا می‌رود اگر ساختمان‌ها چون ما زبان داشتند و خیلی زود در این شهر جوانمرگ نمی‌شدند، حتماً قصه‌های زیادی برای گفتن داشتند؛ مثل ماجرای خوابگاهی در خیابان شانزده آذر که تبعیدگاه دانشجویان شده بود. | افسانه کامران • امشب ظرف‌ها نوبت کیه؟ تجربۀ خوابگاه ملغمه‌ای است از هزار چیز مختلف و نمی‌شود راحت از آن حرف زد یا نوشت. استقلال، حریم شخصی و تنهایی سه نمونه از این ملغمۀ بی‌کران‌اند. | فاطمه روانگرد • نه خدا بودم، نه ولی خدا ساکنان حوزه در تکاپوی معنویت‌اند، در برابر «بازیگری‌ها» مقاومت ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی صفه، شماره ۸۸، بهار ۱۳۹۹

دریافت مقالات فصلنامه علمی صفه، شماره ۸۸، بهار ۱۳۹۹
فصلنامه علمی معماری و شهرسازی “صُفه” دوره (سال) ۳۰، شماره ۱ شماره ۸۸، بهار ۱۳۹۹ صاحب امتیاز: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی مدیر مسئول: اکبر حاج ابراهیم زرگر سردبیر: محمود رازجویان آنچه در این شماره می خوانید: • معیارهای مؤثر در سنجش پایداری اجتماعی مسکن امیرعلی علایی، سیدعباس یزدانفر، سیدباقر حسینی، سعید نوروزیان ملکی • طیف‌بندی و ریشه‌های عملکردی الگوهای هندسی در آرایه‌های تزیینی خانه‌های قاجار دزفول به روش ویکور احمد صراف­ زاده، محمد دیده­ بان، بهزاد وثیق  • بررسی تأثیر هندسۀ پلان ساختمان‌های بلند با سازۀ دایاگرید بر رفتار سازه‌ای آن‌ها در برابر بار جانبی زلزله سید پویان کاظمی سنگدهی، رهام افغانی خراسکانی، محمد تحصیلدوست • تبیین رابطۀ پیکره‌بندی فضایی و تعاملات اجتماعی، با استفاده از برهم‌کنش نحو فضا و روان‌شناسی بوم-شناختی حامد همدانی ...
ادامه مطلب

دو ماهنامه معمار، شماره ۱۲۰، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ با موضوع «خانه- قلب معماری است»

دو ماهنامه معمار، شماره ۱۲۰، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ با موضوع «خانه- قلب معماری است»
دو ماهنامه معمار شماره ۱۲۰ فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ قیمت: ۳۰/۰۰۰ تومان موضوع این شماره: خانه- قلب معماری است. آنچه در این شماره می خوانید به شرح زیر است: •‌ نقد‌ و‌ نظر: - معماری‏، ‌مسکن ‌و خانه - ویلا روتوندا، ‌ویچنزا، ‌ایتالیا، آندرآ پالادیو - خانه ‌شرودر، ‌اُترخت،‌ هلند، خریت ریتوِلد - کابانون،‌ کلبه‌کوچک ‌کنار ‌دریا،‌ کوت ‌دازور،‌ فرانسه، لوکوربوزیه - ‌ ویلای‌ کوچک ‌کنار ‌دریاچه، Le lac، ‌سوئیس،‌ لوکوربوزیه - خانه‌ کروچت، آرژانتین، لوکوربوزیه - خانه ‌روبی، شیکاگو، فرانک ‌لوید‌رایت | فردریک هارت - در ‌ستایش ‌پلان‌ خانه‌های ‌فرانک ‌لوید‌رایت | محمد محمدزاده - ویلا‌ میریا،‌ اقامتگاه ‌گولیچسن، ‌نورمارکو،‌ فنلاند، آلوار آلتو - خانه ‌سیمپسون ‌لی،‌ مونت ‌ویلسون، ‌نیو‌ساوت ‌ولز، ‌استرالیا، گلن مورکات - خانه ‌فردر لین، ‌اماگانست،‌ نیویورک، دفتر معماری تاد ویلیامز بیلی تسین - معماری ‌فروغ‌مند ‌دره‌هادْسُن | استیون هال - چند ‌طرح ‌آب‌رنگ ‌استیون ...
ادامه مطلب

تقویم رویدادهای معماری؛ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-

تقویم رویدادهای معماری؛ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-
سرویس خبری معمارنیوز – نگاهی به رویدادهای جاری (مرتبط با معماری) در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ شایان ذکر است؛ رویدادهای اردیبهشت ماه ۹۹، که تا به امروز (مورخ ۹۹/۲/۱) در معمارنیوز منتشر گردیده، در این تقویم خبری گردآوری شده است. سایر رویدادهای پیش رو در ماه جاری، پس از این تاریخ، را میتوانید به صورت روزانه از طریق وبسایت و شبکه های اجتماعی معمارنیوز مشاهده نمایید.   ۱ اردیبهشت: آخرین مهلت ارسال فایل آثار به ایمیل دبیرخانه مسابقه طرح معماری و احیاء ضلع شمال غربی میدان حسن‌آباد برگزارکننده: پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران لینک خبر: http://memarnews.com/?p=67661 ۱ الی ۳ اردیبهشت: بارگذاری آثار در صفحه‌ی تحت وب مسابقه «طراحی عنصر مرکزی سرسرای بانو هنگامه هاشمی»؛ (سرسرای اصلی بیمارستان ناظران مشهد) برگزارکننده: کانون هم‌اندیشی معماری مشهد به سفارش انجمن ...
ادامه مطلب

فصلنامه معماری و ساختمان، شماره ۶۰، زمستان ۱۳۹۸-

فصلنامه معماری و ساختمان، شماره ۶۰، زمستان ۱۳۹۸-
فصلنامه معماری و ساختمان شماره ۶۰، زمستان ۱۳۹۸ قیمت: ۲۰/۰۰۰ تومان صاحب امتیاز، مدیر مسئول: احمد زهادی سردبیر: شهاب میرزائیان موضوع این شماره: دوازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران نهمین دوره تقدیر از معمار معاصر ایران، تهران ۱۳۹۸ آنچه در این شماره می خوانید: سرمقاله: سرمقاله | شهاب میرزائیان دوازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران گزارش داوری دوازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران | محمود قاسمی بیانیه هیئت داوری| کامران حیرتی تقدیر از معمار معاصر ایران: گزارش نهمین دوره مراسم تقدیر از معمار معاصر ایران – تهران ۱۳۹۸ | نازی رضایی تقدیر به شرح زیر: کمیته ملی موزه های ایران | احمد محیط طباطبایی معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی | محمد جواد طالبیان جامعه مهندسان مشاور ایران | ایرج کلانتری بنیاد معماری میرمیران | ایرج اعتصام جامعه مهندسان مشاور ایران | علیرضا شهابیان کانون ...
ادامه مطلب

فراخوان ارسال مقاله چهارمین شماره نشریه انجمن طراحان شهری ایران با موضوع “محله معاصر؛ چالش ها و راهکارها”

فراخوان ارسال مقاله چهارمین شماره نشریه انجمن طراحان شهری ایران با موضوع
فراخوان ارسال مقاله چهارمین شماره نشریه «انجمن طراحان شهری ایران»؛ با موضوع: محله معاصر؛ چالش ها و راهکارها موضوع شماره چهارم به نقل از تحریریه نشریه: دفتر چهارم از نشریه انجمن طراحان شهری به موضوع "محله معاصر؛ چالش‌ها و راهکارها" خواهد پرداخت. این موضوع به نوعی در امتداد موضوع شماره سوم با عنوان کوچه و خیابان محلی است. محله در واقع یک حوزه هویتی مستقل است که فارغ از تقسیم بندی‌های رسمی شهرداری، در ذهن شهروندان ترسیم شده و رسمیت می‌یابد. در این شماره از نشریه انجمن طراحان شهری با دریافت یادداشت‌های شما در این زمینه، به بازگو کردن مسائل واقعی و ایده‌های کاربردی برآمده از تجارب تلخ و شیرین ارسالی بر خواهیم آمد. امید است در انتها با ایجاد یک تضارب آرای سودمند به ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی هویت شهر، شماره ۴۱، بهار ۱۳۹۹

دریافت مقالات فصلنامه علمی هویت شهر، شماره ۴۱، بهار ۱۳۹۹
فصلنامه علمی هویت شهر دوره ۱۴، شماره ۱ شماره ۴۱، بهار ۱۳۹۹ صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مدیر مسئول: دکتر حمید ماجدی | سردبیر: دکتر فرح حبیب • آنچه در این شماره می خوانید به شرح زیر است:  ۱. مدل پیشنهادی مشارکت کاربر در فرآیند برنامه‏‌د‏هی مدرسۀاجتماعی (مطالعه موردی: دبستان ام‌‏البنین در محله ملاصدرای اصفهان) لیلا افروزه، محمدرضا ثقفی ۲. گونه شناسی فرم شهر و ساختار فضایی پایدار؛ با نظری بر کلانشهر تهران آزاده قرائی، اسفندیار زبردست، حمید ماجدی ۳. ارزیابی ابعاد تاب آوری شهری با استفاده از روش میانگین مجموع فواصل از حد بهینه(مطالعه موردی: منطقه ۹ شهرداری مشهد) حمید احمدزاده کرمانی، بهرام امین زاده گوهر ریزی ۴. نقش اجتماع‌پذیری محیط‌های آموزش معماری بر یادگیری دانشجویان: تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری الهام جعفری، حمزه غلامعلی زاده، محمود مدیری ۵. ...
ادامه مطلب

دریافت مقالات فصلنامه علمی منظر، شماره ۵۰، بهار ۱۳۹۹-

دریافت مقالات فصلنامه علمی منظر، شماره ۵۰، بهار ۱۳۹۹-
فصلنامه علمی منظر دوره ۱۲، شماره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ صاحب امتیاز: پژوهشکده نظر مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سید امیر منصوری • آنچه در این شماره می خوانید: ۱. منظر ایرانی، جمع حقیقت و مجاز سیدامیر منصوری ۲. میراث باغ ایرانی، در جست‌وجوی ردپای باغ ایرانی از شرق تا غرب محمدرضا مهربانی گلزار ۳. واکاوی معیارهای مطلوبیت در فضاهای جمعی اصفهان صفوی، نمونه موردی: فضاهای جمعی بافت تاریخی اصفهان بابک برخوردار، لیلا زارع، سیدمصطفی مختاباد امرئی ۴. ارزیابی ادراک منظر ثابت رنگی در فضاهای شهری، نمونه موردی: میدان امام حسین (ع) در شهر تهران الهام ضابطیان، رضا خیرالدین ۵. منظر تاب‌آور: مفهومی غیرمنظری، بررسی و ارزیابی تعاریف موجود در حوزۀ تاب‌‌آوری منظر، مرور فشردۀ ادبیات نظری فرشاد بهرامی، مرتضی همتی ۶. ارزیابی کیفی فضاهای شهری: کاربرد رویکرد کل نگر منظر در ارزیابی پروژۀ میدان شهدای مشهد مهدی ...
ادامه مطلب
صفحه 10 از 58« بعدی...89101112...203040...قبلی »
تمام حقوق این سایت برای © 2022 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook