برچسب های نوشته ها : فراخوان مناقصه زیباسازی

فراخوان مناقصه عمومی با موضوع “انتخاب پیمانکار پروژه های کوچک مقیاس و عمومی”

فراخوان مناقصه عمومی با موضوع “انتخاب پیمانکار پروژه های کوچک مقیاس و عمومی”
فراخوان مناقصه عمومی: مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار پروژه های کوچک مقیاس و عمومی - برآورد انجام کار: مبلغ ۶۶/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (شصت و شش میلیارد و سیصد میلیون) ریال - مدت اجرای کار: از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت ۱۲ ماه - شرایط متقاضیان (متقاضیان می‌ بایست دارای شرایط ذیل باشند): دارای حداقل رتبه ۵ معتبر در رشته ابنیه یا مرمت از سازمان برنامه و بودجه کشور و داشتن سوابق کاری مشابه - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۳/۳۱۵/۰۰۰/۰۰۰ (سه میلیارد و سیصد و پانزده میلیون)ریال که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد. - هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ (دو میلیون) ریال می باشد که باید توسط ...
ادامه مطلب

فراخوان مناقصه عمومی با موضوع “ارتقای کیفی محور شهرداری- پیاده روی شمالی حد فاصل میادین قدس و تجریش”

فراخوان مناقصه عمومی با موضوع “ارتقای کیفی محور شهرداری- پیاده روی شمالی حد فاصل میادین قدس و تجریش”
فراخوان مناقصه عمومی: مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران موضوع مناقصه: ارتقای کیفی محور شهرداری- پیاده روی شمالی حد فاصل میادین قدس و تجریش - برآورد انجام کار: مبلغ ۹۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (نود و یک میلیارد و پانصد میلیون) ریال - مدت اجرای کار: از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت ۸ ماه - شرایط متقاضیان (متقاضیان می‌ بایست دارای شرایط ذیل باشند): دارای حداقل رتبه ۴ معتبر ابنیه وسوابق کاری پروژه های ابنیه - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۴/۵۷۵/۰۰۰/۰۰۰ (چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون) ریال که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد. - هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ (دو میلیون) ریال می باشد که باید توسط متقاضی ...
ادامه مطلب

فراخوان مناقصه عمومی با موضوع “تهیه، ساخت و تحویل مجموعه‌ های مبلمان شهری (شامل: ۳۰۰ عدد نیمکت بدون پشتی دار چوب ترمو و فلز به همراه ۴۰۰ سطل زباله فلزی)”

فراخوان مناقصه عمومی با موضوع “تهیه، ساخت و تحویل مجموعه‌ های مبلمان شهری (شامل: ۳۰۰ عدد نیمکت بدون پشتی دار چوب ترمو و فلز به همراه ۴۰۰ سطل زباله فلزی)”
فراخوان مناقصه عمومی: مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران موضوع مناقصه: تهیه، ساخت و تحویل مجموعه‌ های مبلمان شهری (شامل: ۳۰۰ عدد نیمکت بدون پشتی دار چوب ترمو و فلز به همراه ۴۰۰ سطل زباله فلزی) برای ارتقاء معابر و فضاهای عمومی شهری سطح شهرتهران (فاز۲) - برآورد انجام کار: مبلغ ۲۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (بیست و چهار میلیارد و نهصد میلیون) ریال - مدت اجرای کار: از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت ۱۴۰ روز - شرایط متقاضیان (متقاضیان می‌ بایست دارای شرایط ذیل باشند): شرکت‌ های دارای سابقه کار مشابه (لزوم ارائه مستندات قرارداد های مربوطه و مرتبط پیشین) و داشتن اساسنامه مرتبط - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۱.۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ (یک میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون) ...
ادامه مطلب

دو فراخوان مناقصه عمومی؛ با موضوع “بهسازی ضلع شمال غربی میدان حسن آباد” و “پیرایش نمای ساختمان قدیمی خیابان فردوسی”

دو فراخوان مناقصه عمومی؛ با موضوع
دو فراخوان مناقصه عمومی؛ با موضوع "انتخاب مدیر پیمان پروژه بهسازی و مرمت ضلع شمال غربی میدان حسن آباد" و "انتخاب پیمانکار پروژه پیرایش نمای ساختمان قدیمی خیابان فردوسی" • فراخوان مناقصه عمومی با موضوع "انتخاب مدیر پیمان پروژه بهسازی و مرمت ضلع شمال غربی میدان حسن آباد"  ۱- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران ۲- موضوع مناقصه: انتخاب مدیر پیمان پروژه بهسازی و مرمت ضلع شمال غربی میدان حسن آباد ۳- مبلغ برآورد اولیه: ۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (بیست و یک میلیارد) ریال ۴- مدت اجرای کار: ۸ ماه ۵- شرایط متقاضیان: دارا بودن حداقل رتبه ۵ معتبر مرمت آثار باستانی یا سوابق کاری مرتبط ۶- تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت ۱۰ روز (از ساعت ۸ لغایت ۱۴) توزیع میشود. ۷- محل ...
ادامه مطلب

فراخوان مناقصه عمومی با موضوع “انتخاب مدیرپیمان پروژه مرمت و بازسازی پل تاریخی (آجری) کن”

فراخوان مناقصه عمومی با موضوع
بروزرسانی مورخ ۹۹/۳/۱۷: اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی ۱۴-۳-۹۹ پیرو آگهی شماره (۱۱-۳-۹۹) مورخ ۹۹/۳/۷ مندرج در صفحه ۱۲ روزنامه همشهری، با موضوع مناقصه عمومی انتخاب مدیرپیمان پروژه مرمت و بازسازی پل تاریخی (آجری) کن؛ بدینوسیله شرایط متقاضیان به شرح ذیل اصلاح و اعلام می گردد: شرایط متقاضیان: "دارای رتبه معتبر در گروه میراث فرهنگی از سازمان برنامه و بودجه کشور" یا "دارای مجوز یا تأییدیه از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی" با سابقه کاری مشابه. سایر شرایط مندرج در آگهی به قوت خود باقی است . ضمناً تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشار اصلاحیه آگهی در روزنامه، به مدت ۱۰ روز از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰ می باشد. آگهی مناقصه عمومی: ۱- مناقصه ...
ادامه مطلب

فراخوان مناقصه دومرحله ای باموضوع “پروژه احداث پیاده راه غربی محور استاد شهریار – منطقه ۱۱ شهرداری تهران”

فراخوان مناقصه دومرحله ای باموضوع
بروزرسانی مورخ ۹۹/۵/۵: اصلاحیه مبالغ مطابق بندهای نارنجی رنگ در متن خبر بروزرسانی گردید. بروزرسانی مورخ ۹۹/۴/۳۰: تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای: پیرو تجدید آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث پیاده راه غربی محور استاد شهریار - منطقه ۱۱ شهرداری تهران (حدفاصل خیابان خارک تا رازی)، آخرین زمانبندی مطابق بندهای رنگ بنفش بروزرسانی گردیده و تاریخ توزیع اسناد مناقصه از آخرین تمدید آگهی (۳۰ تیر ۹۹) به مدت ۱۰ روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰ میباشد.  بروزرسانی مورخ ۹۹/۴/۴: تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای: پیرو تجدید آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث پیاده راه غربی محور استاد شهریار - منطقه ۱۱ شهرداری تهران (حدفاصل خیابان خارک تا رازی)، هزینه ها و ...
ادامه مطلب

فراخوان مناقصه دومرحله ای باموضوع “اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری”

فراخوان مناقصه دومرحله ای باموضوع
بروزرسانی مورخ ۹۸/۱۱/۲۶: تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای: پیرو تجدید آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران به تفکیک چهار پهنه، زمانبندی مطابق بندهای سبز رنگ بروزرسانی گردیده و تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی (۲۶ بهمن ۹۸) به مدت ۱۰ روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰ میباشد.  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای: ۱- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران ۲- موضوع مناقصه: اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران به تفکیک چهار پهنه ۳. مبلغ برآورد انجام کار: ۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (دوازده میلیارد و پانصد میلیون) ریال برای هر پهنه ۴. مدت اجرای کار: ۱۲ ماه ۵- متقاضیان می بایست دارای یکی از شرایط ذیل باشند: الف) دارای گواهی صلاحیت ...
ادامه مطلب

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع “پروژه ساماندهی پیاده راه محور شهریار در پهنه شرق (حدفاصل خیابان حافظ تا تقاطع خارک)”

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع
بروزرسانی مورخ ۹۸/۴/۱۳: تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای: پیرو تجدید آگهی مناقصه عمومی ساماندهی پیاده راه محور شهریار (حدفاصل خیابان حافظ تا تقاطع خارک)، مبالغ و زمانبندی مطابق بندهای سبز رنگ بروزرسانی گردیده و تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی (۱۳ تیر ۹۸) به مدت ۱۰ روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰ میباشد.  بروزرسانی مورخ ۹۸/۴/۱: تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پیرو آگهی شماره ۹-۳-۹۸ مورخ ۹۸/۳/۹ در روزنامه همشهری با موضوع پروژه ساماندهی پیاده راه محور استاد شهریار (منطقه ۱۱ شهرداری تهران – حدفاصل خیابان حافظ تا تقاطع خارک) به اطلاع می رساند تاریخ خرید اسناد و همچنین تحویل پاکات تا روز سه شنبه مورخ ۹۸/۴/۴ تمدید گردید. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ...
ادامه مطلب

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع “مرمت و پیرایش شهری محدوده پهنه رودکی (فرهنگ و هنر)”

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای: ۱- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران ۲- موضوع مناقصه: مرمت و پیرایش شهری محدوده پهنه رودکی (فرهنگ و هنر) از شمال: خیابان انقلاب اسلامی- از جنوب: خیابان نوفل لوشاتو- از غرب: خیابان ولیعصر(عج)- از شرق: خیابان حافظ ۳- برآورد انجام کار: ۲۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (بیست و نه میلیارد و پانصد میلیون) ریال براساس فهرست بهای نیمه دوم سال ۱۳۹۷ حذف زوائد و جداره محورهای شاخص شهری (سازمان زیباسازی شهر تهران) ۴- مدت اجرای کار: از تاریخ صورتجلسه تحویل پروژه به مدت ۱۲ ماه ۵- شرایط متقاضیان: دارای حداقل رتبه ۵ معتبر مرمت آثار باستانی یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور و سوابق کاری مشابه ۶- تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت ۱۰ روز (از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰) ...
ادامه مطلب

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع “انتخاب پیمانکار پیرایش، مرمت و بهسازی نمای ساختمان و حذف زوائد شهری محور انقلاب اسلامی (حدفاصل چهارراه ولیعصر(عج)- میدان فردوسی)”

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای: ۱- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران ۲- موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار پیرایش، مرمت و بهسازی نمای ساختمان و حذف زوائد شهری محور انقلاب اسلامی (حدفاصل چهارراه ولیعصر(عج)- میدان فردوسی) ۳- برآورد انجام کار: ۲۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (بیست و یک میلیارد و چهارصد میلیون) ریال براساس فهرست بهای نیمه دوم سال ۱۳۹۷ حذف زوائد و جداره محورهای شاخص شهری (سازمان زیباسازی شهر تهران) ۴- مدت اجرای کار: از تاریخ صورتجلسه تحویل پروژه به مدت ۱۲ ماه ۵- شرایط متقاضیان: دارای حداقل رتبه ۵ معتبر مرمت آثار باستانی یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور و سوابق کاری مشابه تبصره مهم: شرکتهایی که دارای دو قرارداد فعال (تحویل موقت نشده) با سازمان زیباسازی شهر تهران می¬باشند، در مناقصه پذیرفته نخواهند شد. ۶- تاریخ توزیع ...
ادامه مطلب

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع “ارتقای کیفی فلکه دوم نیروی هوایی”

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای: ۱- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران ۲- موضوع مناقصه: ارتقای کیفی فلکه دوم نیروی هوایی ۳- برآورد انجام کار: ۴۰.۹۰۳.۳۹۲.۵۸۵ ریال بر مبنای فهرست بهای سال ۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور ۴- شرایط متقاضیان: دارای حداقل رتبه ۴ معتبر ابنیه از سازمان برنامه و بودجه و سوابق کاری مشابه ۵- تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت ۱۰ روز (از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰) توزیع می شود. ۶- محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک ۲، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران ۷- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۸۰۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است که باید براساس شرایط مندرج در ...
ادامه مطلب
تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook