چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار – دبی و مصدر

برگزارکننده: دبیرخانه کنفرانس با همکاری انجمن معماری و شهرسازی البرز و حمایت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

بروزرسانی مورخ ۹۶/۹/۲۰ :

محورهای کنفرانس:
– انرژی های پایدار تحولات نوین فکری در معماری و شهرسازی
– اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
– تأثیر بزرگراهها و شاپنیگ مال ها در بافت شهری
– زباله و آلودگی های زیست محیطی
– بحران آب و راهکارهای کاهش مصرف
– مفهوم شناسی معماری و شهرسازی
– برنامه ریزی مدیریت و طراحی شهری
– مدیریت و بهینه سازی انرژی و ساختمان
– شهرهای جدید و توسعه پایدار شهری
– مصالح نوین در ساخت و ساز شهری
– شهر سازی و توسعه نوین شهری
– معماری سنتی و تأسیسات نوین
– مقیاس انسانی در مقیاس شهری
– معماری و شهرسازی اسلامی
– معماری و شهرسازی پایدار
– تأثیر گرافیک در معماری
– تحلیل آثار معمار معاصر
– شهر بدون اتومبیل
– معماری داخلی
– طراحی شهری
– المانهای شهری

– اقتصاد شهری و محیط زیست
– اقتصاد محیط زیست و توسعه پایدار
– اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار شهری
– اقتصاد مقاومتی و تدابیر مدیریت شهری
– برنامه ریزی منطقه ای و شهری
– حقوق شهری
– مدیریت شهری
– مدیریت پروژه های شهری
– کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
– مدیریت بحران
– نماهای شهری
– بهسازی و نوسازی شهری
– بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی (چالشها و راهکارها)
– تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
– سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
– ناپایداری شهر و عوامل موثر
– کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
– توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
– شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
– زیبایی شناسی در معماری
– گرافیک محیطی شهر
– زیباسازی و هویت شهری
– حکمت هنر اسلامی
– نماهای شهری
– هنر اسلامی
– هنر معاصر
– هنر در تمدن اسلامی
– انسان طبیعت طراحی
– مطالعات تطبیقی هنری
– جامعه شناسی هنری
– نمادها، نشانه ها، هنرهای تجسمی و منظر شهری
– فضای سبز و محیط زیست شهری
– شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
– اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
– حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
– کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
– توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
– اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
– طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
– تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری منظر شهری
– برنامه ریزی و مدیریت منظر شهری
– تجارب داخلی و خارجی در زمینه منظر شهری
– آسیب‌شناسی منظرشهری
– منظر طبیعی شهر و شهرهای سنتی و جدید
– نمادها، نشانه ها، هنرهای تجسمی و منظر شهری
– منظر شهری بافت های نوساز
– ضوابط و دستورالعمل های منظر و نماهای شهری
– شهروند و حقوق شهروندی
– فرهنگ شهر نشینی و تعامل در فضای شهری
– فرهنگ های بومی و شهر
– روانشناسی محیطی
– پایداری اجتماعی – فرهنگی در شهر
– فرهنگ و جغرافیای شهری
– مدیریت و فرهنگ شهری
– تبلور فرهنگ در منظر و سیمای شهری
– نانو تکنولوژی و توسعه پایدار
– نانوفناوری و مهندسی سازه
– نانو تکنولوژی در حوزه انرژی
– بافت های تاریخی
– بهسازی آثار تاریخی
– نوسازی شهری
– تاسیسات سبز و ساختمان سبز
– مدیریت هوشمند تاسیسات ساختمان
– سیستم های تولید‌‌‍‍، توزیع و انتقال انر‌ژی
– استفاده از فناوری میکرو و نانو در تاسیسات
– سیستم های گرمایش و سرمایش نوین ساختمانی
– استانداردسازی و تدوین مقررات ملی در تاسیسات نوین ساختمانی
– کاربرد انرژی های خورشیدی ، باد ،زمین گرمایی و … در تاسیسات نوین
– نقش سیستم‌های ارتباطی، اطلاعاتی و مخابراتی
– الگوی مدیریت شهری یکپارچه در بحران
– قوانین و مقررات حقوق در مدیریت بحران شهری
– مدیریت بحران صنعتی، ضرورت‌ها و پیش نیازها
– پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
– تأمین مسکن و بازسازی مناطق آسیب‌دیده
– رویکردهای جهانی و محلی در آموزش معماری منظر
– تجربه‌های آموزش معماری منظر
– کارگاه‌های آموزش طراحی و دروس تئوری
– تاریخ معماری و شهرسازی ایران معاصر
– باستان شناسی معماری و شهرسازی
– میراث معماری و شهرسازی مدرن
– حوزه‌های فرهنگی طبیعی شهرها و روستاهای تاریخی

-ایمنی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
-شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
-فن آوری های نو در مهندسی عمران
-مهندسی راه حمل و نقل و ترافیک
-مدیریت سیستمهای حمل و نقل
-مدیریت پروژه
-مهندسی سازه
-مهندسی زلزله
-تکنولوژی عالی بتن
-مدیریت ساخت و اجرا

– سیستم های GISبا تاکید بر کاربرد آنها در مهندسی عمران
– مهندسی تخریب در صنعت ساختمان
– هماهنگی شکلی سازه و معماری
– دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه ای
– گرافیک شهری و معماری خیابانی
– تأثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار
– معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
– برنامه ریزی انرژی در طرح های معماری با نگاه به معماری پایدار
– ابنیه فنی و تاسیسات شهری
– سیستم‌های هوشمند حمل‌و‌نقل
– برنامه‌ریزی حمل‌ و‌ نقل و شهرسازی
– مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل
– آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک
– حمل‌ و‌نقل همگانی ، اقتصاد حمل‌ و‌نقل
– اقتصاد شهری
– اقتصاد و توسعه پایدار

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵    ۱۳۹۶/۱۲/۵
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱    ۱۳۹۶/۱۲/۷
اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۰ روز پس از ارسال مقالات (امکان ارسال درخواست داوری زودهنگام)
داوری زود هنگام: ۲ روز پس از ارسال مقالات
زمان برگزاری: ۱۶ و ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۶
محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات (دبی)

 

محورهای کنفرانس:

• معماری و شهرسازی:
انرژی های پایدار تحولات نوین فکری در معماری و شهرسازی
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
تأثیر بزرگراهها و شاپنیگ مال ها در بافت شهری
زباله و آلودگی های زیست محیطی
بحران آب و راهکارهای کاهش مصرف
مفهوم شناسی معماری و شهرسازی
برنامه ریزی مدیریت و طراحی شهری
مدیریت و بهینه سازی انرژی و ساختمان
شهرهای جدید و توسعه پایدار شهری
مصالح نوین در ساخت و ساز شهری
شهر سازی و توسعه نوین شهری
معماری سنتی و تأسیسات نوین
مقیاس انسانی در مقیاس شهری
معماری و شهرسازی اسلامی
معماری و شهرسازی پایدار
تحلیل آثار معمار معاصر
شهر بدون اتومبیل
معماری داخلی
طراحی شهری
المانهای شهری

• عمران

 

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۳۹۶/۷/۳۰   ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۳۹۶/۷/۳۰   ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۰ روز پس از ارسال مقالات
داوری زود هنگام: ۲ روز پس از ارسال مقالات
زمان برگزاری: اسفند ماه ۹۶

محل برگزاری: دبی و مصدر

دبیرخانه:
– دبیرخانه مرکزی- دبی: واحد ۱۶۱۲، ساختمان بلو بی، بیزینس بی
تلفن: ۰۰۹۷۱۴۴۵۷۲۶۴۱

– دبیرخانه ایران: کرج، طالقانی شمالی، برج قائم، طبقه ۳، واحد۳۰۷
تلفن: ۰۲۱۲۸۴۲۶۵۳۰
ایمیل: info@camuconf.com

– دبیرخانه تبریز: ۱۷شهریورجدید، برج آذربایجان، طبقه ۱۴، واحد D
تلفن: ۳۵۵۵۰۳۳۷-۰۴۱

سایت مرتبط: www.camuconf.com
پوستر کنگره
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :



نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook