فراخوان ارسال مقالات اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری و عمران دانش بنیان

برگزارکننده: دانشکده عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

محـــــورهای کنفـــــــرانس:

• محورهای معماری:

فناوری های جدید در معماری:
– فناوری و تکنولوژی در طول زمان تاثیر شگرفی را در معماری ایجاد نموده است که این تغییرات شامل شیوه ساخت ، طراحی ، متریال و مصالح و همچنین فرم ابنیه می باشد، به طوری که معماران را به ایجاد فرم های آزادتر و خلاقانه تر دعوت نموده است.از جمله امکاناتی که تکنولوژی در اختیار معماری نهاده است ابزار های مدل سازی و شبیه سازی می باشد که تجسم فضایی بنا را قبل از ساخته شدن به خوبی در ذهن افراد شکل می دهد و از خطاهای احتمالی جلوگیری می نماید.

معماری و هوش مصنوعی:
– امروزه تکنولوژی تغییرات شگرفی را در دنیای امروزه ما ایجاد نموده است از جمله ی این تغییرات می توان به تغییر در سبک معماری اشاره نمود و تمایل ساخت و ایجاد ساختمان های نوین اشاره نمود و لازمه ی این کار استفاده از نرم افزار های معماری در کامپیوتر می باشد.
– منظور از هوشمندی در معماری استفاده از تکنولوژی و فناوری روز برای هوشمند کردن بنا و شهر است و ایجاد تعامل میان ایشان و معماری شهر و باید به گونه ای باشد که به نیاز های متغیر انسان پاسخ مناسب و بهینه دهد.

معماری و صنعت توریسم:
– امروزه صنعت گردشگری یکی از عوامل مهمی است که توجه به آن از اهمیت بالایی بر خوردار است زیرا منجر به تبادلات فرهنگی بین کشور های متفاوت میگردد. معماری از جمله عناصری است که باعث رونق گردشگری می شود پس توجه به زیرساخت های آن از اهمیت بالای بر خوردار است. به طور کلی معماری و گردشگری نقش لازم و ملزوم یکدیگر هستند پس در پیشرفت یکدیگر موثر می باشند.
– از دیدگاه گردشگری ، معماری دو نقش اساسی را داراست که عبارت است از لازمه که در حوزه زیر ساخت های صنعت گردشگری می باشد و جاذبه نیز مربوط به جاذبه های فرهنگی می باشد.

معماری منظر دانش بنیان:
– معماری منظر همان طراحی شهری است که مرتبط با انسان و نحوه آرامش او می باشد و بیشترین تلاش او ایجاد ارتباط میان انسان و طبیعت و محیط است.
– وظیفه معمار منظر خلق بستری برای نمایش گیاهان نیست بلکه او فاکتور هایی را مانند ملاحضات زیباشناختی ، نیاز انسان و زیبایی طبیعی را هدف خود قرار داده است.
– معماری منظر از فرهنگ شرایط فردی و اجتماعی افراد تاثیر مستقیم میگیرد به همین سبب برای طراحی آن باید به دانشی اکتفا و آن را به کار بست زیرا این امر باعث احساس رضایت بیشتر افراد نسبت به زندگی در آن مکان می شود.

• محورهای شهرسازی:

الگوهای آینده توسعه شهری و برنامه ریزی آینده شهر:
– شهر های امروزی همواره با مشکل رشد شتابان و بی برنامه رو به رو می باشند به همین سبب لازم و ضروری می باشد که برای حل این معضل تدابیری اندیشید چون این روند باعث ایجاد مشکلاتی از جمله بیکری ، تراکم ترافیکی ، آلودگی و… می شود به همین سبب لازم است تدابیری اندیشیده شود که از این روند جلوگیری نماید.
– به نظرمیرسد برنامه های توسعه شهری اخیر در پی یافتن راه حل های جدید برای رفع این مشکلات می باشد و در پی یافتن جهت هایی جدید حرکت ، تهیه طرح های زیرساختی کم هزینه و سرانجام بهبود شرایط زیستی می باشد.
– برنامه ریزی شهری با آینده نگری خاص جهت توسعه با بهره گیری از اطلاعات اجتماعی ، اقتصادی و فیزیکی شهر امکان پذیر می باشد که از این طریق می توان با بهره گیری از امکانات و تبدیل محدودیت ها به فرصت طرحی جامع و گویا را با هدف کیفیت برتر زندگی ایجاد نمود.

بازآفرینی، توسعه پایدار و شهرهوشمند:
– بازآفرینی شهری پایدار فرایند توسعه ای همه جانبه می باشد که تمامی عرصه های اجتماعی ، اقتصادی ، محیطی و کالبدی را به منظور ارتقای کیفیت زندگی در محدوده ی شهری را در نظر میگیرد که به منظور تحقق این فرایند لازم می باشد که یک چارچوب از چگونگی تحقق این فرایند از چشم اتداز تا ایجاد برنامه و با در نظر گرفتن تمامی چالش ها و محدودیت ها تدوین گردد.
– به منظور تحقق اهداف باز آفرینی شهری پایدار در یک محله لازم است که توسعه اجتماع محور، شهرنگر، تقاضا محور و زمینه گرا در تمامی مراحل و اقدامات اعمال گردد.

شهرسازی دانش بنیان و شهرهوشمند:
– شهر هوشمند شهری است که با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ساختار های زیر بنایی ، خدمات شهری ، آموزش و پرورش ، امنیت عمومی و … را هوشمندانه و کارآمد تر می سازد.برای ایجاد شهر هوشمند لازم است که نیروی انسانی و اجتماعی ، انرژی ، اقتصادی ، کیفیت زندگی و … از طریق حکومتی مشارکتی ایجاد و اداره گردد.
– شهرسازی دانش بنیان رویکردی جدید در علم شهرسازی میباشد که هدف آن توسعه مبتنی بر دانش از طریق ایجاد ، به اشتراک گذاری ، ارزیابی ،تجدید و به روز نمودن مستمر دانش از طریق تعامل پایدار شهروندان با یکدیگر می باشد .شهر دانش بنیان به منظور ارتقای جنبه های رقابت پذیری، جذب استعداد ها ، سرزندگی ،کیفیت بالای زندگی و … می باشد.
– با توجه به اطلاعات فوق لازمه ایجاد شهر دانش بنیان و هوشمند مشارکت و همکاری دولت و مردم می باشد.

فناوری های جدید در شهرسازی:
– در دنیای امروزه نقش و جایگاه فناوری نوین در فرایند دستیابی به توسعه و یافتن راهکار های جدید جهت تامین زندگی مطلوب بیش از پیش مورد اهمیت قرار گرفته است. محدودیت های اکولوژیکی مانند آب ، منابع زیر زمینی و … باعث گردیده که افراد به فکر ایجاد شهر با هدف پایداری باشد زیرا شهر پایدار به خوبی با اهداف و مقاصد شهرسازی نوین مرتبط می باشد.

منظر شهری دانش بنیان:
– شهرها در دنیای امروزه همواره به سوی پیشرفت می باشند به همین سبب لازم است که سهم طبقه ی خلاق را به منظور ایجاد شهر دانش بنیان را افزایش داد. بسترسازی مناسب به منظور ایجاد شهر های دانش بنیان نکته ی بسیار مهمی است که برای رسیدن به هدف باید مورد توجه قرار گیرد.
– هدف این شهر ها ارائه کیفیت بالای زندگی می باشدکه این هدف متاثر از عوامل متفاوتی مانند کیفیت محیطی ، امنیت احساس تعلق و … می باشد.احساس هویت به یک مکان از نیاز های ضروری و مهم یک جامعه است که برای ادامه حیات جامعه لازم و ضروریست به همین سبب لازم است فضاهای شهری با هویت و فرهنگ یک جامعه مطابقت داشته باشد.
– منظر شهری آن چیزی است که توسط شهروندان درک می شود به همین سبب منظر باید در ذهن افراد تاثیر خوب و به سزایی را داشته باشد و لازمه ی این کار شناخت فرهنگ افراد و پیوند آن با دانش می باشد.

تاب آوری شهری:
– مفهوم تاب آوری عبارت است از سیستمی که خطرات احتمالی را جذب کرده و توانایی سازماندهی دوباره را داشته باشد.این مفهوم در زمینه ی شهری به معنای توانایی یک سیستم شهری و کلیه شبکه ها اکولوژیکی ،اجتماعی ، تکنیکی و … که در مواجه با احتلال اقدام به نگهداری عملکرد های مطلوب یا بازگشت سریع به وضعیت مناسب پیشین خود را داشته باشد.
– تاب آوری به منزله یک توانایی یا جریان محسوب میگردد به این صورت که توانایی یا ظرفیت جذب اختلال و خطر را باید داشته باشد و پس از آن توانایی سازگاری با تغییرات پیش آمده و بهبود وضعیت کنکونی و سر انجام با حفظ ساختار های ذاتی سیستم سعی در بازگشت به وضعیت سابق راداشته باشد.
– به طور کلی شهر تاب آور شهری محسوب می گردد که بر اثر سوانح و بلاهای پیش آمده کمترین تاثیر را از تحولات پیش روی خود داشته باشند و به سرعت به شرایط پیش از بحران باز گردند.

• هنر 
• عمران

تاریخ های مهم:
مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۰ تیر ماه ۹۸  ۲۵ مهر ماه ۹۸
مهلت ثبت نام: ۱ آبان ماه ۹۸
زمان برگزاری کنفرانس: ۲۰ آبان ماه ۹۸

دبیرخانه:
تهران، بزرگراه ستاری، دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده عمران، معماری و هنر، ساختمان ابن سینا، طبقه ۴، دبیرخانه کنفرانس. کدپستی: ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵ – صندوق پستی: ۱۴۵۱۵/۷۷۵
تلفن: ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۱۹۹    تلفن: ۰۹۰۵۴۷۱۶۲۱۲ (ساعات تماس: شنبه تا چهار شنبه از ساعت ۹ الی ۱۶)
ایمیل: info@kbuaca.ir
سایت مرتبط: kbuaca.ir
پوستر کنفرانس
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook