کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی

برگزار کنندگان: دانشگاه پیام نور واحد اردبیل و موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی

معرفی کنفرانس:
دردهه اخیردر ایران بدلیل افزایش رشد شهرنشینی، مهاجرت، حاشیه نشینی، شهرها را پذیرای آسیب­های اجتماعی گوناگون کرده است. بنابراین با آگاهی از این ناهنجاریها و بررسی مسائل اجتماعی پیرامون شهر بهترمی توان مشکلات را شناخت و راههای فائق آمدن برآنها گامهای اصولی برداشت. با توجه به چالش های مطرح شده در مباحث شهر و شهرنشینی به نظر می رسد که؛ مدیریت شهری و برنامه ریزی موفق نشات گرفته از یک سیاست شهری موفق است. سیاست شهری از بطن دامنۀ وسیعی از دانش شهری (Urban Knowledge) به وجود آمده که از حوزه های مختلفی از علوم معماری، شهرسازی، جغرافیای شهری، جامعه شناسی، اقتصاد شهری، علوم سیاسی و امنیتی، فلسفه،علوم زیستی و طبیعی تشکیل شده است. کسی که می خواهد مدیر و سیاست گذار خوبی برای شهر باشد، بایستی به تمامی این ادبیات، رویکردها و روشهای مشترک مجهز باشد؛ تا بتواند به مشکلات پیچیده و چندبُعدی شهر پاسخ مناسبی دهد.

محورهای کنفرانس:

• اصول و مبانی فکری و تئوریکی مهندسی و معماری شهرسازی و توسعه پایدار شهری:
مهندسی معکوس و مباحث چالش زای شهری
مهندسی عمران و بحران آب و انرژی
مصالح و فن آوری های نوین در معماری
معماری و هویت شهری معماری پایدار
معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
انرژی های نو در معماری سبک شناسی معماری
روش ها و فناوری های نو در در معماری
تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
معماری و زیباشناختی شهری
معماری پایدار و ساختمانهای هوشمند
معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
استانداردسازی ،الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار
شهر سبز و شهر سالم
مهندسی انرژی و شهر
مهندسی زیرساخت های شهری
مهندسی معماری شهری
طراحی الگو ایران اسلامی در معماری شهری
مهندسی پسماندهای شهری
مهندسی ترافیک و حمل و نقل شهری
مهندسی احیا و بازسازی بافت های فرسوده شهری
مهندسی عمران شهری
مهندسی ارزیابی اقلیم شناسی  در ابعاد ماکرکلیماتولوژی و میکر کلماتولوژی
باستان شناسی ومیراث شهری
معماری ایرانی وتوسعه پایدارشهری
معماری ومحیط زیست
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
بوم شناسی وزیبایی شناسی در معمار
شهرسازی نوین و توسعه پایدار
کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط   زیست
سایر ایده های نوین مهندسی و معماری  در شهرسازی و توسعه پایدار شهری

• فناوری، تکنولوژی نوین و شهرنشینی:
مدل های ریاضی و فیزیکی و برنامه ریزی شهری
شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
نرم افزارهای نوین و برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری
شهرسازی، تکنولوژی و توسعه نوین شهری
فضای سایبری و شهرنشینی
شهر فردا و شهر آینده
شهرالکترونیکی
تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری
پست مدرن و مدنیت مدرنیته هویت شهری
شهر اخلاق ،شهروند اخلاق مدار
سنجش از دور وGIS  برای مکانیابی و کاربری شهری های
تحلیل تصاویر هوایی و ماهواره ای برای تهیه داده مکانی
نقشه برداری کاربردی و کارتوگرافی  ، سیستم های اطلاعات مکانی شهری

• سنجش از دور و فتوگرامتری:
HSE در شریان های حیاتی و مدیریت شهری
نقش مدیریت ریسک و بحران در توسعه شهری
مخاطرات طبیعی و راه کارهای کاهش خطرپذیری DRR
ارتقاء تاب آوری ملی به موازات ارتقاء جایگاه حکومت های محلی و تاب آورسازی شهرها MCR
مدل های ریاضی و فیزیکی و برنامه ریزی شهری
مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی شهری

• جغرافیای شهری و شهرنشینی:
جغرافیای شهری وآمایش سرزمین
جغرافیا شهری ومدیریت جامع شهری
اکولوژی شهری
مکاتبی جغرافیای شهری و شهرنشینی
جغرافیای شهری و برنامه ریزی محیط زیستی
جغرافیای شهری و برنامه ریزی مسکن
جغرافیای شهری و برنامه ریزی آمایش سرزمین
جغرافیای شهری و  برنامه ریزی بافت فرسوده
جغرافیای شهری و کاربری اراضی شهری
جغرافیای شهری و آلودگی هوا
جغرافیای شهری و آلودگی صوتی

• آسیب شناسی شهری و شهرنشینی امروز و فردا:
مهاجرت و شهرنشینی
اسکان های غیر رسمی و شهرنشینی
فرهنگ شهر نشینی
شهروند و حقوق شهروندی
روانشناسی محیطی
آسیب شناسی اجتماعی و شهرنشینی
اعتیاد و شهرنشینی
سرقت و شهرنشینی
اختلاف خانوادگی  و شهرنشینی
طلاق و شهرنشینی
همسرآزاری و شهرنشینی
کودک آزاری و شهرنشینی
قتل و شهرنشینی
خودکشی و شهرنشینی
تکدی گری و شهرنشینی
دختران فراری و شهرنشینی
الکلیسم و شهرنشینی
فرقه های منحرفه و شهرنشینی
اجاره آپارتمان یک روزه و شهرنشینی
دوردور خیابانی و مزاحمت خیابانی شهرنشینی
احتکار و گرانفروشی شهری
فخرفروشی مدرن و شهرنشینی
فقر فرهنگی و شهری
فقر اقتصادی و شهرنشینی
کودکان خیابانی و شهرنشینی
کارتون خوابی و شهرنشینی
قاچاق و شهرنشینی
اراذل و اباش و شهرنشینی
واندالیسم شهری
مدگرایی و شهرنشینی
حجاب و عفاف و شهرنشینی
دین مداری در  شهرنشینی
فرهنگ ترافیک شهرنشینی
فرهنگ آپارتمان نشینی شهری
فرهنگ همسایگی شهرنشینی
فرهنگ آداب و انضباط اجتماعی و شهرنشینی
آسیب شناسی روانی و شهرنشینی
الزایمر و شهرنشینی
افسردگی و شهرنشینی
پرخاشگری و شهرنشینی
آسیب شناسی جسمی و شهرنشینی
ناراحتی قلبی و شهرنشینی
ناراحتی تنفسی و شهرنشینی
چاقی شهروندان و شهرنشینی
دیابت و شهرنشینی
کم تحرکی و شهرنشینی

• جغرافیای ژئوپلتیک و امنیت و شهرنشینی:
جغرافیای سیاسی فضای شهری
گشت امنیت اخلاقی و شهرنشینی
جغرافیای سیاسی و شهرداریها و شوراهای شهر
انتخابات و آسیب شناسی کالبدی و اجتماعی شهری
جغرافیای سیاسی و مدیریت شهری
بیکاری شهری و آسیب شناسی پیامدهای آن
جوانی جمعیت شهر و چالش های پیش رو شهر
اوقات فراغت شهری و امنیت شهروندان
انتخابات و آسیب شناسی کالبدی و اجتماعی شهری
اشتغال و زندگی شهری
فاصله طبقاتی شهرنشینی و چالش های ناشی از آن
مدرنیته و مصرف گرایی شهری
ماهواره و شهروند و شهرنشینی
اینترنت ،شهروند و شهرنشینی
شهرهای ساحلی و امنیت
شهرهای مرزی و امنیت
پدافند غیر عامل در شهر
توسعه پایدار شهری، عدالت و برنامه‌ریزی فضایی
نابرابریهای اجتماعی و عدالت فضایی در شهر
جغرافیای فمینیستی و عدالت شهری
جغرافیای سیاسی شهر الکترونیک
امنیت شهری و فناوریهای نوین
شهر مجازی و مدیریت شهری
جهانی شدن و سیاه چاله های شهری
جهانی شدن و کلانشهرهای جهانی
حاکمیت محلی، روابط بین المللی و دیپلماسی شهری
شهر و سیاست های بین الملل
اقتصاد سیاسی شهر و آسیب های اجتماعی
مطبوعات و رسانه ها و شهرنشینی

• گردشگری و توسعه شهری:
گردشگری و ایده نوین پلیس گردشگر،امنیت گردشگر
گردشگری و محیط زیست و شهرنشینی
ارزیابی طرحهای توسعه جهانگردی
گردشگری،میراث شهری ومعماری منظر
تحلیل‎رفتاری‎جهانگردی‎وتعامل‎فرهنگی
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت توریسم و گردشگری
نقش سازمان های متولی در توسعه پایدار گردشگری
گردشگری و جغرافیای شهری و شهرنشینی
گردشگری و مدل های اقلیمی
گردشگری روستایی،شهری،اکوتوریسم ،ژئوتوریسم
گردشگری و توسعه پایدار
تغییرات آب و هوایی و گردشگری
گردشگری، ارتباطات،آموزش
گردشگری ورزشی،سلامت
گردشگری شهری،تبادل فرهنگی
گردشگری شهری،تهاجم فرهنگی
گردشگری شهری،آسیب شناسی شهری
گردشگری شهری و آسیب شناسی فرهنگی ،اجتماعی و دینی
گردشگری شهری و امنیت گردشگران
گردشگری شهری و امکانات زیرساختی شهر
گردشگری شهری و بازاریابی
سایر ایده های نوین در زمینه گردشگری،میراث فرهنگی  و توسعه پایدار

• مخاطرات طبیعی و شهر:
ناپایداری شهر و عوامل موثر
زمین لرزه و شهر
سیلابهای شهری
تغییرات اقلیمی و شهر
خشکسالی و شهر
ال نینو و آینده زیست شهر
هیدروژئومورفولوژی و شهر
فن آوری جدید علوم زمین
رانش و لغزش و رشد  شهر
تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر منابع طبیعی
تغییراقلیم و اثرات زیست بومی آن
تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر سکونتگاهای انسانی
تغییرات اقیمی و  کشاورزی،صنعت و خدمات
آسیب پذیری و خسارات اقتصادی ناشی از یک مخاطره طبیعی، برنامه ریزی بازتوانی

• علوم طبیعی، علوم محیط زیست و شهرنشینی:
منابع طبیعی و شهرنشینی
جنگل و مرتع و رشد شهری
زمین های کشاورزی و رشد شهری
آلودگی محیط زیست شهری
منابع آب و خاک
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
ارزیابی اثرات محیط زیستی شهری
مدیریت یکپارچه پسماند شهری
مدیریت پسماند های عادی، شهری، روستایی و نخاله های ساختمانی
مدیریت پسماند های صنعتی، و…شهر
بازیابی انرژی از پسماند شهری
اقتصاد محیط زیستی شهری
حقوق زیستی محیطی شهر
مهندسی کشاورزی و توسعه شهری :
کشاورزی ارگانیک و پایدار
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
زمین‌شناسی اقتصادی شهری
ژیو فیزیک و رشد و توسعه شهر
زمین ‌شناسی منابع انرژی و شهر
اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی
تغییر اقلیم ومحیط زیست

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال مقالات: ۵ شهریور ماه ۹۵
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس: حداکثر ۷ روز پس از پذیرش مقالات

تاریخ برگزاری همایش: ۱۸ شهریور ماه ۹۵
محل برگزاری همایش: اردبیل

دبیرخانه:
اردبیل – میدان عالی قاپو – مجتمع اداری خدماتی عالی قاپو – پلاک ۷۰ – صندوق پستی: ۵۶۱۴۷۶۷۴۷۸
تلفن: ۳۳۲۳۹۲۳۸-۰۴۵    فکس: ۳۳۲۳۹۲۳۸-۰۴۵
شماره پاسخگویی ۲۴ ساعته: ۰۹۱۴۲۹۵۹۵۵۷
ایمیل: info@nacu.ir
سایت مرتبط: www.nacu.ir
پوستر کنفرانس
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook