کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، مدیریت شهرى، محیط زیست

برگزارکنندگان: اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان و شهرداری منطقه ۱ رشت

معرفی کنفرانس:
برگزاری نشست ها و همایش های دانش محور، ضمن ایجاد بستری جهت اطلاع پژوهشگران و نخبگان از جدیدترین یافته های علمی سبب اغنای روحیه جستجوگری، اعتلای فرهنگ پژوهش، شناسایی معضلات و تنگناها و ارائه راه حل به منظور رفع آنها می شود که این امر در نهایت منجر به برنامه ریزی های بهتر برای توسعه علمی کشورمان خواهد گردید.

جهت دستیابی به اهداف مذکور، «اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان و شهرداری منطقه ۱ رشت» در نظر دارند با مشارکت و حمایت دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهای علمی و تحقیقاتی کشور، «کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، مدیریت شهری، محیط زیست و پسماند» را در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۵ برگزار نمایند.

محورهای کنفرانس:

• معماری
• عمران
• مدیریت شهری
• گردشگری منابع طبیعی
•  محیط زیست
•  پسماند

زیر محورهای بخش معماری:

مهندسی معماری و شهرسازی:
اندیشه ها و فناوریهای نو در معماری و شهرسازی –  مفهوم شناسی معماری و شهرسازی –  شهرسازی و توسعه نوین شهری –  معماری داخلی –  بوم شناسی –  زیبایی شناسی در معماری و شهرسازی –  برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری –  طراحی شهری و خلق فضاهای دفاع‌پذیر –  طراحی شهری بر پایه مفهوم توسعه پایدار –  طراحی فضاهای اجتماعی شهری –  طراحی شهری و کیفیت فضاهای شهری –  نقش معماری و طراحی شهری در امنیت روانی شهروندان –  تاثیر سبکهای معماری در سیما و منظر موجود شهرها –  طرحهای توسعه شهری و چالشهای موجود –  معماری و هویت شهری –  مرمت و احیای بناها –  بهسازی آثار تاریخی –  بازسازی بافت تاریخی –  معماری و سازه –  تاثیر معماری بومی بر شهرسازی معاصر –  تعامل معماری و شهرسازی در دوران معاصر –  معماری در خدمت شهر –  تحلیل زمینه های ارتباطی شهرسازی گذشته با شهرسازی معاصر ایران –  سوانح طبیعی و غیرطبیعی در بافت های شهری قدیم و جدید –  المان های شهری –  معماری و شهرسازی پایدار با تکیه بر عوامل اقلیمی –  طراحی اقلیمی از منظر معماران و شهرسازان کهن ایران –  بررسی مبانی نظری معماری منظر ایرانی –  تحلیل معماری منظر در باغ سازی ایرانی –  مبانی و شیوه های طراحی پارکها –  معماری محله ای: ویژگیها و ارزشها –  ساختمانهای هوشمند و تکنولوژی کامپیوتر در معماری –  فناوریها، مصالح جدید و سازه های نوین –   تکنولوژی در معماری –  سایر مباحث مرتبط.

مهندسی معماری و توسعه پایدار:
معماری و هویت شهری  –  معماری پایدار –  روشها و فناوریهای نو در در معماری –  انرژی های نو در معماری –  سبک شناسی معماری –  معماری خیابانی –  تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری –  کاربرد فناوری های نوین در رسیدن به معماری پایدار –  نیازهای انسانی و معماری پایدار – گرافیک شهری –  معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند –  ضرورت توجه به معماری پایدار و ارائه مبانی نظری و شاخصهای آن –  معماری، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی –  الگوهای معماری بومی –  معماری منظر –  زیبایی شناسی در معماری – مصالح و فرآورده های ساختمانی و جایگاه آن در معماری پایدار –  برنامه ریزی انرژی در طرح های معماری با نگاه به معماری پایدار صرفه جویی انرژی در ساختمان – روش های بهره وری در صنعت ساختمان با رویکرد معماری پایدار –  نقش معماری در دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پایدار – ارتقای کیفی ساخت و سازهای شهری با رویکرد توسعه پایدار –  معماری پایدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبیعی – فناوری ساخت و مدیریت بهینه سازی اقتصادی در راستای معماری پایدار –  ساختمان، عنصر هماهنگ در بستر محیط زیست و عضو همخوان با اکولوژی –  جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در پدید آمدن معماری پایدار –  راهکارهای رسیدن به پایداری اجتماعی به واسطه معماری –  جلوه های مصادیق معماری پایدار در معماری سنتی ایران –  معماری، توسعه و منابع طبیعی –  معماری، توسعه و تکنولوژی –  معماری، توسعه و ضوابط شهری و روستایی –  معماری، توسعه و سازگاری –  معماری، توسعه و تجارب جهانی –  سایر مباحث مرتبط.

معماری: فرهنگ و مدیریت شهری:
معماری، آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی و مدیریت شهری –  پایداری فرهنگی، معماری و مدیریت شهری –  اخلاق حرفه‌ای و آموزش در معماری و شهرسازی –  نقش محیط زیست و اقلیم در توسعه شهری –  مدیریت شهری، اقتصاد و توسعه معماری –  مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی –  گردشگری و مدیریت شهری –  جامعه شناسی شهری و روانشناسی محیطی-  آسیب شناسی فرهنگ ایرانی در رابطه با محیط کالبدی –  تاثیر عناصر کالبدی محیط بر فرهنگ –  راهکارهای ارتقای فرهنگ به وسیله معماری و شهرسازی –  بازتعریف روشهای طراحی معماری بر اساس سبک زندگی –  سایر مباحث مرتبط.

معماری و محیط زیست:
معماری و محیط زیست –  محیط زیست پایدار –  المانهای شهری: نقش آن در تقویت گردشگری –  برنامه ریزی و ارتقای کیفیت خدمات و محیط زیست شهری با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان –  قوانین، خدمات و محیط زیست شهری –  چشم انداز و چالش های محیط زیست شهری –  اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی در شهرها –  طراحی شهری، بهسازی منظر، نماهای شهری و محیط زیست – مهندسی محیط زیست و راهکارهای رسیدن به توسعه پایدار –  ارتباط محیط طبیعی با معماری و فضای شهری –  چگونگی حل مسائل محیط زیستی ترافیک، حمل و نقل در شهرها –  سایر مباحث مرتبط.

آینده معماری و طراحی شهری در ایران:
معماری و طراحی شهری: ایده و عمل –  پارادایم های رایج طراحی شهری و معماری –  طرح های شهری و ساختمان های عملکردی – نگاه به آینده: معماری و طراحی شهری در فرآیند جهانی شدن –  معماری محدود – مرزهای معماری –  معماری دیجیتال –  معماری و ضد معماری –  کاربردهای پیشرفته رایانه –  سایر مباحث مرتبط.

معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی: 
مبانی نظری اسلام در معماری –  چالش های پیش روی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی در دوران کنونی –  ساختمان ها و المان های شهری و هویت ایرانی اسلامی – ارزش های انسانی اسلام در شهرسازی و معماری ایران – الگوهای ایرانی اسلامی نوین –  بازتاب مضامین قرآنی در هنر و معماری اسلامی – معماری و توسعه از منظر اسلام –  شناخت ارزش ها و مفاهیم معماری و شهرسازی اسلامی – راهبردها و راهکارهای تحقق نظریه های معماری و شهرسازی اسلامی –  تاثیر فرهنگ و بازپروری هویت فرهنگی در معماری بومی – نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی ایران –  جایگاه معماری و شهرسازی اسلامی در جهان معاصر – واقع گرایی و آرمان گرایی معماری و شهرسازی اسلامی – روش های نظریه آفرینی در معماری و شهرسازی اسلامی ‌- ابعاد پنهان معماری در اسلام –  آرمان‌شهر اسلامی ‌-  حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام –  جایگاه و تأثیر تفکر اسلامی در معماری و شهرسازی –  نقش اسلام و آموزه‌هایی دینی در طراحی فضاهای شهری ‌-  تجلی کالبدی مفاهیم معنوی اسلامی در شهر و فضاهای شهری –  سایر مباحث مرتبط.

معماری و  ساختمان آینده:
تکنولوژی های نوین و معماری –  معماری، انرژی و محیط زیست –  معماری تعامل گرا –  معماری آینده و توجه به وجوه غیر فیزیکی انسان –  معماری آینده و هویت –  سایر مباحث مرتبط.

معماری و سازه:
آموزش سازه در معماری –  تأثیر متقابل سازه، فرم، عملکرد –  تکنولوژی معماری و هویت فرهنگی –  معماری دیجیتال و تاثیر آن بر روند طراحی سازه –  سازه، تعیین کننده فرم در معماری –  سازه و روح زمان –  سازه‎ و معماری پایدار –  سازه های نو و مصالح آینده –  سیر تحول سیستم های ساختمانی – فناوری های نوین ساختمانی –  معماری ایران در آستانه هزاره سوم: بایدها و نبایدها –  مقاوم سازی سازه های تاریخی –  هنر مهندسی سازه –  سازه های زیرزمینی –  دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه ای –  مهندسی منابع آب، سازه های هیدرولیکی و دریایی –  توسعه شهری و بکارگیری مصالح بومی و نوین در سازه ها –  هماهنگی شکلی سازه و معماری –  عیب یابی لرزه ای سازه ها و روش های بهسازی و مقاوم‎سازی سازه‎ها –  اثر زلزله بر سازه های فضاکار، سازه های بنایی و سازه های ویژه –  سازه های غیر ساختمانی و صنعتی –  کاربرد فناوری های نوین در بهسازی لرزه ای سازه ها –  مقاوم سازی و بهسازی ساختارهای شهری –  تحلیل و نو آوری در طراحی سازه های بتنی و فولادی –  ایمنی سازه در معادن زیرزمینی –  بهسازی سیستم شریان های حیاتی، بناها و پل ها –  مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش و بیان رویکردهای معماری –  سایر مباحث مرتبط.

بافت فرسوده و آثار تاریخی:
بهسازی و مقاوم سازی بافت های تاریخی –  بافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها) –   تاثیر تکنولوژی های جدید در حفظ بافت تاریخی شهر –  حفظ هویت شهری در بهسازی بافت های فرسوده –  بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری –  بررسی تجارب بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده در کشور و جهان –  بررسی شیوه های تامین منابع برای بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده –  بررسی ضرورت تشکیل و تبیین نقش نهادهای غیردولتی محلی، منطقه ای و ملی –  بررسی و تبیین نقش دستگاه های مرتبط در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده –  سایر مباحث مرتبط.

معماری داخلی و دکوراسیون:
کنش های رفتاری متقابل انسان و محیط زندگی و تاثیر آن در معماری داخلی –  مبانی هنرهای تجسمی در معماری داخلی –  فرهنگ رفتاری جوامع مختلف و ارتباط آن با معماری داخلی –  معماری داخلی در جهان اسلام –  الگوهای اصیل هنر ایران و جایگاه آن در معماری داخلی –  نگرش های نوین در حرفه معماری داخلی و دکوراسیون –  طراحی معماری داخلی در گذر زمان –  فرآیند پروژه های بازسازی در حرفه معماری داخلی – تقاضای اجتماعی معاصر در پردازش محیط زندگی –  معماری داخلی در ارتباط با دیگر هنرها –  نقش طراحی جزئیات و شیوه های نوین اجرایی در حرفه معماری داخلی –   آموزش های آکادمیک و مهارتی در معماری داخلی –  سایر مباحث مرتبط.

معماری منظر و هنرهای محیطی:
جلوه های نو در معماری منظر –  چشم انداز شهر –  منظر فرهنگی و بافت های تاریخی –  میراث فرهنگی و بافت‌های فرسوده ‌-  منظر و چشم‌انداز پایدار –  اکوتوریسم ‌-  آموزش و منظر شهری –  شهر و زیباسازی شهر –  سایر مباحث مرتبط.

هوش مصنوعی و روش های نوین طراحی:
داده پردازی در معماری –  معماری تعاملی –  رایانه ابزاری برای ساخت ‌-   معماری هوشمند ‌-  معماری دیجیتال ‌-  معماری پارامتریک –  رایانه ابزاری برای طراحی –  سایر مباحث مرتبط.

حکمت اسلامی در هنر و معماری:
پیوند حکمت اسلامی و هنر ایرانی –  بازتاب حکمت اسلامی در شهر ایرانی اسلامی –   بازتاب حکمت اسلامی در معماری ایران –  بازتاب حکمت اسلامی در هنرهای کاربردی ایران –  سایر مباحث مرتبط.

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۵    ۱ شهریور ماه ۱۳۹۵
اعلام نتایج داوری: ۵ روز پس از ارسال مقاله
اعلام مجلات ISI و تخصصی بین المللی: اوایل تیر ماه ۱۳۹۵    اوایل مرداد ماه ۱۳۹۵
تاریخ برگزاری کنفرانس: ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۵    ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۵

دبیرخانه:
تلفن: ۰۹۰۱۴۹۴۲۲۷۷ ساعت تماس: شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۸
ایمیل: info@newconf2016.com
سایت مرتبط: www.newconf2016.com
پوستر کنفرانس
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook