پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان؛ با عنوان «سرزمین، شهر، بنا»

پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
با عنوان «سرزمین، شهر، بنا»؛ نظری بر ملاحظات علوم محیطی در آمایش سرزمین

برگزارکننده: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

محور های همایش:

• معماری
معماری، هویت و فرهنگ
معماری و دین
معماری و سنت
پایداری درمعماری و اقلیم
روش ها و فن آوری های نوین در معماری
مقاوم سازی و بهسازی در معماری
بررسی ویژگیهای معماری اسلامی
تزئینات در معماری ایران
مفهوم شناسی و معناگرایی در معماری
گرافیک شهری
مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
معماری، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه
انرژی های نو در معماری
سبک شناسی معماری
معماری و ساختمان آینده
معماری و سازه
معماری و شهرسازی
معماری داخلی و دکوراسیون
تازه های معماری
معماری و هنر
معماری و اقتصاد
معماری و هوشمند سازی
معماری و هویت شهری
گرافیک شهری و معماری خیابانی
الگوهای معماری بومی
تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
برنامه ریزی انرژی در طرح های معماری
معماری منظر، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری
روان شناسی در معماری
معماری و محیط زیست
معماری و توسعه پایدار
مهندسی معماری و مدیریت شهری
معماری و فرهنگ
آینده معماری
طراحی شهری
معماری پایدار
روشها و فناوریهای نو در در معماری
انرژی های نو در معماری
سبک شناسی معماری
معماری خیابانی
تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
الگوهای معماری بومی

• ظرفیتها و قابلیتهای توسعه استان قزوین
آمایش و برنامه های راهبردی توسعه استان
اشتغال پایدار و مولد
تجارت خارجی و توسعه
محیط زیست استان، مشکلات و راهکارها
آسیب های اجتماعی و راهکارها
اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و توسعه پایدار
تحلیل وضعیت ساختار مدیریت و منابع انسانی
آسیب شناسی کلی مقوله آمایش سرزمین درنظام تصمیم گیری وتصمیم سازی
آمایش سرزمین و توسعه متوازن منطقه ای
راهکارهای اقتصادی و تامین منابع مالی اجرای مطالعات آمایش
چالش های تهیه مطالعات آمایش استان های کشور
مدیریت توسعه سرزمینی باتاکیدبرتعاملات استان های همجوار
وجوه تشابه، افتراق، آمایش سرزمین در رویکردهای نوین مدیریت شهرها (راهبردتوسعه شهرها)
راهکارهای اجرا وساماندهی طرح های آمایش استان ها
مدیریت بحران آب در دوره خشکسالی از دیدگاه آمایش سرزمین
نقش مدیریت، فرهنگ وتوسعه انسانی درآمایش سرزمین
کاربرد آمار و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در اجرای مطالعات آمایش سرزمین

آسیب شناسی و روش شناسی اجرای طرح های آمایش:
الزامات و کاستی های جایگاه قانونی آمایش سرزمین در ایران
راهکارهای اجرا و سازماندهی طرح های آمایش استان ها
چالش های تهیه مطالعات آمایش استان های کشور
راهکارهای افزایش تعاملات بخشی در رویکردهای نوین آمایش سرزمین
راهکارهای اقتصادی و تامین منابع مالی اجرای مطالعات آمایشی
موزاییک بندی مناطق مختلف کشور در مطالعات سند آمایش

کاربردها و افق های نوین در آمایش سرزمین:
پارادایم های نوین آینده پژوهی آمایش سرزمینی
نقش مدیریت و توسعه انسانی در افق های نوین آمایش سرزمین
آمایش سرزمین و توسعه متعادل و متوازن منطقه ای
نقش آمایش سرزمین در تحولات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی
نقش طرح آمایش در پایداری و انعطاف پذیری اقتصاد منطقه
برنامه ریزی فضایی کلان شهرها بر مبنای طرح آمایش

• توسعه شهری:
مهندسی شهرسازی
شهرسازی ایرانی اسلامی
شهرسازی و توسعه پایدار
شهرسازی و محیط زیست شهری
شهرهای خلاق و گسترش های نوین شهری
تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری
فرهنگ، جامعه شناسی و روان شناسی شهری
بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
کاربرد فن‌آوری‌های نوین در شهرسازی
حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری

• برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری:
برنامه ریزی منطقه ای و شهری
برنامه ریزی کالبدی شهری
برنامه ریزی شهرهای معاصر
حقوق شهری
مدیریت شهری
طراحی شهری
مدیریت پروژه های شهری
کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
مشارکت در امور شهری
مدیریت بحران
نماهای شهری
گردشگری شهری
بهسازی و نوسازی شهری
تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
برنامه ریزی شهری و منطقه ای
گرافیک شهری و معماری خیابانی
حقوق و قوانین شهری
توسعه شهری و تأثیر‌ها اقتصادی و اجتماعی طرح‌ها
مدیریت ساخت و ساز شهری
مدیریت شهری در شرایط بحران
طرح‌های گسترش شهری و منطقه ای
مقاوم سازی ساختارهای شهری
زیر ساخت‌های شهری
حمل و نقل شهری
نقشه برداری
الگوهای معماری بومی
بافت های تاریخی
مدیریت و فرهنگ شهری

• منظر شهری
تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری منظر شهری
برنامه ریزی و مدیریت منظر شهری
تجارب داخلی و خارجی در زمینه منظر شهری
عناصر سازنده سیما و منظر شهری
آسیب‌شناسی منظرشهری
منظر شهرهای اسلامی و شهرهای ایران
منظر طبیعی شهر و شهرهای سنتی و جدید
منظر شهری، مسائل اجتماعی و خاطرات جمعی
نمادها، نشانه ها، هنرهای تجسمی و منظر شهری
منظر شهری بافت های فرسوده و تاریخی
منظر شهری بافت های نوساز
ضوابط و دستورالعمل های منظر و نماهای شهری
فرهنگ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری

• شهروند و حقوق شهروندی
فرهنگ شهر نشینی و تعامل در فضای شهری
فرهنگ های بومی و شهر
روانشناسی محیطی
تعامل فرهنگی و کالبد شهری
فرهنگ و توسعه شهری
پایداری اجتماعی-فرهنگی در شهر
فرهنگ و حمل و نقل شهری
فرهنگ و جغرافیای شهری
مدیریت و فرهنگ شهری
تبلور فرهنگ در منظر و سیمای شهری
نقش نهادینگی فرهنگی در شهرسازی
فرهنگ، هویت و منظر شهری

• مهندسی عمران
مهندسی ساختمان
مهندسی و مدیریت منابع آب
مهندسی مدیریت ساخت
مهندسی آب و مدیریت منابع آب
مهندسی راه و ترابری
مهندسی عمران و آبادانی
مهندسی زلزله

اثر زلزله بر سازه‌های فضاکار، سازه‌های بنایی و سازه‌های ویژه
دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه‌ای
کاربرد فناوری‌های نوین (جداگر‌های لرزه‌ای ، میراگرها و …) در بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها
عیب یابی لرزه‌ای سازه‌ها و روش‌های بهسازی و مقاوم‎سازی سازه‎ها
مقاوم‌سازی سازه‌ها در برابر آتش و بیان رویکردهای معماری
مهندسی آب و فاضلاب
مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی
مهندسی سازه های بتنی و فولادی
مهندسی نقشه برداری
مهندسی مکانیک خاک وپی
مهندسی سنجش از دور
صنعت ساختمان و توسعه پایدار
مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه ها
فناوریهای نوین در ساخت و ساز
اقلیم، و بهینه سازی مصرف انرژی
تاسیسات برقی و مکانیکی در مهندسی عمران
مهندسی تخریب
اقتصاد مهندسی
مقررات ملی در صنعت ساختمان
سازه ژئوتکنیک
روسازی و زیرسازی راه
حمل و نقل و ترافیک
شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
ابنیه فنی و تاسیسات شهری
روسازی (راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)
سیستم‌های هوشمند حمل‌و‌نقل
برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی
آب و فاضلاب و زیرساخت های شهری
طراحی هندسی معابر
سیستم های حمل و نقلی و پایداری حمل و نقل در کلان شهرها
مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل
ایمنی حمل و نقل ،ترافیک و ریسک
مدیریت سیستم‌های حمل‌و‌نقل
آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک
حمل‌و‌نقل همگانی ، اقتصاد حمل‌و‌نقل
قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک
حمل و نقل غیر موتوری
سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
مدیریت ساخت
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
اخلاق، چالش‌ها و ارزش‌ها در مهندسی عمران
فناوری‌های مواد و مصالح ساختمانی
نقشه‌برداری، ژئودزی و ژئوماتیک
فناوری های نوین در صنعتی سازی سازه ها با رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل
سیستم های هوشمند در مصون سازی ساختمان ها و زیرساخت ها
مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان
تولید و کاربرد بتن های توانمند و فوق توانمند
مصالح نوین ساختمانی از دیدگاه پدافند غیرعامل
مدیریت ساخت با رویکرد پدافند غیرعامل
ارزیابی آسیب پذیری و روش های بهسازی و مقاوم سازی سازه ها در برابر ضربه، نفوذ و انفجار
مهندسی منابع آب و سازه های هیدرولیکی با رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل
حمل و نقل و ترافیک با رویکرد پدافند غیرعامل
تاسیسات مکانیکی و برقی در سازه های امن
مهندسی معماری و شهرسازی
برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل
شهرسازی و توسعه شهری پایدار و تاب آور
سبک شناسی معماری با رویکرد پدافند غیرعامل
معماری ایرانی و اسلامی از دیدگاه پدافند غیرعامل
معماری فضاهای امن سطحی و زیر زمینی
طراحی معماری صنعتی با رویکرد پدافند غیرعامل
مرمت ابنیه تاریخی از دیدگاه پدافند غیرعامل
محاسبه ریسک زیر ساخت های شهری از منظر پدافند غیرعامل
مکان یابی و مکان گزینی زیر ساخت های شهری از دیدگاه پدافند غیرعامل
تعیین تاب آوری زیر ساخت ها با رویکرد پدافند غیرعامل
فناوری اطلاعات و ارتباطات در دفاع شهری
تهیه الگوی برآورد خطر زیر ساخت ها با استفاده از بستر GIS

• محیط زیست
الف- محیط زیست انسانی:‎
‏مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
‏اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
‏گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
‏‎آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
‏ ‎استاندارسازی، سیستم های مدیریتی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست
‏ ‎مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری
‏مدیریت پسماند و بازیافت
‏مهندسی آب و فاضلاب
‏روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی
فضای سبز و محیط زیست شهری
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
مسائل محیط زیست کلان شهرها
اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
اکولوژی شهری، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
مدیریت پسماند در شهرها
فاضلاب شهری و تصفیه آن
توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست
ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست

ب- محیط زیست طبیعی‎
‏تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده‎ ‎
‏زمین شناسی زیست محیطی
‎جغرافیا و برنامه ریزی (طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری) ‎
‏مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر ژنتیکی
مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)‏
‏‎مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
‏سیستم های اطلاعات جغرافیایی ‎ (GIS)‎
‏مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی
‏روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی

پ: انرژی و مدیریت بهینه انرژی‎:‎
انرژی های تجدید ناپذیر: (نفت، گاز، زغال سنگ و‎ …‎)
‏‏‎‎انرژی های تجدید پذیر: (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل ‏سوختی و‎…‎)
‏‏‎مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
‏آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
‏فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی ، ضرورت امنیت و پایدار انرژی
‏‎سیستم های انرژی، روشها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی

‎ت: منابع طبیعی پایدارجنگل و مرتع
‏علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع
‏روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع
‎سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی
جنگل ها و مراتع و توسعه پایدار

ث: آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
‏آبخیزداری و استحصال آب باران
‏مدیریت منابع آب و خاک
‏‎آبیاری و زهکشی
‏ ‎آبخیزداری، مدیریت منابع آب و توسعه پایدار

‎ج: ‎بیابان و بیابان زدایی
‏ارزیابی، پایش، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی
فرسایش بادی و ریز گردها
‏عملیات مالچ پاشی و کاشت درختان مقاوم
‎بیابانزدایی و توسعه پایدار

چ: تولیدات گیاهی و علوم باغبانی
‏تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
‏علوم تکنولوژی نهال و بذر
‏گیاهشناسی و گیاهان دارویی
‏تولیدات گیاهی، باغبانی و توسعه پایدار
و سایر موضوعات مرتبط با محیط زیست

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
محل برگزاری: قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دبیرخانه:
قزوین، انتهای بلوار نوروزیان، روبروی صدا و سیما، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشکده معماری و شهرسازی
تلفن: ۳۳۹۰۱۲۹۹-۰۲۸
آدرس ایمیل: ikiu.uot5@gmail.com
سایت مرتبط: www.uot.conf.ikiu.ac.ir
پوستر همایش
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2021 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook