نمایش تصاویر آثار برتر و بیانیه هیئت داوران مسابقه طراحی «پل _ پیاده راه» شیراز

پیرو اعلام نتایج و اسامی برگزیدگان مسابقه طراحی «پل _ پیاده راه» شیراز، در معمارنیوز مورخ ۱۵ مهر ۹۹؛ هم اکنون بیانیه هیئت داوران و تصاویر آثار برتر و شایسته تقدیر مسابقه به شرح ذیل، منتشر می گردد.

بیانیه هیئت داوران:
اقدام به برگزاری مسابقات برای طرح های مختلف عمرانی منجمله طرح های معماری و شهرسازی از جمله دموکرات ترین و شفاف ترین روش ها و اقدامی مثبت و موثر در جهت ارتقای فرهنگی – اجتماعی و کالبدی شهر هاست.
هدف از برگزاری مسابقات در مینه های معماری و شهرسازی آن است که از طریق ایجاد شور و شوق در جامعه تخصصی مهندسان فرصتی برابر بوجود آید تا اعضای این جوامع توانایی ها و قابلیت های خود را معرفی نموده و از طریق ارائه ایده ها و طرح های خود در ارتقای سطح کیفی معماری و شهرسازی تاثیرگذار باشد.
این موضوع به ویژه در مورد فضاهای عمومی شهرها اهمیتی خاص پیدا کرده و برای داوری و انتخاب مسئولیتی دوچندان ایجاد می نماید.
هیئت داوران با ارج نهادن به مشارکت های جامعه مهندسان در این مسابقه و با درک اهمیت موضوع و با احساس مسئولیت داوری مسابقه را از ابتدای روز دوشنبه ۷ مهر ۹۹ آغاز نمودند و این فرآیند تا شامگاه روز چهارشنبه ۹ مهرماه به طول انجامید.

در ابتدا با در نظر گرفتن محدودیت ها و معیارهای داوری اعلام شده به شرکت کنندگان پس از بحث و تبادل نظر معیار های ارزش گذاری را به شرح زیر تعیین نمودند:
۱- توجه به محدودیت های اعلام شده در طرح
۲- توجه به بستر رودخانه و حریم آن
۳- توجه منطقی به فضاهای کاربری در طرح و ایجاد فضاهای انعطاف پذیر که بتواند در مقاطع مختف زمانی بسته به شرایط مورد استفاده قرار گیرد.
۴- نحوه طراحی مسیرهای پیاده و مسیر دوچرخه و چگونگی دسترسی به آنها
۵- نحوه توده گذاری روی پل و طرفین پل و رعایت مقیاس چه در حجم کلی و چه در عناصر الحاقی و مبلمان
۶- توجه به مسایل اجتماعی تاثیرگذار در طرح
۷- هم پیوندی با بستر محیط و توجه به اقلیم
۸- انتخاب سیستم و فرم سازه و موارد تکنیکی مربوط به آن و مسایل اجرایی
۹- هماهنگی و یا چگونگی پیوند حجم معماری و توده گذاری با سیستم سازه
۱۰-توجه به دید و منظر از زوایای مختلف
۱۱-عدم اقتباس از موارد مشابه
۱۲- توجه به موضوع به عنوان یک نماد شهری
۱۳- خلاقیت و کیفیت معماری
۱۴- سهولت در اجرا
۱۵- مسایل اقتصادی طرح

البته با توجه به مدت محدود مسابقه نباید انتظار داشت که تمام معیارهای ذکر شده در یک طرح مورد توجه قرار گرفته باشدو پرواضح است که میزان اهمیت معیارهای ذکرشده در این پروژه برای هریک از داوران نیز متفاوت بوده است…
و اهمیتی که موارد فوق در هر یک از طرح ها مورد توجه و تایید طراح بوده بدون شک در ارزیابی و نظر داور تاثیرگذار بوده است.
طرح های ارائه شده طی ۳ مرحله به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت.

مرحله اول:
در مرحله اول هریک از داوران بصورت انفرادی کلیه طرح های ارائه شده (۱۶۷ طرح) را بررسی و با توجه به معیارهای توافق شده تعدادی از آنها را جهت راهیابی به مرحله دوم انتخاب نمودند. طرح هایی که دارای ۳ رای موافق از بین ۷ رای داوران بود جهت بررسی در مرحله دوم انتخاب گردید که در نتیجه تعداد ۵۴ طرح در این مرحله انتخاب شد.

مرحله دوم:
در این مرحله هیات داوران مجددا به بررسی دقیق ۵۴ طرح برگزیده مرحله اول پرداخته و مجددا طرح های برگزیده خود را جهت ارائه به مرحله سوم انتخاب نمودند. در این مرحله طرح هایی که دارای ۴ رای موافق از ۷ نفر داور جهت راه یابی به مرحله بعد بود انتخاب گردید. که در نهایت تعداد۲۴ طرح انتخاب گردید.

مرحله سوم (نهایی):
این مرحله خود در ۳ گام انجام گردید. در گام اول داوران به صورت جمعی تمام ۲۴ طرح را مورد بررسی قرار داده و نکات قوت و ضعف هر یک از جنبه های مختلف مورد بحث داوران قرار گرفت.
در گام دوم هریک از داوران طرح های منتخب خود را بصورت رای بسته اعلام و طرح هایی که بیشترین رای را دارا بودند انتخاب و در گام سوم هریک از داوران به امتیاز دهی و ترتیب اولویت برای طرح های انتخاب شده بصورت رای بسته نمودند و با شمارش امتیازات ۵ طرح با ترتیب ۱ الی ۵ به عنوان رتبه های اول تا پنجم و ۱۰ طرح شایسته تقدیر انتخاب گردید.
رتبه اول: کد ۱۷۶
رتبه دوم: کد ۲۱۹
رتبه سوم: کد ۱۱۵
رتبه چهارم: کد ۱۴۷
رتبه پنجم: کد ۱۸۲

شایستگان تقدیر:
۱۲۷-۱۳۹-۱۴۲- ۱۴۳-۱۴۹-۱۶۲- ۱۸۰-۱۹۱- ۲۲۴- ۲۳۰
در نهایت با قدردانی از همت شهرداری شیراز به عنوان کارفرمای مسابقه هیئت داوران توصیه می نماید که جهت طراحی و اجرایی نمودن طرح با توجه به اهمیت و نیاز به توجه کلیه جنبه های عملکردی و معماری و اجرایی و همچنین رعایت استانداردها و پاسخگویی به مسائل و مباحث مختلف تاثیرگذار در طرح زمان لازم را در اختیار طراح قرار دهد.
همچنین هیئت داوران از تمامی شرکت کنندگان در این مسابقه که با علاقمندی و شور و شوق معیارهای مسابقه را مطالعه و طرح های خود را با توجه به زندگی ساکنان شیراز و مخاطبان پل زندگی پربار نمودند و از مدیر و اعضای دبیرخانه مسابقه که امکانات برگزاری این مسابقه را فراهم کردند تشکر می نماید.

  • اسامی نفرات برتر و شایستگان تقدیر:

♦ رتبه های برتـر:
رتبه اول:
امیرحسین رفعتی؛ (اعضای گروه): مریم اسفندیاری
رتبه دوم:
مهدی خاک زند؛ (اعضای گروه): عطا صادقی نژاد، سید علی طباطبایی ابراهیمی، محمدرضا کدخدا، علیرضا پویان، کیمیا جعفر لواسانی
رتبه سوم:
میلاد اشتیاقی؛ (اعضای گروه): سوگل داوری

رتبه چهارم: امیر رضا نیری رادار؛ (اعضای گروه): آرش تیموری، علیرضا افراسیابی
رتبه پنجم:
حسن آقایی؛ (اعضای گروه): نسترن اشجار

♦ شایستگان تقدیر:
رتبه ششم:
الهه رزازان؛ (اعضای گروه): حکیمه الهی لیلا موسوی، سودابه زارعی، فرشته حبیبی، محمد کاظمیان
رتبه هفتم: 
آرمین شمشیری 
رتبه هشتم: 
اسفندیار عبدشاه؛ (اعضای گروه): علیرضا قطب زاده، محسن راسخ، امیر نیک داد
رتبه نهم:
علی ذوالفقاری؛ (اعضای گروه): حسین مقامی، آیلار اردویی، آرزو حیدری، عارفه گودرزی، راحله عابدی، هادی نجفی نژاد
رتبه دهم: مصطفی عضدی؛ (اعضای گروه): امسال کاویانی، آرماند لیور
رتبه یازدهم: مهدی اقبالیان؛ (اعضای گروه): لیلا قلی زاده، مازیار گل طینتی، آرزو حکمت، نسترن جمالی، علی علوی، مرتضی ساداتیان، آذین نعمتی
رتبه دوازدهم: 
مهشید معتمد؛ (اعضای گروه): فرشته مظهری، عبدالحمید عالی حسینی، سولماز جواهری
رتبه سیزدهم: 
سید محمد حمیدی؛ (اعضای گروه): مریم یوسفی، ساناز جوکار، علیرضا شکری، امید ویژه، محمد رضا مهدیزاده، سیاوش روزبه، مهدی ثابت سروستانی
رتبه چهاردهم: نفیسه گلستانی؛ (اعضای گروه): علیرضا تقدیری، محدثه سادات حمیدی، محیا رنجبران، پوریا شقاقی، یاشار قجر 
رتبه پانزدهم: شاهین قائلی؛ (اعضای گروه): جواد عبدی

 

♦ نمــایش آثـار برتر و منتخب:

♦ تصاویر آثار برتـر:

رتبه اول: امیرحسین رفعتی اعضای گروه مریم اسفندیاری

 

رتبه دوم: مهدی خاک زند، عطا صادقی نژاد، سید علی طباطبایی ابراهیمی، محمدرضا کدخدا، علیرضا پویان، کیمیا جعفر لواسانی

 

رتبه سوم: میلاد اشتیاقی، سوگل داوری

 

رتبه چهارم: امیر رضا نیری رادار، آرش تیموری، علیرضا افراسیابی

 

رتبه پنجم: حسن آقایی، نسترن اشجار

 

♦ تصاویر شایستگان تقدیر:

رتبه ششم: الهه رزازان، حکیمه الهی لیلا موسوی، سودابه زارعی، فرشته حبیبی، محمد کاظمیان

 

رتبه هفتم: آرمین شمشیری

 

رتبه هشتم: اسفندیار عبدشاه، علیرضا قطب زاده، محسن راسخ، امیر نیک داد

 

رتبه نهم: علی ذوالفقاری، حسین مقامی، آیلار اردویی، آرزو حیدری، عارفه گودرزی، راحله عابدی، هادی نجفی نژاد

 

رتبه دهم: مصطفی عضدی، امسال کاویانی، آرماند لیور

 

رتبه یازدهم: مهدی اقبالیان، لیلا قلی زاده، مازیار گل طینتی، آرزو حکمت، نسترن جمالی، علی علوی، مرتضی ساداتیان، آذین نعمتی

 

رتبه دوازدهم: مهشید معتمد، فرشته مظهری، عبدالحمید عالی حسینی، سولماز جواهری

 

رتبه سیزدهم: سید محمد حمیدی، مریم یوسفی، ساناز جوکار، علیرضا شکری، امید ویژه، محمد رضا مهدیزاده، سیاوش روزبه، مهدی ثابت سروستانی

 

رتبه چهاردهم: نفیسه گلستانی، علیرضا تقدیری، محدثه سادات حمیدی، محیا رنجبران، پوریا شقاقی، یاشار قجر

 

رتبه پانزدهم: شاهین قائلی، جواد عبدی

 

ســـایر آثـــار:
در این بخش آثار ارسالی شرکت کنندگان به معمارنیوز، منتشر می گردد. این بخش بروز رسانی می شود.
شرکت کنندگان می توانند جهت به نمایش گذاشتن طرح خود در نمایشگاه آنلاین، آثار خود را (با ذکر نام طراح یا گروه طراحی) به معمار نیوز ارسال نمایند؛ این بخش بروز رسانی می شود.

لطفاً آثار خود را به MemarNews@yahoo.com ارسال نمائید.

لینک مرتبط: اعلام نتایج نهایی مسابقه طراحی «پل _ پیاده راه» شیراز
لینک مرتبط:
 نتایج مسابقه؛ اعلام کدهای طرح های منتخب مسابقه طراحی «پل _ پیاده راه» شیراز
لینک مرتبط: فراخوان مسابقه طراحی «پل _ پیاده راه» شیراز

منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook