فراخوان مناقصه عمومی؛ انتخاب مجری پروژه پژوهشی «مطالعات و طراحی کیوسک‌های نوین شهری»

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی با موضوع زیر را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌بایست حداکثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین‌شده، پیشنهاد‌های خود را با توجه به RFP پروژه و در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) به آدرس این مرکز ارسال نمایند.

موضوع: «مطالعات و طراحی کیوسک‌های نوین شهری»

پیشنهاد دهنده و بهره بردار:
پیشنهاد دهنده: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل
بهره بردار: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل و سازمان زیباسازی شهر تهران

بیان و تشریح مسئله:
توسعه پایدار شهرها مستلزم ایجاد مشاغل جدید و نوآورانه ای است ک بتواند کالا و خدمات موردنیاز شهروندان را با کمرین آثار و تبعات محیطی و در سریع ترین زمان ممکن تأمین نماید. یکی از رهیافت هایِ حصول این مهم، توجه به فناوریهای دیجیتال و هوشمند و گسترش ارائه خدمات مربوط به آن در شهرها است. بر این سیاق، داشبوردهای شهری ک کیوسک های نوین و هوشمند یکی از زیرمجموعه های آن است می توانند بسیار راهگشا باشند.
کیوسک های شهری یکی از مصادیق مبلمان شهری هستند که افزون بر تأمین کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان به عنوان عنصری مهم در سیما و منظر شهری نیز محسوب می شوند. با نظر به افزایش جمعیت شهری و حجم وسیع اطلاعات تولیدشده و مورد نیاز شهروندان و حتی گردشگران، و نیز عطف به تغییر ساختار تبادل اطلاعات در جهان معاصر، حرکت به سمت استفاده روزافزون از کیوسک های هوشمند شهری امری اجتناب ناپذیر مینماید. این مهم مستلزم تغییر ساختار و ساماندهی مبادی خدمات رسانی از جمله کیوسک های قدیمی شهر وفق مقتضیات کنونی میباشد. استقرار حجم وسیعی از اطلاعات در زمینه های مختف با تأکید بر داده های شهری، و همچنین ارائه خدمات گوناگون به شهروندان و گردشگران از جمله ظرفیتهایی است که میتوان با بهره گیری موثر از کیوسک ها محقق نمود.
زمینه فعالیت کیوسک ها در کلانشهر تهران به اشکال متنوع و مخلتف سابقه ای طولانی بیش از سه دهه دارد؛ اما با توجه به فقدان سازوکارهای موثر برای ساماندهی یا نظارت بر فعالیت آنها، مشکلات و مسائل عدیده ای به وجود آمده که از آن جمله می توان به مسائل حقوقی و مالکیتی، برخی ناهنجارهای اجتماعی، تشکیل باندهای ذینفوذ، کژکارکردی یا تک کارکردی بودن، عدم توجه به جنبه های زیباشناختی و طراحانه آنها، و نیز فقدان یک مدل اقتصادیِ بُرد-بُرد که بتواند منافع عمومی شهر و مدیریت شهری را تأمین نماید، اشار کرد.
این مطالعه در نظر دارد تا وضعیت کلیه انواع کیوسک های شهری در تهران را از جهات و جوانب مخلتف مورد مطالعه و ارزیابی دقیق قرار داده و راه کارهایی موثر را برای اصلاح وضعیت موجود و بهینه سازی نحوه خدمات رسانی آنها با توجه به اقتضائات عصر حاضر، اصلاح محیط حقوقی و اقتصادیِ مرتبط با کیوسک های شهری و در نهایت طراحیِ زیباشناختی و نیز کارکردمبنایِ این ساز های نوین در شهر به دست دهد.

اهداف:
هدف کلان:
ساماندهی و بهینه سازی وضعیت کیوسک ها در شهر تهران و افزایش کیفی کارکرد آنها برای شهر و شهروندان (با اولویت کیوسکهای مطبوعات و گل و گیاه)

هدف خرد:
۱) گونه شناسی کیوسک در شهر تهران و ظرفیت سنجی کارکردی برای هر گونه و ایجاد نگاه جامع برای کلیه انواع کیوسک
۲) تدوین معیارها و شاخص های مکان یابی و جانمایی کیوسک ها به تفکیک گونه های مخلتف (بافت تاریخی بصورت مجزا)
۳) تدوین یک مدل حقوقی موثر بر تنظیم رابطه میان مدیریت شهری و کیوسک داران
۴) تدوین یک مدل اقتصادی و مشارکتی اثربخش برای فعالیت کیوسک ها با لحاظ تأمین منافع عمومی در شهر و مدیریت شهری
۵) طراحی کالبدی کیوسک ها متناسب با ضرورت استقرار کارکردهای متنوع و نوین در آنها

• دریافت فایل درخواست ارائه پیشنهاد پژوهشی مطالعات و طراحی کیوسک‌های نوین شهری

تذکر: قبل از تهیه پیشنهاد پژوهشی، بخش اسناد مناقصه (فراخوان) و نکات مربوطه به‌دقت مطالعه شود. لازم به ذکر است در صورت عدم انطباق پاکت‌های مناقصه با مشخصات مندرج در این بخش، پیشنهاد‌های ارسالی بررسی نخواهد شد و مسئولیتی در این خصوص متوجه مرکز نخواهد بود.

– سقف مبلغ برآورده شده (هزینه‌های کارشناسی و بالاسری): ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به حروف معادل (شش میلیارد و ششصد میلیون ریال)
– مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه (برای پروژه‌هایی که نیاز به اخذ سپرده تضمین باشد، پاکت ج که حاوی مبلغ سپرده تضمین بر اساس اسناد مناقصه است بدون قید و شرط می بایست ارائه شود): مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان به حروف معادل (سیصد و سی میلیون ریال).
– شماره حساب مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برای واریز سپرده تضمین: ۷۰۰۷۸۷۶۳۹۹۱۶ بانک شهر شعبه الهیه آقابزرگی کد ۵۰۲
– برای دریافت شرح نیازمندی‌های پروژه (RFP) بر روی فایل پیوست کلیک نمایید.
– با توجه به اخذ ضمانت حسن انجام تعهدات از مجری منتخب قبل از عقد قرارداد، مناقصه‌گران قبل از شرکت در فراخوان به این موضوع توجه داشته باشند: (در صورتیکه مجری شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر دولتی باشد: اخذ ضمانت‌نامه بانکی به میزان ۱۰درصد مبلغ کل قرارداد و در صورتیکه مجری شخص حقوقی دولتی باشد: ضمانت‌نامه انجام تعهدات به میزان ۵ درصد مبلغ کل قرارداد به صورت مکتوب مطابق با فرمت تعیین شده ی مرکز (یا ارائه ضمانت نامه کتبی با امضای روسای دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد به استناد مصوبه هیئت وزیران مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ شماره نامه ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه)
– درج این آگهی هیچ‌گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه‌گذار ایجاد نمی‌نماید.

الزامات شرکت در مناقصه:
۱- داشتن گواهی صلاحیت در یک یا چند تخصص مرتبط همچون معماری، طراحی شهری، طراحی صنعتی، مدیریت شهری، برنامه‌ریزی شهری، اقتصاد، حقوق شهری و …
تبصره: دانشگاه‌های معتبر کشور می‌توانند خارج از شمول الزامات فوق در این فراخوان عمومی شرکت نموده و پروپوزال‌های فنی و مالی خود ارائه نمایند.

۲- تهیه پروپوزال مشتمل بر موارد ذیل (مبتنی بر RFP مندرج در سایت مرکز مطالعات):
– رویکرد مطالعاتی و فنی به موضوع
– شرح خدمات تفصیلی با تأکید بر شفاف‌سازی خروجی‌های اصلی و محصولات قابل‌تحویل هر مرحله
– تدقیق فرآیند و شفاف‌سازی متدولوژی انجام کار
– تدقیق زمان‌بندی انجام مراحل و ارائه آن در نرم افزار MSP
– معرفی افراد کلیدی پروژه به‌همراه رزومه
– امضای افراد کلیدی مطابق با مراحل شرح خدمات (هر فرد باید حضور خود را در انجام بخشی از شرح خدمات تأیید نماید)
– رزومه و سوابق کاری شرکت‌های همکار

مهلت ارائه و تحویل پیشنهاد در ساعات اداری: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۹

محل ارائه و تحویل پیشنهاد:
 تهران، خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان شهید آقابزرگی، شماره ۳۲، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، طبقه چهارم، دبیرخانه مرکز، کدپستی ۱۹۶۴۶۳۵۶۱۱
تلفن: ۳-۲۲۳۹۲۰۸۰-۰۲۱
واحد متولی: مدیریت خدمات شهری و محیط زیست
کارشناس مسئول واحد متولی: سرکار خانم مینوسپهر با شماره تماس ۲۲۳۹۲۰۸۰ داخلی ۱۴۴

شماره فراخوان: ۳۱۲
منبع: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
دریافت تصویر

منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :



نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook