فراخوان مسابقه طراحی معماری مجموعه تجاری_ فرهنگی_ ورزشی و پذیرایی؛ گیلان

کارفرمای پروژه: شرکت پویندگان سلامت
دبیرخانه مسابقه: گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی استان گیلان

شرکت پویندگان سلامت با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان در جهت نیل به ایده های نو و تفکرات خلاقانه معماری و با هدف ایجاد اثری متفاوت و ماندگار در نظر دارد از طریق برگزاری مسابقه معماری برای طراحی مجموعه تجاری،فرهنگی،ورزشی و پذیرایی در زمینی واقع در بلوار شهید افتخاری، جنب بیمارستان تخصصی قائم (عج) نسبت به انتخاب طرح برتر اقدام نماید.

از این رو از کلیه مهندسین مشاور، مهندسین معمار و دانشجویان معماری دعوت بعمل می آید تا در صورت تمایل با مراجعه به سایت سازمان نظام مهندسی استان گیلان، تکمیل فرم ثبت نام و دریافت مدراک و اطلاعات مربوطه در این مسابقه شرکت نمایند.

مورد مسابقه:
طراحی مجموعه تجاری، فرهنگی، ورزشی و پذیرایی در زمینی واقع در بلوار شهید افتخاری، جنب بیمارستان تخصصی قائم(عج)

خواسته های مجموعه:

• طبقه زیر همکف:
– هایپر مارکت طبق جانمایی کروکی پیوست در امتداد خیابان اصلی در دو بخش شرقی و غربی، تفکیک شده توسط هال مرکزی جهت فروش مواد غذایی در یک سمت و پوشاک در سمت دیگر با در نظر گرفتن کلیه فضاهای پشتیبانی و جنبی بر اساس مقررات و استاندارد ها.
– پارک آبی سرپوشیده با امکانات تفریحی و خدمات جنبی مربوط به آن که مکان یابی آن در کروکی پیوست مشخص شده است.
– دسترسی به فضای هایپر مارکت و پارک آبی در این طبقه برای مراجعین با خودرو بطور مستقیم از همین طبقه (زیرزمین) در پارکینگ و جهت مراجعین پیاده از محل مشخص شده در همکف و آسانسورهای ارتباطی از مجاورت پارکینگ به زیرزمین و طبقات پیش بینی گردد، لازم است طراحان محترم به تمرکز دسترسی ها از یک مسیر جهت کاهش تعداد آسانسورها راه پله و تعریف صحیح آن از طریق فضای هال مرکزی و تقسیم توجه نمایند. (آسانسورهای دسترسی از پارکینگ به طبقات و مراجعین پیاده یکسان در نظر گرفته شوند)

• طبقه همکف:
– طرح واحدهای تجاری به عرض ۶ متر و به عمق کل زمین (چنانچه در کروکی پیوست مشخص شده است.) به نحوی که کد ارتفاعی کف تمام شده واحدهای تجاری از سطح خیابان اصلی ۱۰۰+ سانتیمتر مد نظر قرار گیرد.
– کلیه واحدهای تجاری دارای بالکنی با طولی معادل یک سوم کل واحد میباشند.
– ارتفاع واحدهای تجاری ۵.۵ متر میباشد.
– در مقابل واحدهای تجاری و مجاورت خیابان اصلی طراحی پارکینگ با حداقل عمق ممکن، مدنظر میباشد.
– محل ورودی سواره به پارکینگ و ورودی پیاده جهت ارتباط با فضاهای تقسیم و استفاده از سایر کاربری های مجموعه در جانمایی این طبقه (پیوست) مشخص شده است.

• طبقه اول:
– طراحی فودکورت شامل غرفه های عرضه، محل طبخ و مسیر دسترسی جهت انتقال مواد لازم جهت تهیه غذا ، فضاهی باز و بسته جهت سرو غذا با سایر فضاهای جنبی مورد نیاز بر اساس جانمایی پیوست.
– طراحی دو سینما با ظرفیت هریک ۲۵۰ نفر با فضاهای انتظار، تهیه بلیط و سایر فضاهای مورد نیاز بر اساس جانمایی پیوست. (ارتباط مراجعین فودکورت و سینما با یکدیگر از طریق یک فضای مرکزی حائز اهمیت است.)
– نحوه دسترسی از طریق آسانسور و راه پله ای که شرح آن در توضیحات طبقه زیر همکف ارائه شد و ورود به هال مرکزی مد نظر است.
– مرکز پذیرایی از جشن ها و مراسم با در نظر گرفتن فضاهای پشتیبانی لازم جهت تهیه و سرو غذای جداگانه برای خانم ها و آقایان و دو سالن پذیرایی مجزا و … برای جمعا ۶۰۰ نفر مهمان خانم و آقا ترجیحا در یک طبقه. ( جانمایی در کروکی پیوست)
– استفاده از کل بدنه ساختمان در ضلع جنوبی به جهت استفاده از دید و نور مناسب مد نظر میباشد.
– طراحی فضاهای مشاعی در کل مجموعه از قبیل خدماتی، نگهداری، سرویس های بهداشتی، ارتباطات عمودی و افقی به شکل آسانسور و راه پله، راهروها، فضاهای تجمع و تقسیم و … در طراحی مد نظر قرار گیرد.

• پارکینگ مجموعه:
– محل طراحی پارکینگ طبقاتی در کروکی پیوست به مراه مکان ورودی و مسیر دسترسی آن مشخص گردیده است، توضیح اینکه عدم اتصال پارکینگ از نظر حجمی و سازه به مجموعه و ارتفاع کمتر آن نسبت به ساختمان مجاور خیابان اصلی به جهت ارجحیت حجم اصلی نسبت به پارکینگ مد نظر است.
– ورود به پارکینگ از طبقه همکف و استفاده از طبقه زیر همکف جهت پارکینگ و ارتباط با هایپرمارکت و پارک آبی مدنظر میباشد.
– ترجیحا راه پله و آسانسورهای پارکینگ و دسترسی به طبقات در یک نقطه طراحی گردد.

هدف کلان:
این مسابقه با هدف دستیابی به ایده برتر در پاسخگویی همزمان به جنبه های انتفاعی، تکنولوژی روز ، ایجاد شخصیت منحصر بفرد معماری و تناسب با زمینه های فرهنگی و جغرافیایی رشت برگزار میگردد.

هدف عملیاتی:
طرح علاوه بر پاسخگویی به عملکردهای مورد نیاز از نظر ابعاد فضایی، اقلیمی، اجرایی، تاسیساتی و نظرات کارفرمایی با توجه به انگاره های زیبایی شناسانه مورد داوری قرارخواهد گرفت.

مختصری از موارد فوق به شرح ذیل می باشد:

ابعاد اقلیمی:
– بنا در جزء و کل تابع شرایط اقلیمی شهر رشت بوده و روش هایی در طراحی بکار گرفته شود که کاهش منابع انرژی را در پی داشته باشد . کنترل جداره ها ، بازشوها ، استفاده از نور و تهویه جهت مقابله با رطوبت و انتخاب جنس مصالح منطبق با اقلیم در طراحی مد نظر است.

ابعاد اجرایی:
– قابلیت اجرایی در همه قسمت های طرح وجود داشته باشد.
– سادگی در نظام اجرایی مد نظر باشد.
– توجه به تکنولوژی های روز صنعت ساختمان.

ابعاد فضایی:
– توجه به فضاهای پر و خالی و توالی فضاهای بسته، باز و نیمه باز.
– تولید فضاهای خوانا، متناسب و اجتناب از ایجاد فضاهای مبهم و پیچیده و بدون پیوستگی معمارانه از ارکان مد نظر در طراحی معماری مجموعه است.
– سلسله مراتب دسترسی و ارتباطات منطقی در دو بخش پیاده و سواره از مسائل با اهمیت و درخور توجه در نظام طراحی است.
– توجه به انعطاف پذیری نسبی از امتیازات طرح قلمداد می شود.
– اجتناب از هدررفت فضایی در جزء و کل مورد نظر باشد.

ابعاد زیبایی شناسانه:
– طرح از زیبایی برخوردار بوده و تطابق فرم معماری با عملکرد را در خود لحاظ کرده باشد.
– طراحی با رویکرد معماری کلاسیک به خصوص در نمای بیرونی با استفاده از سیمانکاری در قوس ها، ستون ها و نقش و نگار هماهنگ با آن مد نظر کارفرمای پروژه میباشد. ( علیرغم این موضوع ارائه طرح با رویکردهای دیگر بدون استفاده از مصالحی از قبیل کامپوزیت در نما بلامانع میباشد.)

معیارهای طراحی:
– قابلیت پاسخگویی به نیازهای طرح از طریق خلاقیت و نوآوری
– قابلیت های اجرایی طرح
– توجه به تکنولوژی های روز صنعت ساختمان
– نگاه اقلیمی به طرح
– تطابق فرم و عملکرد در معماری
طراحی مجموعه بعنوان یک عنصر شاخص معماری و یک نشانه که قابلیت ماندگار شدن بعنوان یک نماد شهری را داشته باشد.

شرایط و نحوه ارائه آثار:
– ارائه جدول برنامه فیزیکی شامل لیست ریز فضاهای هر بخش و زیربنای مورد نیاز  بر اساس لکه گزاری ارائه شده، کانسپت کلی طرح، پلان اولیه معماری طبقات، یک نما ( مجاورت خیابان اصلی، ضلع جنوبی) و یک برش.
– تصاویر سه بعدی حجم کلی طراحی شده از دیدهای اصلی بویژه ورود و خروج از شهر (مسیر رفت و آمد بلوار شهید افتخاری) و بخشهایی از نمای خارجی ساختمان که بعنوان نگاه خاص در طراحی معماری مجموعه حائز اهمیت باشد.
– ارائه تصویر سه بعدی از دید در شب نمای اصلی با لحاظ نورپردازی مجموعه.
– ارائه تصاویر سه بعدی از بخش های شاخص داخل مجموعه که طراح آنها را بعنوان وجه تمایز و خلاقیت خود در معماری قابل ارائه می داند.
– کلیه آثار در ابعاد ۷۰*۵۰ و بر روی فوم بورد و حداکثر در ۶ شیت ارائه گردد.
– علاوه بر شیت های اصلی، ارسال فایل اتوکد کامل نقشه ها و فایل پوسترها با فرمت مناسب و رزلوشن ۳۰۰dpi الزامیست.
– شیت ها و لوح فشرده ارسالی بدون هرگونه نشانه از قبیل لوگو، اسم، امضا و نشانه های خاص طرح یا شرکت یا گروه طراحی در پشت و روی شیت های ارسالی با بسته بندی مناسب به دبیرخانه مسابقه تحویل و کد مربوطه دریافت گردد.
– حق برگزاری نمایشگاه، چاپ آثار رسیده با ذکر نام صاحب اثر برای کارفرما محفوظ بوده و هیچ یک از آثار مرجوع نخواهد شد.

تهیه نقشه های تکمیلی معماری مجموعه تا مرحله فاز دوم در صورت توافق طرفین در خصوص زمانبندی، حق الزحمه و روش انجام کار توسط نفر برتر مسابقه و در غیر اینصورت از طریق برگزاری مناقصه با اولویت نفرات برتر مسابقه صورت خواهد گرفت.

• دریافت فایل ها و مدارک پیوست:
دانلود فرم ثبت نام
دانلود فایل کروکی جانمایی طبقات
دانلود فایل تصاویر مورد نیاز
دانلود فایل اتوکد

هیئت داوران:
اسامی هیئت داوران طی ۲هفته آینده متعاقباً اعلام خواهد گردید.
پس از آخرین پیگیری انجام شده از دبیرخانه «مسابقه طراحی معماری مجموعه تجاری_ فرهنگی_ ورزشی و پذیرایی؛ گیلان» در تاریخ ۹۵/۸/۱۱ ، اسامی هیئت داوران هفته آینده اعلام میگردند.

بروزرسانی مورخ ۹۵/۹/۴ :
بنا بر اعلام دبیرخانه مسابقه؛ اسامی هیئت داوران به شرح زیر اعلام می گردد:

١. جناب آقای دکتر اصغر ساعد سمیعی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران و از مولفین کتب مقررات ملی ساختمان
٢. جناب آقای دکتر محمد مهدی رئیس سمیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
٣. جناب آقای مهندس رضا پرویزی
عضو هیات علمی دانشگاه و نماینده گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی گیلان در هیات داوران
………………………………..

جوایز مسابقه:
رتبه اول: ده سکه بهار آزادی، لوح تقدیر، تندیس مسابقه
رتبه دوم: پنج سکه بهار آزادی، لوح تقدیر، تندیس مسابقه
رتبه سوم: سه سکه بهار آزادی، لوح تقدیر، تندیس مسابقه
رتبه چهارم تا ششم: لوح تقدیر و تندیس مسابقه

زمان و مهلت ثبت نام و ارائه آثار:
مهلت ثبت نام: از ۹۵/۷/۲۷ الی ۹۵/۸/۱۰  (تکمیل فرم ثبت نام و ارسال فایل Word و یا Pdf)
آخرین مهلت ارسال آثار: ۹۵/۹/۱۳  حداکثر تا ساعت ۱۴   تمدید:
– تاریخ تحویل طرح های شرکت کنندگان استان گیلان: تا ساعت ١٣:٣٠ روز چهارشنبه مورخ ٩۵/٩/٢۴
– تاریخ تحویل طرح های شرکت کنندگان سایر استان ها به جهت زمان لازم برای ارسال و یا تحویل حضوری: تا ساعت ١٣ روز پنج شنبه مورخ ٩۵/٩/٢۵
اعلام نتایج: تا پایان آذر ۱۳۹۵

* پس از ارسال فرم ثبت نام به ایمیل guilan.nezam.architecture@gmail.com ، یک پیام کوتاه حاوی نام و تاریخ ارسال فرم به شماره همراه ۰۹۱۱۳۳۱۹۵۱۹ ارسال گردد.
* ارسال آثار به دبیرخانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان با دریافت رسید و کد مربوطه همراه خواهد بود.
* بدیهی ست آثاری که بعد از تاریخ مذکور به دبیرخانه ارسال گردند در مسابقه شرکت داده نخواهند شد.

بروزرسانی مورخ ۹۵/۹/۲ :
لینک مرتبط: عدم اعلام داوران مسابقه طراحی مجموعه چند منظوره گیلان؛ پس از گذشت بیش از یک ماه

بروزرسانی مورخ ۹۵/۹/۴ :
اسامی هیئت داوران:
١. جناب آقای دکتر اصغر ساعد سمیعی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران و از مولفین کتب مقررات ملی ساختمان
٢. جناب آقای دکتر محمد مهدی رئیس سمیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
٣. جناب آقای مهندس رضا پرویزی
عضو هیات علمی دانشگاه و نماینده گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی گیلان در هیات داوران

لینک مرتبط: بازخورد؛ اعلام داوران مسابقه طراحی مجموعه تجاری_ فرهنگی_ ورزشی و پذیرایی گیلان

 

دبیرخانه:
رشت، بلوار شهید انصاری، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان، گروه تخصصی معماری، اتاق ۲۰۳
تلفن: ۰۱۳۳۳۷۳۱۲۹۸ خانم مهندس قلی پور  –  ۰۹۱۱۳۴۲۲۴۲۷ دکتر پرویزی
ساعت تماس ۱۰ الی ۱۴

مدیر طرح و نماینده کارفرما در مسابقه: کاوه فریدونی
تلفن: ۰۹۱۱۳۳۱۹۵۱۹ ساعت تماس ۱۱ الی ۱۳ صبح  –  ۱۸ الی ۲۱ عصر
سایت مرتبط: www.guilan-nezam.ir
پوستر مسابقه
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

 

 

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :۲۶ نظر on “فراخوان مسابقه طراحی معماری مجموعه تجاری_ فرهنگی_ ورزشی و پذیرایی؛ گیلان”

 • وحید wrote on ۲۷ مهر, ۱۳۹۵, ۱۴:۲۷

  با سلام

  ، یک سازمان که وظیفه اش دفاع از حق و حقوق مهنذسین معمار میباشد ، اینگونه با یک مسابقه ی معماری برخورد میکند ؟ جای سئوال هست که چرا این مسابقه در سایت رسمی کمسیون مسابقات معماری ثبت نگردیده هست ؟

 • محمد wrote on ۲۷ مهر, ۱۳۹۵, ۱۶:۰۰

  واقعا مسخرس
  اگه یک طرح با این وسعت به یک شرکت مشاور داده بشه هزینه ای که فقط برای طراحی میگیرن چندین برابر مجموع جایزه هاس. ۱۰ تا سکه یرای همچین پروژه ای؟!!!!!!!!!!!!!!
  بعد اخرشم گفته میشه که داوران محترم هیچ طرحی را شایسته کسب رتبه اول ندانستن و کلی ایده مجانی بدست میارن. واقعا جای بسی تاسف داره…………
  راه برخورد با چنین جوی شرکت نکردن هستش تا مسابقات اصلاح بشه…….

 • ali wrote on ۲۷ مهر, ۱۳۹۵, ۱۷:۰۶

  بیشتراز ۱۰ میلیون هزینه میبره کارکردن رو همچین پروژه ای .باید یک تناسبی بین ماهیت پروژه و مقدار جایزه وجود داشته باشه. ….

 • معین wrote on ۲۷ مهر, ۱۳۹۵, ۲۰:۰۹

  جایزش کم نیست ؟کسی فکر نکنم شرکت کنه این همه کار برای ده سکه؟!!!یکم دست و دل باز تر …

 • شکوهی wrote on ۲۷ مهر, ۱۳۹۵, ۲۲:۴۲

  برای خواندن متن این فراخوان باید ده سکه میدادند ، واقعا با این همه خواسته ۱۰ سکه(عدم همخوانی خواسته ها با جایزه)
  مشخص نبودن هیئت داوران …
  بی توجهی به آئین نامه مسابقات معماری
  ….

 • 110 wrote on ۲۸ مهر, ۱۳۹۵, ۱۲:۰۱

  متری چند حساب کردند؟
  هزینه ارسال تا رشت هم در نمیاد!

 • محمد wrote on ۲۸ مهر, ۱۳۹۵, ۱۴:۲۴

  هر کی یه دور این متن فراخوان رو بخونه می فهمه از ته این مسابقه هیچی در نمیاد….. جالبه واقعا اومده میگه طرح زیبا باشد و سبک کلاسیک مدنظر کارفرما هست!!!! … هم خوب چیزیه…. هر چند از نظام مهندسی استان گیلان جز این انتظار نمیره… داورا هم که بالاخره از یه جا جور می کنن دیگه مهم نیست…. کاملا معلومه که چرا دبیرخانه مرکزی مسابقات معماری بهشون لوگو نداده

 • مهدی wrote on ۲۸ مهر, ۱۳۹۵, ۱۴:۴۷

  مسخرس ، تو آیتم ها خلاقیت و نوآوری و فلان و فلان نوشته بعد میگه مدنظر کارفرما نمای کلاسیک هست
  طرف نمیخواسته هزینه کنه بده کسی طراحی کنه ، اینجاست که معنی شایسته ی زرنگ سالار به کار میره.

 • معمار wrote on ۲۸ مهر, ۱۳۹۵, ۱۷:۰۴

  عجیبه! روز به روز مقدار جوایز نسبت به حجم کار کمتر میشه! ادم رغبت نمیکنه کار کنه! کسی هم متاسفانه به فکر شرکت کنندگان نیس!با وجود این همه معترض! اخه این حجم طراحی فقط ١٠ سکه نفر اول؟! بعدشم به قول دوستمون میگن هیچ گروهی شایسته ی رتبه ی اول نیست. شرکت نکردن بهترین راه حل برای نشون دادن اعتراضمونه…

 • نوید wrote on ۲۹ مهر, ۱۳۹۵, ۱:۲۰

  کدوم داور درسته حسابی حاضره مسابقه ای رو داوری کنه که یکی از خواسته های طرح نمای کلاسیکه؟
  کدوم معماری حاضری مسابقه رو شرکت کنه که توی شرحش نوشته باید از سیمانکاری در قوس و ستون استفاده بشه؟
  متن فراخوان بیشتر ….

 • Thomas J wrote on ۲۹ مهر, ۱۳۹۵, ۱:۴۷

  سلام ؛
             انشاءا… خدا بخواد منظور نظام مهندسی رشت از ” معماری کلاسیک ” ، کلاسیک ایرانی هست دیگه !  چون اگر تمام آمریکا رو بگردید بعیده بک نمای کلاسیک یا نئو کلاسیک جهت مکانی با کاربری ورزشی – تفریحی ببینید . انصافاً از این کاریکاتورهای ساخته شده در تهران نسبت به تناسبات واقعی بنای نئوکلاسیک غرب ، تن توماس جفرسون تو قبر میلرزه !  کامپوزیت چین عزیز هم که دیگه همتون مستحضرید !!
  کارفرمای محترم مشاوران خوبی در اختیار نداشته ، چون هر کس که یک اتاق ساخته باشه میدونه ۱۰ میلیون تومان معادل هزینه فقط ” تهیه ، حمل ، مصالح و نصب ۲۰ مترمربع فرش سنگ دهبید ” میشه !!!!  حالا شما کل هزینه ساخت رو حساب کنید و ببیند چه درصدی از آن رو بابت طرح معماری در نظر گرفته اید ؛ خداییش یک سنگ کار خوب ببینید و جامعه مهندسی رو سرکار نذارید .
  هنوز چند روز از عاشورا نگذشته ؛ حداقل کمی خدا رو در نظر گرفتن ، انصاف ، بصیرت و عقلانیت در هر کاری لازم هست .
  بدون غرض نسبت به نیت احتمالاً خیر متولیان پروژه ؛ ولی جو کلی معماری در ایران با توجه به اختلاف طبقاتی ، رکود و نظام Copy-Paste ، فرصتی برای قشر نئو بورژوا ایجاد کرده تا بردگی مدرن و Labor را اشاعه دهند .  خدا خودش بخیر بگذرونه …

 • Thomas J wrote on ۲۹ مهر, ۱۳۹۵, ۳:۰۲

  Design is the Guarantte of Investment

 • yousef wrote on ۲۹ مهر, ۱۳۹۵, ۱۰:۲۳

  باید یک سازمانی که همون کمیته مسابقات هست قوانینی از جمله ارزش مالی پروژه را تعیین کنه نه اینکه هرکسی میخواد مسابقه برگزار کنه هرجوری که دلش میخواد قوانین تعریف کنه جالبه تو بعضی مسابقات داورا اصلا معلوم نیست کی هستن حالا با این اعتراض مثلا میشه ۱۲ تا سکه
  به نظر من داورهای مسابقات باید کمیته تعیین کنه نه دبیرخانه مسابقه و اینکه تو مسابقاتی که تحت نظر کمیته نیست شرکت نکنید

 • yousef wrote on ۲۹ مهر, ۱۳۹۵, ۱۰:۳۷

  فکر میکنم یک ترفند زدن حالا یک عددی گذاشتن فکرکردن همه اعتراض میکنن بعد ۲تا دیگه سکه اضافه میکنن

 • فرم آژند wrote on ۲۹ مهر, ۱۳۹۵, ۱۲:۲۳

  دیگه هرچی هیچی نمیگیم کیفیت مسابقات روز به روز افتضاح تر میشه اینکه مسابقه نیست دیگه مسخره بازیه.ایده و عملکردو خواسته کارفرما و تمام جزئیات و دتایل و سبک طراحی و….. بفرمایید جامعه معمارا…. بخدا تعارف نکنین

 • art wrote on ۳۰ مهر, ۱۳۹۵, ۱۵:۱۳

  سارمان نظام مهدسی استان البرز هنور نتیجه مسابقه خود را اعلام نکرده.
  و این ساژمان نظام مهندسی است که باید الگوی نظم و اعتماد برای دیگران باشد.
  حال چه انتظاری باید از شرکت های خصوصی داشت؟.

 • ک.م wrote on ۱ آبان, ۱۳۹۵, ۹:۳۳

  جز تاسف کاری از دست کسی بر نمیاد.این چ وضعیه آخه؟؟؟؟کی میخان حق یه معمارو درست بدن؟۱۰ سکه برا یک ماه شبانه روزی وقت گذاشتن؟!!!!!!!!!!!!!!

 • سپاس حقیقی wrote on ۱ آبان, ۱۳۹۵, ۲۲:۰۵

  مسابقه گذاشتین که پروژه بهتر رو انتخاب کنین بعد نوشتین نمای کلاسیک؟ کارفرمایی که کلاسیک می پسنده، از مسابقه چی …؟؟؟!!!! به جای جایزه ام می نوشتین: حالا یه جوری از خجالتتون در می یایم…. بخدا اینجوری آبرومندانه تر بود.

 • kousha wrote on ۲ آبان, ۱۳۹۵, ۸:۴۰

  مسابقه در ایران محکوم به شکسته اون بلایی که سر پروژه موزه دفاع مقدس اومد با اونهمه تبلیغ و دعوتنامه اینکه دیگه تکلیفش مشخصه ….!!!!!

 • شایان wrote on ۲ آبان, ۱۳۹۵, ۱۸:۵۱

  من از سایت معمار نیوز میخوام این مسابقات آبکی رو اطلاع رسانی نکنند ! متن مسابقه انگار قرارداد نهایی هست ! اون وقت ۱۰ میلیون ! اونم تو این وقت کم! آخرشم مسابقه نفر اول و دوم و سوم نداره ! قرارداد همچین ساختمانی زیر ۶۰۰- ۷۰۰ میلیونم نیست. اونوقت ۱۰ تا سکه ! تازه اگه بدن! کسی شرکت نکنه ….. !

 • شایان wrote on ۲ آبان, ۱۳۹۵, ۱۸:۵۵

  …. ! طراحی کلاسیک !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! خوشگل باشه؟! ای خدا…

 • m.zahedi wrote on ۴ آبان, ۱۳۹۵, ۲۱:۰۹

  سالهاست فاتحه معماری این مرز و بوم خونده شده…وقتی کسانی متولی اموری میشن که …. همین انتظار رو باید داشت… وقتی قرار باشه نمای مد نظر کارفرما (اونم از نوع کلاسیک..) طراحی بشه ، پس مسابقه گذاشتنتون چیه ؟ من فقط متاسفم برای اون سازمان به اصطلاح نظام مهندسی… !!!

 • علی wrote on ۵ آبان, ۱۳۹۵, ۲۲:۵۴

  تاسف باره همچین مسابقه ایی۱۰ تا سکه اونم با زمان بندی محدود, تو یه ماه چه جوری میشه کار کرد حداقل باید ۵۰رو وقت می دادن

 • مازیار wrote on ۶ آبان, ۱۳۹۵, ۱۳:۳۰

  با سلام یک نکته ابتکاری در این مسابقه راه اندازی کانال تلگرامی برای پاسخگویی به سوالات متداول هست که بنظرم کارجالبی بود بنظرم علاوه بر افزایش جایزه نفراول تعداد افرادی که حداقل لوح تقدیر می گیرند را افزایش دهند یک کاغذ هزینه زیادی ندارد و ۵ نفر خیلی کم هست داخل مسابقات کوچکتر از این تا ۱۶ نفر را هم تقدیر کردند . باتشکر

 • معماری که به زانو درآمد wrote on ۱۰ آبان, ۱۳۹۵, ۱۴:۵۴

  دوستان  معمار نماینده کارفرما خودش مشاور ابنیه است با گرید تجاری و ….
  سرچ کنید.

 • بابک wrote on ۱۹ آبان, ۱۳۹۵, ۱۱:۲۶

  کارفرمای محترم بهتره به جای مسابقه یه چند تا کارآموز معماری جور میکردین و هرکدوم چندتا آلترناتیو کلاسیک کپی شده از یونان باستان براتون انجام می دادن. حیفه این سکه ها رو بذارین تو ساختش به دردتون می خوره.

نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook