فصلنامه همشهری معماری، شماره ۲۹، تابستان ۱۳۹۴-

فصلنامه همشهری معماری
فصلنامه معماری و شهرسازی
شماره ۲۹، تابستان ۱۳۹۴
۱۹۰ صفحه
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

آنچه در این شماره می خوانید:
فهرست مطالب:

باشــگاه
فردا درباره همـــه ما قضـــاوت خواهند کرد
– سـرنوشت
– رصدکردن گذشته از طریق حال
– بیگانـــــه
– کانادا یا افغانستان؟ معماران بر سر دوراهــــی
– من، بهزاد و داستان معمار متوسط
– مشکل خویش بر پیر مغــان بـــردم دوش
– سیالیت کاربری در کالبدهای تهران
– د‌رباره آقــای تیمــوری
– معرفــی کتاب

رویـــداد
– فرزند خلف مدرنیسم
– بســـکی بزرگ
– صدای سرسخت معماری ایران
– عکس فـــوری
– «کار-اولی»های جایزه معمار
– بازی کوچک

اندیشــه
– نقـــد خوب است‌،  اما برای همســایه
– سـیر تحول مفهـوم منظر فرهنگی
– خویشـتن از دیـد غریبه
– به دنبال خاطـرات کودکی
– در کارزار گفتمــان‌ها

مــوج نو
– فرم‌، تنها ناجــی است
– روایتگری بر بســتر فضا
– مشـــاع
– معمــاری آتوپویتیک
– ایجاز تکــرار

نقـــد
– فاصــله رویا تا واقعیت
– ضــرورت یا فرصــت؟!
– نازیبای خفته در آغوش هزارویک شب
سایت مرتبط: memari.hmg.ir
دریافت تصویر روی جلد

منبع خبر: www.MemarNews.com

 

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2022 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook