فراخوان مناقصه پروژه پژوهشی با موضوع «آسیب‌ شناسی ساختمان‌ های رها شده شهر تهران و ارائه برنامه اقدام ساماندهی آن ها با تأکید بر ابعاد حقوقی و قانونی»

مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی مذکور را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌ بایست حداکثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین‌ شده، پیشنهاد‌ های خود را با توجه به RFP پروژه و در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) به آدرس این مرکز ارسال نمایند.

موضوع: «آسیب‌ شناسی ساختمان‌ های رها شده شهر تهران و ارائه برنامه اقدام ساماندهی آن ها با تأکید بر ابعاد حقوقی و قانونی»

پیشنهاد دهنده و بهره بردار:
پیشنهاد دهنده: معاونت شهرسازی و معماری
بهره بردار: اداره کل معماری و ساختمان

بیان و تشریح مسئله:
در حال حاضر شهر تهران با مسئله ای به نام ساختمان های نیمه کاره و رها شده مواجه است. بر اساس آمار موجود حدود هزار پروژه ساختمانی متعلق به مالکان دولتی و عمدتاً خصوصی در مراحل مختلف گودبرداری، اسکلت بندی، ستون گذاری، سقف زنی و سفت کاری به دلایل مختلف نیمه کاره رها شده اند و پیش بینی می شود این روند به صورت صعودی در سال های آتی نیز ادامه دار باشد؛ موضوعی که آثار دراز مدت آن به نفع هیچ یک از کنشگران حاضر در شهر نیست و پیامد های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و حقوقی را موجب می شود که آثار منفی آن مستقیماً در شهر قابل مشاهده است. ایجاد ناامنی برای شهروندان به واسطه ایمن نبودن سازه های بنا، ایجاد تهدید برای ساختمان های مجاور گود برداری های رها شده، انباشت مصالح ساختمانی و ایجاد آلودگی و انسداد شبکه دفع آب های سطحی، ایجاد نقاط نا امن و بی دفاع و اغتشاش بصری و مخدوش شدن دید و منظر شهر بخشی از آثار و تبعات منفی وجود ساختمان های نیمه کاره و رها شده در سطح شهر می باشند.
بنابراین لازم است به منظور کاهش زیان و خسارات ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست، سیما و منظر شهری، ایمنی عابران و امنیت شهر و همچنین پیشگیری از آسیب های اجتماعی، ضوابطی تدوین شود تا دارندگان پروانه ساختمانی حتی در صورت داشتن دستور از مقامات قضایی مبنی بر توقف پروژه، ملزم به احصاء ضوابط ایمنی و حفاظت از سازه های نیمه کاره و گود برداری های خود شوند و یا ضوابطی تدوین شود تا شهرداری بتواند از محل جرایم تعلیق پروانه برای رفع خطر از بنا هزینه کند. در حال حاضر شورای شهر و شهرداری تهران با مجموعه اختیارات حقوقی و قانونی که دارند، نمی توانند در خصوص این قبیل فضا های نا ایمن شهری اقدام قابل توجهی انجام دهند که علت اصلی آن خلاء های قانونی و حقوقی موجود در این زمینه است. اگرچه در سال های گذشته قوانین و مقرراتی نظیر قانون نحوه تکمیل شهرک ها و مجتمع های نیمه تمام مصوب ۲۶۳۱ و نظایر این ها به تصویب رسیده است؛ اما طبق قانون مالکان ساختمان ها نیز اختیاراتی دارند که نمی توان آنها را ملزم به تکمیل ساختمان و دریافت پایانکار کرد و شهرداری در نهایت می تواند نسبت به ساماندهی و محصور کردن این فضا ها اقدام نماید. یکی از علل این پدیده را می توان رویه های موجود دانست که مالکان به منظور جلوگیری از اتمام مهلت پروانه ساختمانی ملزم به تخریب و گودبرداری می شدند و این مساله باعث می شد گود های بلاتکلیف بسیاری به فضا های رها شده سطح شهر اضافه شود و مشکلاتی متعددی برای ساختمان های همجوار و شهروندان ایجاد نماید. در این خصوص راهکارهایی نظیر دو مرحله ای شدن صدور پروانه ساختمانی پیشنهاد شد که همچنان به نتیجه و اقدام مشخصی ختم نشده و خلاء های قانونی و خالی بودن دست شهرداری ها جهت انجام اقدام مقتضی از یکسو و اهمیت حفظ و تامین ایمنی و امنیت شهروندان و جلوگیری از سایر اثرات سوء املاک رها شده از سوی دیگر، منجر به تعریف این پروژه مطالعاتی جهت آسیب شناسی و ارائه راه کارهای مناسب جهت ساماندهی اینگونه املاک در سطح مناطق ۱۱ گانه شهر تهران شده است.

اهداف:
این طرح با هدف تبیین راه کارهای حقوقی و قانونی جهت توانمند سازی شهرداری در زمینه ساماندهی ساختمان های رها شده شهر تهران ارایه شده است که اهداف عملیاتی آن عبارتند از:
– دستیابی به تعریف جامعی از ساختمان نیمه کاره، رها شده و… و معیارهای تشخیص آن ها، دسته بندی از انواع ساختمان های در حال ساخت و نیمه کاره و چگونگی فرآیند شناسایی این بنا ها در سطح شهر
– تبیین راه کار های حقوقی و قانونی و ارائه برنامه اقدام ساماندهی جهت مواجهه با ساختمان های رها شده شهر تهران
– پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات، تعیین نحوه اعمال جرایم نقدی و غیرنقدی برای ساختمان های نیمه کاره، نحوه اتخاذ تصمیمات و اقدامات برای مواردی موردنیاز و …

قلمرو سازمانی، محدوده مکانی و زمانی:
قلمرو سازمانی: قلمرو سازمانی پژوهش معاونت شهرسازی و معماری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران را در بر می گیرد.
محدوده مکانی: قلمرو مکانی پژوهش شهر تهران می باشد.
محدوده زمانی: قلمرو زمانی پژوهش زمان معاصر خواهد بود و بنابر لزوم مقاطع زمانی گذشته نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. مدت زمان انجام این پژوهش نیز ۷ ماه خواهد بود.

• دریافت فایل درخواست ارائه پیشنهاد پژوهشی «آسیب‌ شناسی ساختمان‌ های رها شده شهر تهران و ارائه برنامه اقدام ساماندهی آن ها با تأکید بر ابعاد حقوقی و قانونی»

تذکر: قبل از تهیه پیشنهاد پژوهشی، بخش اسناد مناقصه (فراخوان) و نکات مربوطه به‌ دقت مطالعه شود. لازم به ذکر است در صورت عدم انطباق پاکت‌ های مناقصه با مشخصات مندرج در این بخش، پیشنهاد‌ های ارسالی بررسی نخواهد شد و مسئولیتی در این خصوص متوجه مرکز نخواهد بود.

– سقف مبلغ برآورده شده (هزینه‌های کارشناسی و بالاسری): ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حروف معادل (دو میلیارد و یکصد و سی میلیون ریال)
– مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه (برای پروژه‌ هایی که نیاز به اخذ سپرده تضمین باشد، پاکت ج که حاوی مبلغ سپرده تضمین بر اساس اسناد مناقصه است بدون قید و شرط می بایست ارائه شود): این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.
– شماره حساب مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران برای واریز سپرده تضمین: ۷۰۰۷۸۷۶۳۹۹۱۶ بانک شهر شعبه الهیه آقابزرگی کد ۵۰۲ (این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.)
برای دریافت شرح نیازمندی‌های پروژه (RFP) بر روی فایل پیوست کلیک نمایید.
با توجه به اخذ ضمانت حسن انجام تعهدات از مجری منتخب قبل از عقد قرارداد، مناقصه‌ گران قبل از شرکت در فراخوان به این موضوع توجه داشته باشند: (در صورتیکه مجری شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر دولتی باشد: اخذ ضمانت‌ نامه بانکی به میزان ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد و در صورتیکه مجری شخص حقوقی دولتی باشد: ضمانت‌ نامه انجام تعهدات به میزان ۵ درصد مبلغ کل قرارداد به صورت مکتوب مطابق با فرمت تعیین شده ی مرکز (یا ارائه ضمانت نامه کتبی با امضای روسای دانشگاه‌ ها، موسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد به استناد مصوبه هیئت وزیران مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ شماره نامه ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه)
برگزاری کمیته مالی (گشایش پاکات مالی) مناقصه در محل مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران حداکثر ۷ روز کاری پس از اتمام مهلت ارائه پیشنهاد ها برگزار می‌ شود و از مناقصه‌ گرانی که حد نصاب امتیاز فنی لازم را کسب کرده باشند دعوت به عمل خواهد آمد. در صورت تمدید فراخوان، اطلاع‌ رسانی در سایت مرکز صورت می‌ گیرد.
پاکت‌های مالی مناقصه‌ گرانی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب نکرده باشند حداکثر به مدت یک ماه پس از اتمام مناقصه در مرکز محفوظ است و  برای دریافت پاکت مالی (ب) شخص مناقصه‌ گر یا نماینده ایشان با معرفی نامه به واحد حراست مرکز واقع در طبقه ۶ مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر، هیچگونه مسئولیتی متوجه این مرکز نخواهد بود.
– درج این آگهی هیچ‌ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی ‌نماید.

مهلت ارائه و تحویل پیشنهاد در ساعات اداری: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۰ (لازم به ذکر است دبیرخانه مرکز پس از وقت اداری تعطیل می‌شود و صرفاً در وقت اداری «در حال حاضر با توجه به ویروس کرونا، وقت اداری ساعت ۱۴ است» امکان تحویل پیشنهاد ها وجود دارد)    تمدید: سه شنبه، ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰

محل ارائه و تحویل پیشنهاد: تهران، خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان شهید آقا بزرگی، شماره ۳۲، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، طبقه همکف، دبیرخانه مرکز، کدپستی ۱۹۶۴۶۳۵۶۱۱
تلفن: ۳-۲۲۳۹۲۰۸۰-۰۲۱

واحد متولی: مدیریت مطالعات و برنامه ریزی معماری و شهرسازی
کارشناس مسئول واحد متولی: جناب آقای رفیعی با شماره تماس ۲۲۳۹۲۰۸۰ داخلی ۱۴۵

شماره فراخوان: ۳۵۶
منبع: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

 

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook