فراخوان مناقصه پروژه پژوهشی با موضوع «مطالعه امکانسنجی ایجاد رینگ گردشگری مابین میدانگاه ارامنه و باغ سلیمانیه در منطقه ۱۴ شهرداری تهران»

مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی مذکور را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌ بایست حداکثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین‌ شده، پیشنهاد‌ های خود را با توجه به RFP پروژه و در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) به آدرس این مرکز ارسال نمایند.

موضوع: «مطالعه امکانسنجی ایجاد رینگ گردشگری مابین میدانگاه ارامنه و باغ سلیمانیه در منطقه ۱۴ شهرداری تهران»

پیشنهاد دهنده و بهره بردار:
پیشنهاد دهنده: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه ۱۴
بهره بردار: شهرداری منطقه ۱۴

بیان و تشریح مسئله:
گردشگری دارای انواع مختلفی است که در چارچوب الگو های فضایی دسته بندی می شود. یکی از این الگو های فضایی، گردشگری شهری است. عرصه های شهری به واسطه جاذبه های تاریخی و فرهنگی خود می توانند مقاصد گردشگری مهمی محسوب شوند به طوری که می توان به جاذبه های متنوع شهرها همچون موزه ها، بناهای یادبود، تئاتر ها، مراکز توریستی- تفریحی، مراکز خرید، بناهایی با معماری تاریخی و مکان های دارای رخداد های مهم اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد. این در حالی است که موقعیت مکانی این مراکز و نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر میتواند منجر به هم افزایی توان جذب گردشگری این مناطق گردد. از این رو یکی از جنبه های گردشگری شهری لزوم برنامه ریزی فضاها جهت گردشگری شهری و ایجاد ارتباط درست میان عناصر آنهاست.
شهر تهران به واسطه پایتخت بودن و دارا بودن کارکرد های سیاسی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و نمادین، از ظرفیت های بالایی در گردشگری شهری برخوردار است. در این بین منطقه چهارده یکی از مناطق قدیمی پایتخت واقع در بخش شرقی شهر تهران است که ویژگی های کالبدی و تاریخی این منطقه واقع در محله دولاب، ظرفیت های گردشگری مناسبی را برای آن ایجاد کرده است.
وجود پنج گورستان تاریخی شامل گورستان ارامنه گریگوری، گورستان فرانسه- لهستان، گورستان ارتدوکس روس- یونان، گورستان ارامنه کاتولیک و گورستان ارامنه آشوری- پروتستان و وجود مشاهیر متعدد با تابعیت روس، اوکراین، بالروس، لهستان، بلغارستان، فرانسه، ایتالیا، یونان و ارمنستان در میان آن ها، میدانگاه ارامنه (در حال احداث)، وجود کلیساهای تاریخی، آرامگاه شاهزاده گرجی، کوشک وثوق الدوله (باغ سلیمانیه)، بوستان سهند و دیگر عناصر شهری مرتبط با گردشگری شهری نشان دهنده جاذبه گردشگری این منطقه است که لزوم برنامه ریزی جهت طراحی و ایجاد یک رینگ گردشگری را
نشان می دهد.
با توجه به پتانسیل های موجود در این محدوده، وجود مسجد و حمام دولاب ، باغ موزه استاد معین ، پلازای جدید الاحداث امیرکبیر در ادامه غربی خیابان کرمان و مکان های واجد خاطرات (رویدادهای) جمعی و ظرفیت های منحصر به فرد در منطقه ۱۴، ایجاد این رینگ گردشگری می تواند منجر به توسعه فعالیت های گردشگری در بخش شرقی تهران و ایجاد قطب گردشگری در آن گردد. این در حالی است که با توجه به مشاهیر ایرانی و خارجی دفن شده در گورستان های ذکر شده و همچنین اتباع کشورهای مختلف دفن شده در آن ها، می توان زمینه توسعه گردشگری بین المللی را نیز برای آن مهیا ساخت.
با توجه به موارد فوق الذکر و همچنین وجود پتانسیل بالای محدوده مورد نظر در راستای ایجاد توسعه پایدار در منطقه، هدف از تعریف این پروژه مطالعه و امکانسنجی ایجاد یک رینگ گردشگری از میدانگاه ارامنه تا باغ سلیمانیه در محدوده منطقه ۱۴ است که بتواند جذب گردشگر داخلی و خارجی داشته باشد. 

اهداف:

هدف اصلی: مطالعه و امکان سنجی ایجاد رینگ گردشگری میدانگاه ارامنه تا باغ سلیمانیه واقع در منطقه ۱۴ (در تمامی ابعاد ماهوی و رویهای) با رویکرد ایجاد قطب گردشگری در محدوده جنوب شرقی شهر تهران می باشد.
با توجه به هدف اصلی، اهداف فرعی زیر نیز مورد نظر است.

اهداف فرعی:
− شناخت و برنامه ریزی جهت مداخله و بهره برداری از ظرفیت های گردشگری محدوده مورد نظر و حوزه بالفصل با در نظر گرفتن ابعاد مختلف ماهوی و رویه ای (ازجمله کالبدی، فعالیتی، ترافیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوقی، زیست محیطی و غیره)
− شناخت ظرفیت ها و برنامه ریزی جهت ایجاد فضاهای جذاب تفریحی توریستی با تراز بین المللی و تنوع فرهنگی درمحدوده مورد نظر
− شناخت ظرفیت ها و برنامه ریزی جهت بهره برداری از فضاهای باز عمومی پیاده محور و دوچرخه سواری در محدوده مورد نظر با در نظر گرفتن ابعاد مختلف ماهوی و رویه ای(ازجمله کالبدی، فعالیتی، ترافیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوقی، زیست محیطی و غیره)

قلمرو سازمانی، محدوده مکانی و زمانی:
قلمرو سازمانی: شهرداری منطقه ۱۴ 
محدوده مکانی: محدوده میدانگاه ارامنه تا باغ سلیمانیه مطابق با نقشه زیر، محیط محدوده مورد نظر حدود ۵.۲ کیلومتر است که مساحتی حدود ۳۵ هکتار را شامل می شود. محدوده مورد نظر در نقشه زیر نمایش داده شده است. 
محدوده زمانی: ۸ ماه 

• دریافت فایل درخواست ارائه پیشنهاد پژوهشی «مطالعه امکانسنجی ایجاد رینگ گردشگری مابین میدانگاه ارامنه و باغ سلیمانیه در منطقه ۱۴ شهرداری تهران»

تذکر: قبل از تهیه پیشنهاد پژوهشی، بخش اسناد مناقصه (فراخوان) و نکات مربوطه به‌ دقت مطالعه شود. لازم به ذکر است در صورت عدم انطباق پاکت‌ های مناقصه با مشخصات مندرج در این بخش، پیشنهاد‌ های ارسالی بررسی نخواهد شد و مسئولیتی در این خصوص متوجه مرکز نخواهد بود.

– سقف مبلغ برآورده شده (هزینه‌ های کارشناسی و بالاسری): ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان به حروف معادل (یک میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال)
– مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه (برای پروژه‌ هایی که نیاز به اخذ سپرده تضمین باشد، پاکت ج که حاوی مبلغ سپرده تضمین بر اساس اسناد مناقصه است بدون قید و شرط می بایست ارائه شود): این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.
– شماره حساب مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران برای واریز سپرده تضمین: ۷۰۰۷۸۷۶۳۹۹۱۶ بانک شهر شعبه الهیه آقابزرگی کد ۵۰۲ (این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.)
– برای دریافت شرح نیازمندی‌ های پروژه (RFP) بر روی فایل پیوست کلیک نمایید.
– با توجه به اخذ ضمانت حسن انجام تعهدات از مجری منتخب قبل از عقد قرارداد، مناقصه‌گران قبل از شرکت در فراخوان به این موضوع توجه داشته باشند: (در صورتیکه مجری شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر دولتی باشد: اخذ ضمانت‌ نامه بانکی به میزان ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد و در صورتیکه مجری شخص حقوقی دولتی باشد: ضمانت‌ نامه انجام تعهدات به میزان ۵ درصد مبلغ کل قرارداد به صورت مکتوب مطابق با فرمت تعیین شده مرکز (یا ارائه ضمانت نامه کتبی با امضای روسای دانشگاه‌ ها، موسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد به استناد مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ شماره نامه ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه)
– برگزاری کمیته مالی (گشایش پاکات مالی) مناقصه در محل مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران حداکثر ۷ روز کاری پس از اتمام مهلت ارائه پیشنهاد ها برگزار می‌شود و از مناقصه‌گرانی که حد نصاب امتیاز فنی لازم را کسب کرده باشند دعوت به عمل خواهد آمد. در صورت تمدید فراخوان، اطلاع‌ رسانی در سایت مرکز صورت می‌گیرد.
– پاکت‌ های مالی مناقصه‌ گرانی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب نکرده باشند حداکثر به مدت یک ماه پس از اتمام مناقصه در مرکز محفوظ است و برای دریافت پاکت مالی (ب) شخص مناقصه‌ گر یا نماینده ایشان با معرفی نامه به واحد حراست مرکز واقع در طبقه ۶ مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر، هیچگونه مسئولیتی متوجه این مرکز نخواهد بود.
– درج این آگهی هیچ‌ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی ‌نماید.

مهلت ارائه و تحویل پیشنهاد در ساعات اداری: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۰ (لازم به ذکر است دبیرخانه مرکز پس از وقت اداری تعطیل می‌ شود و صرفاً در وقت اداری «در حال حاضر با توجه به ویروس کرونا، وقت اداری ساعت ۱۳:۳۰ است» امکان تحویل پیشنهاد ها وجود دارد و مناسب است پیشنهاد ها روز قبل از اتمام مهلت تعیین‌ شده تحویل دبیرخانه شود تا در صورت نقص مدارک امکان اصلاح و تحویل در مهلت قانونی وجود داشته باشد)

محل ارائه و تحویل پیشنهاد: تهران، خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان شهید آقابزرگی، شماره ۳۲، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، طبقه همکف، دبیرخانه مرکز، کدپستی ۱۹۶۴۶۳۵۶۱۱
تلفن: ۳-۲۲۳۹۲۰۸۰-۰۲۱

واحد متولی: مدیریت مطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و فرهنگی
کارشناس مسئول واحد متولی: خانم حاجی آقایی با شماره تماس ۲۲۳۰۲۰۸۰ داخلی ۲۶۸

شماره فراخوان: ۳۶۶
منبع: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook