فراخوان مناقصه پروژه پژوهشی با موضوع «گونه بندی مسائل و مشکلات کالبدی- فضایی محور شهید مدنی و ارائه راهبرد ها و پروژه های محرک توسعه»

مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی مذکور را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌ بایست حداکثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین‌ شده، پیشنهاد‌ های خود را با توجه به RFP پروژه و در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) به آدرس این مرکز ارسال نمایند.

موضوع: «گونه بندی مسائل و مشکلات کالبدی- فضایی محور شهید مدنی و ارائه راهبرد ها و پروژه های محرک توسعه»

پیشنهاد دهنده و بهره بردار:
پیشنهاد دهنده: معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه ۷ شهرداری تهران
بهره بردار: منطقه ۷ شهرداری تهران

بیان و تشریح مسئله:
خیابان شهید مدنی یکی از مهم ترین خیابان های منطقه هفت شهرداری تهران است که به عنوان یک محور شریانی درجه دو گره های مهم شهر تهران یعنی میدان رسالت و میدان امام حسین را به یکدیگر متصل می کند و در این میان تقاطع مهم چهار راه نظام آباد واقع شده است که در حقیقت مرز منطقه هفت و هشت شهرداری تهران را تشکیل می دهد. این محور یکی از محورهای عمده بخش شرقی منطقه با سطح عملکردی ناحیه ای محسوب می شود و وجود کاربری های متعدد تجاری، تعمیرگاهی، مسکونی و اداری در این محور خصلتی چندگانه به آن ها داده است (کاربری تجاری ۱۳ درصد، کاربری اداری ۱۵ درصد، کاربری کارگاهی ۷ درصد و کاربری مسکونی ۱۹ درصد از سطح کاربری ها را داراست).
بنابر طرح تفصیلی ارائه شده دو محله گرگان (محله ۱-۱)، دهقان (محله ۱-۲) در قسمت شمالی و دو محله نظام آباد (محله ۱-۳) و شارق (محله ۱-۴) در قسمت جنوبی محور مدنی واقع شده اند که در مجموع این چهار محله ناحیه یک شهرداری منطقه هفت را تشکیل می دهند. این محلات که در قسمت شرقی و جنوبی منطقه هفت واقع شده اند بر خلاف بخش های شمالی و غربی منطقه دارای تراکم جمعیتی بالاتر، غلبه کاربری مسکونی، کمبود مراکز کاری و اداری است که موجبات عدم تناسب بین جمعیت موجود و خدمات و تسهیلات شهری را بوجود آورده است.
محله بندی پیشنهادی طرح تفصیلی محلات شارق و دهقان را در قالب یک محله شارق نامیده و محلات گرگان و نظام آباد را نیز در قالب یک محله نظام آباد (با تغییر مرزها) نامیده است که مهم ترین کمبود های کاربری زمین و فعالیت با عملکرد ناحیه ای در این محلات که قابلیت تامین در خیابان شهید مدنی را دارند در “جدول پیوست شماره ۲” قرار داده شده است.
مروری بر اهداف، راهبرد ها و سیاست های طرح تفصیلی منطقه ۷ نیز نشان می دهد که بسیاری از آن ها در شرایط کنونی خیابان شهید مدنی صدق می کند و باید در پیوند با این سند فرادستی به چاره جویی مسائل و مشکلات این محور پرداخت. (به جدول پیوست شماره ۳: اهداف، راهبرد ها و سیاست های طرح تفصیلی منطقه ۷ شهرداری تهران رجوع شود.)
برخی از مهم ترین طرح های موضوعی و موضعی پیشنهادی طرح تفصیلی منطقه هفت در محدوده یا مجاورت محور مدنی عبارتند از: احداث پارکینگ در زیرزمین مجتمع ایستگاهی شهید مدنی، مجتمع ایستگاه های سبلان، شهید مدنی و امام حسین، ساماندهی محور بزرگراه امام علی، امتداد دادن خیابان مطهری.
با توجه به مجموع ویژگی های ذکر شده درباره محور شهید مدنی و بافت های پیرامونی آن واضح است که این محور به علت تعدد و تمرکز مشکلات کالبدی- فضایی از یک سو )رویکرد نیازمحور( و عدم استفاده از پتانسیل های محور نظیر ایستگاه های حمل و نقل عمومی انبوه بر از سوی دیگر (رویکرد دارایی محور) نیازمند یک طرح ساماندهی است تا گامی جهت ارتقای کیفیت محیطی در این محور برداشته شود.
یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت شهری در شهرهای امروز انسان- محور بودن و یا خودرو- محور بودن شهر است. افزایش قابل توجه مالکیت خودرو و استفاده روز افزون از این وسیله نقلیه، مشکلات بسیاری را برای شهرها به وجود آورده است. انواع آلودگی های محیطی، کاهش ایمنی افراد پیاده، افزایش تلفات ناشی از سوانح رانندگی، پایین بودن میزان مطلوبیت محیطی، همه از جمله مسایلی هستند که در شهرهای کشور بویژه در کلانشهرها، قابل رویت است، به نحوی که کیفیت زندگی را در محیط های شهری به خصوص خیابان ها کاهش داده است. از سوی دیگر، برنامه ریزی ها و طراحی های مرسوم و سنتی خیابان های شهری را متناسب با تسهیل حرکت خودرو ها، و نه دسترسی انسان، انطباق داده است. به بیان دیگر این خیابان ها، خیابان هایی خودرو محور و ناکامل اند (در تقابل با ایده خیابان کامل)، زیرا نه تنها انسان و نیازهایش، محور طراحی این خیابان ها نیست، بلکه افرادی که به هر نحو به خودرو شخصی دسترسی نداشته و یا تمایلی به استفاده از وسیله نقلیه شخصی خود ندارند، به شدت با مشکل جابجایی و دسترسی مواجه هستند. خیابان شهید مدنی نیز از این نوع نگرش و تفکر برکنار نبوده است و علی رغم تمرکز فعالیت های تجاری در حاشیه خود به علت طراحی خودرو مدار به یک محور عبوری تبدیل شده است که در ساعات متعددی از روز با مشکل ترافیک روبرو است و این موضوع در محل تقاطع با بزرگراه امام علی (ع)، مجاورت بیمارستان امام حسین و مجتمع تجاری تیراژه به اوج خود می رسد.
مساله حاد دیگری که در خیابان مدنی به شدت به چشم می خورد مساله ای کارکردی است و به تمرکز و تعدد واحد های تجاری ناهمگون در مجاورت یکدیگر برمی گردد به گونه ای که تعمیرگاه های اتومبیل در مجاورت واحد های عرضه غذا و نوشیدنی قرار گرفته اند و انواع گوناگونی از ناسازگاری های عملکردی در طول این محور به چشم می خورد.
مساله سوم که در محور مدنی کاملا مشهود است آلودگی شدید بصری، عدم وجود تناسبات کلی و جزئی در طول محور، ناقص بودن طرح عقب نشینی ساختمان ها و مسائل و مشکلات پر شمار آن، عدم پیوستگی پیاده رو، سرریز واحد های تجاری به پیاده روهای باریک و . . . است که تمامی این موارد در تضاد با اصول اولیه طراحی خیابان ها می باشند.
از دیگر مسائل و مشکلات این محور به تعدد کوچه های ورودی و خروجی به محور، فرسودگی محلات پیرامونی، تراکم بالای جمعیت در مجاورت محور، عدم موازنه جمعیت در طول شب و روز، کاهش امنیت در ساعات اولیه شب به علت تعدد فضا های بی دفاع شهری، وجود کامیون های برون شهری در مجاورت بزرگراه امام علی، کمبود شدید فضای سبز در طول محور و محلات اطراف، کمبود فعالیت های مرتبط با گذران اوقات فراغت، پارک خودرو های حاشیه ای، ظرفیت کم محور و عدم امکان استفاده از اتوبوس، ضعف اقتصادی محور به علت نقش محلی و ناحیه ای آن و . . نام برد.
واضح است که با توجه به شرایط فعلی نمی توان تمامی مسائل کنونی و آتی این محور را حل و فصل نمود و ضروری است تا با استفاده از روش های علمی مسائل مختلف را گونه بندی، سطح بندی و اولویت بندی نموده و بر اساس تعریف پروژه های محرک توسعه و راهبرد های یکپارچه طی یک فرایند میان مدت موجبات توسعه خود به خودی محور را فراهم آورد چرا که پروژه های محرک توسعه از طریق ارزش آفرینی برای بافت و ایجاد جذابیت سرمایه گذاری می توانند موجبات اصلاح و نوسازی، عقب نشینی، تجمیع و بازسازی و … را در یک محور یا بافت فراهم آورند.

اهداف:
اهداف یک پژوهش در حقیقت نشان دهنده گام های یک پروژه در جهت دستیابی به هدف آرمانی را نشان می دهد که هر یک به صورت مرحله ای محقق می گردند بر این مبنا هدف آرمانی این پروژه ” ایجاد یک فضای شهری سرزنده به عنوان بستر تعاملات اجتماعی” است و اهداف خرد به صورت زیر صورت بندی می گردند.
• شناسایی مسائل و مشکلات کالبدی- فضایی محور شهید مدنی
• اولویت بندی مسائل و مشکلات کالبدی- فضایی در محور شهید مدنی
• ارائه برنامه عملیاتی جهت حل مسائل و مشکلات کالبدی- فضایی محور شهید مدنی

قلمرو سازمانی، محدوده مکانی و زمانی:
قلمرو سازمانی: شهرداری منطقه ۷ تهران
محدوده مکانی: شهرداری منطقه ۷ تهران
محدوده زمانی: ۸ ماه

• دریافت فایل درخواست ارائه پیشنهاد پژوهشی «گونه بندی مسائل و مشکلات کالبدی- فضایی محور شهید مدنی و ارائه راهبرد ها و پروژه های محرک توسعه»

تذکر: قبل از تهیه پیشنهاد پژوهشی، بخش اسناد مناقصه (فراخوان) و نکات مربوطه به‌دقت مطالعه شود. لازم به ذکر است در صورت عدم انطباق پاکت‌های مناقصه با مشخصات مندرج در این بخش، پیشنهاد‌های ارسالی بررسی نخواهد شد و مسئولیتی در این خصوص متوجه مرکز نخواهد بود.

– سقف مبلغ برآورده شده (هزینه‌های کارشناسی و بالاسری): ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان به حروف معادل (یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال)
– مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه (برای پروژه‌ هایی که نیاز به اخذ سپرده تضمین باشد، پاکت ج که حاوی مبلغ سپرده تضمین بر اساس اسناد مناقصه است بدون قید و شرط می بایست ارائه شود): این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.
– شماره حساب مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران برای واریز سپرده تضمین: ۷۰۰۷۸۷۶۳۹۹۱۶ بانک شهر شعبه الهیه آقابزرگی کد ۵۰۲ (این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.)
– برای دریافت شرح نیازمندی‌های پروژه (RFP) بر روی فایل پیوست کلیک نمایید.
– با توجه به اخذ ضمانت حسن انجام تعهدات از مجری منتخب قبل از عقد قرارداد، مناقصه‌گران قبل از شرکت در فراخوان به این موضوع توجه داشته باشند: (در صورتیکه مجری شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر دولتی باشد: اخذ ضمانت‌نامه بانکی به میزان ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد و در صورتیکه مجری شخص حقوقی دولتی باشد: ضمانت‌نامه انجام تعهدات به میزان ۵ درصد مبلغ کل قرارداد به صورت مکتوب مطابق با فرمت تعیین شده ی مرکز (یا ارائه ضمانت نامه کتبی با امضای روسای دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد به استناد مصوبه هیئت وزیران مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ شماره نامه ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه)
برگزاری کمیته مالی (گشایش پاکات مالی) مناقصه در محل مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران حداکثر ۷ روز کاری پس از اتمام مهلت ارائه پیشنهادها برگزار می‌شود و از مناقصه‌گرانی که حد نصاب امتیاز فنی لازم را کسب کرده باشند دعوت به عمل خواهد آمد. در صورت تمدید فراخوان، اطلاع‌رسانی در سایت مرکز صورت می‌گیرد.
– پاکت‌های مالی مناقصه‌گرانی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب نکرده باشند حداکثر به مدت یک ماه پس از اتمام مناقصه در مرکز محفوظ است و  برای دریافت پاکت مالی (ب) شخص مناقصه‌گر یا نماینده ایشان با معرفی نامه به واحد حراست مرکز واقع در طبقه ۶ مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر، هیچگونه مسئولیتی متوجه این مرکز نخواهد بود.
– درج این آگهی هیچ‌ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی ‌نماید.

مهلت ارائه و تحویل پیشنهاد در ساعات اداری: تا پایان وقت اداری روز شنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ (لازم به ذکر است دبیرخانه مرکز پس از وقت اداری تعطیل می‌شود و صرفاً در وقت اداری «در حال حاضر با توجه به ویروس کرونا، وقت اداری ساعت ۱۴ است» امکان تحویل پیشنهاد ها وجود دارد)

محل ارائه و تحویل پیشنهاد: تهران، خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان شهید آقا بزرگی، شماره ۳۲، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، طبقه همکف، دبیرخانه مرکز، کدپستی ۱۹۶۴۶۳۵۶۱۱
تلفن: ۳-۲۲۳۹۲۰۸۰-۰۲۱

واحد متولی: مدیریت مطالعات و برنامه ریزی معماری و شهرسازی
کارشناس مسئول واحد متولی: خانم میراکبری با شماره تماس ۲۲۳۹۲۰۸۰ داخلی ۳۸۴

شماره فراخوان: ۳۵۷
منبع: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook