فراخوان مناقصه پروژه پژوهشی با موضوع «طرح جامع زیباسازی شهر تهران»

مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی مذکور را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌ بایست حداکثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین‌ شده، پیشنهاد‌ های خود را با توجه به RFP پروژه و در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) به آدرس این مرکز ارسال نمایند.

موضوع: «طرح جامع زیباسازی شهر تهران»

پیشنهاد دهنده عنوان، بهره برداران و همکاران پروژه:
پیشنهاد دهنده عنوان: سازمان زیباسازی
بهره بردار اصلی: سازمان زیباسازی
مدیریت همکار: گروه شهرسازی و معماری

بیان مسئله و ضرورت:
زیباسازی شهری امروزه تنها به معنی زیبا کردن ظاهری نیست. برداشتن نازیبایی ها نه کافی است و نه دیگر پاسخگو. “زیباسازی و ارتقاءکیفیت محیط شهر” از طریق ایجاد فضاهای شهری خاص، گشودن مفاصل جدید ارتباطی، گسترش ابزار های استفاده، روان کردن محیط شهر، رفع نازیبایی ها و… می کوشد تا محیطی فراهم آورد که شهروندان از بودن در آن احساس لذت برند، هویت تاریخی و مذهبی خود را در آن بازیابند و در نهایت به شهر احساس تعلق نمایند.
سازمان زیباسازی با توسعه فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی، اکنون از نهاد های مرجع در زمینه هنرهای شهری و زیباسازی شهر محسوب می گردد که با سیاستگذاری، راهبرد و هدایت امور زیباسازی، سعی در آفرینش و توسعه شهری زیبا، جذاب و سرزنده دارد تا تداوم بخش فرهنگ و هنر اصیل ایرانی اسلامی باشد. این در حالی است که مرور پیشینه طرح ها و برنامه های تهیه شده در این سازمان، نشان از یک نوع ناهمسویی و عدم توافق پیرامون ابعاد مختلف کیفیت محیط، همپوشانی برخی طرح ها و برنامه های تهیه شده بخصوص در حوزه سیما و منظر شهری با وظایف سایر سازمان ها و معاونت ها، ابهام در انتظارات، نتایج و شیوه پاسخگویی برنامه ها دارد. در همین راستا طرح جامع زیباسازی شهر تهران برای ترسیم چشم اندازی روشن و مورد توافق در رابطه با کلیت موضوع زیبایی شناسی (عناصر و مولفه های آن)، ارتباط آن با اسناد بالادستی، پایین دستی و طرح های مرتبط و نهایتاً سازمان ها و نهاد های دخیل در موضوع کیفیت محیط شهری پیشنهاد شده است تا ضمن تعریف سازوکارها و چگونگی طی فرآیند توسعه و برنامه ریزی در حوزه ارتقاء کیفیت محیط، چارچوب ها و ملاحظات مورد نیاز را مورد توجه قرار دهد.
مسأله مهمی که می توان پیرامون چشم انداز، جایگاه و شیوه عمل سازمان زیباسازی شهر تهران مطرح کرد اینست که نقش و چشم انداز سازمان در فرآیند مدیریت زیبایی و زیباسازی در شهر تهران به خوبی تعریف نشده و از همین روی حوزه عمل سازمان به صورت بالقوه متأثر از تحولات سازمانی و رویکرد های مدیریتی است. بنابراین لازم است به طور مشخص نقش و چشم انداز آتی سازمان در اینباره تبیین گردد. از سوی دیگر ارزیابی عملکرد سازمانی یکی از جنبه های مهم در بحث بهبود روشهای مدیریت و بهره وری و در عین حال دستیابی مناسب به اهداف و ماموریت های مورد انتظار می باشد و این مطالعه می تواند ظرفیت های موجود عملکردی سازمان در دستیابی به اهداف خود را نشان داده و نارسایی های فنی، مدیریتی و حقوقی فراروی نظام عملکردی آن را تشریح نماید. اتخاذ سیاست های نوین و تغییر ماهیت در اهداف، رویکرد ها و فعالیت های سازمان می تواند از دیگر جنبه های مهم پیش روی طرح باشد.
ضرورت تهیه طرح جامع زیباسازی شهر تهران بر اساس بستر نیازی که طی چند دهه رشد و توسعه شهر و توسعه زیرساخت های شهری، با اندک توجه به ساختار های طبیعی، تاریخی و اجتماعی شهر شکل گرفته، احساس می شود. سازمان زیباسازی اگر چه تاکنون اقدام به تهیه طرح ها و برنامه های موضوعی و موضعی برای انواع پروژه های طراحی شهری کرده است، اما چنانکه می بایست به این موضوع که خیابان ها، میادین، عرصه های عمومی و عناصر و جزییات شهری، همگی بخشی از سازمان فضایی شهر هستند که در این سازماندهی باید جایگاه تعریف شده ای داشته باشند و کیفیت ارتباط و یکپارچگی آنهاست که کلیت این سازمان را شکل می دهد، توجه بایسته و شایسته ای ننموده است. بدیهی است که انسجام و کارآمدی سازمان فضایی در ارتقاء کیفیت شهر بسیار تاثیرگذار است و بر این اساس نیاز به وجود نظامی ساخت یافته و منسجم بیش از پیش احساس می شود.
بنابراین قبل از هرگونه مداخله در سطح کلان برای ارتقاء زیبایی شهر، ضروری است اهداف شکل گیری و جایگاه عناصر مورد مداخله در کلیت فضایی شهر، به عنوان بخشی از وظایف طرح جامع زیباسازی شهر تهران تعیین شود. وظیفه این طرح برجسته نمودن موضوعات استراتژیک در فضاهای شهری تهران است. تعیین موضوعات کلیدی به این جهت است که این موضوعات در جهت دهی به طراحی شهری
در سطوح خردتر نقش داشته و نسبت به آن ها برخورد شفاف تر و راهکار مشخص تری ارائه می دهد. بنابراین شاخصه های اصلی این طرح به طور کلی عبارتند از:
• هماهنگی پروژه های زیباسازی شهری با اهداف و برنامه های توسعه شهری
• هم راستایی فرصت ها و ظرفیت های مکانی زیباسازی با راهبرد های توسعه شهری
• انطباق مباحث موضوعی زیباسازی و طراحی شهری با پروژه های توسعه مکانی

اهداف:
هدف اصلی:
این طرح با هدف سیاستگذاری، هدایت و یکپارچه سازی فرآیند های طراحی، نظارت و اجرای طرح ها و پروژه های مرتبط با زیباسازی شهر تهران ارائه شده است که اهداف عملیاتی آن عبارتند از:
تدوین سندی جامع به منظور تحقق اهداف زیباسازی شهری با تأکید بر حفظ و ارتقا هویت ایرانی اسلامی و اصالت فرهنگی، –
تاریخی و ملی
– تاکید بر بهره مندی از شیوه های نوین، تکنولوژی و هوشمندسازی در زمینه تبلیغات محیطی، نورپردازی، مبلمان شهری و … .
– ارایه چارچوب منسجم جهت بهره گیری از ظرفیت های تبلیغاتی برای آموزش، فرهنگسازی و ارتقاء مشارکت مردم با هدف افزایش کیفیت زندگی شهری.
– تجمیع و یکپارچه سازی طرح های جامع مطالعاتی، پژوهشی و اجرایی مرتیط با زیباسازی شهری و همچنین یکپارچگی عملکرد مناطق ۲۲ گانه شهر تهران.
– حفظ و صیانت از مناظر طبیعی و استفاده از عناصر پایدار و دوستدار طبیعت در ساخت ابنیه، تجهیزات و المانهای شهری با بهره گیری از شیوه های نوین ساخت و تبلیغات دیجیتال.
– معرفی و شناساندن نقاط عطف بصری، نماد ها و نشانه های شهری.
– بررسی عوامل و المان های شهری ایجاد کننده اغتشاش بصری با قابلیت بازنگری در طراحی با رویکرد ارتقا زیبایی (در مقوله های حمل و نقل و ترافیک، فنی عمرانی، مبلمان شهری و…).
– بسترسازی به منظور ایجاد جاذبه های زیبا با توجه به ویژگی های جغرافیایی و پیشینه تاریخی با کارکرد های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی.
– احیاء و حفظ میراث فرهنگی و خاطرات جمعی از طریق ساماندهی منظر و ایجاد زیرساخت مناسب.
– تعریف پهنه های متمایز فضاهای شهری کلانشهر متناسب با بافت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دانه بندی بافت شهری، توپوگرافی، مورفولوژی و …. با درنظر گرفتن و تاکید بر سرانه ها و کمیت ها، در تدوین طرح.
– درنظر گرفتن افق چشم انداز ۲۰ ساله در طرح جامع.

قلمرو سازمانی، محدوده مکانی و زمانی:
قلمرو سازمانی: پژوهش سازمان زیباسازی شهر تهران 
محدوده مکانی: پژوهش مناطق ۲۲ گانه شهر تهران
محدوده زمانی: قلمرو زمانی پژوهش زمان معاصر بوده و بنابر لزوم مقاطع زمانی گذشته نیز مورد بررسی قرار می گیرد. مدت زمان انجام این پژوهش نیز ۱۲ ماه خواهد بود.

• دریافت فایل درخواست ارائه پیشنهاد پژوهشی «طرح جامع زیباسازی شهر تهران»

تذکر: قبل از تهیه پیشنهاد پژوهشی، بخش اسناد مناقصه (فراخوان) و نکات مربوطه به‌ دقت مطالعه شود. لازم به ذکر است در صورت عدم انطباق پاکت‌ های مناقصه با مشخصات مندرج در این بخش، پیشنهاد‌ های ارسالی بررسی نخواهد شد و مسئولیتی در این خصوص متوجه مرکز نخواهد بود.

– سقف مبلغ برآورده شده (هزینه‌ های کارشناسی و بالاسری):  ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به حروف معادل (هجده میلیارد و پانصد میلیون ریال)
– مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه (برای پروژه‌ هایی که نیاز به اخذ سپرده تضمین باشد، پاکت ج که حاوی مبلغ سپرده تضمین بر اساس اسناد مناقصه است بدون قید و شرط می‌ بایست ارائه شود): مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان به حروف معادل (نهصد و بیست و پنج میلیون ریال).
– شماره حساب مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برای واریز سپرده تضمین: ۷۰۰۷۸۷۶۳۹۹۱۶ بانک شهر شعبه الهیه آقابزرگی کد ۵۰۲
– برای دریافت شرح نیازمندی‌ های پروژه (RFP) بر روی فایل پیوست کلیک نمایید.
– با توجه به اخذ ضمانت حسن انجام تعهدات از مجری منتخب قبل از عقد قرارداد، مناقصه‌گران قبل از شرکت در فراخوان به این موضوع توجه داشته باشند: (در صورتیکه مجری شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر دولتی باشد: اخذ ضمانت‌ نامه بانکی به میزان ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد و در صورتیکه مجری شخص حقوقی دولتی باشد: ضمانت‌ نامه انجام تعهدات به میزان ۵ درصد مبلغ کل قرارداد به صورت مکتوب مطابق با فرمت تعیین شده مرکز (یا ارائه ضمانت نامه کتبی با امضای روسای دانشگاه‌ ها، مؤسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد به استناد مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ شماره نامه ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه)
– برگزاری کمیته مالی (گشایش پاکات مالی) مناقصه در محل مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران حداکثر ۷ روز کاری پس از اتمام مهلت ارائه پیشنهاد ها برگزار می‌ شود و از مناقصه‌ گرانی که حد نصاب امتیاز فنی لازم را کسب کرده باشند دعوت به عمل خواهد آمد. در صورت تمدید فراخوان، اطلاع‌ رسانی در سایت مرکز صورت می‌ گیرد.
– پاکت‌ های مالی مناقصه‌ گرانی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب نکرده باشند حداکثر به مدت یک ماه پس از اتمام مناقصه در مرکز محفوظ است و برای دریافت پاکت مالی (ب) شخص مناقصه‌ گر یا نماینده ایشان با معرفی نامه به واحد حراست مرکز واقع در طبقه ۶ مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر، هیچگونه مسئولیتی متوجه این مرکز نخواهد بود.
– درج این آگهی هیچ‌ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی ‌نماید.

مهلت ارائه و تحویل پیشنهاد در ساعات اداری: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲ (لازم به ذکر است دبیرخانه مرکز پس از وقت اداری تعطیل می‌ شود و صرفاً در وقت اداری «در حال حاضر ساعت اداری از روز شنبه تا سه‌ شنبه ساعت ۱۵:۰۰ و چهارشنبه ساعت ۱۴:۰۰» امکان تحویل پیشنهاد ها وجود دارد و مناسب است پیشنهاد ها روز قبل از اتمام مهلت تعیین‌ شده تحویل دبیرخانه شود تا در صورت نقص مدارک امکان اصلاح و تحویل در مهلت قانونی وجود داشته باشد).

محل ارائه و تحویل پیشنهاد: تهران، خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان شهید آقابزرگی، شماره ۳۲، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، طبقه همکف، دبیرخانه مرکز، کدپستی ۱۹۶۴۶۳۵۶۱۱، تلفن: ۳-۲۲۳۹۲۰۸۰-۰۲۱

واحد متولی: گروه مطالعات خدمات شهری
کارشناس مسئول واحد متولی: خانم مینوسپهر – شماره تماس: ۲۲۳۹۲۰۸۰ داخلی (۳۷۶)

شماره فراخوان: ۴۲۷
منبع: مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران
دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :



نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook