فراخوان مناقصه پروژه پژوهشی با موضوع «ساماندهی ورودی جنوب شرق شهر تهران در منطقه ۱۵ و ارائه اقدامات اجرایی»

مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی مذکور را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌ بایست حداکثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین‌ شده، پیشنهاد‌ های خود را با توجه به RFP پروژه و در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) به آدرس این مرکز ارسال نمایند.

موضوع: «ساماندهی ورودی جنوب شرق شهر تهران در منطقه ۱۵ و ارائه اقدامات اجرایی»

پیشنهاد دهنده و بهره بردار:
پیشنهاد دهنده: شهرداری منطقه ۱۵
بهره بردار: شهرداری منطقه ۱۵

بیان و تشریح مسئله:
در شهرهای قدیم مفهوم ورود به شهر به معنای نفوذ از یک نقطه به یک زیستگاه محصور بود؛ اما در دوره های بعد با اهمیت یافتن روز افزون اتومبیل در نظام ارتباطی درون و برون شهری، ماهیت مبادی ورودی شهرها به لحاظ کالبدی و کارکردی دچار تغییرات اساسی شد. بدین ترتیب دروازه شهری به عنوان عنصری شاخص با هویت و در ارتباط با سازمان کالبدی فضایی شهر، جای خود را به محور تندرو برای تردد وسایل نقلیه داد.
ورودی شهر، نخستین فضای شهری است که مسافرین با آن برخورد می کنند؛ بنابراین می توان چنین متصور شد که نخستین تصویر ذهنی از یک شهر از طریق مبادی ورودی آن انجام می شود، یک ورودی موفق ورودی است که بتواند در حین ورود، دریافتی سریع و چشم اندازی نسبتاً فراگیر از یک شهر را در اختیار مخاطب (وارد شونده) قرار دهد.
با تبدیل فضای ورودی شهرقدیم (برج بارو، دروازه و…) به کریدور ورودی، شکل مسلط این فضاها شامل ساختمان های نامناسب و فرسوده، تعمیرگاه ها، کاربرهای نظامی، انبار مصالح، اسقاطی اتومبیل و فضاهای متروکه است که از حداقل ویژگی های یک فضای شهری مطلوب برخوردار نیستند. در حقیقت مکانی که باید معرف شهر و ویترین نمایش هویت شهر و ارزش های نهفته در آن باشد، به محل انباشت نخاله، زباله دان و تبعیدگاه صنوف مزاحم تبدیل شده است. بناها اغلب نیمه کاره و بد منظر بوده و شانه های خاکی جاده پر از چاله های ریز و درشت می باشند. صف طویلی از توده های انباشت نخاله که ماحصل ساخت و ساز های شهری است، لکه های بزرگ و سیاه روغن و زباله های پراکنده مسافرین، عرصه اطراف به اصطلاح ورودی را پوشانیده اند و اقداماتی نظیر احداث فلکه و بولوار به دلیل عدم رویکرد چند سو نگر، بر معضلات حوزه افزوده است. کیفیت ساخت و ساز حاشیه ورودی به صورت پراکنده، نشان از خودرو بودن جریان توسعه و نبود نظارت بر این فضاها دارد. همچنین این فضاها از بعد عملکردی با عدم توزیع متناسب فعالیت ها و کاربری ها مواجه اند که خود در کاهش کیفیت محیطی عملکرد حوزه بسیار مؤثراست.
ورودی های شهر تهران هم از این امر مستثنی نیستند. بیشتر ورودی های شهر تهران به طور کلی فاقد مؤلفه های کیفی یک ورودی مناسب هستند و توقعاتی موردی از یک ورودی مانند پذیرندگی، خوانایی و تشخص را برآورده نمی سازند، بنابراین شرایط حاکم در ورودی ها زیبنده این کلانشهر نیست؛ شهر تهران و حوزه بلافصل و فراگیر آن علیرغم اینکه واجد ارزش های مادی و معنوی زیادی جهت بهره گیری در طراحی عناصر ورودی های آن هست تا به عنوان یک فضای شهری دارای کارکرد مطلوب باشد، اما عمدتاً فضاهای آشفته و خودرو محوری هستند که هیچگونه ادراکی از یک ورودی را القاء نمی کنند. این مسئله در ورودی شرقی تهران (بزرگراه امام رضا(ع)) با توجه به شرایط موجود در آن تشدید شده است.
تعیین دقیق محدوده ورودی یک شهر امری ساده نیست اما با نگاهی گذرا می توان دریافت که با توجه به وضعیت موجود و مشکلات و مسائل موجود، می توان محدوده سه راه سیمان تا بزرگراه امام علی (ع) را موردبررسی قرار داد.
در حد فاصل سه راه سیمان تا میدان بسیج، به جز عامل ترافیک سنگین که باعث کندی سرعت در آن می شود، فقدان زیادی در سایر معیار ها همچون حس ورود، هدایت کنندگی، جذابیت بصری، هویت، انعطاف پذیری و غیره دیده می شود و به علت عدم برخورداری از مؤلفه های کیفی یک ورودی، توقعات موردی یک ورودی را برآورده نمی سازد. از سوی دیگر قرارگیری محلاتی نظیر مسگر آباد، شهرک رضویه، مشیریه، افسریه، مسعودیه و سایر سکونتگاه های پراکنده که به عنوان یک شریانی اصلی از این محور استفاده می کنند و با مسائل مختلفی از قبیل ورود و خروج به این محور مواجه هستند.
نکات قابل ذکر دیگر در این محدوده، عدم استفاده از دید و منظر به کوه بی بی شهربانو، وجود گرمخانه خاوران، بازار گل امام رضا (ع)، پارک بزرگ آزادگان که به علت تعمیرگاه ها و ضایعات خودرو ارتباط مستقیمی با محور ندارد؛ هستند که باید در فرایند ساماندهی و بهبود کیفیات فضایی در نظر گرفته شوند.
در ادامه مسیر، محور خاوران حد فاصل میدان بسیج تا بزرگراه امام علی (ع) که جزو پرتردد ترین محور عبور و مرور هم تلقی می شود هر چند دارای کاربری تجاری است اما واحد های تجاری موجود در این محور اکثریت قریب به اتفاق گاراژ و بقیه آمار مربوط به لوازم یدکی، تعویض روغنی، تعمیرگاه، نمایشگاه اتومبیل و غیره می باشد که کیفیات فضایی را در محدوده به شدت کاهش داده است.
بنابراین شایسته است با توجه به اهمیت دو چندان این ورودی که دروازه ورودی خراسان بزرگ به کلانشهر تهران است، تدابیری جهت ساماندهی و اقدامات مداخله ای، متناسب با یک فضای شهری مطلوب و متناسب در آن انجام گیرد که این مهم درگرو شناخت، تحلیل و ارائه پیشنهادات مناسب در نظام های کالبدی، عملکردی و کاربری زمین، محیط زیستی، دسترسی، منظر شهری، فضاهای همگانی، اجتماعی، اقتصادی و غیره است.

اهداف:
هدف اصلی:

– ساماندهی محور خاوران و امام رضا (ع) و پیرامون آن با تأکید بر نقش ورودی محور در منطقه ۱۵

اهداف فرعی:
– ارائه یک ایده محوری مناسب و جذاب برای فرایند بهبود وضعیت ادراکی ورود به شهر تهران از بخش جنوب شرقی
– بهبود وضعیت کاربری زمین متناسب با نقش ورودی محور و محدوده (ارائه طرح کاربری زمین دقیق و نوع فعالیت های پیشنهادی)
– بهبود وضعیت نظام دسترسی به محلات و کاربری های درشت دانه مجاور محور
– بهبود وضعیت دید و منظر شهری
– بهبود وضعیت زیست محیطی و آلودگی های محیطی
– بهبود وضعیت کالبدی- بصری (بدنه، نما، کفسازی و غیره)
– بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی بافت و ارزیابی اثرات اقتصادی- اجتماعی طرح بر بهره وران

اهداف خاص:
– حذف کلیه فعالیت های غیرضروری (که ضرورتاً ملزم به عدم حضور در عرصه مبادی ورودی – خروجی شهر می باشند) و پیشنهاد حوزه های جانمایی جایگزین مناسب در همان عرصه ها و یا سایر کانون ها
– ارائه راهکار های متناسب به منظور کنترل و هدایت جریان توسعه کالبدی – فضایی حوزه های ورودی – خروجی شهرها به منظور پرهیز از توسعه ناخواسته شهرها و دست اندازی به بستر پیرامونی شهر
– تناسب پیشنهادات ارائه شده با نظام مالکیت زمین (اراضی وقفی، نظامی و غیره)
– طرح جامع تهران
– طرح جامع حریم تهران
– طرح تفصیلی منطقه ۱۵
– مادههای ۴۵،‌۴۳ و ۶۰ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران
– ساماندهی مبادی ورودی جنوب شرق تهران- ورودی گرمسار- تهران
– مطالعه و تهیه طرح مفهومی مجموعه خدمات تعمیرگاهی (محور تهران- گرمسار در بزرگراه امام رضا)

قلمرو سازمانی، محدوده مکانی و زمانی:
قلمرو سازمانی: شهرداری منطقه ۱۵
محدوده مکانی:سه راه سیمان تا میدان آقانور و میدان آقانور تا تقاطع خیابان خاوران و امام علی (ع)
محدوده زمانی: ۱۴۰۰- ۱۴۰۱

دریافت فایل درخواست ارائه پیشنهاد پژوهشی «ساماندهی ورودی جنوب شرق شهر تهران در منطقه ۱۵ و ارائه اقدامات اجرایی»

تذکر: قبل از تهیه پیشنهاد پژوهشی، بخش اسناد مناقصه (فراخوان) و نکات مربوطه به‌دقت مطالعه شود. لازم به ذکر است در صورت عدم انطباق پاکت‌ های مناقصه با مشخصات مندرج در این بخش، پیشنهاد‌ های ارسالی بررسی نخواهد شد و مسئولیتی در این خصوص متوجه مرکز نخواهد بود.

– سقف مبلغ برآورده شده (هزینه‌ های کارشناسی و بالاسری): ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به حروف معادل (پنج میلیارد ریال)
– مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه (برای پروژه‌ هایی که نیاز به اخذ سپرده تضمین باشد، پاکت ج که حاوی مبلغ سپرده تضمین بر اساس اسناد مناقصه است بدون قید و شرط می بایست ارائه شود): این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.
– شماره حساب مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران برای واریز سپرده تضمین: ۷۰۰۷۸۷۶۳۹۹۱۶ بانک شهر شعبه الهیه آقابزرگی کد ۵۰۲ (این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.)
– برای دریافت شرح نیازمندی‌ های پروژه (RFP) بر روی فایل پیوست کلیک نمایید.
– با توجه به اخذ ضمانت حسن انجام تعهدات از مجری منتخب قبل از عقد قرارداد، مناقصه‌ گران قبل از شرکت در فراخوان به این موضوع توجه داشته باشند: (در صورتیکه مجری شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر دولتی باشد: اخذ ضمانت‌ نامه بانکی به میزان ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد و در صورتیکه مجری شخص حقوقی دولتی باشد: ضمانت‌ نامه انجام تعهدات به میزان ۵ درصد مبلغ کل قرارداد به صورت مکتوب مطابق با فرمت تعیین شده مرکز (یا ارائه ضمانت نامه کتبی با امضای روسای دانشگاه‌ ها، موسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد به استناد مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ شماره نامه ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه)
– برگزاری کمیته مالی (گشایش پاکات مالی) مناقصه در محل مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران حداکثر ۷ روز کاری پس از اتمام مهلت ارائه پیشنهاد ها برگزار می‌ شود و از مناقصه‌گرانی که حد نصاب امتیاز فنی لازم را کسب کرده باشند دعوت به عمل خواهد آمد. در صورت تمدید فراخوان، اطلاع‌ رسانی در سایت مرکز صورت می‌گیرد.
– پاکت‌ های مالی مناقصه‌ گرانی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب نکرده باشند حداکثر به مدت یک ماه پس از اتمام مناقصه در مرکز محفوظ است و برای دریافت پاکت مالی (ب) شخص مناقصه‌ گر یا نماینده ایشان با معرفی نامه به واحد حراست مرکز واقع در طبقه ۶ مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر، هیچگونه مسئولیتی متوجه این مرکز نخواهد بود.
– درج این آگهی هیچ‌ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی ‌نماید.

مهلت ارائه و تحویل پیشنهاد در ساعات اداری: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱ (لازم به ذکر است دبیرخانه مرکز پس از وقت اداری تعطیل می‌ شود و صرفاً در وقت اداری «در حال حاضر ساعت اداری از روز شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۲:۰۰ است» امکان تحویل پیشنهاد ها وجود دارد و مناسب است پیشنهاد ها روز قبل از اتمام مهلت تعیین‌ شده تحویل دبیرخانه شود تا در صورت نقص مدارک امکان اصلاح و تحویل در مهلت قانونی وجود داشته باشد)     تمدید: ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۱

محل ارائه و تحویل پیشنهاد: تهران، خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان شهید آقابزرگی، شماره ۳۲، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، طبقه همکف، دبیرخانه مرکز، کدپستی ۱۹۶۴۶۳۵۶۱۱
تلفن: ۳-۲۲۳۹۲۰۸۰-۰۲۱

واحد متولی: مدیریت کاربردی مناطق
کارشناس مسئول واحد متولی: آقای پورجعفر با شماره تماس ۲۲۳۹۲۰۸۰ داخلی ۱۰۹

شماره فراخوان: ۳۸۷
منبع: مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران
دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook