انتخاب مجری پروژه پژوهشی با موضوع «انجام مطالعات (نیازسنجی و امکان‌سنجی) انتقال پایانه مسافربری جنوب»

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی مذکور را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌بایست حداکثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین‌شده، پیشنهاد‌های خود را با توجه به RFP پروژه و در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) به آدرس این مرکز ارسال نمایند.

موضوع: «انجام مطالعات (نیازسنجی و امکان‌سنجی) انتقال پایانه مسافربری جنوب»

پیشنهاد دهنده و بهره بردار:
پیشنهاد دهنده: معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه ۱۶
بهره بردار: شهرداری منطقه ۱۶

بیان و تشریح مسئله:
نگاهی به وضعیت کنونی کلانشهرها در کشورهای گوناگون به ویژه کشورهای در حال توسعه حکایت از توسعۀ ناپایدار این سکونتگاه ها دارد. در این میان میتوان به مسائلی همچون شیوه های ناکارآمد مصرف انرژی و افزایش مصرف سوخت های فسیلی، گازهای گلخانه ای، تخریب محیط زیست، زیرساخت های فرسودۀ شهری، افزایش استفاده از حمل و نقل موتوری، گسیختگی اجتماعی، کاهش زیست پذیری شهری و مانند آن اشاره کرد که ریشه در سیاست های مدیریتی، شیوه های مدیریت و برنامه ریزی شهری، شهرنشینی لجام گسیخته، الگوهای طراحی شهری و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری دارد. بنابراین توسعه و عمران زمین، مصرف زمین در شهرها و مکان یابی کاربری ها و در مجموع استفادۀ بهینه از زمین نقش مهمی در ساماندهی کالبدی-فضایی شهر دارد و یکی از مؤلفه های اساسی در توسعۀ پایدار شهری و عدالت اجتماعی است.
ترمینال مسافربری جنوب با مساحتی تقریبی ۱۸ هکتار در سال ۱۳۵۸ شروع به فعالیت کرده است. این پایانۀ در بزرگراه بعثت قرار گرفته است. در ابتدا ترمینال خارج از محدوده مسکونی و شهری بوده و تأثیری بر زندگی ساکنان آن روزگار نداشته و با وضعیت آن زمان سازگار بوده است. اما اکنون پس از گذشت ۴ دهه و با توسعه شهر، ترمینال جنوب در دل بافت مسکونی و شهری خودنمایی می کند. این مجموعه از یک سو بدلیل افزایش بیش از پیش تقاضای سفر (به علت هزینه پایین سفر با اتوبوس) و به تبع آن، حجم بالای تردد اتوبوس های مسافربری جهت ورود و خروج به پایانه به ویژه در ایام تعطیلات، باعث افزایش آلودگی هوای شهر و ایجاد جزیرۀ گرمایی شهری و همچنین ایجاد ترافیک در بزرگراه بعثت و شهید تندگویان گردیده و ازطر فی دیگر بدلیل فعالیت های شبانه روزی و همجواری با محله های خزانه و باغ آذری این منطقه، موجب بروز معضلات و آسیب های اجتماعی در این محدوده شده است. از این گذشته حمل ونقل کالای خرده بار به وسیله اتوبوس های مسافربری و نزدیکی پایانۀ جنوب به بازار تهران، موجب ایجاد مشاغل ثانویه، به ویژه تعاونی های باربری و حمل و نقل کالا در خیابان های شهید مرسلی، شهید رسول عالی، خزانه شمالی، شوش و … شده، که بدلیل مزاحمت های متعدد، نارضایتی شهروندان را به همراه داشته است. موقعیت جغرافیایی قطعه شانزدهم پایتخت، همچنین قرارگرفتن نهادها، اداره ها و شرکت های مختلف در این بخش باعث شده بیشتر زمین ها و فضاهای شهری این منطقه کاربری خاص پیدا کند و بالطبع شهروندان کمترین سهم را از این موقعیت داشته باشند.

از این رو پژوهش حاضر نیازمند انجام مطالعات زمینه ای است تا ضمن ریشه یابی معضلات موجود پایانۀ جنوب در موقعیت فعلی از یک سو به بررسی جامع در خصوص نیازسنجی و امکان سنجی انتقال آن و از سوی دیگر به جانمایی پایانۀ مسافربری جدید در موقعیتی مناسبتر بپردازد به گونه ای که استقرار آن در مکان مورد نظر نیز بتواند دارای توجیهات حقوقی، کالبدی، زیست محیطی و زیباشناختی لازم باشد.

اهداف:
هدف اصلی:

– امکانسنجی و نیاز سنجی و بررسی آثار انتقال پایانه مسافربری جنوب
هدف جزئی:
– بررسی وضع موجود پایانه با توجه به دو بعد رویه ای و ماهوی
– بررسی مسائل و مشکلات محدوده مورد مطالعه
– بررسی کارکردهای پایانه
– بررسی جایگاه شهرداری در نظام حقوقی پایانه ها
– تدوین الزامات و اقدامات لازم برای انتقال پایانه مسافربری جنوب
– ارائه برنامه عملیاتی برای انتقال پایانه مسافربری جنوب

قلمرو سازمانی، محدوده مکانی و زمانی:
قلمرو سازمانی: شهرداری منطقه ۱۶
محدوده مکانی: پایانه مسافربری جنوب و ایستگاه مرکزی راه آهن (حوزه مداخله، حوزه بلافصل و حوزه فراگیر)
محدوده زمانی: ۱۰ ماه

دریافت فایل درخواست ارائه پیشنهاد پژوهشی «انجام مطالعات (نیازسنجی و امکان‌سنجی) انتقال پایانه مسافربری جنوب»

تذکر: قبل از تهیه پیشنهاد پژوهشی، بخش اسناد مناقصه (فراخوان) و نکات مربوطه به‌دقت مطالعه شود. لازم به ذکر است در صورت عدم انطباق پاکت‌های مناقصه با مشخصات مندرج در این بخش، پیشنهاد‌های ارسالی بررسی نخواهد شد و مسئولیتی در این خصوص متوجه مرکز نخواهد بود.

– سقف مبلغ برآورده شده (هزینه‌های کارشناسی و بالاسری): ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به حروف معادل (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال)
– مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه (برای پروژه‌هایی که نیاز به اخذ سپرده تضمین باشد، پاکت ج که حاوی مبلغ سپرده تضمین بر اساس اسناد مناقصه است بدون قید و شرط می بایست ارائه شود): این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.
– شماره حساب مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برای واریز سپرده تضمین: ۷۰۰۷۸۷۶۳۹۹۱۶ بانک شهر شعبه الهیه آقابزرگی کد ۵۰۲ (این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.)
– برای دریافت شرح نیازمندی‌های پروژه (RFP) بر روی فایل پیوست کلیک نمایید.
– با توجه به اخذ ضمانت حسن انجام تعهدات از مجری منتخب قبل از عقد قرارداد، مناقصه‌گران قبل از شرکت در فراخوان به این موضوع توجه داشته باشند: (در صورتیکه مجری شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر دولتی باشد: اخذ ضمانت‌نامه بانکی به میزان ۱۰درصد مبلغ کل قرارداد و در صورتیکه مجری شخص حقوقی دولتی باشد: ضمانت‌نامه انجام تعهدات به میزان ۵ درصد مبلغ کل قرارداد به صورت مکتوب مطابق با فرمت تعیین شده ی مرکز (یا ارائه ضمانت نامه کتبی با امضای روسای دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد به استناد مصوبه هیئت وزیران مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ شماره نامه ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه)
– برگزاری کمیته مالی (گشایش پاکات مالی) مناقصه در محل مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران حداکثر ۷ روز کاری پس از اتمام مهلت ارائه پیشنهادها برگزار می‌شود و از مناقصه‌گرانی که حد نصاب امتیاز فنی لازم را کسب کرده باشند دعوت به عمل خواهد آمد. در صورت تمدید فراخوان، اطلاع‌رسانی در سایت مرکز صورت می‌گیرد.
– پاکت‌های مالی مناقصه‌گرانی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب نکرده باشند حداکثر به مدت یک ماه پس از اتمام مناقصه در مرکز محفوظ است و برای دریافت پاکت مالی (ب) شخص مناقصه‌گر یا نماینده ایشان با معرفی نامه به واحد حراست مرکز واقع در طبقه ۶ مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر، هیچگونه مسئولیتی متوجه این مرکز نخواهد بود.
– درج این آگهی هیچ‌گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه‌گذار ایجاد نمی‌نماید.

مهلت ارائه و تحویل پیشنهاد در ساعات اداری: تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۹

محل ارائه و تحویل پیشنهاد: تهران، خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان شهید آقابزرگی، شماره ۳۲، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، طبقه همکف، دبیرخانه مرکز، کدپستی ۱۹۶۴۶۳۵۶۱۱
تلفن: ۳-۲۲۳۹۲۰۸۰-۰۲۱

واحد متولی: مدیریت مطالعات و برنامه ریزی امور مناطق
کارشناس مسئول واحد متولی: خانم حاجی آقایی با شماره تماس ۲۲۳۹۲۰۸۰ داخلی ۱۸۴
شماره فراخوان: ۳۲۶
منبع: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook