فراخوان مناقصه عمومی؛ انتخاب مجری پروژه پژوهشی «ارزیابی و آسیب‌شناسی مصوبه طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران و ارایه اصلاحات»

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی با موضوع زیر را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌بایست حداکثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین‌شده، پیشنهاد‌های خود را با توجه به RFP پروژه و در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) به آدرس این مرکز ارسال نمایند.

موضوع: «ارزیابی و آسیب‌شناسی مصوبه طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران و ارایه اصلاحات»

پیشنهاد دهنده و بهره بردار:
پیشنهاد دهنده: شورای اسلامی شهر تهران
بهره بردار: معاونت شهرسازی و معماری / معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا

بیان و تشریح مسئله:
نمای ساختمان ها گویای فرهنگ یک جامعه و بیانگر نحوه برخورد شهروندان در پذیرش ارزش های اجتماعی، فرهنگی آن جامعه می باشد. لذا توجه به نما در فرایندهای موجود در حوزه ساختمان و شهرسازی اهمیت ویژه ای دارد.
از آنجایی که نمای ساختمان ها، سازنده بدنه شهری هستند؛ در بسیاری از شهرهای مطرح جهان، ضوابط و مقررات ویژه ای در ارتباط با سیما و کالبد شهر در سطوح مختلف توسط مدیریت شهری تهیه و اجرا شده است. در همین راستا شهرداری تهران هم به عنوان متولی بخشی از وظایف در حوزه مدیریت سیما و منظر، اقداماتی را در این حوزه به انجام رسانده است.
موضوع ساماندهی نماهای شهری همزمان با ابلاغ ضوابط طرح تفضیلی مورد توجه ویژه قرار گرفت و تلاش در راستای ساماندهی نماهای شهری منجر به تشکیل کمیته نما و مراحل اخذ تاییدیه کمیته نما شد. در کنار تشکیل کمیته های نما در معاونت شهرسازی و معماری، مطالعاتی با هدف تهیه ضوابط مناسب برای ساماندهی نماها و همچنین تولید اسناد راهبردی در این حوزه در شهرداری تهران و همچنین در سایر سازمانها و نهادهای مرتبط با این موضوع انجام گرفت. از نمونه این مطالعات می توان به ضوابط و مقررات ساماندهی منظر شهری در سال ۱۳۸۷، راهنمای طراحی و کنترل نماهای شهری (انضباط نما) در سال ۱۳۹۴ ،تهیه و تدوین دستورالعمل بناهای شاخص و گردش کار تصویب آنها در سال ۱۳۹۷ و نهایتاً مصوبه طراحی، پایش و اجرای نماهای شهرتهران در سال ۱۳۹۷ اشاره نمود.
در ادامه مطالعات فوق الذکر، با عنایت به مصوبه سال ۱۳۹۷ شورای شهر تهران و همچنین با توجه به مسائل و خلاهای موجود و با توجه به وظایف و اختیارات شهرداری، آسیب شناسی اقدامات انجام شده توسط کمیته های نما در این دوسال و تدوین چارچوبی برای اجرایی شدن موضوع مصوبه و ارتباط آن وظایف و اختیارات کمیته های نما در راستای کنترل نماهای ساختمانی شهر تهران ضروری به نظر میرسد. این چارچوب باید شامل ارزیابی اقدامات صورت گرفته، توجه به زیرساخت های قانونی و حقوقی، ظرفیت سنجی اجرایی شدن، اصلاح ساختارها در این زمینه و سایر موارد مورد نیاز باشد.
با عنایت به موارد مذکور، طرح حاضر با آسیب شناسی اقدامات کمیته های نما و همچنین بررسی مصوبه طراحی، پایش و اجرای نماهای شهرتهران مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ شورای شهر می کوشد نقاط قوت و ضعف این مصوبه را شناسایی، ارتباط آن را با اسناد و فرایندهای مدیریت نمای ساختمانی بررسی و پیشنهادات مشخص برای بهبود لایحه ارایه نماید.

اهداف:
طرح پژوهشی”ارزیابی مصوبه طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران” با هدف کلی ارزیابی مصوبه شورای شهر تهران درخصوص طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر(۱۳۹۷) ارائه شده است که اهداف عملیاتی آن عبارتند از:
– بررسی رویه های اقدام و سازوکارهای مدیریت نماهای ساختمانی شهر تهران
– کمک به اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی تداوم و ادامه برنامه های مدیریت نمای ساختمانی در شهر تهران و بطور خاص فعالیت کمیته های نما
– استخراج موانع پیاده سازی و تحقق فرآیند مدیریت نماهای ساختمانی با تأکید بر فعالیت کمیته های نما
– تدوین راهبردهای الزم و سازوکارهای برنامه ای جهت بهبود فرایند مدیریت نماهای ساختمانی شهرتهران

قلمرو سازمانی، محدوده مکانی و زمانی:
قلمرو سازمانی: قلمرو سازمانی پژوهش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تاکید بر اداره کل معماری و ساختمان و معاونت های شهرسازی و معماری مناطق ۲۲گانه را در بر می گیرد.
محدوده مکانی: محدوده مکانی پژوهش شهر تهران می باشد
محدوده زمانی: قلمرو زمانی پژوهش زمان معاصر خواهد بود و بنابر لزوم مقاطع زمانی گذشته نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. مدت زمان انجام این پژوهش نیز ۷ ماه خواهد بود.

دریافت فایل درخواست ارائه پیشنهاد پژوهشی “ارزیابی و آسیب‌شناسی مصوبه طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران و ارایه اصلاحات”

تذکر: قبل از تهیه پیشنهاد پژوهشی، بخش اسناد مناقصه (فراخوان) و نکات مربوطه به‌دقت مطالعه شود. لازم به ذکر است در صورت عدم انطباق پاکت‌های مناقصه با مشخصات مندرج در این بخش، پیشنهاد‌های ارسالی بررسی نخواهد شد و مسئولیتی در این خصوص متوجه مرکز نخواهد بود.

– سقف مبلغ برآورده شده (هزینه‌های کارشناسی و بالاسری): ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به حروف معادل (یک میلیارد و صد میلیون ریال)
– مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه (برای پروژه‌هایی که نیاز به اخذ سپرده تضمین باشد، پاکت ج که حاوی مبلغ سپرده تضمین بر اساس اسناد مناقصه است بدون قید و شرط می بایست ارائه شود): این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.
– شماره حساب مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برای واریز سپرده تضمین: ۷۰۰۷۸۷۶۳۹۹۱۶ بانک شهر شعبه الهیه آقابزرگی کد ۵۰۲ (این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.)
– برای دریافت شرح نیازمندی‌های پروژه (RFP) بر روی فایل پیوست کلیک نمایید.
– با توجه به اخذ ضمانت حسن انجام تعهدات از مجری منتخب قبل از عقد قرارداد، مناقصه‌گران قبل از شرکت در فراخوان به این موضوع توجه داشته باشند: (در صورتیکه مجری شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر دولتی باشد: اخذ ضمانت‌نامه بانکی به میزان ۱۰درصد مبلغ کل قرارداد و در صورتیکه مجری شخص حقوقی دولتی باشد: ضمانت‌نامه انجام تعهدات به میزان ۵ درصد مبلغ کل قرارداد به صورت مکتوب مطابق با فرمت تعیین شده ی مرکز (یا ارائه ضمانت نامه کتبی با امضای روسای دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد به استناد مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ شماره نامه ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه)
– درج این آگهی هیچ‌گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه‌گذار ایجاد نمی‌نماید.

مهلت ارائه و تحویل پیشنهاد در ساعات اداری: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۸ مردادماه ۱۳۹۹

محل ارائه و تحویل پیشنهاد: تهران، خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان شهید آقابزرگی، شماره ۳۲، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، طبقه چهارم، دبیرخانه مرکز، کدپستی ۱۹۶۴۶۳۵۶۱۱
تلفن: ۳-۲۲۳۹۲۰۸۰-۰۲۱

واحد متولی: مدیریت مطالعات و برنامه ریزی معماری و شهرسازی
کارشناس مسئول واحد متولی: امیررضا رفیعی | شماره تماس ۲۲۳۹۲۰۸۰ داخلی ۱۴۵

شماره فراخوان: ۳۱۴
منبع: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
دریافت تصویر

منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2021 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook