فراخوان مسابقه بین المللی طراحی «یادمان – احیای سوریه»

فراخوان مسابقه یادمان احیای سوریه

برگزار کننده: مجموعه UNI یک شبکه اجتماعی شامل جامعه مشترکی برای افراد خلاق است که UNFUSE به عنوان زیر مجموعه ای در مباحث معماری در آن فعالیت می کند. هدف اصلی آن شکست روابط سنتی و ورود به دوره جدیدی از تبادل اطلاعات و یاد گیری و خلاقیت جمعی است تا با این راه به تحولات عظیمی در ایده پردازی معماری، شهرسازی، جامعه، فرهنگ و طبیعت برسیم. مکانی برای ابتکارات تحقیقاتی و ایجاد بستری برای طراحان در نقاط مختلف جهان و به دور از هرگونه حد و مرزی برای رساندن فضای انسان ساخت به حد کمال خود. (unfuse.uni.html)

فرضیه:
جنگ، وخیم ترین عامل نابودی طبیعت و مصنوع بشر قلمداد می شود. سوریه، کشوریست با تاریخ کهن و در شرف گذراندن یک سال دیگر از دوران مقابله با خشونت. این چالش در جغرافیای سیاسی خاورمیانه، همواره بوده و باقی مانده است. نقطه عطفی در بازی قدرت بزرگ؛ اوج بی ثباتی؛ و یک تراژدی انسانی ویران کننده است. به نظر می آید واکنش جوامع بین المللی به سوریه بیشتر جذب این جنبه ها، به جای اولویت بندی مسائل بشری بوده است.

با توجه به شرایط فعلی، اختلاف میان نیروهای شورشی با حکومت در کنار نا آرامی های دیگر و درگیر شدن قدرت های جهانی در جنگ، رهایی و امنیت راهی به نظر دشوار در پیش است. جدای از هرج و مرج های پدید آمده، سوریه بیشتر از آنچه که داشته از دست داده است و این اصلی ترین فقدانی است که حس می شود. مردم این معضلات را غیرقابل حل و شرایط فعلی را بسیار به دور از هرگونه تدبیر اندیشی می دانند.
اما چرا چنین شرایط پیچیده و متضادی پدید آمده که غیر قابل حل می نماید؟

پایان جنگ (؟)
نقطه عطف اتفاقات اخیر در ماه مارس سال ۲۰۱۱ طی انفجاری مهیب اعتراضات مسالمت آمیز مردمی را به جنگی خونین و طوفانی از خشونت منجر کرد. البته مخالفت مردمی در سوریه قدمت بیشتر از این دارد اما این نقطه جوش حکومت سوریه در مقابل شورشیان بود. که در این شرایط بغرنج انواع جناح ها و گروهک های فرعی نیز روز به روز رشد کردند و باعث هرچه پیچیده تر شدن این جنگ شدند.
در این میان مردم سوریه، که کمترین سهم در به وجود آمدن این التهابات را داشتند، متحمل بیشترین صدمات شدند.
در آستانه هفتمین سال این نا آرامی ها، گزارشات نشان می دهد که صدمات ناشی از جنگ پدید آمده، نزدیک به چهار برابر کل درآمد ناخالص سال ۲۰۱۰ سوریه شده است. مال و جان مردم به شکل پیمایش ناپذیری از دست رفته. میراث فرهنگی و گردشگری سوریه نیز روز به روز طی این جنگ رو به نابودی می رود و باعث کاهش حداقل کیفیت های اجتماعی و کلیدی شهر های مهم در سوریه می شود.

موضوع:
هزینه های جنگ را نمی توان اندازه گیری کرد اما آنچه سوریه باید بپردازد، قطعا از حد توانش بیشتر است. در این خلال، حکومت در تلاش برای کسب سرمایه است اما کشورهای ناظر بر این جنگ همچنان سرمایه گذاری در این شرایط را پر ریسک قلمداد می کنند و با محافظه بسیار وارد می شوند. اما حتی اگر فرض بر آن باشد که این درگیری به طور کامل حل شود، سرمایه گذاری با تمرکز بر انگیزه های دیپلماتیک خواهد بود و نه مشکلات. در حقیقت مردم پس از پناهندگی در اردوگاه ها در حال بازگشت به خانه های ویرانه خود هستند، اما به شرایطی باز می گردند که اصلا با گذشته قابل مقایسه نیست و زندگی آنان مختل شده است.
تنها امید سوریه بازسازی اماکن تخریب شده است که می تواند منطقه را متحد کند. این مهم هزینه ای گزاف می خواهد که هیچ جناحی، امکان و همچنین توانایی تامین آن را ندارد. حتی برای رفع نابسامانی سوریه، به یک معاهده صلح نیاز خواهد بود که سطح همکاری اقتصادی بین طرفین خارجی یا داخلی و مردم را در سطح بین الملل ایجاد کند. بدون آن، سوریه از بین خواهد رفت.

چالش: احیای یک خاطره
چالش: اولین قدم همکاری با (الف. ساخت یک خاطره) شروع می شود که با یک (ب. عملکرد) و توسط (ج. ساکنین شهر)ی که تخریب شده اما همچنان (د. از اهمیت بسیار)ی در سوریه برخوردار است.

الف. خاطره
برای پذیرش فاجعه ای که امروز اتفاق افتاده است و در اینجا بازسازی می شود. در ایجاد امید، توجه به خاطرات اهمیت به سزایی دارد. همچنین اندوه از دست دادن چیزی نیز بر خاطرات انسان تاثیر بسزایی دارد. خاطره خود انگیزه ای است که با کمک آن از تکرار اشتباهات جلوگیری می کنیم. همانطور که خشم و غضب، اعتماد، یادآوری، افتخار، پتانسیل به مردم یاد آوری می کند که همواره راه برگشتی وجود دارد. خاطره ای که ایجاد انگیزه ای می شود که از گذشته بهتر شویم. در اینجا هدف استفاده از روشی معمارانه است که باعث بر انگیختن خاطره جمعی گردد.
حافظه تجسمی به عنوان دری به سوی اتحاد مردم و اتصال گذشته به آینده است. همانگونه که مشخص شد خاطره، یک مفهوم چند بعدی است و تنها به غم و اندوه محدود نیست که طبعاَ نباید باشد.

ب: عملکرد: برنامه
با توجه به شرایط اقتصادی سوریه، معماری فضاهای عمومی با هدفی عملکردی، می تواند به نیازهای اقتصادی بسیاری پاسخ دهد. این مفهوم عملکردی می تواند از طریق حس تعلق به مکان و ادراک پویایی گذشته تاریخی شهر و یا اینکه از باز تعریف مفاهیم امروزی و نیاز انسان مدرن پدید آید.
طبعا در این رویکرد تمرکز اصلی بر روی مردم است؛ و نه یک رویکرد و گرایش سیاسی. این عمل، ترکیبی کیفی است از برآوردن نیازهای بستر و در عین حال ساخت معیاری برای معماری آینده شهر؛ همچنین بذر امید تازه ای را به سوریه می بخشد.

ج. شهروندان محل: حلب
حلب شهریست با قدمت چند هزار ساله و میراث فرهنگی غنی که بسیاری توسط یونسکو به ثبت جهانی رسیده است. که متاسفانه به یکی از میادین کلیدی جنگ سوریه بدل شده که باعث تخریب بسیاری از این میراث با ارزش گشته. هنگامی که مردم به شهر خود برای بازگشت به زندگی پیشین خود وارد می شوند، با فجایعی عظیم از تخریب و ویرانی روبرو می شوند. امروز آنچه که از بازارهای سرپوشیده، مساجد، محلات تاریخی که پیش از یک دهه گذشته با جوش و خروش زندگی عمومی همراه بود، جلوه بسیار ضعیفی باقیست.
به عنوان یکی از تاریخی ترین تمدن های بشری، حلب شاهد دودمانهای پادشاهی و امپراطوری ها و طبعا جنگ های بسیاری در میان تمدن های مختلف بوده. این موضوع نشان دهنده تاثیر فرامنطقه ای این شهر نیز بر مناطق اطراف است. با وجود فراز و نشیب های فراوان، حلب همواره روی پای خود ایستاده و زندگی و تجارت مردم را با رونقی بیش از پیش ادامه داده است و تاریخ نشان داده که همواره هدف گردشگران و جهانگردان بوده است. با این وجود این شهر نقطه عطفی برای تصمیم گیری های حکومت سوریه بوده و قطعا مکان مناسبی برای آغاز صلح طلبی در سوریه خواهد بود.

د. سایت های مهم سوریه: سرای کبیر حلب
سرای کبیر، آنطور که تصور می شود در گذشته موقعیت فرمانروایی و حکومت بوده، جایگاه عظیم خود را به عنوان یک سازه حکومتی شهری تاریخی حفظ کرده است. طی جنگ های تاریخی چندین بار این دژ مورد تخریب قرار گرفته. نیروهای دشمن طی عملیاتی زیرزمینی باعث انفجار بخش عظیمی از این مجموعه شدند. سایت مد نظر برای طراحی این مسابقه در کنار این مجموعه و در لبه دیوارهای این دژ عظیم تاریخی قرار گرفته است.

سایت:
مساحت: ۱۱,۲۱۱ متر مربع
مختصات جغرافیایی: ۳۶°۱۱’۵۰.۴۵”N, 37° ۹’۴۶.۳۷”E
موقعیت: سایت سرای کبیر حلب، سوریه
کاربری پیش از تخریب: زیرساخت های حکومتی بوده که قرار بر آن بود تا بازتعریفی برای هتل و اماکن اقامتی گردد.
تنها محدودیت در ساخت شامل دو موضوع است: ارتفاع بیش از ۴۵ متر (۵ متر کمتر از قلعه) غیرمجاز است. و از چهار طرف به عمق ۷.۵ متر عقب نشینی دارد.

جو حاکم: خلا سیاسی
شرایط کشور:
آنطور که به نظر می رسد جو آرامی در جنگ پیش بینی می شود. اما لاجرم شرایط پیچیده سیاسی همچنان حاکم است و تا حل شدن مشکلات راه بسیاری باقیست. اما آنچه مسلم است جمعیت غریب به اتفاق مردم با قاطعیت تمام با جنگ مخالفند و خواهان بازگشت به شهرهای خود هستند. و هیچ یک از مجموعه های درگیر در جنگ برای شرایط زندگی مردم پس از جنگ به تدبیری نرسیده اند.

شرایط شهر:
همانطور که مشخص است، دولت سوریه خود یکی از عوامل پدید آورنده پیچیدگی فعلی است اما از طرفی خود بر اثر صدماتی که بر بناهای تاریخی شهر حلب آمده متضرر شده است. این مکان نیاز به بازتعریف یک چارچوب برای شرایط و بستر فعلی دارد. ما از این خلا سیاسی برای باز پس گیری این مکان برای مردم استفاده کردیم. هرگونه هجوم بر این بنا به عنوان عملی بر خلاف حقوق بشر و امنیت و صلح محسوب می شود. اما شما چگونه در این شرایط بن بست گونه برنامه ریزی می کنید؟

شرایط سایت:
بر اثر خسارات تحمیلی توسط جنگ، این محدوده دلربایی گذشته خود را از دست داده و کاهش جذب توریست بسیاری داشته. در این لحظه نیازهای اساسی به سوی لایه های زیرساخت شهر متوجه است. پس طبعا توجهی به بازتعریف سرای کبیر در این برهه زمانی مطرح نیست. اما راه حل شما برای این سایت که همچنان مستعد حملات و محاصره نیروهای مختلف است و در عین حال نماد امیدی برای مردم، چیست؟

شرایط شرکت در مسابقه:
۱- شرکت در مسابقه یادمان – احیای سوریه، برای تمامی جوامع دانشجویی و حرفه ای در دنیا مجاز است.
۲- لازم به ذکر است که حداقل مجاز برای شرکت در مسابقه ۱۸ سال می باشد.
۳- شرکت در این مسابقه برای دانشجویان و همین طور افراد حرفه ای مجاز است.
۴- اعضای هر تیم حداکثر ۴ نفر می باشد.
۵- همه رشته ها واجد شرایط شرکت در مسابقه هستند.
۶- تیم هایی که تمامی اعضا دانشجو باشند (به همراه شماره دانشجویی معتبر از دانشگاه) در رده بندی ها به عنوان دانشجو شرکت داده می شوند.
۷- تیم هایی که حتی یک نفر فرد حرفه ای در آن عضو باشد به عنوان تیم حرفه ای شرکت داده می شوند.

ارسال مدارک:
* حداکثر ۸ شیت با ابعاد ۱۸۸۰ در ۲۸۸۰ بصورت پرتره و با فرمت JPG باشد.
* حداقل الزامات در ورق (برای ارسال کامل):
• سایت پلان (اجباری)
• مقاطع مهم و کلیدی (حداقل یک عدد)
• دید های سه بعدی – چهار عدد
• تصویر جلد اندازه ۲۰۰۰ × ۱۰۰۰ پیکسل یا بزرگتر در نسبت تناسب ۲: ۱.
• پلان طبقات، تصاویر، اسکیس ها (در صورت وجود) می توانند برای تکمیل مبانی پروژه به صورت تصاویر اضافه شوند.

+ با استفاده از دیاگرام های انفجاری، مفهوم را قابل درک تر کنید.
+ هر گونه نام یا اثری که نشان دهنده هویت صاحب اثر باشد، باعث حذف اثر از مراحل مسابقه می شود.
+ شماره شیت ها در گوشه هر ورق ذکر شود.
+ برای یادگیری در مورد بهترین شیوه های ارسال به اینجا مراجعه کنید به این پی دی اف. https://goo.gl/fmmcP7  (دریافت فایل)
+ عدم رعایت موازین اخلاقی در هر گونه ایده / فرم / طرح / تصویر باعث حذف اثر از مراحل مسابقه می شود.

وبسایت مسابقه جهت ارسال مدارک:  http://unfuse.uni.xyz

هیئت داوران:
Kourosh Hajizadeh
Principal Architect | Hajizadeh & Associates, Iran
Arash G Tehrani
Principal & Lead Architect | Arash G Tehrani Design Studio, Alborz, Iran
Yousef Oqleh
Board Member – Architect and Urban Design | Architects For Society, Dubai UAE
Gijo Paul George
Founder and Principal | Hawally, Kuwait
 Mohamed Al Assam
Founder and Executive Chairman | Dewan Architects + Engineers, Dubai, UAE

 

Dewan Architects + Engineer

قضاوت:
ارزیابی آثار شرکت داده شده در مسابقه به قضاوت داوران مسابقه بستگی دارد و این ارزیابی کیفی بر اساس کانسپت اثر، روند طراحی، خلاقیت، عملکرد و نوآوری آثار انجام می شود.
معیار های مهم که در طراحی آثار مورد توجه اکید قرار می گیرد:
– مبانی نظری و روایت صحیح طرح
– پاسخگو به زمینه
– پاسخگو به روح زمانه
– پاسخگو به نیاز مردم
– قابلیت اجرا و ساخت پذیری
– ماندگاری
– عمق آگاهی نسبت به موضوع
– کیفیت ارائه
– کیفیت تفکر طراحانه

زمـانبنـدی مسابقه:
آخرین مهلت ارسال آثار: ۲۵ آوریل ۲۰۱۹ – (۵ اردیبهشت ۱۳۹۸)
آغاز رای گیری عمومی: ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ – (۶ اردیبهشت ۱۳۹۸)
پایان رای گیری عمومی: ۲۶ مه ۲۰۱۹ – (۵ خرداد ۱۳۹۸)
اعلام نتایج: ۰۵ ژوئن ۲۰۱۹ – (۱۵ خرداد ۱۳۹۸)

هزینه شرکت در مسابقه:
• دوره اول ۲۵ دسامبر ۲۰۱۸ – (۴ دی ۱۳۹۷)
دانشجویان: ۱۵ دلار
جامعه حرفه ای: ۲۵ دلار
دفاتر حرفه ای: ۶۰ دلار
که به هریک ۷.۵ درصد مالیات خواهد خورد
• دوره نهایی ۲۵ مارس ۲۰۱۹ – (۵ فروردین ۱۳۹۸)
دانشجویان: ۳۵ دلار
جامعه حرفه ای: ۶۰ دلار
دفاتر حرفه ای: ۱۵۰ دلار
که به هریک ۷.۵ درصد مالیات اضافه خواهد شد.

جوایـز:
برنده: ۱۵۰۰ دلار
رتبه دوم: ۷۵۰ دلار
انتخاب مردمی: (در میان دانشجویان): ۵۰۰ دلار
انتخاب مردمی: (در میان حرفه ای ها): ۵۰۰ دلار
تقدیر شده اول از دانشجویان: ۲۰۰ دلار
تقدیر شده دوم از دانشجویان: ۲۰۰ دلار
تقدیر شده اول از حرفه ای ها: ۲۰۰ دلار
تقدیر شده دوم از حرفه ای ها: ۲۰۰ دلار

سایت مسابقه: www.memory.uni.xyz
وبسایت جهت ارسال مدارک:  http://unfuse.uni.xyz

دریافت فایل:
فایل ۱ 
فایل ۲
فایل ۳

دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

 

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook