فراخوان مسابقه “ایده پردازی، برنامه ریزی و طراحی در حوزه مسکن قابل تأمین برای اقشار مختلف اجتماع”​

فراخوان مسابقه “ایده پردازی، برنامه ریزی و طراحی در حوزه مسکن قابل تأمین برای اقشار مختلف اجتماع”​

♦ موضوع مسابقه:
بانک مسکن با توجه به رسالت و مأموریت‌های خود به عنوان یک بانک تخصصی در حوزه مسکن و توسعه شهری، در چارچوب سند راهبردی و سیاست‌های ابلاغی، اقدام به برگزاری مسابقه ایده و طراحی در حوزه مسکن قابل تامین برای اقشار مختلف اجتماع نموده است. لذا از کلیه حرفه‌مندان، متخصصین، دانشگاهیان و سایر علاقمندان دعوت به عمل آمده است تا در این رقابت شرکت جویند. این مسابقه فراخوانی از جامعه حرفه ای در حوزه‌های مرتبط به برنامه ریزی و تهیه مسکن در راستای توانمندسازی در تأمین مسکن برای اقشار مختلف است. این حوزه‌های تخصصی عبارتند از اقتصاد، جامعه شناسی، برنامه ریزی و طراحی شهری، تکنولوژی ساخت، طراحی معماری و فرایند تولید مسکن.
بدین سان موضوع مسابقه در وهله ی نخست، رسیدن به مناسب ترین ایده ها و برنامه ها برای حل معضل تامین مسکن قابل دستیابی برای شرایط کنونی جامعه ی ایران است که در ادامه نیز با ارائه طرح برای اجرایی نمودن ایده های منتخب پی گرفته می شود.

♦ نوع مسابقه:
این مسابقه در دو مرحله انجام می پذیرد که هریک جداگانه برگزار شده و داوری می شوند. مسابقه دو مرحله ای مسابقه ای است که داوری آن در دو مرحله صورت گیرد. در مرحله اول تعدادی از ایده ها و برنامه های برتر که بتوانند راهکارهای تامین مسکن قابل دسترس در کشور را بر اساس تجارب گذشته، امکانات موجود، درس های جهانی و سایر عوامل پیشنهاد دهند، انتخاب می شوند. در مرحله ی دوم، صاحبان این ایده ها و یا شرکت کنندگان دیگر به ارائه ی الگوها و پیشنهادات طراحی بر اساس ایده ی برتر منتخب در مرحله ی اول به رقابت می پردازند، و انتخاب برنده اول و رده بندی سایر شرکت کنندگان در هر مرحله جداگانه انجام می گیرد.
مسابقه از لحاظ نوع و دامنه شرکت کنندگان، در مرحله اول مسابقه آزاد ملی است. مسابقه آزاد ملی مسابقه ای است که محدودیتی برای شرکت کنندگان نداشته باشد و همه جامعه اهل فن را در سطح ملی دربرگیرد. در مرحله دوم مسابقه محدود خواهد بود. مسابقه محدود مسابقه ای است که دامنه شرکت کنندگان آن به گروهی خاص از اهل فن (مثلا از نظر محل اقامت، تجربه یا تخصص ویژه، و یا تعداد شرکت کنندگان) محدود باشد.
مسابقه از لحاظ محتوا، در مرحله اول اجمالی خواهد بود. مسابقه طراحی اجمالی، مسابقه ای است که برای دست یافتن به انگاره ها و ایده های برتر طراحی در موضوعی معین انجام گیرد، و نتیجه آن در حد طرح های اجمالی بیان کننده ایده طرح باشد. این برنامه در مرحله دوم تفصیلی خواهد بود. مسابقه طراحی تفصیلی، مسابقه ای است که برای دست یافتن به طرح مقدماتی در موضوعی معین انجام گیرد، و نتیجه آن، علاوه بر ایده طرح، مبین عناصر طرح، روابط آنها با یکدیگر و با محیط و زمین باشد، به نحوی که بر اساس آن بتوان طرح را به تمامی دریافت و نقشه های جزئیات اجرایی را بر مبنای آن تهیه کرد. حدود این طرح ها از نوع طرح هایی است که از فعالیتهای قسمت دوم از مرحله اول خدمات مهندسان مشاور معمار و شهرساز، مطابق ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حاصل می گردد.

♦ چشم انداز:
امروزه بیش از هر زمان دیگر، ضرورت ایجاد مسکن اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد احساس می‌شود. بی‌توجهی به ضرورت فراهم نمودن مسکن اجتماعی درون شهرهای بزرگ غالباً در سراسر دنیا منجر به گسترش حاشیه‌نشینی و معضلات همراه با آن شده است. از سوی دیگر، ایجاد مسکن اجتماعی به‌صورت محلات مجزا، یا حاشیه شهر‌ها (مانند مسکن مهر) نیز خود شکل دیگری از حاشیه‌نشینی است، بنابراین بسیار اهمیت دارد که مسکن اجتماعی در داخل شهرهای بزرگ و به‌صورت پراکنده در میان انواع شکل‌های دیگر مسکن ایجاد شود تا شهر ساختار طبقاتی نیابد و همه اقشار جامعه بتوانند در کنار یکدیگر از امکانات شهری یکسان استفاده کنند. به این ترتیب، دیگر با محله‌های ثروتمندنشین و فقیرنشین چنان که امروز شاهدیم، مواجه نخواهیم بود. بنابراین پرهیز از یکسان‌سازی‌ قطعات زمین و همچنین واحد‌های مسکونی و ایجاد امکان برای شکل‌گیری تنوع در اندازه واحد‌های مسکونی در کنار یکدیگر می‌تواند گامی در جهت جلوگیری از طبقاتی‌شدن محلات به حساب‌ آید و به اقشار کم‌درآمدتر این امکان را بدهد که در محلات درون شهر سکنا گزیده از امکانات و فرصت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی محلات مناطق مختلف شهر بهره‌مند شوند. سوم اینکه واحد‌های مسکونی کوچک الزاما مسکن اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد نیستند بلکه می‌توانند انتخاب مناسبی برای برخی گروه‌های اجتماعی به‌حساب آیند؛ بخصوص اگر درون یک ساختمان تنوعی از واحدهای مسکونی با مساحت‌های مختلف شکل بگیرد می‌تواند پاسخگوی شیوه زندگی گروه‌های اجتماعی مختلف باشد.

♦ خواسته های کارفرما:
هدف اصلی از برگزاری مرحله ی اول این مسابقه جمع آوری بهترین پیشنهادات و ایده ها از سوی صاحب نظران و متخصصین و اندیشمندان مسایل شهری برای کمک به حل معضل تامین مسکن گروه های مختلف به ویژه گروه های کم درآمد در شرایط کنونی ایران است که عمدتا در موارد زیر خلاصه می شوند:
۱. نحوه ی تعیین ملاک های تشخیص بهترین نقاط هر شهر برای ایجاد مسکن حمایتی از طریق نوسازی، بازسازی، بهسازی و سایر روش های پیشنهادی از سوی شرکت کنندگان
۲. نحوه ی تأمین زمین با حداقل بهای ممکن برای ساخت مسکن حمایتی ضمن پای بندی به اصل توسعه ی درونی
۳. مشوق های ممکن و روش های پایدار برای جلب مشارکت بخش خصوصی در تأمین مسکن حمایتی، به نحوی که در شرایط اقتصادی کنونی برای سرمایه گذاران و سازندگان به قدر کافی جذاب و قانع کننده باشند (با توجه به آنکه حتی مدل زمین صفر هم در دوره های گذشته نتوانست منجر به جلب مشارکت کافی سرمایه گذاران و سازندگان شود)
۴. چگونگی کاستن از تعداد کنشگرانی که هریک هزینه ای بر ساخت تحمیل می کنند، از شهرداری و تعدد دست اندرکاران طرح و ساخت و واسطه ها تا توسعه گران و… به منظور کاهش هزینه های ساخت مسکن حمایتی
۵. چگونگی پیشگیری از سقوط دهک های بالاتر قشر کم درآمد ولیکن دارای مهارت و شأن اجتماعی (صنعتگران، نویسندگان، هنرمندان، تکنسین ها، …) به دهک های پایین تر با تأمین مسکن حمایتی مبتنی بر توجه به نحوه ی اشتغال آنان، شأن اجتماعی و گروه های سنی و قومی متفاوت آنان
۶. چگونگی تلفیق فضای کار و مهارت آموزی و سکونت برای کلیه ی گروه های نیازمند مسکن حمایتی به منظور افزایش توان مالی ساکنین آتی در بازپرداخت وام و تأمین هزینه های نگهداری این مجموعه ها
۷. پیشنهاد هر نوع فرایندی که به طور غیر مستقیم بتواند تأمین مسکن حمایتی را تسهیل نماید، مانند تسهیل انتقال کاربری های مزاحم از بناهای مسکونی در محدوده های مرکزی شهرها و کمک به تبدیل آنها به مسکن حمایتی

♦ نام نویسی، ارزیابی:
• نام نویسی:
گروه ها و افراد داوطلب شرکت در مسابقه ضمن ارسال چیکده سوابق خود به آدرس ایمیل: contest@bank-maskan.ir، در نامه‌ای با معرفی اعضای گروه، آمادگی خود را برای شرکت در مسابقه اعلام می دارند.
• ارزیابی:
– ارزیابی در این مسابقه در سه مرحله صورت می گیرد که در گام نخست سوابق شرکت کنندگان توسط دبیرخانه مسابقه، بررسی و دسته بندی شده و متناسب با سهم های در نظر گرفته شده برای هر دسته از شرکت کنندگان (دانشجویان، حرفه مندان و …)، مورد سنجش قرار می گیرند.
– در مرحله بعد ارزیابی آثار ارسال شده در مرحله اول مسابقه توسط هیأت داوران صورت میگیرد و ایده های برتر در هر حوزه (اقتصادی، جامعه شناسی، برنامه ریزی و طراحی شهری، تکنولوژی ساخت، طراحی معماری و فرایند تولید مسکن) انتخاب و ضمن تقدیر، قدردانی و ارائه جوایز به آنها، ۱۰ ایده ی برتری که ماهییت فیزیکی داشته و قابل اجرا می باشند، امکان راهیابی به مرحله بعد و ارائه طرح اجرایی را می یابند و از آنها برای انعقاد قرارداد و اجرایی کردن ایده ها دعوت به عمل می آید. مدل های اقتصادی، اجتماعی و … که ماهیت طراحی فیزیکی نداشته باشند، به نام شرکت کنندگان ثبت شده و به سازمان های مربوطه ارجاع داده می شوند.
– در انتهای مرحله دوم نیز از میان طرح های ارائه شده هیأت داوران به گزینش برترین طرح خواهند پرداخت.

♦ معیارهای داوری:
ایده ها و برنامه های دریافتی در مرحله ی اول و طرح های ارایه شده بر آن اساس در مرحله دوم، بسته به میزان همخوانی با معیارهای زیر مورد داوری قرار می گیرند:
معیارهای داوری در مرحله اول:
۱. انطباق با شرایط فرهنگی و الگوهای زیستی ایران
۲. انطباق با قدرت خرید گروه های کم درآمد
۳. عدم منتهی شدن به انباشت مسکن حمایتی در یک نقطه از شهر و پیدایش معضلات اجتماعی
۴. برخورداری از قابلیت اجرا
۵. امکان ساخت با توان و امکانات موجود ایران در عین توجه به فن آوری های نوین جهانی
۶. امکان اجرای آسان و سریع
۷. انطباق با موازین احترام به محیط زیست
۸. قابلیت انطباق با شرایط مختلف اقلیمی ایران در هر چهار پهنه ی اصلی و حوزه های جغرافیایی مختلف
۹. بهره گیری از ایده های خلاقانه ضمن احترام به زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
در مرحله دوم مسابقه ضمن تأکید بر معیارهای داوری در مرحله اول، معیارهای وابسته به ویژگی های بستر طرح متعاقبا اعلام خواهند شد.

♦ نتایج مورد انتظار مسابقه:
نتایج مورد انتظار در مرحله اول این مسابقه مشتمل بر گزارشی حداکثر بیست صفحه ای در قطع A4 حاوی برنامه ها و ایده های پیشنهادی در قالب متن، دیاگرام، جداول و تصاویر تولید شده توسط شرکت کنندگان است. مدارک قابل ارایه در مرحله ی دوم متعاقبا اعلام خواهند شد.

♦ شرایط و نحوه ارسال ایده ها:
به منظور ایجاد شرایط همسان رقابت در مرحله ی اول و امکان مطالعه و داوری عادلانه، گزارش هایی که در قطع و تعداد صفحاتی متفاوت ارایه می شوند از روند داوری حذف گردیده و حق اعتراض نسبت به این امر مفروض نیست.
نحوه ی ارسال آثار نیز به صورت الکترونیکی و از طریق نشانی contest@bank-maskan.ir می باشد.

♦ ارکان مسابقه:
• کارفرمای مسابقه: بانک مسکن
• برگزار کننده مسابقه: شرکت هنر و معماری ایوان مهر ایرانیان

• هیأت داوران مسابقه:
هیأتی متشکل از داوران است که نتیجه مسابقه با داوری ایشان تعیین می شود. هیات داوری از بین افراد متخصص و مرتبط با موضوع مسابقه انتخاب می شوند. افراد پیشنهادی برای عضویت در هیات داوری به شرح زیر عبارتند از:

– دکتر گیتی اعتماد: استاد دانشگاه، دکتری شهرسازی
– دکتر پرویز پیران: استاد دانشگاه، جامعه شناس شهری
– دکتر عبده تبریزی: استاد دانشگاه، دکتری امور مالی و بانکداری
– دکتر محمود گلابچی: استاد دانشگاه، متخصص در حوزه تکنولوژی معماری
– فردین یزدانی: کارشناس ارشد اقتصاد، پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن، مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور

• کمیته اجرایی:
کمیته ای مرکب از نمایندگان کارفرما (بانک مسکن) و دبیرخانه مسابقه (شرکت هنر و معماری ایوان مهر ایرانیان) که هماهنگی و اجرای مراحل مختلف مسابقه را بر عهده دارند.

♦ جوایــز مسابقه:!
• مرحله اول:
نفر اول: ۲۰۰ میلیون ریال
نفر دوم: ۱۰۰ میلیون ریال
نفر سوم: ۵۰ میلیون ریال
انعقاد قرارداد طراحی با ۱۰ ایده ی برتر با ماهیت طراحی
• مرحله دوم:
اهدای جایزه ملی معماری با طرح برتر از سوی وزارت راه و شهرسازی
(میزان جوایز مطابق با عرف به نظر نمی رسد _ تحریریه معمارنیوز)

♦ ثبت حقوق مالکیت معنوی:
حقوق مالکیت معنوی که از آن با عنوان حقوق مالکیت فکری نیز یاد می شود در این مسابقه برای نخستین بار در عرصه مسکن و ساختمان مورد توجه قرار گرفته و بانک مسکن در چارچوب رسالت و وظایف خود به عنوان یک بانک تخصصی در حوزه مسکن و توسعه شهری، قصد دارد ایده های برتر را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به حمایت از حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار دهد.

♦ برنامه زمان بندی مسابقه:
مرحله | تاریخ شروع | مدت زمان
۱. اعلان فراخوان مسابقه | ۱ آذر | ۱ هفته
۲. ارسال سوابق و اعلام آمادگی حضور در مسابقه توسط شرکت کنندگان | ۸ آذر | ۲ هفته    ۸ آذر | ۳ هفته    تمدید: ۲۹ آذر ماه ۹۹   تمدید مجدد: ۲۵ بهمن ماه ۹۹
۳. بررسی سوابق، دسته بندی گروه های شرکت کننده و در نظر گرفتن سهم مناسب برای هر دسته (دانشجویان، حرفه مندان و …) و اعلام نتایج به شرکت کنندگان | ۲۲ آذر | ۱هفته  (۲۹ آذر | ۱هفته)
۴. ایده پردازی و ارائه آثار مرحله اول توسط شرکت کنندگان | ۶ دی | ۶ هفته
۵. داوری و اعلام نتایج مرحله اول | ۱۸ بهمن | ۱ هفته
۶. اعلان جزئیات بخش دوم مسابقه | ۲۵ بهمن | ۱هفته
۷. طراحی اجرایی مرحله دوم و ارائه آثار توسط شرکت کنندگان | ۲ اسفند | ۶ هفته
۸. داوری و اعلام نتایج مرحله دوم | ۱۴ فروردین | ۱ هفته
۹. مستندسازی | ۲۱ فروردین | ۱ هفته
مجموع: ۵ ماه

♦ دبیرخانه مسابقه:
دبیرخانه این مسابقه واقع در شرکت هنر و معماری ایوان مهر ایرانیان، ارائه خدمات پشتیبانی گروهای شرکت کننده طی مراحل مختلف برگزاری مسابقه را برعهده دارد. به طوریکه دریافت ایده های گروه های شرکت کننده، طبقه بندی و ارزیابی اولیه ایده ها، برگزاری جلسات داوری و تهیه بیانیه هیأت داوران و اعلام نتایج توسط دبیرخانه صورت می گیرد و شرکت کنندگان جهت ارتباط با دبیرخانه در هریک از این مراحل می توانند از طریق کانال های ارتباطی زیر اقدام کنند:
تلفن و فکس: ۰۲۱۲۲۰۳۴۶۳۱ پیام رسان واتساپ: ۰۹۹۰۴۳۹۱۱۴۶
آدرس: تهران، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان شادآور، بن بست شادی، پلاک۶، واحد۴
سایت مرتبط: www.bank-maskan.ir

دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook