فراخوان شرکت در «رقابت و رویداد ملی انتقال تجربه پروژه‌ های مشارکت‌ مبنا»

فراخوان شرکت در «رقابت و رویداد ملی انتقال تجربه پروژه‌ های مشارکت‌ مبنا»

معرفی رویداد (پیش زمینه):
یکی از مهم ترین مباحث مدیریت شهری جدید و الگو های توسعه پایدار شهری، مسئله مشارکت عمومی شهروندان در اداره امور شهرهاست. بحث‌ های نظری و تجربی فراوانی در این مورد صورت گرفته است تا ابعاد شرایط و پیامدهای مشارکت شهروندان را تبیین کند. باید توجه داشت که در تعریف مشارکت، منظور از شهروندان همه کسانی هستند که جزئی از حکومت نیستند (شهروندان محلی، افراد ذی نفع، نمایندگان سازمان‌ های غیردولتی و اعضای جامعه مدنی). بنابراین، مردم هم به طور مستقیم و هم در قالب تشکل‌ ها و نهاد ها می‌ توانند در نحوه اداره شهر دخالت کنند. در واقع مشارکت شهروندان به معنای ابراز عقیده و نظر آن‌ ها در مورد یک سیاست خاص یا پروژه است که به اشکال مختلف رسمی یا غیر رسمی می‌ تواند بیان شود.
مشارکت مردمی در اداره امور شهر ها، تجلی تحقق اراده عمومی در اداره دموکراتیک شهر است. بنابراین، باید توجه داشت که دو شکل متمایز از دموکراسی قابل تمایز است؛ یکی، دموکراسی مبتنی بر نمایندگی است که در آن نمایندگان مردم از طرف مردم تصمیم‌ گیری می‌ کنند؛ مثلا شورا های شهر نمونه‌ ای از انتخاب مستقیم افراد به نمایندگی از مردم برای تصمیم‌ گیری و سیاست‌ گذاری هستند. شکل دیگر دموکراسی، دموکراسی مشارکتی است که در آن خود مردم به طور مستقیم در فرایند های تصمیم‌ گیری دخالت دارند. در این شکل از دموکراسی همه افرادی که تحت تاثیر یک برنامه یا طرح قرار می‌گیرند، به صورت مستقیم در مورد اجرای آن ابراز عقیده کرده و در تصمیم‌ گیری نهایی سهیم هستند. این شکل از دموکراسی به ویژه در اجتماعات محلی کوچک که امکان حضور همه افراد در فرایند تصمیم‌گیری مشارکتی فراهم است، قابل اجراست. به طور کلی یک دموکراسی قدرتمند محلی، نیازمند هر دو شکل نمایندگی و مشارکتی است و ترکیب این دو می‌ تواند مدیریت موثر و اجتماع محور شهری را تضمین کند؛ اما آنچه در رویکرد های مشارکتی مدیریت مورد توجه است، بیشتر متمایل به شکل دوم، یعنی دموکراسی مشارکتی و دخالت مستقیم مردم است. به همین سبب مسئله اصلی در مدیریت مشارکتی، دخالت مردم در فرایند تصمیم‌گیری است.

درباره طرح محله ما:
پروژه محله ما از سال ۹۶ تا کنون با هدف تقویت هویت محلی به منظور افزایش حس تعلق و ارتقای فرهنگ مشارکت جویی شهروندان در شهر مشهد اجرا شده است. این پروژه در تلاش است تا روندهای جاری مدیریت شهری را به روندهای مشارکتی و مردمی و رویکرد بالا به پایین جاری در مدیریت شهری را به رویکرد پایین به بالا تبدیل کند. شهروند محوری در تبصره ۲۲ بودجه مصوب شورای اسلامی شهر مشهد، پنج درصد از سر جمع اعتبارات پروژه‌ های عمرانی سالانه را به اجرای پروژه‌ های پیشنهادی شهروندان اختصاص داده است. این پیشنهادات از طریق همکاری شورای اجتماعی محلات و گروه‌ های تسهیل‌ گر طرح محله ما جمع‌آوری، ارائه و تبدیل به پروژه‌ های قابل اجرا در سطح محله می‌ شوند.
این طرح، در ابتدا در سال ۱۳۹۶ در دو محله با هدف بررسی قابلیت اجرایی آن برگزار شد اما به دلیل استقبال مردم توسعه پیدا کرده و در سال‌ های بعد با افزایش تعداد پروژه این رقم به ۱۸۳ نقطه محلی تا انتهای گام چهارم رسیده است. در واقع مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم‌ سازی‌ ها و تصمیم‌ گیری‌ های مدیریت شهری ازجمله اهداف محقق شده در این پروژه است به طوریکه پس از اجرای طرح‌ های عمرانی خرد مقیاس در سطح محلات، با نظر و درخواست مستقیم شهروندان به مرور زمان افزایش مطالبه‌ گری شهروندان رقم خورده است؛ با شروع پروژه در سال ۹۶، اعتماد شهروندان به مدیریت شهری چندان مشهود نبود اما با گذر زمان و با اجرای چهارمین گام از این طرح، درخواست‌ های زیادی از سمت شورا های اجتماعی محلات جهت اجرای این پروژه در سطح محله مطرح شده است. اکنون پس از گذشت دو سال از شروع این پروژه و اخذ بیش از ۲۰۰ هزار نظر مردمی، می‌ توان ادعا کرد که این پروژه به عنوان مطالبه عمومی در سال‌ های آتی ادامه خواهد یافت.

هدف رویداد:
سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با گذشت بیش از ۲ سال از آغاز رسمی طرح مشارکتی «محله ما»، توانسته این طرح را در ۱۸۳ نقطه محلی به اجرا درآورد. فرایند اجرای این طرح از گام آغازین دچار تغییرات کوچک و بزرگ زیادی بوده است که تماما در جهت افزایش راندمان و رفع موانع اجرای پروژه بوده است. مانند تغییراتی در جهت دریافت نظرات و درخواست‌ های گروه‌ های بیشتری از شهروندان و افزایش نقش شورا های اجتماعی محلات در فرایند نیاز سنجی تا طراحی و اجرای پروژه.
ما به مشارکت همشهری‌ هایمان که منجر به جمع‌ آوری بیش از ۲۰۰ هزار نظر مردمی در طی ۲ سال آغازین طرح شده است افتخار می‌ کنیم؛ و می‌دانیم مسیر رسیدن به چشم‌ انداز طرح، در پیش رویمان قرار دارد. ما معتقدیم برای حرکت به سمت هدف والای طرح محله ما – افزایش حس تعلق و ارتقای فرهنگ مشارکت جویی شهروندان – به رشد و یادگیری پیوسته نیاز داریم. رشدی که حاصل آزمون و خطا های قابل سنجش باشد. امیدواریم در این رویداد با هم‌ اندیشی درمورد روش‌های جلب مشارکت و گسترش و ارتقای فرهنگ صحیح مطالبه‌ گری بتوانیم طرح محله ما را همراه با رشد، در مسیر هدف هدایت کنیم.
یکی دیگر از اهداف این رویداد انتخاب بهترین شیوه‌ های اجرای پروژه‌ های مشارکت‌ مبنا و مبتنی بر زمینه و بستر با توجه به پارامتر ها و معیار های اعلام شده در توضیحات است. روش‌ های ارائه شده میبایست متمایز، منحصر به فرد و با تمرکز بر جلب مشارکت حداکثری باشد.

دامنه اجرای ایده: 
مشارکت اجتماعی دلالت بر گسترش روابط بین گروهی در قالب انجمن‌ های داوطلبانه، باشگاه‌ ها، اتحادیه‌ ها و گروه‌ هایی دارد که معمولا خصلتی محلی و غیردولتی دارند و در قالب سیاست‌ های اجتماعی مشارکت، درگیر ساختن مردم در فرایند های اجتماعی مختلف را هدف خود می‌دانند؛ به عبارتی، مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعالیت‌ های ارادی دلالت دارد که از طریق آن‌ ها اعضای یک جامعه در امور محله، شهر و روستا شرکت کرده و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند.
دامنه اجرای ایده ارائه شده در رقابت می‌ تواند در یک یا چند حوزه از چهار حوزه باشد که توسط کمیته برگزاری تعیین شده است. دسته‌ بندی حوزه‌های تعیین شده به صورت زیر می باشد.
۱- تشکل‌ های مردم‌ نهاد: ایده معرفی شده توسط و یا در مجموعه یک تشکل مردم‌ نهاد اجرا شده باشد.
۲- محلات شهری: ایده معرفی شده در بخشی از یک محله رسمی یا عرفی شهرداری اجرا شده باشد.
۳- مناطق شهری: ایده معرفی شده در مرز رسمی و تعریف‌ شده یک منطقه شهری و یا در تمام شهر اجرا شده باشد.
۴- نواحی روستایی: ایده معرفی شده در بستر یک ناحیه روستایی اجرا شده باشد.

شرایط معرفی و ارائه ایده:
اصالت و نوآوری: ایده ارائه شده باید نو و منحصر به فرد باشد.
نگاه به آینده: ایده باید اصیل، پیشگام و خلاقانه باشد و همچنین توانایی پیش‌ بینی و هدایت توسعه آینده را داشته باشد.
توجه به زمینه: ایده باید ویژگی‌ های منطقه‌ ای را بر اساس تاریخ، فرهنگ و محیط طبیعی در نظر داشته باشد.
تاثیر بر سیستم: ایده مطرح شده باید ابعاد مختلف زندگی مشارکت‌ کنندگان را در نظر داشته باشد و به هیچ یک از این ابعاد تاثیر منفی نگذارد.
انسان محور بودن: ایده ارائه شده باید نیازهای تمام گروه‌ های اجتماعی را در نظر بگیرد. (گروه‌ های سنی، جنسی و با توانمندی‌ های فیزیکی متفاوت)

شیوه ارسال مدارک:
۱- تمامی ثبت‌نام کنندگان می‌ توانند فایل‌ های دیجیتالی شامل فایل ویدئویی، شیت (های) معرفی طرح و سایر اطلاعات مرتبط با ایده را ارسال کنند.
۲- برای ارسال فایل‌ها لطفا به آدرس QMashhadCompetition@gmail.com ایمیل بفرستید. ایمیل باید با عنوان «کد گروه (کد ثبت‌ نام گروه) + ارسال مدارک + عنوان ایده» ارسال شود. کمیته برگزاری هیچ گونه ایمیل دیگری را نپذیرفته و در مسابقه وارد نمی‌ کند.

مدارک ارسالی:
• مشخصات مدارک ارسالی:
لیست مدارک ارسالی:
۱- فیلم معرفی ایده؛‌ فایل ویدئویی تا ۱۵ دقیقه با حداقل کیفیت p480 با کادر بندی افقی
۲- شیت معرفی فرایند کار؛ تا حداکثر ۲ شیت به ابعاد  A1 (594*841 میلی متر) و جهت افقی برای هر ایده قابل ارسال است.
۳- توضیح متنی؛ تا ۱۰۰۰ کلمه قابل ارسال است. این متن می‌ تواند مشابه متن ارسال شده در فرم ثبت‌ نام بوده یا ویرایش شده باشد.
• سایر اسناد و روش ارسال: 
لطفا تمامی فایل‌ ها را در قالب یک فایل با فرمت zip یا rar با حجم بین ۲۰۰- ۵۰۰ مگابایت ارسال کنید. این فایل باید شامل ۳ پوشه باشد:
۱- فیلم معرفی
۲. شیت معرفی ایده
۳. متن
لطفا فایل نام‌ برده را با روش معرفی شده در بخش‌های قبل به آدرس ایمیل QMashhadCompetition@gmail.com ارسال کنید. 

برگزار کنندگان: 
سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با همکاری مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد

هیات داوران:
کمیته برگزاری، متخصصان شناخته‌ شده حوزه‌ های شهرسازی، تسهیل‌ گری اجتماعی، فنی و عمرانی را دعوت کرده است تا در پنل ارزیابی مسابقه حضور داشته باشند.

جوایز: 
پس از ارزیابی آثار دریافتی و انتخاب ۱۰ اثر برگزیده توسط هیات داوران، داوری این ۱۰ اثر در دو بخش تخصصی و آرای مردمی انجام خواهد گرفت و به شش تیم برگزیده از سوی سازمان برگزار کننده، جوایز ارزنده اعطا خواهد شد.
دو تیم اول: جایزه نقدی (به ارزش ۱۰ میلیون تومان) به همراه لوح سپاس از سوی مدیریت شهری مشهد و مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
دو تیم دوم: جایزه نقدی (به ارزش ۷ میلیون تومان) به همراه لوح سپاس از سوی مدیریت شهری مشهد و مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
دو تیم سوم: جایزه نقدی (به ارزش ۵ میلیون تومان) به همراه لوح سپاس از سوی مدیریت شهری مشهد و مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد

تاریخ های مهم:
انتشار فراخوان و آغاز ثبت‌نام: ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
پایان مهلت ثبت‌نام گروه: ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۰
پرسش و پاسخ از طریق ایمیل:
۱۱ اردیبهشت ماه تا ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۰
ارسال آثار به دبیرخانه رویداد:
۱۱ اردیبهشت ماه تا ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۰
انتخاب ۱۰ اثر برگزیده توسط هیات داوران:
۵ تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰
برگزاری رویداد ارائه ۱۰ اثر برگزیده:
۲۳ تیرماه ۱۴۰۰
داوری حرفه‌ای و مردمی از بین ۱۰ اثر برگزیده:
۱۰ تا ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۰
اعلام ۶ تیم برگزیده: 
۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

• ثبت‌نام در رویداد:
۱- شرکت در رویداد برای تمامی تیم‌ های علاقه‌ مند و متشکل از تسهیل‌ گران اجتماعی و شهری در تخصص‌ های شهرسازی، معماری، اجتماعی، عمران و … آزاد است. ثبت‌نام در رویداد فقط در قالب تیم‌های ۲ تا ۸ نفره امکان‌ پذیر است.
۲- برای ثبت‌نام با مراجعه به آدرس وبسایت www.mahallatmashhad.ir و یا صفحه اینستاگرام به آدرس instagram.com/mashhadcompetition فرم ثبت‌نام را تکمیل کنید.
۳- پس از تکمیل فرم ثبت‌ نام، به تمام شرکت‌ کنندگان کد اختصاصی تعلق گرفته که از طریق ایمیل برای ایشان ارسال می‌شود. (در نگهداری کد خود کوشا باشید. به هر گروه یک کد اختصاص می‌یابد.)

فایل پیوست:
* دریافت فایل PDF دستوالعمل شرکت در رویداد 
* دریافت فرم ثبت نام 

پرسش و پاسخ:
* سوالات مرتبط با مسابقه از طریق ایمیل پاسخ داده می‌شوند: QMashhadCompetition@gmail.com
* فقط سرگروه تیم می‌ تواند در مواقع اضطراری با دبیرخانه رویداد به شماره ۰۵۱۳۱۲۹۷۳۶۷ تماس بگیرد.

دبیرخانه مسابقه:
نحوه ارتباط با دبیرخانه مسابقه:
آدرس پست الکترونیکی: QMashhadCompetition@gmail.com
شماره تماس: ۰۵۱۳۷۴۲۹۲۰۰ و ۰۵۱۳۱۲۹۷۳۶۷
آدرس دبیرخانه مسابقه: مشهد، چهارراه دکتری، سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد، طبقه دوم، اتاق ۲۱۶
سایت مرتبط: www.mashhadcompetition
پوستر مسابقه

منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook