فراخوان رویداد ملی «اسکان موقت»

• برگزارکنندگان رویداد:
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، پژوهشکده سوانح طبیعی و شرکت بنیاد بتن ایران.

دریاره ی رویداد:
تعدد سوانح طبیعی که اثرات قابل توجهی بر روی ساختمان ها دارند در قرن اخیر بسیار افزایش داشته است که رایج ترین نوع آن ها در ایران، زلزله و سیل است. تحت اثر یک سانحه طبیعی مانند زلزله، اکثر ساختمان ها متحمل خسارات وسیعی می شوند و تعداد زیادی از آن ها نیز به طور کامل فرو خواهند ریخت که در نتیجه آن جمعیت زیادی بی خانمان خواهند شد. یکی از گام های اساسی و پذیرفته شده برای برگرداندن جوامع تأثیر پذیرفته از سانحه به زندگی عادی، شروع برنامه بازسازی بعد از سانحه، در سریع ترین زمان ممکن است. طرح ها و اقلام از پیش تهیه شده برای تهیه اسکان، نقش کلیدی را در این برنامه ایفا می کنند؛ چرا که یکی از مهم ترین نیازهای ضروری مردم برای داشتن رفاه و آسایش و امنیت بعد از سانحه، داشتن سرپناه است و باید به این نیاز در کم ترین زمان پاسخ داده شود.
پژوهشکده سوانح طبیعی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت بنیاد بتن ایران در پی حمایت از طرح ها و محصولات برتر صنایع، شرکت های دانش بنیان، واحد های فناور و تیم های استارتاپی در جهت حل چالش ها و مسائل اسکان پس از سوانح است. ازاین رو رویداد نوآوری سوانح ۲ برنامه ریزی شده تا با تأکید بر موضوع اسکان موقت و توسعه فناوری در آن از طرح ها و محصولات مبتنی بر نوآوری و فناوری که بتوانند مسائل موجود در این حوزه را حل کنند، حمایت کرده تا به عنوان راهکارهای اجرایی و تجاری سازی شده در مواقع اضطراری مورد استفاده قرار گیرند.
در همین راستا کلیه علاقه مندان می توانند با ثبت نام در رویداد مذکور طرح های خود را در فرمت مشخص (فرم ثبت نام) برای دبیرخانه ارسال کرده و از مزایای این رویداد بهره مند شوند. فرایند رویداد در چهار مرحله کلی صورت خواهد گرفت؛ مرحله اول به اعلام فراخوان و دریافت طرح ها اختصاص دارد. در مرحله دوم فرایند غربالگری و داوری اولیه انجام شده و طرح های منتخب در فرایند داوری حضوری بررسی می شوند. در ادامه طرح های برتر راه یافته به مرحله بعد در یک دوره توانمندسازی و مشاوره تخصصی شرکت کرده و درنهایت وارد رویداد نهایی، ا جرایی سازی و حضور در نمایشگاه می گردند.
خاطرنشان می گردد درصورتیکه طرح ها و محصولاتی بتوانند خواسته های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را در موضوع اسکان موقت پاسخ دهند، در فرایند تأمین نیاز اسکان موقت کشور جهت ذخیره سازی و در مواقع بحرانی طی تفاهمی مورد استفاده قرار می گیرند.

• اهداف رویداد:
• توسعه فناوری و ایجاد بستر مناسب حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان و تجاری سازی ایده ها با محوریت موضوع رویداد
• ارتقا توانمندی سازمان های دخیل در حوزه مدیریت سوانح و افزایش سهم دانش و فناوری در حوزه اسکان موقت
• برقراری ارتباط مؤثر بین کارآفرینان، شرکت های دانش بنیان و فناوران با نهاد ها و مراجع متولی در حوزه مدیریت بحران
• شناسایی ایده ها، توسعه فناوری ها و محصولات نوآورانه و کاربردی در راستای حل چالش های اسکان موقت
• ایجاد انگیزش برای تبدیل ایده ها به کسب و کارهای مبتنی بر دانش و فناوری در جهت رفع مشکلات اسکان موقت

• محورهای رویداد:
محور اصلی رویداد نوآوری سوانح ۲ در حوزه مدیریت بحران با تأکید بر اسکان موقت و توسعه فناوری در آن است که زیر مجموعه های آن عبارت اند از:
محور اول: مسکن موقت پیش ساخته
محور دوم: مسکن موقت نیمه پیش ساخته
محور سوم: مسکن موقت به صورت ساخت درجا

به این ترتیب کلیه ایده ها، طرح ها و محصولات اجرایی اسکان موقت و فضاهای خدماتی (مانند سرویس بهداشتی، حمام و غیره) مبتنی بر روش های فناورانه و ایده های نوین در دو دسته بندی زیر در رویداد پذیرش می شوند:
۱ – ایده ها و طرح ها
۲ – محصولات تجاری

• شاخص های ارزیابی طرح ها:
با توجه به شرایط ویژه پس از سوانح و تجربه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پاسخ به نیاز اسکان افراد آسیب دیده از سوانح طبیعی در دوران انتقالی از اسکان اضطرار به اسکان دائم، همچنین نظرات کارشناسان این حوزه، شاخص های ارزیابی طرح های اسکان موقت به شرح زیر بیان می گردد:
شاخص های کارایی و عملکردی:
– تأمین شرایط آسایش سکونت (تطابق با شرایط محیطی و اقلیمی و توجه به آسایش حرارتی، روشنایی و تهویه طبیعی)
– تأمین حداقل استاندارد های ابعادی و شکلی برای اسکان موقت (حداقل ۳.۵ مترمربع برای هر نفر)
– تطابق با شرایط فرهنگی و اجتماعی ساکنین (در نظر گرفتن محرمیت، عدم مشرف بودن، هویت، عزت و کرامت انسانی)
– توجه به نیازهای اقشار آسیب پذیر (مانند سهولت دسترسی کودکان، سالمندان، معلولین، بیماران، زنان باردار)
– چند منظوره سازی و انعطاف پذیری برای پاسخ به عملکرد های گوناگون
– برخورداری از سیستم مدولار و توسعه پذیری در سطح و ارتفاع
– ساخت سریع در مبدأ (امکان تولید انبوه بر اساس توان داخلی)
– حمل آسان (قابلیت حمل با انواع وسایل نقلیه، حمل به وسیله نیروی انسانی
– برپایی بدون نیاز به تجهیزات پیچیده و نیروی کار ماهر (مردم محوری و امکان مشارکت مردم)
– حداقل زمان نصب (مونتاژ) و جداسازی قطعات (دمونتاژ)
– قابلیت استقرار بر روی زمین طبیعی با توپوگرافی مختلف
– نحوه ذخیره سازی (دپو و انبارش)
– تأمین حفاظت و امنیت ساکنین در مدت بهره بردار ی
– مطلوبیت و امکان عایق کاری (رطوبتی، صوتی و حرارتی)
– امکان جمع آوری و استفاده مجدد پس از اتمام دوره اسکان موقت (امکان دمونتاژ)
– قابلیت توسعه و تبدیل به قسمتی از مسکن دائم (استفاده از اجزای سازه موقت در سازه اسکان دائم و یا توسعه سازه برای استفاده دائم)
– پیش بینی نصب تأسیسات (برق، لوله کشی آب و غیره)
– میزان سازگاری با محیط زیست (دوستدار محیط زیست)
شاخص های ایمنی و استحکام:
– ایمنی، مقاومت و پایداری سازه (زلزله، باد، آتش و غیره)
– قابلیت استاندارد سازی (از دیدگاه سازه و مصالح)
– بهره گیری از روش های فناورانه و رویکردهای صنعتی
– دوام و کارایی محصول (سال) – عمر مفید سازه
شاخص های اقتصادی:
– قابلیت استحصال از مصالح بازیافتی و به جایمانده از آوار
– قابلیت بازیافت اجزا و مصالح پس از استفاده
– میزان صنعتی سازی و پیش ساختگی (درصد نیاز به نیروی انسانی از کل برای اتمام سازه در محل و استقرار آن)
– هزینه مصالح مصرفی و سهولت دسترسی به آن
– هزینه های حمل و نقل
• هزینه ساخت و نصب
• هزینه تمام شده (در مترمربع)
شاخص های زیبایی و کیفیت فضا:
– تأمین حداقل ملاحظات فرمی و ظاهری
– قابلیت انطباق با معماری سنتی و بومی منطقه
– زیباییشناسی معماری و التیام روحی و روانی (توجه حس امنیت روانی)
– کیفیت فضای داخلی (سهولت استفاده برای فعالیت های روزمره، تفکیک فضایی شامل عرصه های مختلف)
شاخص های کسب و کار:
– توانمندی تیم ایده دهنده
– طرح کسب و کار
– قابلیت سرمایه پذیری و مشارکت
– سطح فناوری (TRL)
– رقابتپذیری ایده/ محصول در بازار
و سایر مزیت ها ازنظر صاحب طرح

• گستره مخاطبان:
کلیه صنعتگران، کارآفرینان، شرکت های دانش بنیان، تیم های فناور، اقشار دانشگاهی، صاحبان ایده های نو و کلیه علاقه مندان حوزه های مدیریت بحران مرتبط با موضوع رویداد می توانند با طرح ها یا محصولات خود در این رویداد ملی شرکت کنند.

• نحوه شرکت و فرایند رویداد:
۱- ثبت نام و ارسال طرح؛ علاقه مندان حقیقی یا حقوقی می توانند طرح یا محصولات خود را به صورت رایگان از طریق صفحه رویداد به نشانی https://tech.ndri.ac.ir ارسال کنند.
۲- حضور در پیش رویداد؛ پیش رویدادها با محوریت بررسی چالش های اسکان موقت به دو صورت نشست های هم اندیشی و روایت سوانح )حضوری و یا در قالب وبینار) برگزار می گردد و شرکت در آن اختیاری است. هدف آن شناخت زوایا مختلف موضوع رویداد و آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با نیازهای مطرح شده از طرف نهادهای متولی امر اسکان موقت ا ست.
۳- انجام غربالگری و داوری اولیه؛ پس از بررسی اولیه مدارک بارگذاری شده توسط دبیرخانه رویداد، طرح های ارسالی به کمیته کارشناسی متشکل از متخصصان حوزه مدیریت سوانح و فناوری جهت بررسی ارسال می گردد. طرح های منتخب در سایت مرکز اعلام گردیده و دعوت نامه ای جهت حضور در داوری مرحله دوم رویداد برای ایشان ارسال خواهد شد.
۴ -دمو دی؛ کمیته داوران به صورت حضوری (Demo day) به بررسی طرح ها پرداخته و در نهایت طرح های برتر را اعلام می نماید.
۵ -دوره مشاوره تخصصی؛ در این مرحله کارشناسان با تجربه در حوزه اسکان موقت، فناوری و تجاری سازی در کنار هم در جهت توسعه طرح های برتر و آماده سازی جهت حضور در نمایشگاه دائمی به شرکت ها و تیم ها مشاوره تخصصی می دهند.
۶ -پیاده سازی طرح های برتر؛ صاحبان طرح های برتر با همکاری کارشناسان و مربیان متخصص، یک نمونه واقعی از طرح های خود را جهت حضور در نمایشگاه و اختتامیه اجرا می کنند (این مرحله در صورت رسیدن به حد نصاب حداقل ۵ طرح تأیید شده و قابل اجرا صورت می پذیرد).
۷- اختتامیه و برگزاری نمایشگاه؛ در مراسم اختتامیه که با حضور مقامات برگزارکننده رویداد و سایر صاحب نظران، نمایندگان و متولیان دستگاه های مرتبط با موضوع اسکان موقت برگزار و طی مراسمی از طرح های برگزیده تقدیر به عمل می آید.

• حمایت رویداد از طرح های برتر:
شرکت کنندگان در این رویداد از امتیازات و حمایت های زیر بهره مند خواهند شد:
• رتبه اول تا سوم: تندیس جشنواره + دیپلم افتخار + جایزه نقدی + اجرای طرح در نمایشگاه
• رتبه چهارم تا دهم: تندیس جشنواره + دیپلم افتخار + اجرای طرح در نمایشگاه
سایر حمایت ها شامل:
– قرارگیری طرح های برتر رویداد در فرایند بررسی تأمین طرح های ذخیره سازی اسکان موقت
– تخصیص گرنت (اعتبار مالی) توسعه فناوری و ساخت نمونه اولیه کامل (MVP) جهت اجرا در نمایشگاه دائمی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
– اعتبار مالیاتی از محل قانون جهش تولید دانش بنیان جهت تشکیل واحد تحقیق و توسعه (توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)
– حضور طرح های برتر در نمایشگاه دائمی رویداد جهت ارائه به سرمایه گذاران و سایر نهادهای دخیل در امر اسکان موقت
همچنین از طرف برگزارکنندگان رویداد به تمامی طرح های برتر گواهی ارائه می گردد.

• زمانبندی رویداد:
اعلام فراخوان عمومى: دی ماه ۱۴۰۲
ارسال طرح و ایده ها: دی و بهمن ماه ۱۴۰۲
ارزیابی اولیه طرح ها: پایان بهمن ماه ۱۴۰۲
دمودی: نیمه اول اسفند ماه ۱۴۰۲
اجرای طرح های برتر: فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
اختتامیه و بازدید از نمایشگاه: خرداد ماه ۱۴۰۳

• همراهان و حامیان رویداد:
سازمان مدیریت بحران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی، دانشگاه معماری و هنر پارس، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مؤسسه فناوری و نوآوری بنیاد تک، کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی، کرسی یونسکو در فناوری معماری اسلامی و گفتگوی بین فرهنگی.

PDF فراخوان
فرم ثبت نام رویداد ملی اسکان موقت (ایده/ طرح)
فرم ثبت نام رویداد ملی اسکان موقت (ثبت محصول تجاری)

• دبیرخانه رویداد:
نشانی: تهران، اتوبان تهران کرج، بزرگراه شهید ستاری شمال، خیابان هجدهم، بن بست نوزدهم، مرکز رشد سوانح طبیعی.
تلفن: ۰۲۱۴۴۹۷۴۰۷۸ (داخلی ۳۲۰ و ۱۰۵)
نشانی تارنما: tech.ndri.ac.ir

پوستر فراخوان
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook