دو دفاعیه کارشناسی ارشد گروه مطالعات معماری ایران؛ در دانشگاه هنر اصفهان و دانشگاه شهید بهشتی

دو جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
گروه مطالعات معماری ایران

  • جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مطالعات معماری ایران، سه شنبه مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ در دانشگاه هنر اصفهان برگزار می گردد.

• دفاعیه پایان نامه تحت عنوان:
«واکاوی معماری خانه‌های سنتی بوشهر با تأکید بر تأثیرات محیط بر خلقیات انسان»

دانشجو: 
قاسم گداعلی

اساتید راهنما:
دکتر محسن افشاری
دکتر مهدی سعدوندی

اساتید داور: 
دکتر مهدی محمودی
دکتر مجید صالحی‌نیا

چکیده ای از پایان نامه:
پژوهش حاضر در راستای شناخت محیط و چگونگی تاثیرات آن بر انسان و ساخته‌های وی با چشم اندازهایی جهت بهبود کیفیت معماری خانه به عنوان سرپناه و موثر بر کیفیت زندگی او انجام شده است. محیط علاوه بر تاثیرات مستقیم بر چگونگی انتخاب راهکارهای موثر بر معماری، خلقیات ایشان و محیط زندگیشان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این خصوصیات مزاجی در یک تاثیر دو طرفه انسان بر فضا و فضا بر انسان، باعث شکل‌گیری شاخصه‌هایی در هر اثر شده است. حال با انتخاب خانه‌های بافت تاریخی بوشهر به عنوان جامعه آماری این پژوهش شاخصه‌های مورد بحث بررسی و واکاوی قرار گرفته است. این مهم با هدف یافتن عواملی در معماری خانه‌های سنتی بوشهر ناشی از تاثیرات محیط بر مزاج و همینطور شناخت خصوصیات مزاجی و رفتاری هر فضا با توجه به مزاج فضا و مزاج افراد آغاز شد. در این مسیر پرسش، چگونگی تاثیرات محیط بر خلقیات انسان و اثر آن بر معماری سنتی بوشهر به عنوان دغدغه اصلی و نحوه تاثیرات محیط بر خلق و خوی انسان و همچنین تحت تاثیر قرار گرفتن معماری از خلقیات انسان به عنوان سوالات مبنایی جهت رسیدن به نتایج تحقیق شکل گرفت. روش تحقیق در این پژوهش به شرحی بوده که از روش توصیفی، توصیفی-تحلیلی و تحلیل محتوا منابع جهت شناخت منابع و مبانی تحقیق کمک گرفته شد و تحلیل داده‌ها جهت واکاوی خانه‌های بافت تاریخی بوشهر در دو شیوه کل‌نگر (قیاسی) و تحلیل جزئیات در جهت رسیدن به یک نتیجه کل (استنتاجی) صورت پذیرفت. مهمترین نتیجه این پژوهش وجود تنوع فضاهای خانه‌های بافت تاریخی بوشهر است. به طوری که هر یک از فضاها متناسب و مناسب با سکونت و فعالیت ساکنان در تعامل با محیط یک کلیت را شکل داده است.

* حضور برای عموم آزاد است.

زمان: سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۳۰
مکان: اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکدۀ معماری و شهرسازی

 

  • جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مطالعات معماری ایران، سه شنبه مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می گردد.

• دفاعیه پایان نامه تحت عنوان:
«طراحی در خدمت تحقیق در تاریخ معماری؛ طراحی تکمیلی مسجد و مدرسهٔ حاجی‌رجبعلی»

دانشجو: 
سیاوش گل‌محمدی

استاد راهنما:
دکتر زهره تفضلی

استاد مشاور:
دکتر حمید ندیمی

اساتید داور: 
دکتر حمیدرضا خوئی
مهندس سینا سلطانی

چکیده ای از پایان نامه:
تاریخ معماری را می‌توان از نظرگاه‌های مختلفی دید و روایت کرد. هر نظرگاه، وجوهی از تاریخ معماری را آشکار می‌کند و نیز وجوهی از آن را می پوشاند. ایستادن در مقام معمار و سعی در فهمِ تاریخ از آن نظرگاه، وجوهی معماریانه از تاریخ معماری را می‌گشاید. «موقعیتِ طراحی» فراهم آورندۀ چنین نظرگاهی در تاریخ معماری است.
از آنجا که جستجو در تاریخ معماری مبتنی بر این نظرگاهْ تازه است، نخست باید آن را تجربه کرد و سپس این تجربه را سنجید. آزمودنِ این مسیر در این تحقیق از طریق طراحی تکمیلی بر بنای حاجی‌‌رجبعلی صورت گرفته است. این بنا از مسجد و مدرسه‌های دورۀ قاجاریۀ تهران است و بخش‌هایی از آن در طی دوره‌های مختلف تخریب شده است. از خلال این مسیر، طراح‌ـ محقق کوشیده است تا بر بخش‌های زدودۀ شده این بنا، شامل جانب‌ شمالی و جنوبِ شرقی آن طراحی کند و آبادترین صورتِ آن را ارائه دهد. در این مسیر، پرسش‌های طراحی یک به یک بر تاریخ معماری عرضه می‌شوند و پاسخ‌های طراحی از بخش‌های اصیلِ بنا، بناهای مشابه و هم‌دوره و نیز دیگر شواهد تاریخی تفسیر می‌شود. روش این مسیر مبتنی بر عمل و بازاندیشی است. این روش در قالبِ ساختارِ گفتگویی میان طراح و مورخ در موقعیت طراحی بروز یافته است.
در پایان پس از پیمودن این مسیر، روشن شد که موقعیتِ طراحی نظرگاهِ منحصربفردی ایجاد می‌کند که بکارگیری آن می‌تواند ثمراتی در معرفت تاریخی داشته باشد. از این جمله می‌توان به حضور در موقعیت ملموس و جزئی، و الزام به نگاه کل‌نگر و همه‌جانبه در این موقعیت اشاره کرد. هم‌چنین طراحی به عنوان یکی از انحای معتبر تفسیر تاریخی می‌تواند موردتوجه قرار بگیرد. چنین مسیری را می‌توان به شیوه‌های مختلف در تحقیقات حوزۀ معماری و مشخصاً تحقیق تاریخِ معماری به کار بست.

* حضور برای عموم آزاد است.

زمان: سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۵ الی ۱۷
مکان: تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی

دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2023 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook