دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری

دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری با همکاری پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاد دانشگاهی در تاریخ  ۲۳ اردیبهشت ۹۵ برگزار می گردد.

محورهای کنگره:

شهرسازی و توسعه پایدار:
فرهنگ شهر نشینی
شهروند و حقوق شهروندی
ساختمان های تاریخی و نقش آن ها در برنامه های توسعه شهری
تعامل در فضای شهری
روانشناسی محیطی
روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
شهر و حقوق شهروندی
مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
برنامه ریزی کالبدی شهری
مدیریت شهری
برنامه های توسعه شهری
مدیریت پروژه های شهری
مدیریت بحران
برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز
مشارکت در امور شهری
شهرسازی نوین و توسعه پایدار
سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
ناپایداری شهر و عوامل موثر
شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
الگوهای معماری وشهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن برشهرسازی
المان های شهری و محورهای مرتبط
برنامه ریزی منطقه ای و شهری
طراحی شهری ،نماهای شهری وامنیت روانی
مشارکت در امور شهری
ساختمان های هوشمند وکاربرد فن‌آوری‌های نوین در ساخت و توسعه شهریبافت های تاریخی
بهسازی آثار تاریخی
علوم جغرافیایی و مدیریت شهری
نوسازی شهری
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی
بازسازی بافت تاریخی
برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری
بهسازی و نوسازی شهری
نماهای شهری
تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
مدیریت استراتژیک
روش ها، فنون و متودولوژی
سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه
سازماندهی پروژه
ابزارهای مدیریت
مدیریت و برنامه ریزی پایدار
بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامی
الگوهای مدیریت اسلامی پایدا
اصول و مقررات پیمان
مهندسی ارزش
نظارت و ارتقای کیفیت
مدیریت کاربری و احیای بافت‌های تاریخی
مدیریت شهر الکترونیک

اقلیم و توسعه شهری:
تغییر اقلیم و جنـبه هـای اجتماعـی – اقـتـصـادی
تغییر اقلیم و پـیــامـدهـای آن بـر مـنـابـع آب
تغییراقلیم و اثـــرات زیــســـت بــومـی آن
تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر بهداشت و سلامت
تغییر اقلیم و جنبه های قانونی ، حقوقی و فراملی
تغییر اقلیم و سیاست های کاهش انتشار
هواشناسی دریا
زمین شناسی دریا
زیست فناوری دریا
محیط زیست دریا و سواحل  حقوق ،مدیریت و اقتصاد دریا  هیدروگرافی
مدیریت و مهندسی سواحل  صنعت نفت و گاز فلات قاره  ژئوپلیتیک خلیج فارس
نمک زدایی و استحصال آب دریا
انرژی های تجدید پذیر دریایی
تغییرات تراز آب دریا و دریاچه ها
منابع آب ساحلی و بستر دریا

عمران، معماری و توسعه شهری:
مهندسی عمران و بحران آب و انرژی
مصالح و فن آوری های نوین در معماری
معماری و هویت شهری  معماری پایدار
معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
انرژی های نو در معماری  سبک شناسی معماری
مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
روش ها و فناوری های نو در در معماری
تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
معماری و محیط زیست  زیبایی شناسی در معماری
معماری پایدار و ساختمانهای هوشمند

منابع طبیعی، علوم محیط زیست و توسعه شهری:
ارزیابی اثرات محیط زیستی
ارزیابی اثرات سلامت
بهداشت محیط و بهداشت مواد غذایی
پایش های محیط زیستی
آلودگی های محیط زیستی
آلودگی هوا
آلودگی خاک
آلودگی آب
فاضلاب
مدیریت یکپارچه پسماند
زمین پزشکی
ایپدمیولوژی محیطی
رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی
بیمارستان‌ها و آمادگی بیمارستانی
شریان‌های حیاتی آب، فاضلاب و برق
ایمنی پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
تأمین مسکن و بازسازی مناطق آسیب دیده وآلوده
اطفاء حریق، آواربرداری و مدیریت مواد شیمیایی خطرناک
جامعه‌شناسی و روانشناسی بلایا
مدیریت پسماند های عادی، شهری، روستایی و نخاله های ساختمانی
مدیریت پسماند های عفونی و پزشکی
مدیریت پسماند های نفت، گاز و پتروشیمی
مدیریت پسماند های صنعتی، معدنی و خودرو
بازیابی انرژی از پسماند
حمل و نقل در محیط زیست
برنامه ریزی در محیط زیست
تجارت آلاینده های محیط زیستی
پسماند کشاورزی
پسماند الکترونیک
مصالح ساختمانی سبز
تصفیه شیرابه
طراحی محل دفن بهداشتی
اقتصاد محیط زیستی
کاربرد فناوری نانو در بهداشت محیط ومحیط زیست
HSE در شریان های حیاتی و مدیریت شهری

فناوری های نوین، سنجش از دور و توسعه شهری:
نقشه برداری الگوهای مسکونی برای پایش شهرسازی
سنجش از دور و GIS برای مدیریت های اورژانسی اطلاعات هندسی برای هشدار در بحران های طبیعی
انفورماتیک، ژئواینفورماتیک و سنجش از دور
استخراج عوارض و بازیابی اطلاعات از تصاویر ماهواره ای اپتیکی و راداری تحلیل تصاویر چندزمانی
کاربرد تکنیک های سنجش از دور در علوم زمین
تحلیل تصاویر هوایی و ماهواره ای برای تهیه داده مکانی
بروزرسانی و بهبود پایگاه داده های مکانی با استفاده از GIS
تهیه سریع نقشه برای کاربردهای محیطی و مدیریت بحران کاربرد های GIS و سنجش از دور
مدل سازی داده، بصری سازی و augmented reality
GIS دینامیک، پردازش هندسی، طراحی هندسی
برداشت لیزری برای نقشه برداری ۳ بعدی و تهیه نقشه
تحلیل تصاویر فراطیفی سیستم SAR با توان تفکیک بالا
پایش تغییر شکل بر اساس داده SAR  کالیبراسیون و تلفیق سیستم و سنجنده سنجنده ها و روش های تهیه DEM
نقشه برداری کاربردی و کارتوگرافی
سیستم های اطلاعات مکانی
سنجش از دور و فتوگرامتری

مدیریت ریسک و بحران در توسعه شهری:
مخاطرات طبیعی و راه کارهای کاهش خطرپذیری DRR
تعریف رویکرد یا الگوی رسانه در قبال موضوع کاهش خطرپذیری Media Focus
ارتقاء تاب آوری ملی به موازات ارتقاء جایگاه حکومت های محلی و تاب آورسازی شهرها MCR
آسیب پذیری و خسارات اقتصادی ناشی از یک مخاطره طبیعی، برنامه ریزی بازتوانی
برنامه ریزی، آمادگی و راه کارهای عملی برای تداوم کسب وکار BCM
مدیریت بحران و پدافند

جغرافیای سیاسی و امنیت در توسعه شهری:
جغرافیای سیاسی و شهر
جغرافیای سیاسی و حکمروایی شهری
جغرافیای سیاسی فضای شهری
جغرافیای سیاسی و شهرداریها و شوراهای شهر
جغرافیای سیاسی و مدیریت شهری
مدیریت بحران های شهری
کانون های تاثیرگذار در امنیت شهر
شهرهای ساحلی و امنیت
شهرهای مرزی و امنیت
جنگ های شهری و دفاع عامل
بحران های زیست محیطی(آلودگی های هوا و…) و امنیت شهری
توسعه پایدار شهری، عدالت و برنامه‌ریزی فضایی
نابرابریهای اجتماعی و عدالت فضایی در شهر
جغرافیای جنسیت و عدالت شهری
عدالت فضایی و خدمات عمومی در شهر
عدالت فضایی، کشمکش ها و جنبش های شهری
جغرافیای سیاسی شهر الکترونیک
امنیت شهری و فناوریهای نوین
شهر مجازی و چالش های سیاسی مدیریت شهری
جایگاه جهانشهرها در مناسبات ژئوپلیتیکی
جهانی شدن و سیاه چاله های شهری
رقابت بر سر جایگاه جهان شهری
جهانی شدن و کلانشهرهای جهانی
حاکمیت محلی، روابط بین المللی و دیپلماسی شهری
وزن شهرها در نظام قدرت در مقیاس محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی(جهانی)
شهر و سیاست های بین الملل
فرایند های اقتصادیسیاسی و رشد فیزیکی شهرها
اقتصاد سیاسی شهر و آسیب های اجتماعی

ژئومورفولوژی و توسعه شهری:
ژئومورفولوژی و مدیریت نواحی ساحلی
پالئو ژئومورفولوژی
ژئومورفولوژی و مخاطرات محیطی
ژئومورفولوژی نواحی کارستی
فرسایش آبی و بادی و مدل های مرتبط
نقش ژئومورفولوژی در مطالعات نواحی شهری
ژئومورفولوژی جریانی
جایگاه ژئومورفولوژی در صنعت توریسم
ژئومورفولوژی نواحی خشک و بیابانی
مدلسازی در ژئومورفولوژی
کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی
مطالعات نو زمین ساخت با استفده از شواهد ژئومورفولوژی
شواهد محیط های مورفوکلیماتیک ومورفودینامیک در مناطق کوهستانی و دشت
کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
ژئومورفولوژی مناطق بیابانی
کاربرد ژئومورفولوژی در مطالعات اکولوژیکی
کاربرد ژئومورفولوژی و فرسایش آبی و بادی

هنر و توسعه شهری:
پژوهش در هنر
هنرهای تجسمی
هنرهای نمایشی
فلسفه هنر
هنرایرانی
هنر اسلامی
هنرهای سنتی
هنرهای موسیقی
هنر و جهان معاصر
جامعه شناسی هنری
آموزش و آداب تعلیم و تربیت در هنر اسلامی
فناوری در هنر معاصر
مبانی هنر و شهر
زیباشناسی نظری و فلسفی هنر
هنر و تبلیغ-معرفی آثار هنری
تجلی سبک زندگی اسلامی ایرانی در هنر و معماری اسلامی
موزه داری
مرمت اشیا و آثار
گرافیک (معماری، شهری، بصری) و…
نقاشی
تحول نقوش در هنر ایران
نمایش
سینما
چاپ
ارتباط تصویری و تصویرسازی
خلاقیت و نوآوری صنایع دستی
صنایع دستی و فرهنگ
صنایع دستی و تاریخ
صنایع دستی و نماد
صنایع دستی و شهر
ترویج و فرهنگ سازی صنایع دستی
دانش و صنایع دستی
نیازهای اساسی تولیدکنندگان صنایع دستی
صنایع دستی و هویت اسلامی-ایرانی
صنایع دستی و برندینگ
نقش فضای مجازی در توسعه صنایع دستی
فن آوری های نوین در صنایع دستی
کیفیت و کمیت در صنایع دستی
بازاریابی صنایع دستی
مشتری مداری و صنایع دستی
فرهنگ جامعه و صنایع دستی
صنایع دستی و گرافیک

گردشگری و توسعه شهری:
گردشگری و محیط زیست
گردشگری و طبیعت گردی
گردشگری و جغرافیا
گردشگری ومدل های اقلیمی
گردشگری در مناطق حفاظت شده ،پارک های ملی وجنگلی
گردشگری در سواحل
گردشگری و توسعه پایدار
گردشگری روستایی
استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
گردشگری مذهبی
گردشگری فرهنگی
گردشگری و موزه ها
تغییرات آب و هوایی و گردشگری
نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری
آموزش و تورگردانی گردشگری
گردشگری و موسیقی های محلی
گردشگری ادبی

کشاورزی و توسعه شهری:
کشاورزی ارگانیک و پایدار
مدیریت علف‍های هرز، آفات و بیماری‍ها
کاربرد علوم نانو در کشاورزی
مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
مدیریت تغذیه و آبیاری در محصولات زراعی و باغی
بیوتکنولوژی و کشت ­بافت در علوم کشاورزی
فیزیولوژی و اکولوژی عملکرد محصولات کشاورزی
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
زیست شناسی (گیاهی و جانوری)

زمین شناسی و توسعه شهری:
آب‌شناسی
چینه‌شناسی و دیرینه‌شناسی
رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی
پترولوژی
کانی‌شناسی
زمین‌شناسی اقتصادی
زمین‌شیمی
زمین‌شناسی مهندسی
زمین‌شناسی ساختاری و زمین‌ساخت
زمین‌فیزیک و لرزه‌زمین‌ساخت
زمین‌شناسی نفت و منابع انرژی
زمین‌شناسی زیست‌محیطی و زمین‌شناسی پزشک
مخاطرات زمین‌شناختی
سنجش از دور زمین‌شناختی و سامانه اطلاعات جغرافیایی
زمین‌ریخت‌شناسی و زمین‌شناسی کواترنری
زمین‌گردشگری
زمین‌شناسی شهری
زمین‌شناسی دریایی
گوهرشناسی
نانوزمین‌شناسی
افق‌های نو در زمین‌شناسی

تاریخ های مهم:
مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۲ بهمن ماه ۹۴   ۳۰ بهمن ماه ۹۴    ۱۵ اردیبهشت ۹۵
اعلام نتایج داوری مقالات: ۳۰ بهمن ماه ۹۴   ۷ اسفند ماه ۹۴      ۱۷ اردیبهشت ۹۵ 
آخرین مهلت ثبت نام در همایش: ۱۰ اسفند ماه ۹۴    ۱۵ اسفند ماه ۹۴    ۲۰ اردیبهشت ۹۵
تاریخ برگزاری همایش: اسفند ماه ۹۴     ۲۳ اردیبهشت ۹۵

دبیرخانه:
تبریز دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز
تلفن: ۰۹۱۴۹۰۰۴۴۱۹
سایت مرتبط: www.esud2.ir
پوستر کنگره
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :یک نظر on “دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری”

  • معصومه میرانی wrote on ۹ دی, ۱۳۹۴, ۱۹:۴۷

    از طراحی سایت زیباتون سپاسگذارم

نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook