دهمین دوره جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی

برگزارکننده: معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

مقدمه:
شعار جشنواره امسال «مسؤولیت اجتماعی دانشگاه، نقادی منصفانه و آزادانه» انتخاب شده است.

اهداف جشنواره:
اهداف دهمین جشنواره مطبوعات دانشجویی، که در طراحی فرآیند داوری ها به آن توجه شده است، عبارتند از:
۱. حساس سازی فضای دانشگاه نسبت به گفتمان های موجود در جامعه شامل: اقتصاد مقاومتی، الگوی اسلامی- ایرانی رشد و پیشرفت، برجام و پسابرجام و چگونگی ارتباط عزتمندانه با جهان، ترویج حقوق شهروندی و کرامت انسانی
۲. توسعه کمی و کیفی نشریات دانشجویی و تشویق به انتشار منظم و در قالب برنامه ریزی بلندمدت
۳. توجه به ظرفیت های نشریات دانشجویی برای ارتقای روزنامه نگاری تخصصی از طریق معرفی چهره های مؤثر نشریات دانشجویی به نظام رسانه ای کشور و ارتقای روزنامه نگاری علمی به عنوان یک رویه پذیرفته شده در دانشگاه ها
۴. در دانشگاه ها برای نیل به اقتدار علمی «ترویج علم» بسط و گسترش مباحث مرتبط با
۵. به عنوان یک رویکرد بنیادین در ارتباط میان دانشگاه و جامعه و تشویق «مسؤولیت اجتماعی دانشگاه» توجه به نشریات دانشجویی به گفت وگو درباره این مسأله و به طور همزمان پرداختن به مسائل و آسیب های اجتماعی با رویکرد بومی و منطقه ای
۶. توجه به دغدغه های صنفی رفاهی و آموزشی و علمی دانشجویی در قالب نقد و نظر
۷. توجه به لزوم گفت وگو و بسترسازی برای ارتباط بین سلایق متنوع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به عنوان ابزار تعامل و مدارا بویژه با توجه به لزوم آزاد اندیشی و نظریه پردازی در فضاهای دانشگاهی

مخاطبین:
– کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی
– افرادی که بیش از یک سال از فارغ التحصیلی آنان نگذشته باشد.

بخش های جشنواره:
جشنواره شامل سه بخش اصلی و دو بخش ویژه و نویسندگان برتر است. در این دوره بخش های اصلی عبارتند از: آثار برگزیده و نشریات برگزیده و فضای مجازی.

الف) آثار برگزیده:
آثار انتشار یافته در نشریات دانشجویی در بازه زمانی تعیین شده در ۱۹ زمینه ذیل مورد ارزیابی قرار گرفته و آثار برگزیده اول تا سوم مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
۱- تیتر
۲- خبر
۳- مصاحبه
۴- گزارش
۵- سرمقاله و یادداشت
۶- مقاله سیاسی
۷- مقاله فرهنگی
۸- مقاله اجتماعی
۹- مقاله اقتصادی
۱۰- مقاله صنفی
۱۱- مقاله ادبی
۱۲- مقاله هنری
۱۳- مقاله دینی و قرآنی
۱۴- طرح
۱۵- کاریکاتور
۱۶- طنز
۱۷- عکس
۱۸- طرح روی جلد
۱۹- گرافیک و صفحه آرایی

ب) نشریات برگزیده:
نشریات دانشجویی انتشار یافته در بازه زمانی تعیین شده در موضوعات ذیل به تفکیک مورد ارزیابی قرار گرفته و نشریات برگزیده اول تا سوم در هر زمینه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
۱- نشریه صنفی
۲- نشریه سیاسی
۳- نشریه فرهنگی
۴- نشریه هنری
۵- نشریه اجتماعی
۶- نشریه دینی و قرآنی
۷- نشریه ادبی
۸- نشریه طنز و کاریکاتور
۹- نشریه علمی تخصصی علوم انسانی
۱۰-  نشریه علمی علوم پایه
۱۱- نشریه علمی علوم پزشکی
۱۲- نشریه علمی فنی و مهندسی
۱۳- نشریات عمومی (نشریات با مطالب و موضوعات متنوع)
۱۵- سایر نشریات (شامل کشاورزی، تربیت بدنی و …)

ج) فضای مجازی:
محتوای این بخش متعاقبا اعلام می گردد.

د) بخش ویژه:
در این بخش آثاری که به موضوعات ذیل پرداخته باشند انتخاب و تقدیر خواهند شد.
۱- چگونگی بسط گفتگومحوری و تعامل بین سلایق مختلف جامعه با وجود حفظ وفاق ملی و اخلاق اسلامی
۲- بررسی فرصت ها و آسیب های طرح تحول سلامت.
۳- نقد و بررسی آسیبهای اجتماعی (اعتیاد، فقر، طلاق و مشکلات ازدواج، فساد و …)
۴- اقتصاد مقاومتی؛ الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت با توجه ویژه به آینده ایران اسلامی (بایدها و نبایدها در مسیر پیش بینی و تحقق آینده بهتر)
۵- برجام؛ پسابرجام و تعامل عزتمندانه با جهان (اقتدار همراه با تعامل)
۶- محیط زیست با رویکرد اسلامی، انسانی و علمی

ه) نویسندگان برتر:
نویسندگان برتر از میان کسانی که سه اثر در سه موضوع از موضوعات بخش ویژه (در قالب های مختلف اعم از گزارش، مقاله و یادداشت) ارسال کرده اند ، انتخاب می شوند. ۳۰ درصد نمره داوری در این بخش به رعایت تکنیک و ۷۰ درصد به مضمون و محتوای آثار تعلق می گیرد.

شیوه ارسال آثار:
مدیران نشریات دانشجویی و صاحبان آثار برای شرکت کردن در جشنواره باید در سامانه جشنواره ثبت نام و اطلاعات مورد نیاز را وارد و آثار را بارگذاری کنند.

شیوه تایید آثار:
برای تأیید نهایی و شرکت در جشنواره لازم است کارشناس نشریات دانشگاه ها به سامانه وارد شوند و نسبت به ایجاد حساب کاربری و بارگذاری نامه تاییدیه هویت کارشناس توسط دانشگاه مذکور اقدام نماید. پس از تایید حساب کاربری توسط دبیرخانه جشنواره، کارشناسان نشریات دانشگاه ها باید صحت آثار ارسالی از سوی دانشجویان آن دانشگاه را تایید نمایند.
تنها آثاری به مرحله داوری راه پیدا میکنند که این مرحله را پشت سر گذاشته باشند.

ضوابط و مقررات:
۱- نشریات و آثاری که توسط افراد و نهادهای بیرون دانشگاه تهیه و آماده سازی شده باشند در آن بخش سفارشی امکان شرکت در مسابقه را ندارند. مثلا مقاله های دریافتی از بیرون و یا نشریاتی که توسط افراد و گروه های غیردانشگاهی صفحه آرایی و آماده شده باشند، با وجود توزیع در دانشگاه امکان شرکت در بخش های مرتبط جشنواره را ندارند. گفتنی است در صورت عدم رعایت این ضابطه در بخش مربوطه کلیه شماره های آن نشریه یا کلیه آثار آن فرد از جشنواره کنار گذاشته و به دانشگاه تذکر کتبی داده خواهد شد.
۲- آثار تکراری، کپی، بازنشر و خارج از بازه زمانی امکان شرکت در جشنواره را ندارند و در مرحله ای که مشخص شود یک اثر از نشریات سراسری و یا آثار چاپی و آنلاین دیگری کپی شده است، علاوه بر اینکه اثر از جشنواره کنار گذاشته خواهد شد کلیه آثار فرد متخلف نیز از جشنواره حذف خواهد شد.
۳- نشریاتی که فعالیتشان به هر دلیل متوقف شده باشد، امکان شرکت دادن نسخه های پیشین و آثار پیشین را در جشنواره دارند. اما در صورت دریافت حکم قطعی محرومیت انتشار، امکان شرکت آن شماره و آثار آن شماره در جشنواره وجود ندارد.

تبصره: برای نخستین بار با هدف بررسی توانمندی برگزیدگان مرحله نهایی در تولید آثار مشابه، ایشان در کارگاهی عملی شرکت خواهند کرد گفتنی است کسب رتبه در جشنواره نشریات منوط به شرکت در آزمون مذکور خواهد بود.

برای داوری آثار:
۴- دانشجویان و دانش آموختگانی که تا پایان زمان ارسال آثار بیش از یک سال از فارغ التحصیلی آن ها نگذشته باشد، امکان ارسال آثار منتشر شده خود را دارند.
۵- آثار ارسالی باید در فاصله تیرماه ۱۳۹۴ تا ۱۵ دی ماه ۱۳۹۵ در نشریات مجاز دانشجویی منتشر شده باشند (به غیر از بخش مجازی).
۶- در این دوره توجه و تأکید داوران بر تداوم و تناوب انتشار آثار یک نویسنده است و برای کسانی که تعداد آثار بیشتری را در یک زمینه رقابتی ارسال کرده باشند امتیاز ترجیحی در نظر گرفته می شود.
تبصره: منظور از امتیاز ترجیحی این است که در صورت برابری امتیاز، نویسنده ای که صاحب اثرات بیشتری باشد انتخاب خواهد شد.
۷- محدودیتی برای ارسال مجموعه آثار برای یک فرد وجود ندارد و می تواند به طور همزمان در دو یا چند بخش، مجموعه آثار خود را شرکت دهد.

برای داوری نشریات:
۸- کلیه نشریات دارای مجوز رسمی از مراکز آموزش عالی که در فاصله زمانی تیرماه ۱۳۹۴ تا ۱۵ دی ماه ۱۳۹۵ منتشر شده اند، امکان شرکت در جشنواره را دارند.
۹- به نشریاتی که در بازه زمانی مزبور شماره های منتشر شده آنها حداقل مطابق جدول ذیل باشد، ۱۰ درصد امتیاز ویژه تعلق می گیرد.

شیوه داوری:
فرآیند داوری به صورت الکترونیک و از طریق سامانه جشنواره انجام می شود.

مراحل داوری:
۱- آثار و نشریات ارسال شده به صورت خودکار به سبد داوران مرحله اول ارسال می شود و دو داور مختلف آثار و نشریات ارسالی را براساس معیارهای معین امتیاز می دهند و در هر رشته ۴۰ رتبه اول را تعیین می کنند.
۲- ۴۰ نشریه و یا اثرمنتخب در هر رشته، توسط سه داور ثابت در مرحله دوم بصورت منفرد داوری مجدد و امتیازدهی می شوند و بعد از جمع نمره دو مرحله داوری (یک چهارم مرحله اوّل و سه چهارم مرحله دوّم) ۱۰ اثر و یا نشریه برتر معین می شوند.
۳- ۱۰ کاندیدای نهایی بخش نشریات برتر و بخش مجازی در جلسه با حضور دو داور بررسی می شوند و سه اثر/نشریه برگزیده با رای جمعی انتخاب و اعلام می شوند.

داوری حضوری:
در بخش آثار برتر، بخش ویژه و بخش نویسندگان برتر ۱۰ کاندیدای مرحله آخر در هر رشته غیر از ارزیابی توسط دو داور این مرحله، در آزمونی که به منظور بررسی توانمندی تولید اثر مشابه طراحی خواهد شد شرکت می کنند و نمره دریافتی با ضریب یک سوم به همراه نمره مرحله سوم داوری با ضریب دو سوم جمع و سه اثر برگزیده مشخص خواهد شد.

تاریخ های مهم:
مهلت ارسال آثار: ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۵ الی ۱۵ دی ماه ۱۳۹۵    تمدید: ۱ اسفند ماه ۱۳۹۵
مهلت ثبت نام: ۱ اسفند ماه ۱۳۹۵
اعلام نتایج مرحله اول: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
زمان برگزاری جشنواره: در بازه زمانی ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ الی ۶ اسفند ۱۳۹۵

 

بروزرسانی مورخ ۹۶/۷/۱ :

نتایج نهایی جشنواره در بخش های مرتبط:

• بخش نشریات هنر و معماری:
رتبه اول: نشریه کاما/ صاحب اثر: محمدزارع بیدکی/ دانشگاه هنر
رتبه دوم: نشریه سیماچه/ صاحب اثر: جواد کاندی/ پردیس هنرهای زیبا
رتبه سوم: نشریه هفت/ صاحب اثر: پیمان نجفی/ دانشگاه شیراز

• بخش مقاله علمی هنر و معماری:
رتبه اول: نشریه تهرنگ/ صاحب اثر: نازلی فرید/ دانشگاه تبریز
رتبه دوم: معرفی نشد
رتبه سوم: معرفی نشد

• بخش سایت و وبلاگ:
رتبه اول: نشریه معماری ما/ صاحب اثر: علیرضا هوشمندی/ دانشگاه شهید بهشتی

………………………

 

دبیرخانه:
تهران، شهرک قدس (غرب)، بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک A، طبقه چهاردهم
تلفن: ۰۴۱۵۵۱۱۸     فکس: ۰۴۱۵۵۸۸۸
سایت مرتبط: www.titr10.ir
دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

 

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook