جلسه آنلاین دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه معماری؛ «ارائه الگو های طراحی با هدف افزایش ارتباط کودک با طبیعت در مجموعه های مسکونی شهر سنندج»- دانشگاه کردستان

جلسه آنلاین دفاع از پایان‌ نامه گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان، سه شنبه مورخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۰۰ صبح برگزار می گردد.

دفاعیه پایان نامه تحت عنوان:
«ارائه الگو های طراحی با هدف افزایش ارتباط کودک با طبیعت در مجموعه های مسکونی شهر سنندج»

پژوهشگر: نرگس فتاحی
استاد راهنما: دکتر بختیار بهرامی؛ استادیار دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
استاد مشاور: دکتر حمید ندیمی؛ استاد دانشکده معماری و شهرسازی، گروه معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
اساتید داور:
• دکتر صلاح الدین ویسی
• دکتر نینا خلیقی

چکیده ای از پایان نامه: 
امروزه با رشد شهرنشینی محل سکونت درصد قابل توجهی از کودکان و خانواده های آن ها آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی است؛ درصورتیکه در طراحی، ساخت و مدیریت این مجتمع‌ ها و واحد های فضایی آن‌ ها (فضاهای باز، نیمه باز و بسته) کودکان و نیازهای ضروریشان مانند بازی و ارتباط با طبیعت در نظرگرفته نشود، می‌ توان انتظار داشت مراحل رشد و حال خوب (بهزیستی) آنان با چالش های جدی روبرو شود. در این چارچوب، هدف این پژوهش یافتن مؤلفه ها و الگو هایی برای طراحی و ارتقای فضایی مجتمع‌ های مسکونی به صورتی است که بتوان به کمک آن‌ ها ارتباط کودک با طبیعت را هم در فضاهای باز عمومی و هم در فضاهای خصوصی افزایش داد.
برای تحقق این هدف و شناخت بهتر ابعاد مختلف پژوهش، با مرور سابقۀ موضوع، مطالعات در سه دستۀ عوامل روانشناختی، طراحی بیوفیلیک و عوامل فیزیکی دسته بندی شد. سپس چارچوب مفهومی از روی چارچوب محتوایی پژوهش به دست آمد و مؤلفه های «جذابیت محیطی (غنای حسی)»، «تعامل پذیری»، «ایمنی و امنیت» و «انعطاف پذیری» و سنجه های آن ها استخراج شد. همچنین موردی که شاید بتواند این پژوهش را از پژوهش های مشابه با موضوع کودک، که از والدین و بزرگترها در مورد کودکان سؤال می شد، متمایز کند مفهوم پژوهش مشارکتی است؛ به این مفهوم که در پژوهش حاضر از وجود خود کودکان و نظرات آن ها استفاده شده است و در کنار آن نظرات والدین نیز پرسیده شده است. در بازۀ زمانی این پژوهش به دلیل همه گیری جهانی بیماری کووید ۱۹ (کرونا) و به درازا کشیدن آن به جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامۀ مجازی بسنده شد. برای ارزیابی چارچوب مفهومی، دو پرسشنامۀ مجازی جدا بین تعداد ۴۴۱ کودک (۲۷۸ دختر و ۱۶۳ پسر) ۶ تا ۱۲ سال ساکن در مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی سطح شهر سنندج و ۵۶۷ نفر از والدین آن ها (۴۱۷ مادر و ۱۵۰ پدر) از طریق گروهای مجازی مدارس سطح شهر توزیع گردید.
پایایی پرسشنامۀ محقق ساخت با محاسبۀ آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی در نرم¬افزارهای اس- پی اس اس و ایموس مورد بررسی قرارگرفت. بررسی روابط علی از طریق مدلیابی معادلات ســاختاری نشــان داد که از دیدگاه کودکان مؤلفه های جذابیت محیطی (غنای حسی)، تعامل پذیری، ایمنی و امنیت و انعطاف پذیری به ترتیب عوامل معنادار و تأثیرگذار بر افزایش رابطۀ کودک با طبیعت هستند اما در اولویت بندی والدین مؤلفۀ انعطاف پذیری مؤثرتر از ایمنی و امنیت تشخیص داده شده است. در نهایت با استفاده از تأثیرگذاری و اولویت بندی مؤلفه ها و همچنین سنجه های مربوط به آن ها در پرسشنامۀ کودکان و بحث و مقایسۀ هر کدام از آن ها با اطلاعات نظیرشان در پرسشنامۀ والدین و نیز با توجه به اطلاعات توصیفی استخراج شده، الگو های مناسب طراحی ارائه گردید.

* حضور برای عموم آزاد و بصورت مجازی امکان پذیر است.
* لینک ورود به جلسه
* (لینک ورود به این جلسه، همزمان با آغاز نشست، فعال خواهد شد.)
* این ارائه در بستر اسکای روم برگزار خواهد شد. (از طریق گزینه میهمان)

زمان: سه شنبه، ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۰۰

دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook