هفتمین نمایشگاه دستاوردهای دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر با عنوان «مشق هنر ۷»؛ بصورت مجازی

هفتمین نمایشگاه دستاوردهای آموزشی دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر با عنوان «مشق هنر ۷» ، بصورت مجازی برگزار می‌شود.

* آثار ارائه شده در این نمایشگاه مجازی مربوط به دروس دانشجویان به شرح ذیل می باشد: (مشق هنر ۷)
• کارشناسی معماری:
• آتلیه ترکیب ۲
• طراحی معماری ۱
• طراحی معماری ۳
• طراحی معماری ۵
• طرح نهایی
• کارشناسی ارشد معماری:
• طراحی معماری ۲

 

♦ (کارشناسی معماری)

• آتلیه ترکیب ۲ [مقدمات طراحی معماری ۱] 
موضوع آثار: طراحی در پاسخ به نیروهای بستر
استادان: دکتر پیونیک سیمونی، مهندس رشا کیانی، مهندس محمدعلی بدری، دستیار: مهندس سارا حافظی
دانشجویان:
۱- فاطمه آهنی ۲- عسل اسماعیل زاده ٣- محمد اسماعیلی ۴- غزل اصلاحی ۵- ملیکا ایرجی ۶- احمدرضا بختیاری ۷- زهرا براتی ۸- سنا بیات ۹- فاطمه پناه ۱۰- زهرا جعفرزاده پور ۱۱- سارا جلیله وند ۱۲- بیتا حبیبی ۱۳- مهدیه خسروجردی ۱۴- سپیده خیرخواه ۱۵- زهرا رجب پور ۱۶- مهسا رشیدی ۱۷- محمدمسعود رئوف سرشت ۱۸- زینب ریاحی ۱۹- شکیبا زرکوب ۲۰- حسنا سحابی ۲۱- فاطمه سلیمی ۲۲- نازنین سلیمی ۲۳- فاطمه صالح پور ۲۴- فاطمه صالحی ۲۵- زهرا صادقی ۲۶- زهرا صدری ۲۷- نگین صفری ۲۸- امیررضا عسگری ۲۹- آرمیتا فرهادی ۳۰- مونس ملاحسن پور ۳۱- عارفه میرزاجانی ۳۲- اسما ناظمی ۳۳- سحر نورانی ۳۴- نهال نیت خیر

 

• طراحی معماری۱ 
استادان: دکتر علیرضا مستغنی، دکتر مریم فخاری، مهندس زهرا صدریان
دانشجویان:
۱. مهلا احمدی کافشانی ٢. امیرحسین اردانه ٣. محمدامین اصلی زاده ۴. محمدحسین آجرلو ۵. فاطمه آزاد افراشته ۶. زهرا بابائی ۷. پرهام بختیاری آق مسجد ۸. یاسمین برزگر ۹. زهرا جعفری ۱۰. محمد رضا حیدری ۱۱. حانیه حیدری پویا ۱۲. امیر مسعود دریکوند ۱۳. زهرا رستمی نجف آبادی ۱۴. مسعود رضایی ۱۵. پانته آ رفیعی ۱۶. فاطمه رمضانی ۱۷. محمدعلی ساسانی ۱۸. نازنین سبزقبائیان ۱۹. سی سپهر سید اصفهانی ۲۰. امیر مهدی صادقی نیری ۲۱. سیده مبینا صالح عقیلی ۲۲. محمدرضا صیدی ۲۳. نیما طالشی ۲۴. على طباخیان اصفهانی ۲۵. سید امیر محمد طباطبایی ۲۶. نسترن فرضی زاده قره کول ۲۷. الهام کامیار راد ۲۸. سیاوش کریم افشاری ۲۹. نهال کنعانی ۳۰. خشایار گودرزی ۳۱. بهار لیلاز مهرآبادی ۳۲. زینب متین نژاد ۳۳. فاطمه مجاهد ۳۴. فاطمه مشهدی نجفی ۳۵. نیکا معین جهرمی ۳۶. سینا منوچهری منش ۳۷. کامیار مهبدنیا ۳۸. مهسا مهمانی ۳۹. بیتا موسیوند ۴۰. محمدصادق نصیری ۴۱. ملیکا نفیسی ۴۲. مهسا نفیسی ۴۳. امیرعباس یونسی

 

• طراحی معماری ۳ 
موضوع طرح معماری:
موزه نمایش
استادان: مهندس صادق فیاضی، مهندس هدی صدرالاشرافی، مهندس مهسا مسعودی
دانشجویان:
ستاره صالحی، مریم عابدی، نازنین گسیلی | محمد شاهنظری، پارسا پیوسته، محمدعلی اکبری | سامه آزاد، امیر جزایری، نیکتا نوربخش | فاطمه ترکمان، محمد غیاثی، هیراد میرزایی | نیلوفر ذهابی، مرضیه عطری، الهه میرزایی | محمدهادی فاضلی، فاطمه حسینی سید کوشالاری بقال، محمدرضا اسکندرزاده | مبینا اشرفی فرجی، صدف خانی، هوتن قاسمی | محسن آشوری، مائده خسروی، محمدحسن رمضانی | امیرحسین گرامی، آرمین سرائی، امیرعلی یوسفی پور، فاطمه پناهیان | مهسا برینی، نگارسراجوقی، زهرا قاسمی | سحر احمد پور، کیمیا کرمانی، آیلار محمدی | سمانه صادری، ملیکا غفاری، دنا غفاری | حمیدرضا آقایی، ثناصدر، رومینا غلامی | پریا واعظی، سارا جواهریان، فائزه شکری

برنامه کلاس: تمرین های طرح معماری ۳ در این نیمسال، مبتنی بر اهداف مصوب و کلان آموزشی و با تمرکز بر افزایش مهارت های دانشجویان در زمینه روش مطالعات، شناخت و تحلیل، تصمیم گیری و طراحی، پرداختن به مولفه های کیفی در فضای خارجی و داخلی و در نهایت بیان متناسب افکار و ایده ها انجام می گیرد.

طرح ۳ معماری در گروه های ۳-۴ نفره کار می شود تا دانشجویان مهارت های کار گروهی را در خود بالا ببرند و فرآیند ضروری کار گروهی در معماری را تجربه کنند. موضوع این طرح معماری موزه نمایش است که در بستر عملکردی شهری متناسب با موضوع، مکان یابی شده و دانشجویان روند مطالعه و طراحی معماری را در مراحل زیر طی می کنند.

مرحله اول: مطالعات موضوعی این مرحله به صورت کلی و با تأکید بر روش انجام می گیرد و محتوا و کیفیت مطالعات، در نسبت با توانایی دانشجویان و زمان اختصاص یافته سنجش خواهد شد الف) تاریخ و تئوری موزه، شامل: ۱) تئوری های موزه، ۲) تاریخ موزه در غرب، ۳) پیدایش و شکل گیری موزه در ایران ب) مباحث تکنیکی در موزه اعم از ۱) ساخت و ساز و مصالح ۲) نور و صدا ج) نمونه های موردی در ۱) موزه ها در جهان تا پیش از دوره معاصر، ۲) موزه های مدرن و معاصر، ۳) موزه های ایران

مرحله دوم: مطالعه در تئوری و تاریخ نمایش در این مرحله دانشجویان با تاریخ و مفاهیم نمایش در ایران و جهان تا حد امکان آشنا می شوند و .همچنین به موضوع خاص موزه های نمایش در جهان نیز می پردازند در پایان مرحله اول و دوم، کل گروه دانشجویان طرح ۳، سعی در تدوین یک برنامه عملکردی واحد اما منعطف برای پروژه خواهند نمود و این برنامه پس از بررسی و تایید مدرسین، قابل > استفاده برای تمام گروه ها خواهد بود

مرحله سوم: بررسی زمینه این روند شامل مطالعات بستر طراحی و مولفه های موثر بر سایت پروژه است که در مطالعات تاریخی، مطالعات اجتماعی، مطالعات کالبدی، و مطالعات اقلیمی دسته بندی می گردد

مرحله چهارم: دستیابی به کانسپت دانشجویان وارد مرحله ایده پردازی و دستیابی به کانسپت در طراحی می شوند. هر گروه به تعداد نفرات حاضر در گروه خود کانسپت هایی را با استفاده از ماکت و مدارک ترسیمی و تصویری ارائه می دهند. از بین کانسپت های ارائه شده، مناسب ترین انتخاب می شود و در مراحل بعدی بسط و توسعه می یابد

مرحله پنجم: پیشبرد طراحی در این مرحله کانسپت انتخاب شده به صورت گروهی توسعه می یابد و طراحی معماری با انجام کار بر روی سایت پلان، پلانها، مقاطع، نماها، پرسپکتیوهای داخلی و خارجی انجام و در جلسات کرکسیون کلاس از طرف مدرسین ارزیابی و تصحیح می شوند و در این فرآیند طرح نهایی و مدارک مربوط به آن آماده و تکمیل می شود. پرداختن به برخی جزئیات و همچنین موارد فنی .مرتبط با طرح، از دیگر اهداف این مرحله خواهد بود

مرحله ششم: ارائه طرح و تحویل مدارک گروههای دانشجویان در انتهای کار، به ترسیم و تهیه مدارک نهایی پرداخته و در قالب تعیین .شده، با بهترین بیان ممکن، ایده ها و نتایج طراحی خود را به تصویر کشیده و ارائه می کنند.

 

• طراحی معماری ۵ 
موضوع:
سکونت، مسکن خانواده، مسکن جمعی
استادان: دکتر محمود ارژمند، دکتر رضا شکوری
دانشجویان:
حانیه احمدی، فاطمه شاهرخی | سارا احمدیان، نیکی داداشی | محترم علوی، محدثه رحیمی | حسین فخاری، محمدرضا بیات | سیدحامد جوادی، علی نوروزی | محمد متین کبیری، کیمیا خبازیان | درنا یوسف زاده، نهال خرمی | مجید نامدار، محمد ولی زاده | امیرمحمد رفیعی، حانیه میرعلی | الناز رشوند، زهرا رضایی | آیدا ارشادی نیک، هلیا رضایی آرا | سارا بهطاشی، آتوسا صرافی | زکیه شکوهی فر، رومینا قورچیان | مونا تفضلی، ملیکا وحیدی | فاطمه زارعی

روند کلاس: در اسفند و نیمه اول فروردین، سه کتاب خانه سازی با مردم، منشور حقوق اسکان، انسان شناسی مسکن به دانشجویان معرفی شد. از دانشجویان خواسته شد که پس از مطالعه، از هر کدام از کتابها اصولی را نظر به سکونت، مسکن خانواده، مسکن جمعی و … استخراج کرده و ارائه نمایند

سپس از نیمه دوم فروردین، پس از معرفی سایت طراحی به دانشجویان، گروه بندی انجام مطالعات به ترتیب زیر انجام شد.

گروه مطالعات سایت، گروه برنامه ریزی مسکن، گروه مطالعات فنی و استانداردهای طراحی، گروه بررسی تجارب خارجی و داخلی در طراحی مجموعه های همسایگی، گروه جمع آوری مصادیق زندگی جمعی حول مسکن

در مطالعات برنامه ریزی مسکن به ۲۵ واحد مسکونی در سه تیپ ۱۵۰ مترمربعی، ۲۰۰ | مترمربعی و ۲۵۰ مترمربعی رسیدیم و طراحی بر این اساس آغاز شد. برای شروع طراحی، دانشجویان به کمک خمیر شروع به طراحی حجمی توده و فضا نمودند و کرکسیون درباره اتودهای اولیه جریان گرفت

به ترتیب پیشرفت کارها، طراحی حجمی با فوم یا چوب ادامه یافت. پس از شکل گیری اولیه حجم مجموعه، طراحی کلی نمای مجموعه آغاز شد و بلافاصله برای هر کدام از دانشجویان متناسب با طرحشان بخشی از مجموعه تعیین شد تا طراحی پلان طبقات برای آن انجام بگیرد. از این مرحله به بعد به موازات طراحی پلان بخشی از مجموعه، دانشجویان به ستون گذاری کل مجموعه مشغول شدند و طراحی پارکینگها نهایی شد. از مفروضات طراحی ارتفاع حداکثر سه طبقه برای مجموعه بود.

 

• طرح نهایی
مسئول طرح نهایی:
دکتر آرزو منشی زاده

دانشجو | موضوع طرح نهایی | استاد راهنما  | داوران
سینا ایمان پور | خانه در قلم گوده | دکتر محمدرضا رحیم زاده | گروه ۲
محمدحسین نوروزی | مجموعه فرهنگی اسلامشهر | مهندس رضا دهقانی رنانی | گروه ۳
امیررضا نیتی | سرای محله جهانشهر کرج | دکتر منوچهر معظمی | داوران منتخب گروه معماری
حانیه احمدی | مجموعه اقامتی گردشگری الموت | دکتر محمدرضا متینی | گروه ۱
فاطمه زارعی | مدرسه کم توانان فردیس | دکتر آرزو منشی زاده | گروه ۴
ملیکا وحیدی | خانه بوم شناسی در شوشتر | دکتر محمدرضا رحیم زاده | گروه ۴
کیمیا خبازیان | اقامتگاه کویری (بوم گردی( خرانق | دکتر رضا شکوری | گروه ۱
رومینا قورچیان | مجموعه آموزشی – تفریحی کم توانان تهران | دکتر محمدرضا متینی | گروه ۳
درنا یوسف زاده | مرکز فرهنگی آموزشی و باغ طبیعت شناسی | دکتر پیونیک سیمونی | گروه ۳
حدیثه کریمی | مجموعه مسکونی در شوشتر | دکتر مصطفی کیانی | گروه ۲
منا تفضلی | میزبان خانه در تهران | دکتر آرزو منشی زاده | گروه ۱
علی موحد | مجموعه مسکونی تیلاکنار | مهندس احمد سمندوک | داوران منتخب گروه معماری
مریم هاشمی | مجموعه همسایگی ایوانک | دکتر رضا شکوری | گروه ۴
سارا قاسم پور | مجموعه مسکونی ۸ واحدی در راوند کاشان | مهندس رضا دهقانی رنانی | داوران منتخب گروه معماری

گروه داوران:
گروه ۱: دکتر محمدرضا رحیم زاده، مهندس احمد سمندوک، دکتر مصطفی کیانی
گروه ۲: دکتر محمود ارژمند، دکتر ریما فیاض، دکتر آرزو منشی زاده
گروه ۳: دکتر رضا شکوری، مهندس احمد طالبی نژاد، مهندس رضا دهقانی
گروه ۴: دکتر محمدرضا متینی، دکتر نادیه ایمانی، دکتر پیونیک سیمونی

 

♦ (کارشناسی ارشد معماری)

• طراحی معماری ۲ 
استادان: دکتر محمدرضا متینی، دکتر سیدبهشید حسینی، مهندس احمد طالبی نژاد
دانشجویان:
آتوسا آقامیرزا، بنیامین امیرچقماقی، فاطمه اشتیاقی، محیا احسانی، فاطمه حامدی، مینو حسنی، فاطمه فلاحی، امیرحسین سرحدی، فاطمه کوهستانی، محمدرضا دلگشامهر، سولماز هدایتی، دلربا بهاره فرجی، فاطمه منصوری، گلنوش غفاری، فرانک مومنی، فاطمه محمدی، بشری شانظری، سپیده شمس پناه، امیر طهمورث، محدثه طاهری، نگین همتیان

 

 

* بازدید از آثار برای عموم آزاد و رایگان میباشد.

پیوند‌های نمایشگاه مجازی:
بخش ۱) ورود به بخش اول
بخش ۲) ورود به بخش دوم

نظرخواهی دربارۀ نمایشگاه:
فرم نظرخواهی

لطفاً راهنمای نمایشگاه را مطالعه کنید.
دریافت راهنمای نمایشگاه

دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook