انتشار کتاب «زیرساخت های سبز و منظر»

انتشار کتاب «زیرساخت های سبز و منظر» مؤلفان:  – دکتر مهدی خاک زند؛ دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران  – مریم اردستانی؛ کارشناس ارشد معماری ویراستار علمی: هانیه جعفری خالدی ناشر: قزوین؛ جهاد دانشگاهی تاریخ انتشار: چاپ اول | ۱۴۰۲ شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه تعداد صفحات: ۱۰۸۰ صفحه قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ تومان ♦ معرفی کتاب: از بین … ادامه خواندن انتشار کتاب «زیرساخت های سبز و منظر»