انتشار کتاب «زنان، انقیاد قدرت، شهر: راهنمای طراحی فضاهای شهری برای زنان»

اختصاصی، معمارنیوز – انتشار کتاب «زنان، انقیاد قدرت، شهر: راهنمای طراحی فضاهای شهری برای زنان»

مؤلفان:
دکتر حمید پورحسین روشن؛ دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس تهران
مهندس هنگامه علی اکبری؛ کارشناس ارشد طراحی شهری

ناشر: نشر چهار درخت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
تعداد صفحات: ۱۴۶ صفحه
قیمت: ۳۵/۰۰۰ تومان

مقدمه مؤلف:
برشمردن نام زن و نگاه به گستره معنایی فردی و اجتماعی که بار معنایی این واژه را ساخته است، از ابتدای سخن درگیر پس زمینه‌های فکری بوده و هست. زوایای متعدد و پیچیده ای در بستر این بحث قابل بازگشایی و بررسی است. در کتاب پیش رو در اولین قدم سعی شد تا با نگاهی اجمالی به چگونگی‌ها و تفاوت‌های فیزیولوژیکی زنان و مردان، کیفیات استفاده ایشان از فضاهای شهری، تحلیل شود. از سوی دیگر با نگاهی ژرف تر به بسترهای فرهنگی موجود در زندگی زنان در ایران سعی شد تا بتوان با برشماری فضاهای شهری موثری که زنان در آن حضورمی‌یابند، حضور ایشان و تفاوت‌های ماهوی با دیگر استفاده کنندگان فضاهای شهری را بر شمرد.در طول چنین مسیری در بسیاری از لحظات بازه‌های متفاوت تاثیرگذاری‌های فرهنگی و قدرت‌های موجود در بطن جامعه در ماهیت چگونگی‌های استفاده زنان از فضا و محدودیت‌ها و موقعیت‌های ایشان در استفاده از فضاهای شهری موثر دیده شد.

روندی که در طول تحریر سطور کتاب پیشرو نقاط و نکاتی را ایجاد نمود که راهگشای صفحات کاربردی انتهای کتاب شد. در صفحات انتهایی کتاب سعی شد تا با برشماری و بررسی آنچه در روند تولید کتاب در باب حضور زنان در فضاهای شهری استخراج شد، با بیانی ساده و نکته گونه مهم ترین و موثرترین نکات موثر در حضور زنان در فضاهای شهری را به تصویر کشید. اگرچه لازم به ذکر است که این سطور و این صفحات تنها بر نکاتی تاکید داشتند که بیشترین تواتر را در نظر زنان در استفاده از فضای شهری به خود اختصاص داده‌اند و چه بسا صفحه‌ها باید به آن اضافه شود تا بتوان تمامی کیفیت تاثیر گذار بر حضور زنان در فضاهای شهری را تبیین نماید.

با تمام این اوصاف می‌توان کتاب پیش رو را جستجویی دانست بر نگاه به چگونگی حضور زنان در فضاهای شهری در ایران؛ قدمی آموزش گونه که در کنار قدم‌های دیگر لازم خواهد بود تا با آموزش و تبیین و بررسی نگاه‌های متعدد و متفاوت به تبیین آرایه‌های موثری بر حضور زنان در فضاهای شهری رسید.آرایه‌هایی که بتوانند تعاریف عمومی موجود در فضاهای شهری را با فعل حضور و با فعلیت یافتن عمومیت رفتاراجتماعی در این فضاها بازتولید نماید.

 

• فهرسـت مطالـب کتـاب:
مقدمه مولف

فصل اول: مفاهیم
الف) تعاریف
جنس
جنسیت
الگوی جنسیت
الگوی جنسیت در فرهنگ ما
فضای عمومی
ابعاد فضای عمومی
فضای شهری و حضور
جنسیت فضا
فضاهای مردانه یا زنانه
فضاهای مردانه و زنانه

فصل دوم : نظریات و رویکردها
فمنیسمرویکرد عدالت جنسیتی
رویکرد حکمروایی خوب
نظریات لوفور
تولید فضا
حق به شهر
حق زندگی روزمره
اخلاق مراقبتی

فصل سوم: چیستی های ابعاد موثر بر حضور زنان در فضا
کجایی فضا
فضاهای عمومی محله
فضاهای عمومی شهری
بانوان خانه دار
بانوان شاغل در بیرون از منزل
بانوان شاغل که تنها زندگی می‌کنند
بانوان شاغل سرپرست خانوار
بانوان گروه‌های سنی نوجوان و جوان و دانشجویان
پیرامون فضای بازی کودکان
فضاهای عمومی تفکیک شده
امتداد آموزش های جنسیتی مرد محور در فضاهای شهری
کاهش آموزش رفتار اجتماعی در فرهنگ جامعه
مراکز آموزشی
معابر
مراکز خرید و بازارها (فضاهای تجاری)
فضاهای مذهبی
ناظر کل
احترام به فضا
قلمرو ذهنی پنهان فضا
ترس از انجام خطا
امید به تشویق
بعد آموزش محور فضا
اطمینان
ادراک فضا
تفاوت های بیولوژیکی در ادراک محیط میان زنان و مردان
ادراک بینایی
ادراک شنوایی
ادراک حسی
ادارک بویایی
عوامل موثر بر ادراک فضا
رفتار ارتباطی
فضای شخصی
تجسم فضایی
تفاوت در رفتار
نوعیات استفاده از فضا
اعتماد به فضا
ادراک فضا از نگاه زنان
بعد اجتماعی در ادراک فضا
آموزه‌های فرهنگی اجتماعی در تعیین ادراک فضا
قلمرو ذهنی فضا
رفتارفردی با جنس دیگر
پذیرش رفتار جنس دیگر با او
رفتار فرد با هم جنس
بازدارندگی‌ها و تمایلات
امنیت
امنیت و نقش آن در چگونگی حضور زنان در فضاهای عمومی
ترس از حضور در فضاهای شهری
چگونگی کنترل فضا
چشمان خیابان
ارتقاء حضور افراد آسیب پذیر
حذف افراد آسیب رسان
خود کنترلی زنان
ترس از حضور شبانه
خشونت پنهان در فضا
عملکرد فضا
کاربری و جنسیت فضا
حضور کودکان و سالمندان
دیدن و دیده شدن در فضا
لایه‌های عملکردی پشتیبان فضا
تداوم فعالیت در فضا
تنوع و گوناگونی در عملکرد فضا
نوع دسترسی به فضا
فعالیت و فضا
زمان فضا
ادراک زمان
ادراک زنان از زمان
سن استفاده کنندگان
بار معنایی زمان
قدرت فضا
قدرت
قدرت فضا
فرا قدرت
قدرت پنهان در فضا
از چه کسی میخواهیم عدالت را برقرار کند
تاثیر قدرت بر کیفیات فضا
چرایی‌ها و چگونگی‌ها ی تاثیر قدرت بر حضور زنان درفضا
تاثیر قدرت مردانه در خود کنترلی و دیگر کنترلی زنانه
زنان در کجا میخواهند حضور داشته باشند.
آموزش و باز تولید قدرت
جمع بندی فصل سوم

فصل چهارم: ابعاد طراحی فضا
ابعاد کالبدی
ابعاد غیر کالبدی
سخن پایانی

دریافت تصویر روی جلد
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.
هرگونه استفاده از مطالب اختصاصی این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2020 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook