اعلام نتایج و نمایش تمامی آثار ارسالی شرکت کنندگان مسابقه «طراحی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی»؛ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ۵٠٠ ﺗﺨﺘﺨﻮابی ﺳﺘﺎره

تحریریه معمارنیوز- پیرو پیگیریهای معمارنیوز از دبیرخانه مسابقه و هیات محترم داوران و و همکاری ایشان در اعلام رتبه اول، نتایج به شرح ذیل وفق بیانیه ارسالی دبیرخانه مسابقه اعلام می گردد:

پیرو انتشار فراخوان مسابقه «طراحی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی»؛ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ۵٠٠ ﺗﺨﺘﺨﻮابی ﺳﺘﺎره مورخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ در معمارنیوز، و طی گزارش دبیرخانه مسابقه، نتایج و اسامی رتبه برتر و شایسته تقدیر به شرح ذیل اعلام می گردد:

بیانیه هیات داوران:
به نام خدا
بیانیه هیئت داوران مسابقه طراحی ساختمان موسسه توسعه پایدار و سلامت شهری
ضمن تشکر از موسسه توسعه پایدار و سلامت شهری بمناسبت برگزاری مسابقه و بویژه شرکت کنندگان محترم، به اطلاع می رساند که این مسابقه بر اساس رویکردها و الزامات طرح شده در فراخوان برگزار گردید و طرح های ارسالی در مهلت قانونی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ به دبیرخانه مسابقه تحویل شد. بدین ترتیب جمعا ۳۳ طرح در قالب فایل های دیجیتال به دبیرخانه مسابقه ارسال شد. هیات داوران مقدمتا لازم میداند مواردی را با شرکت کنندگان عزیز مطرح نماید.
طراحان، برنامه ریزان و داوران این مسابقه اعتقاد دارند هر فعالیتی در راستای ارتقای فرهنگ معماری ایرانی متناسب با دوران معاصر اقدامی لازم و موثر در مسیر تقویت کیفی، معنایی و محتوایی معماری ملی و محلی است و تعامل و ارتباط بین انسان ها بر محور هویت فرهنگی و تاریخی در تعامل با شیوه های فناورانه و نو آورانه دوره معاصر ، زمینه ای برای رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی بخصوص نزد جامعه معماری کشور است. برگزاری این مسابقه و برگزیدن برخی از شرکت کنندگان هرگز با هدف سطح بندی شرکت کنندگان نبوده و هدف اصلی تلاش در جهت ارتقای کیفی و محتوایی طراحان و معمارانی بویژه جوانان معمار خلاق و نوآور بوده و هست. لذا ایجاد تحرک و پویایی از طریق برگزاری آزمون های معماری می تواند اقدامی موثر در شناسایی معماران فهیم و هویت باور ایرانی و خوزستانی بشمار رود.
تنوع طرح های ارائه شده از سوی شرکت کنندگان نشان از خلاقیت و ظرفیت های پیدا و پنهان گسترده در حوزه معماری است و می توان این استعداد ها، عشق و انگیزه ها را با توانمند سازی مستمر از جمله توسعه و تقویت ارتباطات و تعاملات و حمایت از نوآوران خلاق و آگاه، همچنان محفوظ و به رشد و تعالی جامعه جوان معماری کشور یاری رساند و این مهم از مهم ترین اهداف موسسه توسعه پایدار و سلامت شهری برای برنامه ریزی این مسابقه معماری می باشد .
با شناخت موجود از عشق و انگیزه شما معماران می توان به قاطعیت اعلام کرد در صورت تلاش و همت شما عزیزان می توانیم به آینده ای همراه با توسعه پایدار در عرصه معماری کشور بویژه معماری پایدار در استان خوزستان امیدوار بود و این مهم مگر با حمایت همه دست اندرکاران بویژه مجامع آموزشی و آکادمیک و حرفه ای محقق نمی شود.
باتوجه به ماهیت، ظرفیت و اهداف مسابقه، هیات داوران به اهمیت موضوعی توسعه معماری پایدار و هویت گرا در ابعاد مختلف تاکید داشته و تا پایان مراحل سه گانه داوری نسبت به تهیه ساز و کارهای دقیق ارزیابی اهتمام ورزیده اند.
داوری و ارزیابی طرح های ارسالی به دبیرخانه مسابقه در ۳ مرحله و بصورت حذفی و مقایسه ای برگزار شد و پس از اتمام مهلت ثبت نام و دریافت آثار به دبیرخانه مسابقه، داوری طبق برنامه در سه مرحله به انجام رسید. البته با توجه به محدودیت ها و پیچیدگی های موضوع مسابقه، انتظار نمیرفت که تمام معیار های ذکر شده در برنامه مسابقه پاسخ داده شود و پرواضح است که میزان اهمیت معیار های ذکرشده در این مسابقه برای هریک از داوران نیز متفاوت بوده و البته میزان اهمیت هر یک از معیار ها و الزامات نزد هر یک از طرح ها، بدون شک در ارزیابی و نظر داوران مد نظر قرار گرفته است.

مراحل مسابقه:
مرحله اول:
در مرحله اول هریک از داوران بصورت انفرادی کلیه طرح های ارائه شده (۳۳ طرح) را بررسی و با توجه به معیار های مسابقه ، تعدادی از آن ها را جهت راهیابی به مرحله دوم انتخاب نمودند. طرح هایی که دارای اکثریت رای موافق بود جهت بررسی در مرحله دوم انتخاب شد، که در نتیجه تعداد ۱۴ (چهارده) طرح در این مرحله انتخاب شد.
مرحله دوم:
در این مرحله هیات داوران مجددا به بررسی دقیق طرح های برگزیده مرحله اول (۱۴ طرح) پرداخته و مجددا طرح های برگزیده خود را جهت ارائه به مرحله سوم انتخاب نمودند. در این مرحله طرح هایی که دارای اکثریت آرای داوران بود جهت راه یابی به مرحله بعد انتخاب و در نهایت تعداد ۷ (هفت) طرح انتخاب شد.
مرحله سوم (نهایی):
دراین مرحله داوران با بحث، گفتگو و ارزیابی ۷ (هفت) طرح راه یافته از مرحله دوم به مرحله سوم و پس از بررسی طرح ها و گزارشات ارسالی مبتنی بر معیارها و الزامات مسابقه (مندرج در فراخوان)، پس از سه روز بحث و تبادل نظر تخصصی و بررسی طرح های ارسالی، نتیجه ارزیابی خود را بشرح ذیل اعلام می نمایند:
با توجه به رای تمامی اعضاء هیئت داوران، هیچ یک از آثار ارسال شده به دبیرخانه نتوانستند پاسخ درخور توجهی به مولفه های مورد نظر اعلان شده در فراخوان ارائه نمایند، لذا هیات داوران هیچ یک از طرح های ارسالی را حائز کسب رتبه های اول تا سوم نمی داند، با اینحال با توجه به مفاد ردیف ۳-۱۷ آیین نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی، از آنجا که مکلف به انتخاب رتبه اول طرح های ارسالی هستیم از میان ۷ طرح مرحله سوم، طرح شماره ۰۱۰۵ به نمایندگی آقای امیرعلی علائی را به عنوان رتبه اول انتخاب می نمائیم. همچنین سایر طرح ها فاقد امتیاز لازم برای کسب رتبه دوم و سوم می باشند.

♦ رتبــــه بـرتــــر:
• رتبه اول:
(کد: ۰۱۰۵) سرپرست گروه امیرعلی علائی، (عضو گروه: علی چایی چیان)

به پیشنهاد هیات داوران و موافقت موسسه توسعه پایدار و سلامت شهری، با هدف ارج نهادن به توجه، مشارکت و تلاش برخی شرکت کنندگان که در ارزیابی هیات داوران امتیاز های بیشتری را کسب نموده اند، بدینوسیله اعلام می نماید به ۶ نفر از شرکت کنندگان با کد ها و اسامی ذیل تقدیرنامه و مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال بعنوان کمک هزینه شرکت در مسابقه تقدیم می گردد.

♦ شایستگان تقدیر:
(کد: ۰۱۰۳)، سرپرست گروه امید نیکوکار، (اعضای گروه: محمد علی رضی زاده، عاطفه نوروزی)
(کد: ۰۱۱۵)، سرپرست گروه مهدی رمضانی، (عضو گروه: حمیدرضا پور اسد)
(کد: ۰۱۱۹)، سرپرست گروه فرناز منظور، (عضو گروه: مهدی طاهری)
(کد: ۰۱۲۵)، سرپرست گروه محمدحسین حجری، (عضو گروه: حامدمحمد مرادی)
(کد: ۰۱۲۶)، سرپرست گروه محمدرضا حیدری، (اعضای گروه: میلاد دهقانی نژاد، مریم امامقلیان، فاطمه علی زاده، محمدرضا وطنی، سیده فاطمه شمس سرخنی)
(کد: ۰۱۲۹)، سرپرست گروه مهدی پرتار،‌ (عضو گروه: حامد صادق الوعد)

در پایان هیات داوران به پاس همکاری بی شائبه اعضاء محترم دبیرخانه مسابقه و شرکت کنندگان عزیز، مراتب تشکر و قدردانی خود را اعلام می نماید.
(دکترمحمد ابراهیم مظهری؛ رییس هیئت داوران)

 

♦ نمــایش آثـار (رتبــــه بـرتــــر):

• رتبه اول: (کد: ۰۱۰۵) سرپرست گروه امیرعلی اعلائی، (عضو گروه: علی چایی چیان)

 

♦ نمــایش آثـار (شایستگان تقدیر):

شایسته تقدیر: (کد: ۰۱۰۳)، سرپرست گروه امید نیکوکار، (اعضای گروه: محمد علی رضی زاده، عاطفه نوروزی)

 

شایسته تقدیر: (کد: ۰۱۱۵)، سرپرست گروه مهدی رمضانی، (عضو گروه: حمیدرضا پور اسد)

 

شایسته تقدیر: (کد: ۰۱۱۹)، سرپرست گروه فرناز منظور، (عضو گروه: مهدی طاهری)

 

شایسته تقدیر: (کد: ۰۱۲۵)، سرپرست گروه محمدحسین حجری، (عضو گروه: حامدمحمد مرادی)

 

شایسته تقدیر: (کد: ۰۱۲۶)، سرپرست گروه محمدرضا حیدری، (اعضای گروه: میلاد دهقانی نژاد، مریم امامقلیان، فاطمه علی زاده، محمدرضا وطنی، سیده فاطمه شمس سرخنی)

 

شایسته تقدیر: (کد: ۰۱۲۹)، سرپرست گروه مهدی پرتار،‌ (عضو گروه: حامد صادق الوعد)

 

♦ نمــایش سایر آثـار ارسالی به دبیرخانه مسابقه:

(کد: ۰۱۰۰)، سرپرست گروه ابراهیم رنجبر، (اعضای گروه: معصومه نیکزاد، امین محسن ریکانی، مسعود الهویردی زاده، حجت پرموز)

 

(کد: ۰۱۰۱)، آرزو کتیانی

 

(کد: ۰۱۰۲)، افسانه قاسم زاده بارنجی 

 

(کد: ۰۱۰۴)، امیر طهمورث فرقانی

 

(کد: ۰۱۰۶)، پوریا صادقی توحیدی

 

(کد: ۰۱۰۷)، سرپرست گروه پوریا نصر، (عضو گروه: نگار امینیان)

 

(کد: ۰۱۰۸)، سرپرست گروه حسام الدین علوی، (عضو گروه: نیایش عبدالکریمی)

 

(کد: ۰۱۰۹)، سرپرست گروه حسن آقایی، (عضو گروه: نسترن اشجار)

 

(کد: ۰۱۱۰)، سرپرست گروه سعید حکمت نیا، (عضو گروه: حسن رضا آقا)

 

(کد: ۰۱۱۱)، سیاوش شکیبایی کیا

 

(کد: ۰۱۱۲)، سیاوش ناصح اسفهلان

 

 

(کد: ۰۱۱۳)، سرپرست گروه علی امیر شاه کرمی، (عضو گروه: امیر محمد بزرگزاد)

 

(کد: ۰۱۱۴)، علی امیری

 

(کد: ۰۱۱۶)، میلاد بیات

 

(کد: ۰۱۱۷)، علی پورافراسیابی

 

(کد: ۰۱۱۸)، سرپرست گروه علی وطن خواه، (عضو گروه: منوچهر عبدالهی نسب)

 

 

(کد: ۰۱۲۰)، سرپرست گروه کاوه رحیمیان، (عضو گروه: محمد خورشیدوند)

 

(کد: ۰۱۲۱)، محمدرضا صنعتی

 

(کد: ۰۱۲۲)، محمد پاسبان

 

(کد: ۰۱۲۳)، سرپرست گروه محمد مسعود دزفولی، (عضو گروه: ایمان ریسمان باف)

 

(کد: ۰۱۲۴)، سرپرست گروه محمد مهدی ناظمی، (اعضای گروه: سهیل ناظمی، محمد عبدالعلی زاده)

 

(کد: ۰۱۲۷)، سرپرست گروه محمدرضا واعظی، (اعضای گروه: نیلوفر رئوف والا، سینا وطن دوست)

 

(کد: ۰۱۲۸)، مرضیه رجبیان

 

(کد: ۰۱۳۰)، سرپرست گروه میلاد جاوید، (اعضای گروه: مریم یونسی، سید مهدی مصطفوی، امیرعباس یونسی)

 

(کد: ۰۱۳۱)، سرپرست گروه نیما نجاریان، (اعضای گروه: مینا اجمد زاده)

 

(کد: ۰۱۳۲)، هومن زهره وندیان

 

لینک مرتبط: فراخوان مسابقه «طراحی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی»؛ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ۵٠٠ ﺗﺨﺘﺨﻮابی ﺳﺘﺎره 

منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.
هرگونه استفاده از مطالب اختصاصی این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook