اعلام نتایج و نمایش تصاویر آثار برتر مسابقه طراحی معماری «سردر کارخانه پارس فولاد سبزوار»

پیرو انتشار فراخوان مسابقه طراحی معماری «سردر کارخانه پارس فولاد سبزوار» مورخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۰ در معمارنیوز، و طی گزارش دبیرخانه مسابقه، و بیانیه هیئت داوران، هم اکنون نتایج و اسامی رتبه های برتر و شایسته تقدیر به شرح ذیل اعلام می گردد:

بیانیه هیات داوران:
هیات داوران مسابقه طراحی معماری سردر کارخانه پارس فولاد سبزوار ضمن اعلام مراتب تقدیر و تشکر از کلیه دست اندرکاران برگزاری این رویداد بویژه مدیر محترم مسابقه، جناب آقای مهندس کوروش بزرگ منش، بخاطر مدیریت و راهبری شایسته این برنامه، هماهنگی کامل با هیات داوران و اطلاع رسانی به موقع، پاسخگویی به کلیه سئوال ها و ابهام های مطرح از سوی شرکت کنندگان و شفافیت کامل در روند برگزاری مسابقه، همچنین کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران بخاطر حمایت ها و مدیریت اجرای صحیح و کارآمد برنامه و نیز کارفرمای طرح، مدیریت محترم مجتمع پارس فولاد سبزوار با بررسی آثار واصله، در روز های چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۲۲ و ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰ در محل سالن نمایشگاه نگارخانه تهران پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و تشکیل جلسه ارزیابی نهایی در روز پنجشنبه مورخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰ در طی سه مرحله قضاوت آثار، جمع بندی و نتیجه نهایی خود را از مجموعه مباحث مطرح بشرح زیر اعلام می دارد.
هیات داوران ضمن بررسی مشروح کلیه ۳۹ اثر واصله به دبیرخانه مسابقه، ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون ویژگی ها و نقاط ضعف و قوت هر یک از این آثار، ارزیابی کلیه طرح ها را در چارچوب معیارهای ۲۰ گانه زیر به صورت مکتوب در قالب جداول امتیاز دهی به دبیرخانه مسابقه تحویل نمودند.
۱. هم پیوندی و یکپارچگی عناصر متشکله در طرح پیشنهادی
۲. هم نشینی و همزیستی با طبیعت و احترام به محیط زیست و همساز با بوم منطقه
۳. ایجاد یک لند مارک بصری برای کارخانه که دربرگیرنده کارکرد های ورودی باشد
۴. میزان بهره گیری از عناصر خلاق و ابتکاری
۵. میزان بهره گیری از فن آوری های نوین در خلق فضا (نور، صدا، آب و …) و توجه به روش و تکنیک های اجرایی فرم و مصالح
۶. میزان توجه به مخاطبین و مقیاس انسانی طرح پیشنهادی (مخاطب شناسی و انسان محوری)
۷. میزان انطباق و کارکرد (کارآمدی) فعالیت ها و عملکرد ها
۸. توجه به شبکه آمد و شد (سواره و پیاده) و میزان دسترسی و تسهیل در تردد سواره و پیاده به مجموعه
۹. ایجاد خوانایی بصری و هدایت و دعوت از مراجعین برای ورود
۱۰. توجه به جنبه های ایجاد ارتباط بین زیست شهری و هنر، به ویژه هنر های تجسمی و گرافیک و سیستم راهنمای محیطی
۱۱. ایجاد یک مفصل نشاط انگیز و زنده و پویا با محوریت پیاده و فضای سبز
۱۲. میزان پایبندی به برنامه مسابقه و ملاحظات طراحی
۱۳. توجه به ایمنی و حفاظت حریم کارخانه و سهولت در کنترل ورودی توسط حراست
۱۴. القای مناسب سنخیت کارکرد کارخانه و معرفی ماهیت صنعت فولاد و محصولات تولیدی کارخانه
۱۵. توجه به هزینه های متناسب و قابل تحقق اجرایی طرح
۱۶. توجه به مولفه های بومی و فرهنگی منطقه خراسان شمالی
۱۷. میزان توجه طرح به گرافیک محیطی و تابلو های سردر کارخانه (نام کارخانه و آرم و لوگوی شرکت)
۱۸. میزان توجه طرح به آسایش محیطی و حفاظت در مقابل آفتاب، بارش و باد
۱۹. میزان توجه طرح به دیوار محوطه موجود و ایجاد ترکیب موزون با موضوع طرح و توجه به ورودی دیگر ضلع شرقی
۲۰. امتیاز کلی داور مسابقه به طرح

در مرحله اول قضاوت، ۱۵ طرح با امتیازی پایین تر از ۵۰ و توافق کلیه اعضاء از ادامه رقابت حذف شدند. پس از بازبینی مجدد آثار توسط هیات داوران، مرحله دوم قضاوت آغاز و ۱۰ طرح در این مرحله از مجموع طرح های باقی مانده با امتیازی بین ۵۰ تا ۶۰ حذف گردیدند. مرحله سوم طرح نیز با بحث و تبادل نظر بین اعضاء دنبال گردید و در این مرحله نیز سه طرح با کسب امتیاز بین ۶۰ تا ۷۰ امتیاز از ادامه رقابت حذف گردیدند. مرحله نهایی قضاوت بین یازده طرح با امتیاز بیش از ۸۰ با بررسی مجدد آثار و گزارش های واصله توسط هیات داوران آغاز گردید و نتیجه نهایی پس از توافق کلیه اعضاء به شرح زیر جمع بندی گردید:
الف) طرح برنده اول با کد MU۴VP۷ به اتفاق کلیه آراء داوران و با توجه به شاخص های زیر:
– توجه و بهره گیری از عناصر خلاق و ابتکاری
– ایجاد یک لند مارک بصری برای کارخانه که دربرگیرنده کارکرد های ورودی باشد
– ایجاد خوانایی بصری و هدایت و دعوت از مراجعین برای ورود
– القای مناسب سنخیت کارکرد کارخانه و معرفی ماهیت صنعت فولاد و محصولات تولیدی کارخانه
– میزان انطباق و کارکرد (کارآمدی) فعالیت ها و عملکرد ها

ب) طرح برنده دوم با کد OFQY۲I با نظر حداکثر داوران و با توجه به شاخص های زیر:
– هم پیوندی و یکپارچگی عناصر متشکله در طرح پیشنهادی
– ایجاد یک مفصل نشاط انگیز و زنده و پویا با محوریت پیاده و فضای سبز
– ایجاد یک لند مارک بصری برای کارخانه که دربرگیرنده کارکرد های ورودی باشد
– توجه به شبکه آمد و شد (سواره و پیاده) و میزان دسترسی و تسهیل در تردد سواره و پیاده به مجموعه
– هم نشینی و همزیستی با طبیعت و احترام به محیط زیست و همساز با بوم منطقه

ج) طرح برنده سوم با کد HKTSK۵ با نظر حداکثر داوران و با توجه به شاخص های زیر:
– القای مناسب سنخیت کارکرد کارخانه و معرفی ماهیت صنعت فولاد و محصولات تولیدی کارخانه
– ایجاد یک لند مارک بصری برای کارخانه که دربرگیرنده کارکرد های ورودی باشد
– ایجاد یک مفصل نشاط انگیز و زنده و پویا با محوریت پیاده و فضای سبز
– میزان بهره گیری از فن آوری های نوین در خلق فضا (نور، صدا ، آب و …) و توجه به روش و تکنیک های اجرایی فرم و مصالح
– میزان توجه به مخاطبین و مقیاس انسانی طرح پیشنهادی (مخاطب شناسی و انسان محوری)

د) هیات داوران دو طرح زیر را نیز بدلیل ویژگی های ارزشمندشان در پاسخ گویی به برنامه و رویکرد مواجهه، بعنوان رتبه های چهارم و پنج و شایسته دریافت جایزه تعیین شده و تقدیرنامه اعلام می کند:
– طرح برنده چهارم با کد HZSTPB
– طرح برنده پنجم با کد ۷۰GMZX

ه) در بررسی آثار منتخب، شش طرح زیر با توجه به تلاش های ارزشمند شان بدون رتبه بندی از سوی هیات داوری شایسته تقدیر هیات داوران اعلام می گردند:
– طرح تقدیر شده هیات داوران با کد ۱۹L۲DO
– طرح تقدیر شده هیات داوران با کد ۶WZKIK
– طرح تقدیر شده هیات داوران با کد ۵FGVKK
–  طرح تقدیر شده هیات داوران با کد UDN۶I۱
– طرح تقدیر شده هیات داوران با کد BMM7DI
– طرح تقدیر شده هیات داوران با کد ۴PLX۸۷
هیات داوران مسابقه طراحی معماری سر در کارخانه پارس فولاد سبزوار، ضمن قدردانی از کارفرمای محترم این طرح، کارخانه پارس فولاد سبزوار، پیشنهاد می نماید، فرایند تهیه اسناد اجرایی این طرح را توسط یکی از برگزیدگان مسابقه و زیر نظر کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران بعنوان راهبر طرح ادامه دهد. در فرایند داوری آثار واصله، تحقق پذیری و توجه به ابعاد اقتصادی و فنی- اجرایی از نکات کلیدی مورد نظر هیات داوران بوده و هرپنج اثر برگزیده از این ویژگی برخوردارند.

[با احترام، هیات داوران مسابقه طراحی معماری سر در کارخانه پارس فولاد سبزوار | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵]

 

• اعلام نتایج داوری:

♦ رتبــــه های بـرتــــر:
• رتبه اول: حامد بهکام و همکاران/ کد: MU۴VP۷
• رتبه دوم: مه تیام شهبازی و همکاران/ کد: OFQY۲I
• رتبه سوم: مهدی مختاری و همکاران/ کد: HKTSK۵
• رتبه چهارم:
گروه معماری آفتابگردان/ کد: HZSTPB
• رتبه پنجم:
حیده آچاک و همکاران/ کد: ۷۰GMZX

♦ شایستگان تقدیر:
• شایسته تقدیر:
مهندسین مشاور طرح فضا نما/ کد: ۱۹L۲DO
• شایسته تقدیر:
محمد علی ابوالحسنی و همکاران/ کد: ۶WZKIK
• شایسته تقدیر:
دفتر معماری هشت (همگون شهر تیناب)/ کد: ۵FGVKK
• شایسته تقدیر:
سعید موسوی و همکاران/ کد: UDN۶I۱
• شایسته تقدیر:
الهام دهقانی و همکاران/ کد: BMM7DI
• شایسته تقدیر:
امیر دیبا و همکاران/ کد: ۴PLX۸۷

 

♦ نمــایش آثـار (رتبــــه هـای بـرتــــر):

• رتبه اول: حامد بهکام و همکاران/ کد: MU۴VP۷

 

• رتبه دوم: مه تیام شهبازی و همکاران/ کد: OFQY۲I

 

• رتبه سوم: مهدی مختاری و همکاران/ کد: HKTSK۵

 

• رتبه چهارم: گروه معماری آفتابگردان/ کد: HZSTPB

 

• رتبه پنجم: حیده آچاک و همکاران/ کد: ۷۰GMZX

 

♦ نمــایش آثـار (شایستگان تقدیر):

• شایسته تقدیر: مهندسین مشاور طرح فضا نما/ کد: ۱۹L۲DO

 

• شایسته تقدیر: محمد علی ابوالحسنی و همکاران/ کد: ۶WZKIK

 

• شایسته تقدیر: دفتر معماری هشت (همگون شهر تیناب)/ کد: ۵FGVKK

 

• شایسته تقدیر: سعید موسوی و همکاران/ کد: UDN۶I۱

 

• شایسته تقدیر: الهام دهقانی و همکاران/ کد: BMM7DI

 

• شایسته تقدیر: امیر دیبا و همکاران/ کد: ۴PLX۸۷

 

لینک مرتبط: فراخوان مسابقه طراحی معماری «سردر کارخانه پارس فولاد سبزوار»

ســـایر آثـــار: 
در این بخش آثار ارسالی شرکت کنندگان به معمارنیوز، منتشر می گردد. این بخش بروز رسانی می شود.
شرکت کنندگان می توانند جهت به نمایش گذاشتن طرح خود در نمایشگاه آنلاین، آثار خود را (با ذکر نام طراح یا گروه طراحی) به معمار نیوز ارسال نمایند؛ این بخش بروز رسانی می شود.

لطفاً آثار خود را به MemarNews@yahoo.com ارسال نمائید.

منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.
هرگونه استفاده از مطالب اختصاصی این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook