نشست علمی “هنر و معماری از منظر تاریخ علم”

پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست علمی با موضوع:
“هنر و معماری از منظر تاریخ علم”

ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ:
موضوعات و سخنرانان:
• ﻋﻠﻢ ﻋﻘﻮد اﺑﻨﻴﻪ؛ کلیدى در ﻓﻬﻢ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﻤﺎرى در دوران اﺳﻼﻣﯽ | روح اﷲ ﻣﺠﺘﻬﺪزاده
• ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎت کهن و ﻣﻌﻤﺎرى | ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪى ﻋﺒﺪاﷲ زاده
• ﺳﻪ رون، ﺷﺶ ﺟﻬﺖ، ﻫﻔﺖ کشور؛ در ﺑﺎب ﻧﻈﺎم ﻫﺎى ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮى در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎرى اﻳﺮان | ﻣﺠﻴﺪ ﺣﻴﺪرى دﻟﮕﺮم

ﺑﺨﺶ دوم:
موضوعات و سخنرانان:
• ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﺄﻟﻴﻔﯽ؛ ﻣﻌﻨﺎ و کارﺑﺮد آن در ﺻﻨﺎﻋﺎت | اﺣﺴﺎن رﺟﺒﯽ
• ﺷﻴﻤﯽ دان در کارگاه ﻫﻨﺮ: رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎى رﻧﮓ ﺳﺎزى ﻧﻘﺎﺷﺎن اﻳﺮاﻧﯽ | اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ کرﻳﻤﯽ
• ﭼﺮخ و ﺟﻼ؛ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎى ﻓﻨﯽ ﭼﺮخ ﻫﺎى ﺗﺮاش و ﺟﻼ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮﻫﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻓﺎرﺳﯽ | ﻣﻬﺪى ارﺟﻤﻨﺪ اﻳﻨﺎﻟﻮ

دبیر علمی: 
مهدی گلچین عارفی

* حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

زمان: چهارشنبه ۲۸ فروردین ۹۸، ساعت ۱۴ الی ۱۸
مکان: خیابان قدس، خیابان فرهنگی (بهنام)، شماره ۲۳، پژوهشکده تاریخ علم
دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2019 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook