معرفی کتاب «زیبایی‌شناسی منظر شهری؛ با تکیه‌ بر آراء اندیشمندان اسلامی»

اختصاصی، معمارنیوز- معرفی کتاب «زیبایی‌شناسی منظر شهری؛ با تکیه‌ بر آراء اندیشمندان اسلامی (مبانی)»

نویسنده: دکتر رضا جعفری‌ها؛ عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین‌ زهرا
ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین
تاریخ انتشار: زمستان ۱۳۹۵
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
تعداد صفحات: ۱۵۱
قیمت: ۱۸۰/۰۰۰ ریال

“شهرهای ما درگذشته چه منظر و سیمائی داشته اند و اینک روند تغییرات و تحولات چه سمت و سوئی را نشان می دهد؟ این سئوالات امروزه از سطح مباحث دانشگاهی به سطوح اجتماعی و مردمی و روزنامه ای گسترش یافته است. پدیده مزبور حاکی از اهمیت یافتن موضوع در افکار عمومی و عینیت یافتن مسائل ناشی از آن در تجربیات روزمره زندگی است.

مدیران جامعه با وضع و بکارگیری ضوابط و قوانین مختلف در پی آنند تا این روند ها را کنترل و به نوعی مدیریت کنند. لیکن در عمل تاکنون نتایج مطلوبی از این تلاش ها حاصل نشده است.
سیمای شهری ما همچنان بسوی یکنواختی و انبوهی کسالت آوری به پیش می رود. درحالی که ما سرمایه های عظیمی را برای زیباسازی نماها و مناظر شهری از محل منابع ملی بمصرف می رسانیم.

شهرهای آجری و گلی سنتی در نگاه نسل های جوان آموزش دیده زیباتر جلوه می کند و سیمای بتنی و آهنی و سنگی معاصر هر روز عبوس تر و خسته کننده تر بنظر می آید. در زیر پوست شهر و بطور کلی محیط مصنوع ما چه فعل و انفعالاتی در حال وقوع است که این چنین روان جمعی را آزرده کرده است؟

کتاب حاضر با درک اینکه نظریه زیبائی شناسی مبتنی بر تفکر و از مقولات مفهومی است، به شواهد تاریخی دوران اسلامی رجوع می کند تا از این مشکل پیچیده رمزگشائی نماید. دورانی که طی آن فرهنگی بصری در مقیاس جهانی از شرق تا غرب عالم پدید آمد. هم اینک گونه های
متنوعی از شهر اسلامی در دور دست ترین زوایای جهان قابل ردیابی و شناخت است. این میراث شهری را چگونه باید برای حل مشکلات معاصر بیاری طلبید؟ مبانی نظری و اقدامات عملی آن درچه راهکارهائی نهفته است؟”
اسفندماه ۱۳۹۵
تهران – دانشگاه علم و صنعت ایران
سید مهدی مجابی

 

پیشگفتار کتاب:
در چند دهه اخیر، مطالعات در زمینه زیبایی منظر شهر با رشد بیشتری نمایان شده است. لیکن توجه ویژه در این زمینه با رویکردهای اسلامی و ایرانی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با موضوع «زیبایی شناسی منظر شهری، با تکیه بر آراء اندیشمندان اسلامی (مبانی)» شکل گرفته است که هدف آن رسیدن به شاخص های زیبایی شناسی اسلامی و نحوه تبیین ادراک منظر شهر اسلامی- ایرانی توسط آن شاخص ها است.

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است که از راه بردهای توصیفی و مدل سازی بهره برده است. ترتیب قرارگیری مطالب بدین صورت است که در فصل اول ساختار پژوهش تبیین شده است.

در فصل دوم مطالبی پیرامون انسان، ادراک و مراحل ادراک انسان و همچنین سیر مبحث زیبایی شناسی در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی مرور شده است. در فصل سوم تئوری ها و رویکردهای مرتبط با ادراک و زیبایی شناسی در منظر مطرح و جایگاه رویکرد پژوهش پیش رو در مقایسه با آن موارد مشخص شد. در فصل چهارم منظر شهر اسلامی-ایرانی مورد بحث قرار گرفت و شاخص های مورد انتظار ارزیابی زیبایی منظر معرفی گردید و در نهایت در فصل پنجم شاخص های مطرح شده قبل، با
قرار گرفتن در سه حوزه حسی، مثالی و عقلی مدل سازی شد.
رضا جعفری ها
زمستان ۱۳۹۵

 

• فهرست مطالب کتاب:
پیشگفتار

گفتار اول: معرفی و ساختار پژوهش
۱ -۱ طرح مسئله و بیان موضوع
۱ -۲ اهمیت و ضرورت های پرداختن به موضوع
۱ -۳ اهداف پژوهش
۱ -۴ پرسش های پژوهش
۱ -۵ فرضیه های پژوهش
۱ -۶ پیشینه پژوهش
۱ -۷ چارچوب نظری تحقیق
۱ -۸ روش پژوهش

گفتار دوم: انسان، ادراک و زیبایی شناسی
۲ -۱ شناخت انسان در منابع اسلامی
۲ -۲ ادراک و مسائل پیرامون آن
۱-۲-۲ روان شناسی محیط
۱-۱-۲-۲ ادراک بصری
۱-۱-۱-۲-۲ تاریخچه ادراک بصری
۲-۱-۲-۲ گشتالت
۱-۲-۱-۲-۲ نمونه هایی از کاربرد قوانین گشتالت در منظر
۱-۲-۲-۲ ادراک در نظر فلاسفه اسلامی
۳-۲ زیبایی شناسی اسلامی
۱-۳-۲ قرآن و زیبایی
۲-۳-۲ روایات و احادیث در زمینه زیبایی
۳-۳-۲ زیبایی شناسی در دوره اسلامی ایران
۱-۳-۳-۲ دوره ی اول (مشّاء)
۲-۳-۳-۲ دوره ی دوم (اشراق)
۳-۳-۳-۲ دوره ی سوم (حکمت متعالیه)
۴-۳-۳-۲ دوره ی چهارم (معاصر)
۴-۲ فلسفه زیبایی شناسی در غرب
۱-۴-۲ دوران باستان
۲-۴-۲ قرون وسطی
۳-۴-۲ تجرب هگرایی قرن هجدهم تا قبل از معاصر
۴-۴-۲ دوره معاصر
۵-۲ جمع بندی و نتیجه گیری

گفتار سوم: ادراک و زیبایی شناسی منظر
۱-۳ دیدگاه های مختلف در زمینه زیبایی شناسی و ادراک منظر
۱-۱-۳ انسان گرایان
۲-۱-۳ تجربه گرایان
۳-۱-۳ عمل گرایان
۴-۱-۳ برنامه ریزان
۵-۱-۳ تضادهایی در سلیقه های منظر
۱-۵-۱-۳ سلیقه های منظر انگلیسی
۲-۵-۱-۳ سلیقه های منظر آمریکایی
۳-۵-۱-۳ سلیقه های منظر استرالیایی
۲-۳ شاخص های منظر
۱-۲-۳ مطالعات شاخص های منظر اروپا
۲-۲-۳ شاخص های ادراک منظر
۳-۲-۳ ارزیابی زیبایی شناسی منظر
۱-۳-۲-۳ تئوری های زیبایی شناسی منظر
۲-۳-۲-۳ پارادایم های ارزیابی زیبایی شناسی منظر
۴-۳ – جمع بندی و نتیجه گیری

گفتار چهارم: ادراک و زیبایی شناسی در منظر شهر اسلامی-ایرانی
۴ -۱ شهر از نظراسلام
۴ -۲ منظر شهر اسلامی – ایرانی
۴- ۳ باغ ایرانی
۱-۳-۴ فلسفه وجودی باغ ایرانی
۲-۳-۴ گونه شناسی و عناصر باغ های ایرانی
۳-۳-۴ هندسه باغ ایرانی
۴-۳-۴ زیبایی شناسی باغ ایرانی
۴ -۴ آموزه های زیبایی شناسی اسلامی در منظر شهری
۱-۴-۴ منظر شهری کنونی و معضلات موجود
۲-۴-۴ جایگاه زیبایی در شهر اسلامی
۳-۴-۴  مؤلفه های زیبایی شناسی اسلامی- ایرانی
۴ -۶ جمع بندی

گفتار پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری
۵ -۱ بررسی اهداف
۵ -۲ بررسی سوالات و فرضیه ها
۵ -۳ نظریه

دریافت تصویر روی جلد
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

هرگونه استفاده از مطالب اختصاصی این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


برچسب :

مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2019 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook