مسابقه آزاد ملی طراحی حوزه میدان اتریش با هدف هویت بخشی و حضورپذیری شهروندان

عنوان: مسابقه طراحی حوزه میدان اتریش با هدف هویت بخشی و حضورپذیری شهروندان

برگزارکننده و کارفرما: شهرداری منطقه ۲۲ تهران- کمیسیون طراحی شهری

فضاهای شهری به عنوان مهمترین عرصه های حضور و بروز شهروندان، به مثابه آینه ای از کیفیت زندگی در شهرها دانسته می شوند. نگاه کالبدی به شهرها و بی توجهی به ابعاد انسانی و اجتماعی سبب شده که امروزه بسیاری از این فضاها صرفا به محلی برای عبور تبدیل شده و تمایلی در شهروندان برای مکث و تعاملات اجتماعی بر-نیانگیزند. در این میان میدان های شهری بیش از سایر فضاها اهمیت اجتماعی خود را از دست داده و در عمل به عنوان یک فلکه یا میدان ترافیکی به ایفای نقش می پردازند. با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به عنوان نتیجه مطلوب و نهایی هر اقدام برنامه-ریزانه یا طراحانه شهری، تغییر نگرش به میدان ها و هدایت آنها به سوی فضاهایی سرزنده یکی از مهمترین اهدافی است که کمیسیون طراحی شهری در شهرداری منطقه ۲۲ به آن اهتمام می ورزد.

در این راستا برگزاری مسابقات طراحی شهری در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته و در نخستین گام طراحی میدان اتریش به عنوان یکی از مهم ترین میدان های منطقه به فراخوان عمومی گذارده می شود. کالبد این میدان از یک سو نیازمند ماهیتی جذاب و هم پیوند با نام خود و از سوی دیگر، نیازمند سرزندگی اجتماعی است. قرارگیری میدان اتریش در محل تلاقی دو محور شمالی- جنوبی و شرقی- غربی نقطه تمرکز مناسبی را به وجود آورده که متاسفانه نمی تواند جذابیت و ارزش بصری مطلوبی را تعریف کند. این میدان که در حال حاضر صرفا به عنوان یک گره ترافیکی عمل می کند. همچنین نمی تواند به عنوان مقصدی منفصل برای تردد غیر سواره ساکنان و شهروندان مطرح باشد. وجود نماها و جداره های متفاوت پیرامون میدان نیز مزید بر علت شده و معنای واحدی برای میدان اتریش و پیرامون آن قابل تعریف نیست.

بر این اساس مسابقه طراحی میدان اتریش با هدف هویت رقابتی و حضورپذیری آن تعریف شده و انتظار می رود شرکت کنندگان با ارائه آثار خلاقانه خود بتواند در طراحی و اجرای یک فضای شهری موفق، مشارکتی فعال با مدیریت شهری در منطقه ۲۲ را تعریف کنند.

• اهداف:
– افزایش حضورپذیری شهروندان در میدان و محدوده پیرامونی
– هویت بخشی و تشخص به میدان با تاکید بر نام آن
– ایجاد نماد شهری
– توجه به منظر شهری پیرامونی
– بهبود امنیت و افزایش سهولت دسترسی پیاده به میدان و حوزه آن
– توسعه مبتنی بر فعالیت های متنوع برای گروه های مختلف اجتماعی
– تبدیل میدان به عرصه ای برای فعالیت های شاخص اعم از فعالیت های ثابت/ متغیر یا اختیاری/ اجتماعی
– مشارکت مردمی در تولید فضاهای عمومی
– سازگار کردن طراحی میدان با نام آن

• توصیه های طراحی:

الف) بعد ترافیکی
– ایمنی تردد حرکت پیاده
– عدم عبور عرضی پیاده جهت ورود به میدان
– حمل و نقل پاک و سبز
– آرام سازی ترافیک

ب) بعد طراحی شهری
– توجه به قلمرو میدان؛ فراتر از حوزه ترافیکی
– توجه به جداره های میدان و وحدت بصری
– هم پیوندی بازوهای شرقی- غربی و محور شمالی- جنوبی با میدان
– هم پیوندی جنبه های عینی و ذهنی میدان (با تاکید بر نام آن)
– توجه به نمادهای فرهنگی و فضاهای شهری کشور اتریش با تاکید بر موسیقی
– اتخاذ نگاهی کل نگر جهت ارتقای کیفیت های محیطی حوزه میدان
– توجه به رویکردهای سبز و هم ساز با اقلیم
– توجه به جزئیات اجرایی تاثیرگذار بر کیفیت محیطی با تاکید بر ابعاد فضایی، کارکردی، زیست محیطی، منظری، زمانی، ادراکی و اجتماعی

پ) اجتماعی
– افزایش زمینه های حضور و مکث شهروندان
– تعریف زمینه مشارکت شهروندان
– افزایش فعالیت های انتخابی و اجتماعی شهروندان

ت) عمومی
– توجه به جوانب فنی، کالبدی و ترافیکی در کنار معیارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیبایی شناختی
– انجام طراحی به صورت گروهی با بهره گیری از تخصص های مختلف

• محدودیت های طراحی:

الف) تاسیسات شهری
– عبور لوله های آبرسانی از زیر میدان
– وجود تاسیسات برق فشار قوی در محدوده میدان

ب) نورپردازی
– توجه به مسکونی بودن بافت شهری

پ) خاک شناسی
– توجه به مشکلات مرتبط با دانه بندی خاک

ت) ترافیک
– محدودیت امکان ایجاد اختلال در حرکت سواره با هدف عبور پیاده

• الزامات و مدارک شرکت در مسابقه:
– این مسابقه بر اساس آیین نامه جامع برگزاری مسابقات طراحی معماری و شهرسازی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (شماره ۳۰۹/دش تاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۸۲) و با – – نظارت دبیرخانه دائمی مسابقات طراحی معماری و شهرسازی انجام می شود.
– تمامی اشخاص حقیقی دانشجو یا دانش آموخته و اشخاص حقوقی دارای صلاحیت در رشته های معماری و شهرسازی واجد شرکت در مسابقه هستند.
– شرکت کنندگان نباید طی یک سال گذشته در موضوع مسابقه ارتباط کاری با ارکان مسابقه داشته باشند.
– شرکت کنندگان با ارسال آثار خود به دبیرخانه مسابقه، اعلام می دارند که با شرایط و ضوابط مسابقه آشنایی لازم را پیدا کرده و آنها را می پذیرند. برگزارکننده نیز حسن – انجام مسابقه براساس شرایط و ضوابط اعلامی را متعهد می شود.
– حقوق مادی و معنوی آثار برندگان مطابق با قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.
– برگزارکننده می تواند نسبت به معرفی آثار برتر در پایگاه های اطلاع رسانی خود و یا چاپ آنها در قالب کتاب و برگزاری نمایشگاه با ذکر نام طراحان اقدام نماید.
– برگزارکننده می تواند طرح های برتر را به مرحله اجرا گذارد. این اجرا می تواند با مشارکت طراح و یا مستقل از وی صورت گیرد.
– مسئولیت اصالت آثار ارسالی به مسابقه بر عهده ارائه-دهندگان آنها می باشد.
– در صورت بروز اختلاف و تشکیک در خصوص آثار، موضوع به هیات داوران و در صورت اختلاف بین ارکان مسابقه، موضوع به دبیرخانه دائمی مسابقات طراحی معماری و – – شهرسازی ارجاع داده می شود.
– مسئول کلیه مکاتبات با دبیرخانه، شخص ثبت نام کننده بوده و جایزه نیز به وی تحویل می شود.
– ثبت نام به دو شکل فردی و گروهی ممکن است. در شیوه دوم، برگزارکننده صرفا با نماینده در ارتباط خواهد بود.
– ارسال مدارک فیزیکی طرح (اسناد کاغذی به همراه لوح فشرده) به نشانی پستی دبیرخانه مسابقه
– ارسال فرم ثبت نام، اظهارنامه اصالت آثار، اظهارنامه شیوه ارتباط با ارکان مسابقه به صورت فیزیکی به نشانی پستی دبیرخانه مسابقه (فایل ها بر روی سایت مسابقه قابل دسترسی هستند)
– قطع A3 برای طرح ها و قطع A4 برای گزارش توجیهی (با فرمت PDF در لوح فشرده)
– قلم B Mitra اندازه ۱۲ برای گزارش توجیهی
– وضوح تصویر حداقل dpi 300 برای تصاویر
– در صورت عدم رعایت الگوهای یاد شده، مدیر مسابقه آثار را از فرآیند داوری حذف خواهد کرد.

• مدارک ارسالی باید شامل این موارد باشند:
– ایدئوگرام های پایه طرح در سطوح مختلف و با مقیاس مناسب
– ترسیمات سه بعدی (دست کم ۳ مورد)
– پلان یا پلان ها با مقیاس ۱:۲۰۰
– برش های عمومی با مقیاس ۱:۲۰۰ (دست کم ۳  مورد)
– جزئیات اجرایی
– نما با مقیاس ۱:۲۰۰ با ذکر مصالح مورد نظر
– سایر اطلاعات فنی

• معیارهای داوری:

الف) معیارهای ثابت
– میزان تطابق با برنامه پروژه
– میزان هماهنگی با سایت و بستر طرح
– نوآوری و ابداع
– به روز بودن
– تحقق پذیری طرح
– میزان هماهنگی با اهداف و اولویت های کارفرما

ب) معیارهای متغیر
– توجه به نمایندگی طرح با تکیه بر هویت اتریشی
– توجه به موضوع مسابقه به عنوان یک پروژه هویت بخش منطقه ۲۲
– تاکید بر چشم انداز منطقه ۲۲ به عنوان منطقه گردشگری
– توجه به مسائل اجتماعی و ارتباطات محلی
– توجه به اسناد فرادست و مرتبط
– رعایت امنیت و ایمنی
– توجه به نقش محله ای، شهری و فراشهری
– توجه به مسائل اقتصادی

• ارکان مسابقه:

برگزارکننده و کارفرما: شهرداری منطقه ۲۲ تهران- کمیسیون طراحی شهری
مدیر مسابقه: سلیمه خداوردی

هیات داوران:
– مصطفی بهزادفر
– مجتبی بدیعی
– نوید سعیدی رضوانی
رئیس هیات داوران: مصطفی بهزادفر
داور علی البدل: هادی قدوسی  فر

• جوایز:
نفر اول: ۶۰۰ میلیون ریال
نفر دوم: ۴۵۰ میلیون ریال
نفر سوم: ۳۰۰ میلیون ریال

• زمان بندی مسابقه:
انتشار فراخوان: ۹۸/۴/۱
ثبت نام اینترنتی: ۹۸/۴/۱ الی ۹۸/۵/۳۱
ارسال آثار: ۹۸/۵/۳۱
اعلام نتایج داوری: ۹۸/۶/۱۵
برگزاری نمایشگاه و اهدا جوایز: ۹۸/۶/۲۶
توضیح: زمان بندی قابل تمدید نخواهد بود.

• دریافت مدارک مورد نیاز:
– دانلود فایل محتوای کامل فراخوان
دانلود فرم ثبت نام
دانلود فرم خود اظهاری
دانلود فایل تصاویر
دانلود فایل نقشه ها

• دبیرخانه:
نشانی پستی دبیرخانه: بزرگراه خرازی، شهرک شهید باقری، بلوار پروفسور سمیعی، ساختمان شماره یک شهرداری منطقه ۲۲، معاونت شهرسازی و معماری، کمیسیون طراحی شهری
تلفن دبیرخانه: ۰۲۱۹۶۰۲۲۱۰۳
سایت مرتبط جهت ثبت نام و پیگیری: region22.tehran.ir
پوستر مسابقه
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2019 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook