مسابقه؟ همایش؟ کارگاه یا نمایشگاه “مدرسه ایرانی، معماری ایرانی”؛ کدامیک؟

اختصاصی، تحریریه معمارنیوز- به نظر می‌رسد سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور پیرو سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام تهیه فراخوان های حرفه ای را نیز متحول کرده است!

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور، مطابق روال هر ساله، در راستای اجرایی نمودن اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه زیر نظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری، و سیاستهای سازمان مذکور به عنوان متولی این زیر نظام، متناسب با راهکار ۱-۱۴ سند تحول در خصوص هویت بخشی به فضاهای آموزشی و تربیتی و احیاء معماری اسلامی – ایرانی، فراخوانی را منتشر نموده است که در انتهای همین خبر عیناً منعکس می شود. نکات قابل تأمل درخصوص این فراخوان:

۱-در خبر تنظیمی روابط عمومی این سازمان عنوان این فراخوان “نمایشگاه و کارگاه” ذکر شده  است:

به گزارش روابط عمومی سازمان نوسازی مدارس کشور دفتر فنی وتحقیقات سازمان در نظر دارد با همکاری (دانشگاه های کشور …) اقدام به برگزاری نمایشگاه و کارگاه معماری مدارس با عنوان «مدرسه ایرانی معماری ایرانی با الگوی اسلامی در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» در اسفند ماه سال جاری نماید. در این خصوص فراخوان نمایشگاه و کارگاه مذکور طی نامه ای به ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ابلاغ گردید و از همه معماران ادارات کل جهت شرکت در این مسابقه دعوت به عمل می آید.

۲- در ابلاغیه آقای مهندس امان الله عباسی، معاون محترم فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور خطاب به مدیران کل استانها، عنوان این فراخوان، “همایش و مسابقه” ذکر شده است.

۳- در اطلاعیه اعلام شده، مطابق خبر تنظیمی روابط عمومی سازمان نوسازی، عنوان این فراخوان نمایشگاه و کارگاه ذکر شده است، حال آنکه در داخل متن فراخوان هیچ صحبتی از نمایشگاه و کارگاه به میان نیامده، و در کمال تعجب، شامل ترکیبی از بندهای  همایش و مسابقه می باشد.!!!

نتیجتاً مشخص و محرز نیست که محتوای فراخوان اعلام شده “مسابقه یا همایش، نمایشگاه و یا کارگاه است”؟

اگر مسابقه معماری است، می بایست به صراحت تیتر مسابقه بر بالای فراخوان نقش می بست و مفاد آن مطابق آیین نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی تنظیم می شد؛ و مواردی از جمله معیارها، اطلاعات کافی مرتبط با خواسته های طراحی و همچنین داوران از ابتدا اعلام می شدند _که در سایت مربوطه تنها به صورت کلی، با عنوان اعضا هیئت علمی و بصورت تفکیک نشده برای چهار بخش معرفی شده اند :

اعضاء این کمیته در چهار بخش شرکت خواهند داشت :

۱- سخنران در همایش
۲- اساتید کارگاه های آموزشی
work shops
۳- ستاد راهبردی (داوری مقالات و طرح ها)
۴- مصاحبه در کتاب و مجله همایش قرار خواهند گرفت
“_

و البته از دبیرخانه نظارت بر مسابقات معماری وزارت مسکن و شهرسازی مجوز برگزاری اخذ می نمود!

اما ظاهراً خروجی کار (نمایش آثار مسابقه) به اشتباه تحت عنوان نمایشگاه بر بالای پوستر نقش بسته است؟ و اما چرا فراخوان همایش و مسابقه با هم ترکیب شده اند؟ چرا اشاره ای به عنوان فراخوان که با عنوان “کارگاه” منتشر شده، و توضیحاتی پیرامون آن در متن داده نشده؟ و …چراهای دیگر …

طبعاً انتظار می رفت؛ سازمان نوسازی مدارس کشور که دم از تحول می زند، تخصصی و حرفه ای عمل می نمود؛ و در گام نخست تکلیف خود را با عنوان این برنامه مشخص می کرد. و اگر تصمیم داشت از چهار عنوان (مسابقه، همایش، نمایشگاه و کارگاه) بهره ببرد، بدیهی بود با اعلام چهار فراخوان حرفه ای و مجزا _و نه فراخوان غیر شفاف و غیر حرفه ای_ ، ولی تحت لوای نام جشنواره “مدرسه ایرانی معماری ایرانی با الگوی اسلامی” برنامه خود را پیش می برد.

 

• فراخوان نمایشگاه و کارگاه مدرسه ایرانی معماری ایرانی :

 

متن فراخوان:

سازمان نوسازی مدارس کشور در راستای اجرایی نمودن اهداف سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه زیر نظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری و ابلاغیه ریاست محترم جمهور در نظر دارد با همکاری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی، دانشگاه شهید رجائی، دانشگاه فرهنگیان، شورای عالی آموزش و پرورش و بانک ملی جمهوری اسلامی ایران و جمعی از صاحب نظران در عرصه معماری کشور اقدام به برگزاری نمایشگاه و کارگاه معماری مدارس با عنوان “مدرسه ایرانی معماری ایرانی با الگوی اسلامی در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش” در اسفند ماه سال جاری نماید.
بدین منظور از معماران مجرب کشور، اساتید و دانشجویان علاقمند، با هدف دستیابی به مدارس با هویت، مزین به ارزش ها و اصالت جامعه اسلامی، دعوت به عمل می آید تا آثار خود را جهت شرکت در مسابقه و ارائه در نمایشگاه ارسال نمایند.

سطوح مختلف مسابقه: (طراحی فضاهای آموزشی در سطوح)
۱- سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و ادارات کل تابعه
۲- مهندسین مشاور و بخش آزاد
۳- دانشجویی

موضوعات مسابقه:
۱- بخش علمی: ارائه مقالات پژوهشی
۲- بخش طراحی: طراحی فضاهای آموزشی مطابق با جدول ارائه شده
(طرح ها، در سطوح مختلف مسابقه بصورت مجزا ارزیابی خواهد شد.)
۳- بخش طرح های اجرا شده : ارائه تصاویر و پوستر از روند اجرایی فضاهای آموزشی ساخته شده در ۵ سال اخیر (ویژه ادارات کل نوسازی مدارس کشور)

موضوع و محور ارائه مقالات:
۱- الگوهای کالبدی و غیر کالبدی مدارس با هویت اسلامی – ایرانی
• نمادها، نشانه ها، سمبل ها، تزئینات و مصالح در معماری مدارس با هویت اسلامی – ایرانی
• بررسی ویژگی های معماری اسلامی – ایرانی در مدارس عصر حاضر (امنیت، حریم، آسایش، اشرافیت و …)
• و …

۲- فلسفه، عرفان و تعلیم و تربیت اسلامی در معماری مدارس ایران
• تأثیر فقه و حکمت اسلامی در معماری مدارس
• تأثیر دین و آداب اسلامی در معماری مدارس
• تجلی جوهر دین در معماری مدارس
• مبانی نظری معماری مدارس با الگوی اسلامی – ایرانی
• تأثیر حکمت و هنر اسلامی در معماری مدارس
• و …

۳- تأثیر تکنولوژی و فناوری های نوین ساختمانی و کارکرد آنها در طراحی و ساخت مدارس با الگوی اسلامی ایرانی

۴- تأثیر مبانی روانشناختی و علوم تربیتی در معماری مدارس با الگوی اسلامی – ایرانی
• روانشناسی یادگیری و ارتباط آن با طراحی فضاهای آموزشی
• بررسی رابطه بین ساختار محیطی و عملکرد روانشناختی افراد
• بررسی عوامل تأثیر گذار محیط بر خلاقیت دانش آموزان
• و …

۵- نقش فضاهای آموزشی در محیط های شهری
• مکانیابی فضاهای آموزشی درفضاهای شهری
• مدارس به عنوان نشانه های شهری
• و …

۶- شناخت عوامل و الگوهای پایدار در مدارس سنتی ایران

۷- متناسب سازی فضاهای آموزشی موجود با ویژگی ها و نیازهای دانش آموزان و اقتضائات فرهنگ اسلامی – ایرانی (مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش)

موضوعات بخش طراحی:

در سطح (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و ادارات کل تابعه) :
۱- مدرسه ۱۲ کلاسه ترکیبی( ابتدایی و یا متوسطه ) در سایت واقعی در استان
۲- مدرسه ابتدایی ۱۲ کلاسه ترکیبی در سایت پیشنهادی سازمان

در سطح دانشجویی:
۱- مدرسه ابتدایی ۱۸ کلاسه ترکیبی در سایت ارائه شده از استان های یزد و آذربایجان شرقی
۲- مدرسه متوسطه ۱۸ کلاسه ترکیبی در سایت ارائه شده از استان تهران
۳- مرکز آموزشی کودکان اوتیسم در سایت ارائه شده از استان تهران
۴- پایان نامه های دانشجویی

در سطح مهندسین مشاور و بخش آزاد: 
۱- مدرسه ابتدایی ۱۸ کلاسه ترکیبی در سایت ارائه شده از استان های یزد و آذربایجان شرقی
۲- مدرسه متوسطه ۱۸ کلاسه ترکیبی در سایت ارائه شده از استان تهران
۳- مرکز آموزشی کودکان اوتیسم در سایت ارائه شده از استان تهران

در سطح فضاهای آموزشی شاخص ساخته شده:
کلیه فضاهای آموزشی در ۵ سال اخیر

جوایز:
در بخش طراحی:
نفر اول در هر بخش: ۶ سکه تمام بهار آزادی
نفر دوم در هر بخش: ۴ سکه تمام بهار آزادی
نفر سوم در هر بخش: ۲ سکه تمام بهار آزادی
در صورت تأمین منابع مالی، طرح های برگزیده در قالب قرارداد مشاوره، در دستور کار اجرایی ادارات کل استان ها قرار می گیرد.

در بخش فضاهای آموزشی شاخص ساخته شده:
اهدای لوح تقدیر

در بخش مقالات:
نفرت اول تا سوم هرکدام یک سکه بهار آزادی

مهلت ارسال آثار:
تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲     تمدید: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات پس از داوری اولیه: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
آخرین مهلت ارسال طرح ها: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰    تمدید: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
اعلام اسامی برندگان طرح و مقاله: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

* اسامی برندگان طرح و مقاله روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در سالن آمفی تئاتر علامه امینی (کتابخانه مرکزی) دانشگاه تهران اعلام و جوایز اعطاء خواهد شد.

مدارک درخواستی:
۱- پلان ها، نماها، برش ها، پرسپکتیوها، تحلیل طرح و سایت پلان
۲- در کلیه سطوح و بخش های مسابقه، هر طرح بر روی حداکثر ۳ شاسی از ورق فوم ( Foam boardفوم بورد) با ابعاد ۷۰ *۵۰ سانتیمتر بصورت افقی ارائه گردد.
۳- ارسال تمامی فایل های مدارک و مستندات طراحی بصورت dwg، psd و jpg (در لوح فشرده – CD) جهت چاپ در کتاب مدرسه ایرانی معماری ایرانی الزامی می باشد.
۴- جهت آگاهی از سایت و زمین های مورد نظر مسابقه طراحی به اینجا مراجعه شود.
۵- چاپ کد کابری در قسمت سمت راست، پایین شیت های طراحی شده، به شرح ذیل:
– درصورت شرکت در بخش سازمان نوسازی و ادارت تابعه، قبل از کد کاربری حرف O، ئر بخش دانشجویی حرف S و در بخش مهندسین مشاور و آزاد حرف E قرار گیرد.
– برای ارسال بیش از یک طرح در هر بخش، باید بعد از حرف مشخصه، عدد مربوط به طرح ذکر شود.

۶- شرکت کنندگان خارج از کشور می توانند با ارسال فایل های dwg، psd و jpg طرح ها، به پرتال سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ، در مسابقه شرکت نمایند.
۷- ارائه ماکت اختیاری می باشد.
۸- جهت آگاهی از فرمت چکیده و اصل مقالات به اینجا مراجعه شود.
۹- رعایت استانداردهای علمی و آکادمیک در نوشتن مقالات الزامی است و مقالات ارسالی باز گردانده نمی شود.
۱۰- طرح ها و مقالات ارائه شده در مسابقات، سمینارهای علمی، مجلات معماری و …، در مسابقه شرکت داده نخواهد شد.
۱۱- مدارک ارسالی به دبیرخانه عودت داده نخواهد شد.

شرایط و مقررات مسابقه:
۱- ثبت نام و شرکت در مسابقه، به صورت اینترنتی و با تکمیل فرم ثبت نام، از اینجا امکان پذیر است.
۲- طرح ها و مقالات ارسالی تنها با ذکر کد کاربری ارائه گردد. (از نوشتن هرگونه نام، لوگو و مشخصه دیگر، چه در طرحها و چه در مقالات اجتناب گردد)
۳- در صورت عدم رعایت موضوع مذکور، طرح یا مقاله، مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

مکان و زمان برگزاری:
مکان: دانشگاه تهران، سالن علامه امینی
زمان: ۱۴ الی ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۵ (شنبه الی چهارشنبه)

دبیرخانه:
خیابان دکتر علی شریعتی، خیابان موسیوند، کوچه شهید لطیفی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، صندوق پستی: ۳۶۴۱-۱۹۳۹۵
تلفن: ۹-۲۴۵۷۲۸۴۸-۰۲۱
نمابر: ۲۴۵۷۲۸۳۷-۰۲۱
آدرس پرتال سازمان: www.dres.ir
پوستر فراخوان
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :یک نظر on “مسابقه؟ همایش؟ کارگاه یا نمایشگاه “مدرسه ایرانی، معماری ایرانی”؛ کدامیک؟”

  • niloofar wrote on ۷ آذر, ۱۳۹۵, ۱۳:۵۱

    سلام .
    فرم ثبت نام برای شرکت در مسابقه کجا قرار دارد؟

نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook