فصلنامه علمی_تخصصی مطالعات شهر و منطقه، شماره ۱، آذر ۹۴

بروزرسانی مورخ ۹۵/۸/۲۶ :
فصلنامه علمی_تخصصی مطالعات شهر و منطقه
سال نخست، شماره یکم
بهمن ماه ۱۳۹۴  اصلاحیه: آذر ماه ۱۳۹۴

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات شهر و منطقه، مجله تخصصی دانشجویی گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی است که از دی ماه پاییز سال ۱۳۹۴ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نموده است. هدف از انتشار این فصلنامه انتشار مطالعات پیمایشی و کتابخانه ای دانشجویان در زمینه شهرسازی می باشد.

به صاحب امتیازی انجمن علمی_دانشجویی شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و سردبیری محسن خزایی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

 

هیئت تحریریه نشریه:
– دکتر محمدحسین شریف زادگان، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
– دکتر مظفر صرافی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
– دکتر مرجان السادات نعمتی مهر، استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
– دکتر سحر ندائی طوسی، استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
– دکتر وحیده ابراهیم نیا، دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه شهیدبهشتی و مدرس دانشگاه
– مهندس ناصر نجاتی، کارشناس ارشد برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه شهیدبهشتی و مدرس دانشگاه

 

آنچه در شماره نخست این نشریه می خوانید:

• برنامه ریزی توسعه اجتماع محلی محله سنگلج:
۱ – معرفی محدوه مورد مطالعه و حوزه راهبردی
۲ – سنجش وضعیت محدوه مورد مطالعه
۳ – تحلیل مشکل یابی
۴ – مبانی نظری توسعه اجتماع محلی سنگلج
۵ – تدوین چشم انداز و بیانیه راهبردی
۶ – تحلیل جمعیت پذیری و تخمین نیاز به فضا
۷ – معرفی تفصیلی برنامه موضعی طراحی مرکز محله

• برنامه ریزی توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر:
۱ – معرفی محدوده موردمطالعه و حوزه ی راهبردی محله ایرانشهر
۲ – سنجش وضع موجود محله ایرانشهر
۳ – مشکل یابی و فرصتیابی جهت برنامه ریزی توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر
۴ – مطالعه تجارب جهانی و نظریات مرتبط با برنامه ریزی توسعه اجتماعات محلی جهت انتخاب نظریه پایه توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر
۵ – چشم اندازسازی و تدوین برنامه توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر
۶ – طراحی برنامه توسعه اجتماع محلی ایرانشهر

• برنامه ریزی توسعه اجتماع محله ای محله یوسف آباد:
۱ – معرفی محدوده مورد مطالعه و حوزه راهبردی
۲ – سنجش وضعیت محدوده مورد مطالعه (براساس اسناد فرادست، مطالعات میدانی و پرسشنامه)
۳ – تحلیل مشکل یابی محله یوسف آباد
۴ – مطالعه تجربه جهانی و انتخاب نظریه توسعه پایه محله یوسف آباد: اصول راهبردی توسعه اجتماع محلی
۵ – تحلیل جمعیت پذیری و تخمین نیاز به فضا در محله یوسف آباد
۶ – تدوین چشم انداز و بیانیه راهبرد محله یوسف آباد: چشم انداز، راهبردها، سیاست ها و برنامه های موضعی و موضوعی
۷ – معرفی برنامه های موضعی محله یوسف آباد

• برنامه ریزی توسعه اجتماع محلی محلۀ قلهک:
۱ – معرفی محدوه مورد مطالعه و حوزهی راهبردی محله قلهک
۲ – مشکل یابی محله قلهک بر اساس اسناد فرادست، مطالعات میدانی و پرسشنامه ها
۳ – مطالعه تجربه جهانی و انتخاب نظریه توسعه پایه: اصول راهبردی توسعۀ اجتماع محله ای قلهک
۴ – تدوین بیانیه چشم انداز برای محله قلهک در افق ۱۰ ساله
۵ – بیانیه اهداف و راهبردهای محله قلهک
۶ – سیاست گذاری و طراحی محله قلهک
۷ – طراحی یک از پروژه های مطرح شده در برنامه (پیاده راه محله قلهک)

شماره نخست این نشریه به همراه ویژه نامه ای، همزمان با نشست «تبیین چالش های توسعه شهری در اندیشه ایران شهر» در دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد.

دانلود فصلنامه مطالعات شهر و منطقه، شماره ۱، پاییز ۱۳۹۴

سایت نشریه
تصویر روی جلد (جدید)
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2019 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook