فراخوان مسابقه «خانه دوست کجاست»؛ تصویرسازی اقتباسی و مفهومی و روایت‌ محور یک خانه در ایران امروز

فراخوان مسابقه «خانه دوست کجاست»؛ تصویرسازی اقتباسی و مفهومی و روایت‌ محور یک خانه در ایران امروز | (با اقتباس از شعر سهراب سپهری – نشانی)

بیان مسئله:
در موقعیت اینجا و اکنون، در راستای دغدغه‌ های فرهنگی- هنری نشریۀ کوچه، می‌خواهیم با بهره‌ گیری از ادبیات به‌ عنوان نقش‌ مایۀ خلق یک تصویر اقتباسی، مفهومی و روایت‌ محور، بیان معمارانه‌ ای از شعر «نشانی» اثر سهراب سپهری داشته باشیم.
* مسئلۀ اصلی این مسابقه، ایجاد ارتباط بین شعر و معماری و تصویرسازی است.
سؤال قابل‌ طرح در اینجا این است که خلق این تصویر چه کمکی به جامعه خواهد کرد؟ برای پاسخ به این سؤال مهم توجه می‌کنیم به نظ ر تئودور آدورنو. به باور او مهم‌ ترین کارکرد و نقشی که هنر می‌ تواند داشته باشد، کارکرد «انتقادی» و نقش «رهایی‌ بخشی» آن در راستای تحلیل و نقد ساختار های سلطه و سرکوب است؛ و مهم‌ ترین چالشی که آدورنو را برای این نقد و تفحص برمی‌ انگیزد، پرسش از رابطۀ «هنر» و «حقیقت» و نیز نقش اجتماعی و کارکرد معرفتی است که هنر می‌ تواند داشته باشد.
*خواستۀ اصلی مسابقه از طراحان این است که آثار آن‌ ها حاوی رویکرد انتقادی نسبت به مسئلۀ طراحی خانه در موقعیت اینجا و اکنون ایران امروز باشد. انتظار از طراحان مسابقه این است که آثار آن‌ ها حاوی رویکرد انتقادی نسبت به مسئلۀ خانه در ارکان امروز باشد.

موضوع مسابقه: تصویرسازی اقتباسی و مفهومی و روایت‌ محور یک خانه در ایران امروز
نوع مسابقه: طراحی اجمالی آزاد ملی یک‌مرحله‌ای
برنامه مسابقه: تصویرسازی مفهومی و روایت‌محور یک خانۀ ایرانی با اقتباس از شعر سهراب سپهری (نشانی)؛ به‌عبارت‌دیگر، برنامۀ مسابقه ارائۀ یک اثر معماری خلاقانه است که القاکنندهٔ تجسمی از شعر ذکر شده باشد.

اهداف و اولویت‌های مسابقه:
– اهداف کاربردی:
تمرین طراحی معماری مالتی دیسیپلین/ چندوجهی (ادبیات؛ شعر و هنرهای تجسمی؛ معماری و تصویرسازی)

– اهداف فرهنگی:
ایجاد انگیزه و اشتیاق در بین معماران و شهرسازان و طراحان جوان.

منظور مسابقه از اقتباس چیست؟
بازآفرینی یا اقتباس آن است که هنرمند با الهام گرفتن از اثر کهن [در اینجا شعر]، دست به آفرینشی دوباره بزند و اثر اولیه را به‌گونه‌ ای دیگر بیافریند. در واقع، اثر جدید، دقیقاً همان اثر اولیه نیست، بلکه تنها رگه‌ هایی از اثر اولیه در آن دیده می‌ شود. پایه و اساس بازآفرینی تخیل است و اثر بازآفریده، اثری است مستقل، تازه و بدیع. در بازآفرینی می‌ توانیم از هر زاویه‌ ای که بخواهیم وارد شویم و ساختمان اثر را به کلی در هم بریزیم.

نشانی:
در فلق بود که پرسید سوار
آسمان مکثی کرد
رهگذر شاخه نوری که به لب داشت
به تاریکی شن ها بخشید و به انگشت
نشان داد سپیداری و گفت
نرسیده به درخت
کوچه باغی است که از خواب خدا
سبزتر است
و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است
میروی تا ته آن کوچه
که از پشت بلوغ سر به در می آرد
پس به سمت گل تنهایی می پیچی
دو قدم مانده به گل
پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی
و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد
در صمیمیت سیال فضا، خش‌ خشی می‌شنوی:
کودکی می بینی
رفته از کاج بلندی بالا
جوجه بردارد از لانه نور
و از او می پرسی
خانه دوست کجاست؟
سهراب سپهری. ۱۳۴۶. کتاب حجم سبز.

معیارهای ارزشیابی (بدون اولویت) اعلام‌ شده از طرف داوران:
– کیفیت تصویری و هنری اثر
– کاربرد نوآورانۀ عناصر اساسی معماری بومی در ایران
– خلق هویت مستقل برای اثر نسبت به منبع اقتباس
– به‌ کارگیری تکنیک‌ های تازۀ تصویرسازی
– امکان برداشت متنوع و آزاد در ذهن مخاطب

فرایند داوری:
تمام مراحل داوری به‌صورت مجازی و بدون برگزاری جلسات جمعی خواهد بود.
گام اول: اعضای دبیرخانۀ مسابقه، آثار ارسال‌ شده به مسابقه را از لحاظ رعایت موارد ابتدایی و موارد اصلی قانونی و بصری و محتوایی بررسی می‌ کنند و آثار شایسته حضور در مرحله نهایی را معرفی خواهند کرد؛ درصورتی‌که حتی یک عضو از دبیرخانه رأی به حضور یک اثر در مرحلۀ نهایی را داشته باشد، آن اثر به مرحلۀ نهایی راه خواهد یافت.
گام دوم: داوران به ارزیابی و بررسی تمام آثار مرحلۀ نهایی برای انتخاب آثار فینالیست می‌ پردازند. در این مرحله هر داور، ۳ اثر مورد نظر خود که شایستگی حضور در مرحلۀ فینال را داشته باشد، بدون در نظر گرفتن امتیاز و اولویت مشخص می‌ کند. در نهایت اگر یک اثر، فقط یک رأی، برای حضور در مرحلۀ نهایی را اخذ کرده باشد به‌ عنوان فینالیست معرفی می‌ شود.
گام سوم: داوران از بین آثار فینالیست (با توجه به تعداد داوران بین ۳ تا ۲۱ اثر احتما فینالیست شدن دارند) به داوری و امتیازدهی خواهند پرداخت. در این مرحله هر داور به ۳ اثر مورد نظر خود به ترتیب، رتبۀ اول ۳ امتیاز تا رتبۀ سوم ۱ امتیاز اختصاص می‌دهد.
گام چهارم: برای ارزیابی نهایی و دقت نظر بیشتر در معرفی رتبۀ اول مسابقه، سه اثر که بیشترین امتیاز را در پایان گام سوم اخذ کرده باشد، مجدد (دوباره) بین داوران مورد بررسی و امتیازدهی قرار می‌گیرد؛ در پایان، رتبۀ اول و دوم و سوم مسابقه بر اساس بیشترین امتیاز اخذ شده و هفت اثر منتخب دیگر بدون رتبه‌ بندی اعلام می‌ شوند و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. 

شرایط شرکت در مسابقه:
– شرکت در این مسابقه فقط به‌ صورت تک‌ نفری یا دونفری با شخصیت حقیقی امکان‌ پذیر است.
– شرکت در این مسابقه به‌ صورت گروه بیش از دو نفر یا در قالب یک شخصیت حقوقی امکان‌ پذیر نیست.
– مسابقه نیاز به ثبت‌ نام اولیه و پرداخت هزینه ندارد و ثبت‌ نام هم‌ زمان با ارسال اسناد و مدارک مسابقه انجام می‌ شود.
– تحصیلات و رشتۀ تحصیلی شرکت‌ کننده در این مسابقه حائز اهمیت نیست.
– شرکت در مسابقه برای اتباع خارجی، فقط با درج کد فراگیر اتباع خارجی مجاز است.
– محدودیتی برای تعدد و میزان مدارکی که شرکت‌ کننده در شیت مورد نظر خود ارائه می‌ دهد، وجود ندارد؛ لذا شرکت‌ کننده می‌ بایست با توجه به سیر روند فکری و ایدۀ طرح خود مدارکی را در شیت ارائه کند که گویای هرچه بیشتر کانسپت و روایتگر طرح است. قابل‌ ذکر است که نوع ارائه و میزان شفافیت در معرفی طرح و تصاویر نیز در داوری لحاظ خواهد شد.
– در نظر گرفته شود که موقعیت مکانی انتخابی نیز جزئی از کانسپت طرح بوده و وابسته به خلاقیت و نیاز اثر انتخاب شود.
– استفاده و پیروی از هر سبک و جنبش‌ هنری آزاد است.
– در استفاده از هر تکنیک و ابزار دستی یا دیجیتال محدودیتی وجود ندارد، اما تمام عناصر بصری باید به‌ صورت اختصاصی برای این مسابقه طراحی شده باشد.
– استفاده از هر روش، تکنیک دستی یا نرم‌ افزاری و اپلیکیشن دیجیتال که به خلق تصویر کمک کند، آزاد است؛ مانند ماکت، کولاژ، اسکیس دستی، عکاسی، تری‌ دی‌ مکس، فتوشاپ، کورل، ایندیزاین، اسکچ بوک، پینت و… .
– استفاده از حروف و تایپوگرافی درصورتی‌ که حروف جزو ایدۀ اثر باشند و نه توضیح و تفسیرکننده آن در طراحی بلامانع است.
– طرح‌ هایی که از آثار دیگر هنرمندان (ایرانی یا خارجی) اقتباس شده باشد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و در هر مرحله که این مسئله مشخص شود، حتی پس از اعلام نتایج، از مسابقه حذف و نتایج مجدد اعلام خواهد شد.
– طراح با شرکت در این مسابقه حق هرگونه استفادۀ چاپی و دیجیتالی از اثر ارسالی را با حفظ حقوق معنوی خود برای مجلۀ کوچه‌ باغ هنر و اندیشه قائل می‌ شود.
– شیت‌ ارسال‌ شده باید فاقد نام و نام خانوادگی طراح باشد و در صورت درج نام طراح روی طرح، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
– این مسابقه بر اساس قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان است؛ برگزارکننده و ارکان مسابقه و پدید آورندگان ملزم به رعایت این قانون هستند.

* مسابقه طبق آیین‌ نامۀ جامع مسابقات در ایران برگزار خواهد شد و دو مرحله‌ ای نخواهد بود.
* این مسابقه مانند سایر مسابقات باید برنده داشته باشد و دو نفر رتبۀ مشترک نخواهد داشت.

اسناد و مدارک مسابقه:
– ارسال تصویر آخرین مدرک تحصیلی و تصویر کارت ملی شرکت‌ کننده الزامی است.
– روی شیت مسابقه به‌هیچ‌ عنوان نباید مشخصات شرکت‌ کننده نوشته شود.
– شرکت‌ کننده برای ارائۀ اثر خود باید یک پوستر ۵۰*۱۰۰ سانتی متر به‌صورت افقی تهیه کنند و فایل این پوستر را با کیفیت ۱۵۰ dpi با فرمت jpg در سامانۀ مسابقه با حداکثر سایز فایل ۶ مگ بارگذاری کنند.
– فایل (JPG) پوستر برای ارسال به مجله، به اسم شرکت‌ کننده (شامل نام و نام خانوادگی) ذخیره شده باشد.
(مثال: احمد حمیدی)
– ارسال خلاصۀ توضیحات مربوط به -بیان مسئله، هدف و راهبردهای طراحی- بین ۵۰۰-۴۰۰ کلمه به زبان فارسی یا انگلیسی که روی شیت هم استفاده شده باشد.
* در صورت عدم توجه به این نکات، طرح موردنظر در فرایند داوری شرکت داده نخواهد شد.

ارکان مسابقه:
برگزار کننده: مجلۀ کوچه باغ هنر و اندیشه
مدیر مسابقه: مرتضی خیاط ‌پور نجیب
اعضای دبیرخانه:
– اوژن سلیمی؛ برندۀ رتبه اول دوره اول مسابقه
– محمدرضا کدخدا؛ هنرمند گرافیک کامپیوتری 
– سجاد صبور؛ هنرمند موشن گرافیک

هیات داوران:
– حمید ابراهیم‌ نیا؛ هنرمند جلوه‌های بصری
– مهدی احمدیان؛ هنرمند کارتونیست
– امیرهوشنگ اردلان؛ معمار
– کوروش حاجی‌زاده؛ معمار
– کوروش رفیعی؛ معمار
– محسن شریفی؛ معمار
– رضا نجفیان؛ معمار

جوایز مسابقه:
نفر اول: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال + تندیس مسابقه + لوح تقدیر
نفر دوم: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال + تندیس مسابقه + لوح تقدیر
نفر سوم: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال + تندیس مسابقه + لوح تقدیر
– علاوه بر نفر اول تا سوم، به هفت اثر منتخب بر اساس امتیاز نهایی لوح تقدیر اهدا خواهد شد.
– آثار برندگان سه رتبه اول مسابقه در شمارۀ زمستان ۱۴۰۰ مجلۀ کوچه منتشر خواهد شد.

تقویم مسابقه:
زمان انتخاب ارکان مسابقه:
۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۰
زمان تهیۀ برنامۀ مسابقه: ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۰
زمان فراخوان نامحدود: ۱ شهریورماه ۱۴۰۰
زمان مجاز ارسال مدارک: ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ – تا ساعت ۲۴ (مهلت ارسال طرح‌ ها تمدید نخواهد شد).
زمان شروع فرایند داوری: ۱ مهر ماه ۱۴۰۰
زمان پایان فرایند داوری: ۸ مهر ماه ۱۴۰۰
اعلام نتایج داوری: ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۰

* مسابقه نیاز به ثبت‌ نام اولیه و پرداخت هزینه ندارد و ثبت‌ نام هم‌ زمان با ارسال اسناد و مدارک مسابقه انجام می‌ شود.
*
فرم ارسال مدارک:
دریافت فرم ارسال تصویرسازی اقتباسی و مفهومی

* پرسش و پاسخ: درصورتی‌ که شرکت‌ کنندگان سؤالی در رابطه با برگزاری مسابقه داشته باشند، می‌توانند از طریق ارسال پیام در واتساپ به شماره ۰۹۳۳۵۵۸۲۳۵۰ یا از طریق پست الکترونیکی مجلۀ کوچه سؤالات خود را مطرح و پاسخ آن را دریافت کنند.

دبیرخانه مسابقه:
نحوه ارتباط با دبیرخانه مسابقه:
آدرس دفتر نشریه در تهران: بلوار میرداماد، خیابان مصدق، خیابان صفویان، پلاک ۸، زنگ ۲۱
کد پستی: ۱۹۱۹۶۴۳۸۱۷
شماره تماس: ارسال پیام و تماس صوتی با واتساپ به شماره ۰۹۳۳۵۵۸۲۳۵۰ و  ۰۲۱۲۲۸۰۴۹۲۵
آدرس پست الکترونیکی: koochemag@yahoo.com 
اینستاگرام: @koochemag
آدرس وبسایت مرتبط: www.koochemag.ir
پوستر مسابقه

منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook