سوال از دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی در خصوص مسابقه پلاسکو

سوال از دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی در خصوص مسابقه پلاسکو

محمدرضا کاشانی، مدیرمسئول معمارنیوز- پیشتر خبری با عنوان “تخلف در «فراخوان مسابقه پلاسکو»” که در آن از اهمیت پرواضح ساختمان پلاسکو و تخلف از آئین نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در فراخوان آن گفته شده بود، در معمارنیوز منتشر گردید؛ که نتیجه آن اصلاح فراخوان مسابقه از سوی مسئولان برگزاری پس از انتقادها بود.

اکنون جلسه داوری مسابقه مذکور برگزار و نتایج مسابقه اعلام گردید؛ که البته با انتقاداتی مطرح است. شایان ذکر است معمارنیوز در خصوص سلامت این مسابقه نقدی ندارد؛ و قضاوت و نظر در خصوص کیفیت مسابقه را نیز به حرفه می سپارد. انتقاد حاضر در خصوص عدم رفتار حرفه ای برگزار کننده و نیز عدم نظارت و صیانت دبیرخانه دائمی از اجرای آئین نامه مسابقات معماری و شهرسازی می باشد.

آنچه قابل توجه است عدم اجرای صحیح آئین نامه توسط مسئولان برگزاری مسابقه و عدم نظارت صحیح نمایندگان دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی در اجرای آئین نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی است. لازم به ذکر است حضور نمایندگان دبیرخانه دائمی ( آنهم دو نماینده) در جلسه داوری و عدم عکس العمل آنها به تناقضات، متاسفانه عملاً به معنای تایید روند مسابقه بوده است. حال به صراحت این سوال را از دبیرخانه دائمی مطرح می نماییم که آیا به لحاظ اجرای صحیح آیین نامه جامع مسابقات معماری و شهرسازی و سایر مصوبات مربوطه، مسابقه معماری پلاسکو را تایید می نمایید؟

مطابق دستورالعمل اجرایی تشکیل دبیرخانه دائمی معماری و شهرسازی، مسابقاتی معتبر شناخته می شوند که تابع چارچوب آیین نامه جامع و دستورالعمل اجرایی دبیرخانه دائمی باشند.

(در زمانهای اشاره شده، اسامی قرمز حذف، و اسامی سبز رنگ اضافه شده است.)
• داوران در فراخوان اولیه:
آقای دکتر سید محسن حبیبی (رئیس هیئت داوران)
آقای دکتر رسول میرقادری
آقای دکتر پیروز حناچی
آقای دکتر محمدرضا پورزرگر
آقای مهندس امیر فرجامی
آقای مهندس مجید شاهسواری
مدیر مسابقه: بنیاد مستضعفان، معاونت توسعه ساختمان بنیاد را مدیر و مسئول برگزاری مسابقه تعیین نموده است.

• داوران پس از اصلاح فراخوان:
دکتر سید محسن حبیبی (رئیس هیئت داوران)
دکتر رسول میرقادری
دکتر پیروز حناچی
دکتر محمدرضا پورزرگر
مهندس امیر فرجامی
مهندس مجید شاهسواری
مهندس حمیدرضا سپهری (داور علی البدل)
مدیر مسابقه: مهندس محمد واعظی
بنیاد مستضعفان، معاونت توسعه ساختمان بنیاد را مدیر و مسئول برگزاری مسابقه تعیین نموده است.

• داوران هنگام اعلام نتایج:
دکتر سید محسن حبیبی (رئیس هیئت داوران)
داراب دیبا

رسول میرقادری
حمیدرضا سپهری
امیر فرجامی
شهاب‌الدین ارفعی 
پیروز حناچی (غایب)
مجید شاهسواری

سیدمحسن حبیبی: نماینده دبیرخانه دائمی مسابقات معماری
علی خدادادی: نماینده دبیرخانه دائمی مسابقات معماری
محمد واعظی: مدیر مسابقه

(اگر اعلام نام داوران از ابتدا مهم نبود، چرا آئین نامه به اعلام نام داوران از ابتدای اعلام فراخوان تاکید دارد و چرا دبیرخانه دائمی نه تنها آنرا در خصوص این مسابقه اجرا ننموده است بلکه انتقادی نیز بدان نداشته است.)

جهت توضیح مغایرت های این مسابقه نسبت به آئین نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و مصوبات بعدی، ابتدا اشاراتی خواهیم داشت به برخی از بندهای آئین نامه و سپس موارد مغایر ارایه خواهد شد.

۱. مطابق بند ۱-۳ آیین نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی داور یا داوران باید پیش از انتشار آگهی مسابقه انتخاب شوند.

 ماده ۱-۳: داور یا داوران باید پیش از انتشار آگهی مسابقه انتخاب شوند.

این سوال مطرح است تغییر در هیات داوران بر اساس چه مجوزی صورت گرفته است؟ شایان ذکر است ترکیب هیات داوران برای سومین بار دستخوش تغییر شده است و این خارج از آئین نامه و عرف برگزاری مسابقات می باشد. زیرا تاکید شده است داور و یا داوران می بایست پیش از انتشار آگهی مسابقه انتخاب شوند؛ و به لحاظ عرفی پس از شروع شرکت کنندگان به طراحی، این تغییرات قابل قبول نیست، و آیا معرفی سه ترکیب مختلف برای یک مسابقه نشان از بی برنامگی و سردرگمی برگزارکننده (بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران) ندارد؟

۲. مطابق ماده ۴ بخش ۲ (ضوابط) این آئین نامه کلیه ارکان باید به عموم جامعه شرکت کنندگان معرفی شوند: ماده ۴. هر مسابقه باید دارای ارکانی مشتمل بر برگزارکننده، مدیر، و هیئت داوری باشد. کلیه ارکان باید به عموم جامعه شرکت‌کنندگان معرفی شوند.

در صورتکیه اینگونه توجیح شود که داوران پیش از انتشار فراخوان و آگهی مشخص شده اند و به هر علتی تغییر یافته اند، آیا نمی بایست کسب مجوز می شد و به تایید دبیرخانه دائمی می رسید و تاییده و یا صورتجلسه آن پیش از دریافت آثار و داوری (و به هنگام تغییرات در ترکیب داوران) منتشر می گردید؟ آیا مطابق این بند اسامی داوران جدید نمی بایست از طریق مقتضی به اطلاع جامعه شرکت کنندگان بالقوه می رسید و می بایست شرکت کنندگان در بیانیه پایانی سوپرایز می شدند؟ آیا نباید این موضوع برای دبیرخانه مهم می بود؟ چگونه است که دبیرخانه دائمی پس از تایید فراخوان مسابقات، در سامانه های اطلاع رسانی، مورد تایید بودن مسابقات را به اطلاع می رساند و اما تخطی ها را به اطلاع حرفه نمی رساند؟ آیا نمی بایست دبیرخانه دائمی در خصوص تغییرات سه باره در ترکیب هیات داوران عکس العمل مثبت یا منفی نشان می داد.

۳. مطابق ماده ۷-۳ (داوران و اسلوب داوری) آیین نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی تعداد اعضای اصلی هیات داوران می بایست فرد باشد و با توجه به حضور هر ۳ داور یک داور علی البدل می بایست تعیین گردد.

 ۷-۳. تعداد اعضای اصلی هیئت داوری باید فرد باشد، از حداقل ۱ نفر تا حداکثر ۷ نفر. تعداد داوران بسته به نوع و موضوع و برنامه مسابقه، به پیشنهاد مدیر و تأیید برگزارکننده تعیین می‌شود. در صورتی که تعداد داوران بیش از یک نفر باشد، باید به ازای هر سه نفر عضو اصلی، یک عضو علی‌البدل تعیین شود.

اما در اصلاحیه فراخوان مسابقه مذکور تعداد داوران ۵ نفر به همراه یک داور علی البدل به شرح ذیل آماده است که صحیح است: ۱-دکتر سید محسن حبیبی (رئیس هیئت داوران) ؛ ۲-دکتر رسول میرقادری ؛ ۳-دکتر پیروز حناچی ؛ ۴-مهندس امیر فرجامی ؛ ۵-مهندس مجید شاهسواری ؛ ۶-مهندس حمیدرضا سپهری (داور علی البدل)

و حال آنکه در بیانیه پایانی تعداد داوران ۶ نفر اعلام شده است ؟! که مغایر آیین نامه است، زیرا تعداد داوران اصلی مطابق آیین نامه می بایست فرد باشد. (با غیبت پیروز حناچی، داور علی البدل یعنی حمیدرضا سپهری به ترکیب داوران اضافه شده است! و تعداد داوران ۶ نفر شده است.)
داوران: ۱- داراب دیبا ۲- رسول میرقادری ۳- حمیدرضا سپهری ۴-امیر فرجامی ۵- شهاب‌الدین ارفعی ۶-پیروز حناچی (غایب) ۷-مجید شاهسواری

حال ۲ نکته بسیار مهم دیگر مطرح می شود:
– مطابق آیین نامه با توجه به حضور هر ۳ داور، یک داور علی البدل می بایست تعیین گردد. داور علی البدل دوم تعیین نشده است!
– علت عدم اعلام نام رئیس هیات داوران در بیانیه پایانی چه بوده است؟

♦ و نکته بعدی انتقاد از حضور متناقض دکتر محسن حبیبی هم در هیات داوران این مسابقه و هم در هیات حل اختلاف دبیرخانه دائمی مسابقات بود، که به عنوان یکی از بندهای یادداشت معمارنیوز با عنوان “تخلف در «فراخوان مسابقه پلاسکو»”(۱) منتشر گردید. نقد مذکور در آن زمان باعث اصلاح اکثر موارد به جز حضور دکتر محسن حبیبی به عنوان رئیس هیات داوران شد. این بند در اصلاحیه فراخوان مذکور که ۶ روز بعد از انتقاد معمارنیوز منتشر گردید، اصلاح نشد، اما شاهد آن بودیم، دیرهنگام و در بیانیه پایانی نام ایشان از ترکیب هیات داوری حذف شده و ایشان به عنوان نماینده دبیرخانه دائمی در جلسه داوری مسابقه حضور یافته اند! (* توضیح در انتهای متن)

♦ مسائل زیادی در خصوص رفتار و تصمیمات برگزار کننده مطرح است. از جمله این مسائل ۱- انتخاب نادرست ترکیب هیات داوران، (که ۳ بار باعث تغییر آن شد)؛ ۲-ایرادات فراخوان (که البته منجر به اصلاح و تمدید آن شد)؛ ۳- تمدید مسابقه برای بار دوم آن هم پس از پایان مهلت ارسال آثار غیر حرفه ای بود. ۴- برنامه فراخوان، که در حد انتظار حرفه نبود.

♦ نکته آخر که از جمله مهمترین موارد است، عدم صیانت دبیرخانه دائمی از آئین نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و مماشات با برگزار کنندگان مسابقه حاضر است، که این رفتار از اعتبار دبیرخانه مذکور خواهد کاست و می تواند باعث بدعت در مسابقات آینده شود. آنچنانکه برگزارکنندگان در مسابقاتی که در آینده برگزار می شود، یا دبیرخانه را جدی نگیرند و یا انتظار مماشات داشته باشند و این با خواسته حرفه (و البته اعضاء محترم دبیرخانه که زحمات بسیاری را متحمل شده اند) مغایر است.

بدیهی است در بسیاری از موارد که صراحت قانونی وجود دارد، می بایست بدان عمل و احترام گذاشته شود و در مواردی که نص صریح قانونی در آیین نامه وجود ندارد و باعث اعمال سلیقه می شود، امیدواریم با اجتهاد خبرگان، و تکمیل آیین نامه و اجرای صحیح آن (که مطابق دستورالعمل اجرایی بر عهده دبیرخانه و هیات حل اختلاف و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران گذاشته شده است) بتوانیم شاهد ارتقاء سطح کیفی و کمی مسابقات معماری و به نوبه آن شاهد معماری و شهرسازی هم شان دوره حاضر باشیم.

*(در یاداشت منتشر شده در معمارنیوز انتقاد شده بود حضور همزمان دکتر محسن حبیبی در جایگاه عضو هیات رسیدگی به اختلافات مسابقات معماری و شهرسازی و رئیس هیات داروان این مسابقه محل اختلاف است. چگونه ممکن است ایشان به عنوان عضوی از دبیرخانه دائمی در ارکان مسابقه حضور داشته و بدون آنکه این مسابقه روند ثبت در دبیرخانه دائمی را طی نماید، سِمت رئیس هیات داوران این مسابقه را نیز پذیرفته اند؟آیا رئیس هیات داوران یک مسابقه می تواند شکایات مطروحه نسبت به خود را در هیات رسیدگی به اختلافات مسابقات معماری و شهرسازی قضاوت نماید؟)

لینک مرتبط: تخلف در «فراخوان مسابقه پلاسکو»
لینک مرتبط: بازخورد؛ اصلاح فراخوان مسابقه طراحی «پلاسکو»
لینک مرتبط: اعلام نتایج و نمایش آثار برتر مسابقه طراحی «پلاسکوی نو»؛ انتقاد از تغییر در ترکیب هیئت داوران
دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2022 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook