دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

محورهای همایش:

معماری:
سبک شناسی معماری
زیبایی شناسی در معماری
نقد نظریه ها و  آثار معماری
معماری منظر
سازه های نو در معماری
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
معماری ، اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
مصالح و روشها و فناوریهای نو در معماری و ارتقاء بهره‌وری در معماری
روشهای طراحی معماری
معماری معاصر ایران
انرژی های نو در معماری
معماری ایرانی- اسلامی
مصالح، نمادها، سمبل ها و تزئینات در  معماری
مفهوم شناسی ، نظریه ها ، تجارب و رویکردها معماری معاصر
معماری بومی
بوم شناسی
معماری اسلامی
مدیریت پروژه
معماری و خلاقیت
معماری و گردشگری
سازه های سنتی در معماری
مباحث در حوزه اقتصاد و معماری
سیر اندیشه های معماری
معماری و فرهنگ
معماری و انرژی
حکمت هنر اسلامی
معماری، امنیت و مشارکت اجتماعی
ارتباط دوسویه معماری، فرهنگ و تعاملات اجتماعی
ضوابط فنی، استانداردها و قوانین در معماری
هویت شهری در معماری
معماری پایدار، مبانی و مفاهیم توسعه پایدار در معمار
معماری و تکنولوژی
منظر فرهنگی و بافت های تاریخی
نوسازی شهری
میراث فرهنگی و بافت‌های فرسوده
بهسازی آثار تاریخی
معماری و گردشگری، جغرافیا و اکوسیستم ها
آرمان شهرها و معماری
مباحث در حوزه روانشناسی محیط
ادبیات معماری
تنظیم شرایط زمین
مباحث در حوزه حقوق و معماری
روش تحقیق در معماری
و محور های آزاد مرتبط با معماری

عمران:
فن آوری های نو در مهندسی عمران
مهندسی عمران و محیط زیست
مهندسی سازه
مهندسی زلزله
سیستم های سازه ای و اتصالات نوین در بهسازی سازه ها
ارزیابی آسیب‌پذیری، آسیب‌رسانی و ریسک شریانهای حیاتی در بحران‌های طبیعی
مهندسی ژئوتکنیک
مدیریت ساخت و اجرا
آموزش و توسعه مهندسی عمران
نقشه برداری،ژئودزی و ژئوماتیک
مهندسی منابع آب،سازه های هیدرولیکی و دریایی
تاثیرات تحولات تکنولوژی در مهندسی عمران
مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
نقش تکنولوژی ساخت در توسعه پایدار
نقش مهندسی عمران در جهت مقاوم سازی بافت ها و بناهای تاریخی
ایمنی و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
مهندسی راه،حمل و نقل و ترافیک
ترافیک،حمل و نقل و زیرساخت های شهری
مهندسی ترافیک و توسعه پایدار شهری
طراحی داخلی، مهندسی ایمنی و ارگونومی
طراحی و ساخت پل‌ها، تونل‌ها، راه‌ها، خطوط ریلی، فرودگاه‌ها و اسکله‌ها
مهندسی تخریب در صنعت ساختمان
سیستم های طراحی، ساخت و تولید پیشرفته
صنعتی سازی و سبک سازی ساختمان
مدیریت پروژه، مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی، پایداری انرژی
مبانی و اصول مهندسی تخریب،مدیریت و نظارت تخریب
سیستم های GISبا تاکید بر کاربرد آنها در مهندسی عمران
و محور های آزاد مرتبط با عمران

مدیریت شهری:
فرهنگ شهر نشینی
روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
شهروند و حقوق شهروندی
محیط زیست و مدیریت شهری
حمل و نقل و ترافیک و مدیریت شهری
امنیت، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و مدیریت شهری
شهر هوشمند و مدیریت شهری
خدمات شهری و مدیریت شهری
آب، فاضلاب و مدیریت شهری
بافت های فرسوده، حاشیه‌نشینی و مدیریت شهری
شوراها، مدیریت محلی و مدیریت شهری
بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامی
تعامل در فضای شهری
مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
ساختمان های تاریخی و نقش آن ها در برنامه های توسعه شهری
ابزارهایی مدیریت و ‌سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه
نماهای شهری
روانشناسی محیطی
عناصر سازنده و هویت بخش در مناظر شهری سنتی و جدید
طراحی وفضاهای شهری
برنامه ریزی کالبدی شهری
برنامه ریزی منطقه ای و شهری
مدیریت پروژه های شهری
برنامه های توسعه شهری
مدیریت شهر الکترونیک
ارتقای خدمات شهری و بکارگیری تکنولوژی‌های نو به منظور ایجاد شهر هوشمند
مدیریت انرژی- مدیریت حمل و نقل و توسه شهری در شهرهای ایران
مدیریت بحران
کاهش آسیب پذیری، مقاوم سازی و بهسازی اماکن و شریانهای شهری
برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز
ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
توسعه شهری و معماری پایدار (اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی- سیاسی) و تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
نظارت و ارتقای کیفیت
حاشیه نشینی، اقتصاد غیر رسمی و توسعه پایدار شهری
کاربردمصالح و فن‌آوری‌های نوین در توسعه  وسازه های شهری
تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
گردشگری شهری
و محور های آزاد مرتبط با مدیریت شهری

شهرسازی:
الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر
تبیین نقش شهرداری­ها و شوراها در اجرایی­کردن مفاهیم معماری و شهرسازی
پایداری در شهرسازی
حمل و نقل شهری
اکولوژیک شهری و شهر سبز
شاخص ها، سیاست ها، موانع و محدودیتهای توسعه شهری
ضوابط، استانداردها، قوانین و مقررات در منظر شهری
زیبایی‌شناسی در شهر
طراحی شهری
شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
آرمان‌شهر اسلامی
نهادهای اجتماعی شکل گیری فضاهای شهری
تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری
سرمایه انسانی و اجتماعی معماری و شهرسازی
امنیت در محیط‎های انسان ساخت
مدرنیته و هویت شهری
شهرهای خلاق و گسترش های شهری نوین
شهرهای خلاق در حوزه پژوهشهای اجتماعی ومحیط زیست
طراحی شهری ،نماهای شهری وامنیت روانی
تجارب طراحی شهری وشهرسازی در جهان
الگوهای شهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن برشهرسازی
منظر شهرهای اسلامی، آسیب‎شناسی، چالش‎ها و تجارب موفق جهانی
المان های شهری
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
اکولوژیک شهری و شهر سبز
اصول اکولوژیکی در مدیریت منظر شهری
طراحی شهری،بهسازی منظر و محیط زیست
تاثیر طراحی فضاهای شهری در ایجاد شهرهای سالم شهرهای شاد
جغرافیا وشهرسازی
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی
جغرافیا،تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار
ناپایداری شهر و عوامل موثر
بررسی توسعه پایدار از منظر اقلیم و بوم شناسی
مدیریت و ارزیابی اثرات زیست محیطی، انرژی‎های نو و تجدید پذیر
فناوری ساخت و ارتقاء بهره ‌وری در شهرسازی
و محور های آزاد مرتبط با شهرسازی

توسعه پایدار:
شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
برنامه ریزی و طراحی شهری در جهت دستیابی به توسعه پایدار
سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در معماری و شهرسازی پایدار
ارتقای کیفی ساخت و سازهای شهری با رویکرد توسعه پایدار
روشهای طراحی و ساخت با رویکرد توسعه پایدار
عمران و توسعه پایدار
مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
نقش تکنولوژی ساخت در توسعه پایدار
و محور های آزاد مرتبط با توسعه پایدار

محیط زیست:
روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
ارتقا فرهنگ حفاظت از محیط زیست
مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
شاخص های زیست محیطی در توسعه پایدار
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار روستاها
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
مسائل محیط زیست کلان شهرها
برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
جنگلها،فضای سبزشهری ومحیط زیست پایدار
اکولوژی شهری و شهر سبز
همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه  با محیط زیست
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
محیط زیست و انواع آلودگی ها
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
روش‎های نوین تشخیص کیفی و اندازه گیری آلاینده‎های شیمیایی محیط زیست
کاربرد فناوری های نوین در پایش و شیوه‎های کاهش آلاینده‎های زیست محیطی
کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی
مکانیسم های توسعه پاک
ساختمان های سبز، انرژی های پاک و محیط زیست پایدار
اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
مدیریت پسماند در شهرها
مدیریت پسماندهای آزمایشگاه های شیمی
مدیریت حیات وحش شهری
ایمنی، بهداشت و محیط زیست شهری
فناوری های نوین و محیط زیست شهری
ایده های نو برای حمایت، حفاظت و مدیریت محیط زیست
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
نانو ومحیط زیست
فاضلاب شهری و تصفیه
حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
تغییر اقلیم ومحیط زیست
گردشگری ومحیط زیست
و محور های آزاد مرتبط با محیط زیست

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات: ۵ بهمن ماه ۱۳۹۴   ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۴     ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
اعلام نتایج داوری هر مقاله: ۱۰ روز پس از ارسال هر مقاله
زمان برگزاری: اسفندماه ۱۳۹۴  ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
مکان برگزاری: دانشکده شریعتی تهران

دبیرخانه:
تلفن: ۴۲۷۳-۳۸۲۱-۰۳۵   تلفن همراه: ۸۰۰۸-۷۹۳-۰۹۳۷
سامانه پیامک: ۵۰۰۰۲۳۲۲۲۲۲۲۲۰
جهت پیگیری و تماس با دبیرخانه همایش در کلیه روزهای هفته به جز روزهای پنجشنبه و جمعه با شماره های فوق تماس حاصل نمایید.
ساعت پاسخگویی: ۱۰ الی ۱۴ هر روز
ایمیل: info@auum2016.ir
سایت مرتبط: www.auum2016.ir
پوستر همایش
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook