دوفصلنامه علمی معماری و شهرسازی پایدار، بهار و تابستان ۱۳۹۹

دوفصلنامه علمی معماری و شهرسازی پایدار
دوره ۸، شماره ۱
بهار و تابستان ۱۳۹۹

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مدیر مسئول: جمال الدین مهدی نژاد | سردبیر: حمیدرضا عظمتی

• فهرست مطالب این شماره از نشریه:

۱. بررسی اثرگذاری اجتماع‌پذیری بر شکل‌گیری پایداری و سرمایه اجتماعی در فضاهای باز دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه بوعلی سینا)
محمد درویش، عباس یزدانفر، محمد علی خانمحمدی

۲. رابطه حس تعلق به مکان و مشارکت در ارتقای سرمایه اجتماعی سکونتگاه‌های غیر رسمی (مطالعه موردی: ترک‌محله شهر ساری)
روح اله رحیمی، مجتبی انصاری، محمدرضا بمانیان، محمدجواد مهدوی نژاد

۳. ارزیابی متغیر‌های منطقه‌ای ساختمان‌های مسکونی در اقلیم گرم‌و خشک مبتنی بر تحلیل و مقایسه سامانه‌های ارزیابی پایدار
کبری حسنقلی نژاد یاسوری، سید مجید مفیدی شمیرانی، وحید قبادیان

۴. بازشناسی عوامل مؤثر بر ادراک بصری شهروندان از فضاهای شهری (نمونه مورد مطالعه: محور تاریخی حافظ شیراز)
هاجر اسدپور، مهدی منتظرالحجه، مجتبی شریف نژاد

۵. تبیین مؤلفه‌های کالبدی و عملکردی مؤثر بر عدالت فضایی در سکونتگاه‌های حاشیه‌ای* (مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد)
ساناز سعیدی منفرد، تکتم حنایی، سوسن شیروانی مقدم

۶. تدوین مدل بهینه‌ ارتباطات بین ‌فرهنگی با هدف قوام ‌بخشی به تجربه‌‌زیسته‌ کاربران در فضاهای عمومی چندفرهنگی معاصر (مطالعه موردی: خیابان سی تیر، تهران)
مریم محمدی، سهیل رجبی واجارگاه

۷. بررسی نقش مشارکت اجتماعات محلی در توسعه‌ پایدار اجتماعی شهرها (مطالعه موردی: محله‌ سنگلج تهران)
الهام زارع، مهسا فرامرزی اصل، الناز عباسی پارام

۸. بررسی و سنجش معیار‌های تأثیرگذار بر هویت کالبدی جداره‌های خیابان‌های شهری (مطالعه موردی:خیابان حافظ شیراز)
علی قهرمان پور، هادی کشمیری، باقر کریمی

۹. تحلیل تطبیقی تأثیر فرهنگ دینی بر الگوهای روابط فضایی در خانه ( مطالعه موردی: خانه‌های مسلمان‌نشین و زرتشتی‌نشین شهر کرمان)
امیر رضا شیخ بهایی، منصور یگانه

۱۰. تحلیل تطبیقی تأثیر شکل شهر بر مؤلفه‌های محیطی زیست‌پذیری در مناطق منتخب شهر تهران
علیرضا بندر آباد

۱۱. تأثیر مؤلفه‌های معنایی، رفتاری و کالبدی حس مکان در رضایتمندی سکونتی
محمد صادق طاهر طلوع دل، جمال الدین مهدی نژاد، سیده اشرف سادات

۱۲. بازنگری به مفهوم بام سبز در مسکن معاصر به منظور ارتقاءسطح زندگی و کیفیت محیط زیست (مطالعه موردی: شهر تهران)
آزاده رضایی، محمدرضا پورزرگر

• مشاهده مقالات این شماره (بهار و تابستان ۱۳۹۹)

دریافت تصویر جلد
لینک مرتبط: دریافت مقالات دوفصلنامه علمی معماری و شهرسازی پایدار، پاییز و زمستان ۱۳۹۸

منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2021 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook