دهمین جشنواره ملی دانشجویی حرکت؛ دستاوردهای انجمنهای علمی دانشگاههای ایران

«دهمین جشنواره دانشجویی حرکت»
دستاوردهای انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های ایران

رویدادی برای رقابت، عرضه و نمایش دستاوردهای برتر علمی دانشجویی است. این جشنواره، سالانه با همکاری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، پژوهشگاه‌ها و سایر مراکز علمی و با حمایت و مشارکت دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی توسط اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه‌ریزی و برگزار می‌شود.

در این جشنواره آثار و دستاوردهای علمی دانشجویان که مستقل از برنامه آموزشی دانشگاه انجام شده و به ثمر رسیده است، پذیرش می‌شود و آثار برگزیده از میان آن ها انتخاب و در آئین پایانی جشنواره معرفی خواهند شد.
راهبرد اصلی اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، افزایش استانداردهای کیفی در برنامه‌ریزی و برگزاری جشنواره با تاکید بر نقش محوری دانشجویان است.

اهداف جشنواره:
–    افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی و حمایت و تشویق آن‌ها
–    شناسایی انجمن ها، گروه‌ها و دانشجویان دارای دستاوردهای علمی ممتاز و تقدیر از آن‌ها
–    انعکاس و انتقال تجربه فعالیت‌های علمی موفق و الگو بین دانشجویان
–    تشویق دانشجویان به فعالیت متناسب با اولویت‌ها و نیازهای کشور
–    زمینه‌سازی به منظور هم افزایی انجمن ها و تقویت اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی
–    ایجاد بستر مناسب به منظور آشنایی صاحبان صنایع و معادن، حرف و مشاغل، سازمان های دولتی و غیردولتی با ظرفیت ها و توانمندی های علمی دانشجویان

این جشنواره در دو مرحله دانشگاهی و ملی برگزار می‌شود. در مرحله دانشگاهی، دانشگاه‌ها جشنواره را دو بخش رقابتی و نمایشگاهی برگزار می نمایند و برگزیدگان جشنواره دانشگاهی حرکت در آئین پایانی جشنواره دانشگاهی معرفی و آثار و دستاوردهایشان به بخش رقابتی جشنواره ملی حرکت ارسال می شود.
جشنواره ملی حرکت آذرماه ۱۳۹۶ به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار می گردد. آئین پایانی جشنواره در دو بخش رقابتی و نمایشگاهی برگزار می‌شود.

آشنایی با بخش های رقابتی و نمایشگاهی دهمین جشنواره ملی “حرکت” :

• بخش رقابتی:
در این بخش آثار برگزیده دانشگاهی پذیرش و مورد ارزیابی و داوری قرار خواهند گرفت. برگزیدگان در آیین پایانی جشنواره معرفی و از آن‌ها تقدیر خواهد شد. حوزه های رقابتی جشنواره به صورت زیر می باشد:
۱. انجمن های علمی (ویژه فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی طی یکسال اخیر)
۲. فعالیت علمی خلاقانه (ویژه انجمن های علمی دانشجویی)
۳. نشریه علمی (ویژه انجمن های علمی دانشجویی و گروه های دانشجویی)
۴. مسابقه علمی (ویژه انجمن های علمی دانشجویی و گروه های دانشجویی)
۵. پژوهش (ویژه انجمن ها، گروه های دانشجویی و  دانشجویان بصورت فردی)
۶. فضای مجازی (ویژه انجمن های علمی دانشجویی، گروه های دانشجویی و یا دانشجویان بصورت فردی)
۷. کتاب (ویژه انجمن های علمی دانشجویی، گروه های دانشجویی و یا دانشجویان بصورت فردی)
۸. اختراع (ویژه انجمن های علمی دانشجویی، گروه های دانشجویی و یا دانشجویان بصورت فردی)
۹. کارآفرینی (ویژه انجمن های علمی دانشجویی، گروه های دانشجویی و یا دانشجویان بصورت فردی)
۱۰. دانشگاه برتر( عملکرد موفق دانشگاه ها در حوزه انجمن های علمی دانشجویی طی یکسال اخیر)

شرایط اختصاصی حوزه‌های رقابتی:

الف) جایزه انجمن‌ علمی: مبنای رقابت در این حوزه کلیه فعالیت‌های علمی یک‌ساله انجمن است. فعالیت‌ها باید حاصل کارگروهی اعضا و برنامه‌ریزی شورای مرکزی انجمن باشد. همچنین گزارش عملکرد انجمن از حیث تعداد فعالیت‌ها و ترتیب ارائه آن‌ها به صورت زیر باشد:

– نوع فعالیت: فعالیت آموزشی (حداکثر ۱۰ فعالیت) / مصادیق فعالیت: کارگاه‌ها، کلاس‌ها و دوره های آموزش علمی و تخصصی
– نوع فعالیت: رویداد علمی (حداکثر ۵ فعالیت) / مصادیق فعالیت: مسابقه، جشنواره، کنفرانس، نشست، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت، گردهمایی علمی و تخصصی
– نوع فعالیت: گفتگوی علمی و تخصصی (حداکثر ۵ فعالیت) / مصادیق فعالیت: هم اندیشی، مباحثه، گفت و گو، کرسی آزاد اندیشی، مناظره، سخنرانی، میزگرد، جلسات بحث، نقد و یا تبادل نظر، حلقه فکری
– نوع فعالیت: ارتباطات و همکاری‌های علمی (حداکثر ۵ فعالیت) / مصادیق فعالیت: جلسه، بازدید و همکاری مشترک با مراکز و مجموعه های علمی، خدماتی، صنعتی، حرفه ای یا تخصصی ملی یا بین المللی
– نوع فعالیت: نشریه علمی / مصادیق فعالیت: کلیه شماره های نشریه‌ای که صاحب‌امتیاز آن انجمن است.
– نوع فعالیت: فعالیت پژوهشی / مصادیق فعالیت: تحقیق، مطالعه و پژوهشی که کارفرمای مشخصی داشته و با مدیریت و برنامه‌ریزی انجمن انجام شده باشد.
– نوع فعالیت: کتاب / مصادیق فعالیت: ترجمه یا تالیف کتاب که اسم و لوگوی انجمن در شناسنامه و یا روی جلد کتاب مندرج شده و مجوز نشر آن کسب شده است.
– نوع فعالیت: خلاقیت علمی / مصادیق فعالیت: کارآفرینی یا اختراعی که انجمن بخشی از امتیاز آن را داشته و مدارک و مستندات موید این موضوع باشد.

ب) جایزه فعالیت علمی خلاقانه: انجمن می‌تواند بهترین و خلاقانه‌ترین فعالیت خود را در این حوزه رقابتی کاندیدا نماید. فعالیت باید در قالب یک پوستر گزارش شود. فعالیتی که موضوعات آن در زمینه‌های زیر باشد دارای امتیاز ویژه خواهد بود:
۱.    مشارکت دانشجویان و استادان
۲.    اخلاق آکادمیک
۳.    اقتصاد مقاومتی
۴.    محیط زیست
۵.    آزاد اندیشی
۶.    تعاملات علمی بین‌المللی
۷.    مناطق محروم و محرومیت‌زدایی

پ) جایزه نشریه علمی: کلیه شماره‌های منتشر شده یک نشریه علمی دانشجویی می‌تواند در این حوزه قابتی کاندیدا شود. شرایط اختصاصی این حوزه از قرار زیر است:
۱.    صاحب امتیاز نشریه باید یک انجمن یا یک دانشجو باشد.
۲.    محتوای مطالب نشریه باید صرفا رویکرد علمی داشته باشد.

ت) جایزه مسابقه علمی: گزارش برگزاری یک مسابقه علمی-دانشجویی خلاقانه که دانشجویان بیشترین استقبال و مشارکت را در آن داشته اند در این حوزه رقابتی پذیرش می شود.

ث) جایزه پژوهش: کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی که در راستای انجام یک طرح پژوهشی انجام شده می‌تواند در این حوزه قابتی کاندیدا شود. شرایط اختصاصی این حوزه از قرار زیر است:
۱.    پژوهش لزوماً باید کارفرما داشته و مستندات (قرارداد پژوهش) ضمیمه گزارش ارسالی باشد. همچنین پژوهش باید به انجام رسیده و گواهی تایید کارفرما را نیز داشته باشد.
۲.    اجرای پژوهش باید حاصل کار دانشجویی و مستقل از برنامه‌های آموزشی دانشگاه بوده و گزارش و مقالات منتج از آن باید موید این موضوع باشد.
۳.    در مواردی که پژوهش حاصل کار انجمن است، نام انجمن باید در مستندات ارائه شده درج شده باشد.

ج) جایزه فضای مجازی: فعالیت دانشجویی که ماحصل آن در قالب فضای مجازی انتشار یافته باشد (اعم از صفحات و سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها، نرم‌افزارها و …) می‌تواند در این حوزه رقابتی کاندیدا شود. شرایط اختصاصی این حوزه از قرار زیر است:
۱.    محتوای فعالیت صرفا باید علمی باشد.
۲.    فعالیتی که با استقبال کاربران و مخاطبان همراه بوده و بصورت مستمر انجام پذیرفته باشد، دارای اولویت و امتیاز ویژه است.

چ) جایزه کتاب: فعالیت دانشجویی منجر به کتاب می‌تواند در این حوزه قابتی کاندیدا شود. شرایط اختصاصی این حوزه از قرار زیر است:
۱.    کتاب باید مجوز انتشار را اخذ کرده باشد.
۲.    ترجمه یا تالیف کتاب باید حاصل کار دانشجویی با قید اسامی افراد روی جلد کتاب باشد.
۳.    در مواردی که کتاب حاصل کار انجمن است، لوگو و نام انجمن باید روی جلد و در شناسنامه کتاب درج شده باشد.
۴.    محتوای کتاب باید صرفاً رویکرد علمی داشته باشد.

ح) جایزه اختراع: گزارش اختراع دانشجویان می‌تواند در این حوزه رقابتی به جشنواره ارسال شود. شرایط اختصاصی این حوزه از قرار زیر است:
۱.    اختراع باید به ثبت رسیده و گواهی‌های لازم را اخذ کرده باشد.
۲.    اختراع باید حاصل کار دانشجویی با قید اسامی افراد در گواهی ثبت اختراع باشد.
۳.    در مواردی که اختراع حاصل کار انجمن است، نام انجمن باید در گواهی ثبت اختراع درج شده باشد.

خ) جایزه کارآفرینی: فعالیت دانشجویی منجر به کارآفرینی می‌تواند در این حوزه قابتی کاندیدا شود. شرایط اختصاصی این حوزه از قرار زیر است:
۱.    کارآفرینی باید مورد تایید و حمایت مرکز رشد یا پارک‌ علم ‌و ‌فناوری دانشگاه باشد و یا به عنوان شرکت ثبت‌ شده‌ باشد.
۲.    کارآفرینی باید حاصل کار دانشجویی باشد و مستندات لازم در این خصوص نیز ارائه شود.

د) جایزه دانشگاه برتر: این حوزه‌ی رقابتی مختص بررسی عملکرد دانشگاه در حمایت از فعالیت‌های علمی و گروهی دانشجویان و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت آنها در کنار ارزیابی کیفیت آثار ارسالی به جشنواره در سایر حوزه‌های رقابتی است. همچنین برای ارزیابی عملکرد دانشگاه، شاخص رشد به عنوان معیاری برای مقایسه عملکرد در دو دوره متوالی جشنواره مدنظر قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، همکاری با برنامه‌های اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت در ارزیابی مورد توجه خواهد بود.

فرایند بخش رقابتی جشنواره در سه مرحله صورت می پذیرد:
–  دریافت آثار برگزیده دانشگاهی از طریق سامانه جشنواره در زمان تعیین شده
–  داوری آثار دریافتی از دانشگاه ها و انتخاب و معرفی ۶ اثر (در هر گروه از هر حوزه رقابتی) به عنوان «کاندیدای جایزه جشنواره ملی حرکت»
–  مرحله نهایی جشنواره که هم زمان با آئین پایانی جشنواره برگزار و «برگزیدگان جشنواره ملی حرکت» در این مرحله از میان آثار راه یافته به مرحله نهایی اعلام خواهند شد.

• بخش نمایشگاهی:
دانشگاه‌هایی که آثارشان در فرایند بخش رقابتی به عنوان «کاندیدای جایزه جشنواره ملی حرکت» معرفی شده باشد، باید ضمن حضور در بخش نمایشگاهی، دستاوردهای علمی راه یافته را در معرض نمایش قرار دهند. در آیین اختتامیه این جشنواره برترین غرفه های نمایشگاه معرفی خواهند شد.
همچنین بخش بین الملل جشنواره در این دوره به طور ویژه مد نظر قرار دارد و از تمامی ظرفیت های آموزش عالی برای توسعه ارتباطات علمی و تقویت این جشنواره استفاده می شود. توسعه تعاملات و ارتباطات بین المللی زمینه را  برای کسب تجربه، انتقال دانش و آشنایی طرفین با ظرفیت های علمی و انسانی فراهم می سازد.

شرایط آثار ارسالی:
– هر اثر باید گزارشی از فعالیت ها یا دستاوردهای علمی در حوزه رقابتی مربوطه باشد.
– فعالیت‌های گزارش‌شده باید در فاصله زمانی ابتدای خرداد ۹۵ تا پایان اردیبهشت ۹۶ به سرانجام رسیده باشد.
– فعالیت های گزارش شده باید مستقل از برنامه آموزشی و پژوهشی دانشگاه باشد و می تواند ماحصل کارگروهی دانشجویان و مشارکت استادان دانشگاه نیز باشد.
–  هر انجمن حداکثر در ۲ حوزه و هر گروه دانشجویی یا هر دانشجو تنها در یک حوزه می‌تواند وارد رقابت شود.

داوری جشنواره:
معیارهای ارزیابی آثار و دستاوردهای علمی دانشجویی، در ۴ دسته‌ زیر لحاظ شده و در فرم های داوری مورد نظر قرار می‌گیرد:
–  ارزیابی نقش دانشجویان با تاکید بر نقش گروهی آن‌ها
–  ارزیابی علمی، محتوایی و خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در فعالیت‌ها
–  ارزیابی شکلی و کمی فعالیت‌ها
–  ارزیابی گزارش و مستندسازی فعالیت‌ها

از ویژگی های دهمین دوره جشنواره حرکت:
–    در این دوره، در بخش رقابتی علاوه بر انجمن های علمی، گروه های دانشجویی و دانشجویان به صورت فردی امکان شرکت دارند.
–    دانشجویان به صورت فردی نیز امسال می توانند آثار خود را در بخش های رقابتی شامل: پژوهش، فضای مجازی، کتاب، اختراع و کارآفرینی از طریق دانشگاه به جشنواره حرکت ارسال کنند
–    برای اولین بار در این دوره، هر گروه آموزشی در حوزه های رقابتی در درون خودشان به رقابت می پردازند. به عنوان مثال در گروه علوم انسانی یا فنی و مهندسی یا علوم پایه و … در حوزه های رقابتی که طبق دستور العمل اجرایی جشنواره مشخص شده است فقط دانشجویان این رشته ها می توانند شرکت کنند.

زمان‌بندی جشنواره:
– ابلاغ دستورالعمل اجرایی جشنواره و اعلام فراخوان شرکت در جشنواره: در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
دریافت آثار دانشگاه‌ها از طریق سامانه جشنواره: حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۵
پایش اولیه آثار توسط دبیرخانه مرکزی: تا تاریخ ۱۳۹۶/۴/۳۱ (به آثاری که در این مرحله شرایط لازم را نداشته باشند، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ جهت اصلاح و ارسال مجدد اثر فرصت داده خواهد شد.)
داوری آثار و اعلام کاندیداهای جایزه جشنواره ملی حرکت به عنوان راه یافتگان به مرحله نهایی: حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۵
برگزاری جشنواره: در نیمه دوم سال ۱۳۹۶

دبیرخانه:
تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان هرمزان، نبش پیروزان جنوبی، ساختمان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، طبقه پنجم، دفتر امور فرهنگی، اتاق ۵۱۲، اداره فعالیتهای علمی دانشجویی، کدپستی:۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶
تلفن : ۸۲۲۳۳۲۱۶ و ۸۲۲۳۳۲۶۱   (۰۲۱)
فکس: ۸۲۲۳۶۶۹۱-۸۸۵۷۵۶۷۴
ایمیل: info@harekatfest.ir
سایت مرتبط: www.harekatfest.ir
دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

 

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2023 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook