دفاعیه کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران؛ «بنای هارون‌ ولایت اصفهان؛ چیستی بنا و پیوندهای دینی آن» – در دانشگاه شهید بهشتی

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مطالعات معماری ایران، چهارشنبه مورخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷ در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می گردد.

دفاعیه پایان نامه تحت عنوان:
بنای هارون‌ ولایت اصفهان؛ چیستی بنا و پیوندهای دینی آن

دانشجو: سمانه پورعمادی
استاد راهنما: دکتر نیلوفر رضوی
استاد مشاور: دکتر مهرداد قیومی بیدهندی
داوران: دکتر زهرا اهری، دکتر نگار ذیلابی

چکیده ای از پایان نامه:
بسیاری از دانشوران بنای هارون‌ولایت اصفهان را متعلق به دورۀ صفویان دانسته‌اند. برخی دیگر نشان داده‌اند که این بنا در دورۀ صفویان مرمت شده است و این یعنی قدمت بنا به پیش از آن دوره برمی‌گردد. برخی نیز هستۀ اولیۀ بنا را متعلق به دورۀ سلجوقیان و حتی پیش از آن می‌دانند. با وجود این، همۀ این اقوال در حد اشاره باقی مانده است و تاکنون درستی و میزان اعتبار آنها را نسنجیده‌اند.
از مهم‌ترین ویژگی‌های این بنا، که در بیشتر مطالعات این حوزه مطرح شده، اشتراک بنا میان یهودیان و مسلمانان است. تقریباً همۀ دانشورانی که دربارۀ بنای هارون‌ولایت نوشته‌اند بر این باورند که این بنا روزگاری از بناهای دینی یهودیان بوده است. از سوی دیگر، این بنا از دورۀ صفویان به بعد امامزادۀ شیعیان بوده است. چگونگی این تبدّل محتوایی، و احتمالاً کالبدی، از پرسش‌های مهم تاریخ معماری این بنا، و نیز از امکانات احتمالی‌ای است که ممکن است ما را به وضع بنا در روزگار پیش از صفویان رهنمون شود.
در هیچ یک از منابع حوزۀ تاریخ اصفهان و نیز در هیچ‌ یک از متون درجۀ اول دربارۀ چرایی تعلق بنا به یهودیان و چگونگی اشتراک احتمالی این بنا میان یهودیان و مسلمانان خبری نیامده است؛ مگر روایتی که در منابع یهودیان تکرار شده است. تابه حال، هیچ‌یک از دانشوران به این روایت توجهی نکرده‌ و صحت آن را نسنجیده‌‌اند.
موضوع این پایان‌نامه متمرکز بر همین بخش ناشناخته از گذشتۀ بنای هارون‌ولایت است؛ یعنی روشن کردن وجوه تعلق بنای هارون‌ولایت به یهودیان و مسلمانان، تا از این طریق نخست معلوم شود که این بنا به چه اعتباری نزد یهودیان و مسلمانان مقدس بوده است و در پی آن، حیات و کالبد بنا شناخته شود.
برای تحقق این هدف، دو گام اصلی طی شده است: در گام اول (فصل ۱)، طرز پیوند بنا با بافت پیرامون آن، یعنی جای بنا در شهر، بررسی می‌شود. در گام دوم (فصل ۲) سفری به درون بنا آغاز می‌شود و این بار با استفاده از شواهدی که در گام پیشین حاصل شد به شناخت حیات و کالبد بنا پرداخته می‌شود؛ بدین ترتیب که پس از سنجش صحت روایت مذکور، وضعیت بنا و نسبت پاره‌ها و فضاهای آن در هم‌نشینی با یکدیگر معلوم می‌شود.
در مجموع این دو فصل نشان داده می‌شود که تغییر تدریجی بافت ساکنان اصفهان چگونه موجب تغییر کالبد، کارکرد و حیات بنای هارون‌ولایت شد و نیز پیوند عمیق میان بنا و بهره‌برداران چگونه به کالبد بنا شکل داد و موجب تغییر آن شد.

* حضور برای عموم آزاد و رایگان است.

زمان:چهارشنبه ۸ اسفندماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۵
مکان: تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی
منبع: آسمانه t.me/asmaaneh
دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

 

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2019 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook