دفاعیه؛ “مدیریت هوشمند در برنامه ریزی کالبدی شهرها برای مواجهه با زلزله”

دانشجو مهران احسانی؛ از پایان نامه خود تحت عنوان «مدیریت هوشمند در برنامه ریزی کالبدی شهرها برای مواجهه با زلزله (نمونه موردی: منطقه ۱۷ شهرداری تهران)» مورخ ۱۷ تیر ماه ۹۷ در سالن جلسات گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران دفاع خواهد نمود.

چکیده ای از پایان نامه:
اولین گام در تامین ایمنی شهرها در برابر مخاطرات طبیعی، شناسایی عوامل خطرساز و تعیین میزان آسیب‌پذیری اجزا و بافت شهر با استفاده از الگوها و روش‌های موجود در این زمینه است. به کارگیری شیوه مدیریت هوشمند در برنامه‌ریزی کالبد شهری می‌تواند متضمن بهبود مستمر برنامه‌ریزی کالبدی شهر و پاسخی مناسب به تغییر نیازهای مربوط به ایمن‌سازی و مقابله با بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی، حاصل از گسترش شهر باشد. هدف پژوهش حاضر، آن است که بر اساس مطالعات و پژوهش‌های انجام شده تأثیر الگوی مدیریت هوشمند در برابر زمین‌لرزه را از طریق برنامه‌ریزی کالبدی شهر بررسی نموده و نتایج به دست آمده را به عنوان راهبرد و اقدامی مناسب در عرصه شهرسازی (رشته‌های برنامه‌ریزی و مدیریت شهری) و در مواجهه با بحران زمین‌لرزه ارائه نماید. بدین منظور، منطقه ۱۷ شهرداری تهران به عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب گردید.

این پژوهش از نوع کاربردی و به لحاظ روش اجرا، از نوع آمیخته (کمی و کیفی) می‌باشد. در ابتدا، شاخص‌های موثر بر آسیب‌پذیری در برابر زمین‌لرزه،‌ مورد بازشناسایی و تدوین قرار گرفتند و سپس با مراجعه به آرای خبرگان (روش دلفی) و روش تحلیل سلسله مراتبی معکوس (IHWP) اقدام به وزن‌دهی و اولویت‌بندی آنها شد. به منظور تحلیل داده‌های حاصل از مرحله دوم دلفی، از شیوه تحلیل عاملی استفاده گردید. نقشه آسیب‌پذیری نهایی در منطقه مورد مطالعه بر اساس شاخص‌های کالبدی موثر در زمین‌لرزه تهیه شده است، این شاخص‌ها در آسیب‌پذیری بافت (بر مبنای حداکثر تاثیر) از طریق نرم‌افزار ArcGIS, Version 10.1 تعیین گردید. در این مرحله ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی بیست و یک گانه و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش IHWP با تقسیم ارزیابی آسیب‌پذیری به ۵ مرحله “خیلی کم، کم، متوسط، زیاد ، و خیلی زیاد” با تمرکز بر سناریوی هوشمند مداخله‌پذیری، و در راستای دستیابی به حد بهینه ایمنی، “آسیب‌پذیری خیلی زیاد و زیاد” به حد”متوسط تا خیلی کم” تغییر یافت.

به منظور تعیین میزان آسیب‌پذیری و به دنبال آن تجزیه و تحلیل انواع مداخلات کالبدی در بافت شهری، از نرم‌افزار متلب، استفاده شد. پس از آن،‌ بر اساس رویکرد IDSS اتخاذ تصمیمات هوشمند در راستای کاهش آسیب‌پذیری زمین‌لرزه صورت گرفت. نتایج بیانگر آن است که به کارگیری مفهوم مدیریت هوشمند شهری، تصمیم‌گیری برای مداخلات کالبدی به منظور رویارویی با زمین‌لرزه را از قابلیت‌های خوداصلاحی، انعطاف‌پذیری و منطبق با نیازهای متغیر شهری برخوردار می‌سازد. همچنین؛ نتایج تحلیل عاملی حاکی از آن است که سه مؤلفه «تطابق‌پذیری»، «انعطاف‌پذیری» و «خود اصلاحی» به ترتیب با بار عاملی (۰.۸۷۶ – ۰.۸۵۳ – ۰.۸۰۵) به عنوان مفاهیم اصلی مدیریت هوشمند رتبه بندی شدند. در مقایسه میان انواع روش‌های تعیین مداخلات کالبدی، می‌توان نتیجه گرفت که در روش مبتنی بر مدیریت هوشمند، تشخیص اولویت‌ها (با حداکثر تاثیرگذاری) برای دستیابی به سطح بهینه ایمنی بر پایه نظام سلسله مراتبی هوشمند است.

در این پژوهش برای اولین بار ثابت شد که با اعمال مفاهیم کلیدی مدیریت هوشمند (تطابق پذیری، انعطاف پذیری و خوداصلاحی) می توان هر گونه تصمیم گیری برای مداخله کالبدی قبل از بحران زمین لرزه را، با کمینه شاخص‌های موثر برای کاهش آسیب پذیری پشتیبانی نمود.

استاد راهنما: دکتر اسماعیل شیعه
استاد مشاور: دکتر کیومرث حبیبی

* حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

زمان: یکشنبه ۱۷ تیر ماه ۹۷، ساعت ۱۲:۳۰
مکان: آمفی تئاتر دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
منبع: دانشگاه علم و صنعت ایران
دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :یک نظر on “دفاعیه؛ “مدیریت هوشمند در برنامه ریزی کالبدی شهرها برای مواجهه با زلزله””

  • جمالی wrote on ۱۵ تیر, ۱۳۹۷, ۸:۲۳

    باعرض سلام وادب لطفا” نقش وال پست رادردیوار رابفرمایید، اصلا” بایداجراشود؟ بااحترام وتشکر جمالی

نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2019 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook